Domov IAM Višja šola za multimedije

IAM Višja šola za multimedije

INŠTITUT IN AKADEMIJA ZA MULTIMEDIJE – IAM višja šola, se ukvarja z razvojnim in raziskovalnim delom na področju multimedijev.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 12 Leskoškova cesta, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Helena Keusch
Funkcija: študentski referat
Uradne ure: ponedeljek - četrtek med 9:00 in 17:00, petek med 9:00 in 15:00
Mail: referat@iam.si
Telefon: 01/524 00 44
Spletna stran: http://www.iam.si/visja-sola
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Na spletni strani šole so zapisali: “Cilj višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija je seznaniti študente z vsebinskimi, organizacijskimi, tehničnimi, tehnološkimi ter produkcijskimi osnovami medijske in multimedijske produkcije, obenem pa tudi s strukturo in dinamiko sodobnih produkcijskih sistemov, ter jim dati ustrezna interdisciplinarna in/ali multidisciplinarna teoretična in praktična znanja, ter jim omogočiti pridobitev ustreznih kompetenc za delovanje na področju medijske in multimedijske produkcije in potrebnih veščin za vsebinsko, organizacijsko in tehnično upravljanje na področju medijske in multimedijske produkcije.”


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MEDIJSKA PRODUKCIJA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: gimnazijo, ali katerikoli program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi po programu za pridobitev poklicno-tehnične izobrazbe) oziroma opravljenem poklicnem tečaju: s splošno maturo, poklicno maturo (ali z zaključnim izpitom oz. diplomo pred 2002); z opravljenim mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če ima tri leta delovnih izkušenj ter opravi preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenim za poklicno maturo. Za program je treba opraviti preizkus posebne nadarjenosti oz. spretnosti ali psihofizične sposobnosti.
Izredni študij: da
Število ur praktičnega izobraževanje v podjetju: 800
Strokovni naslov diplomantov: inženir medijske produkcije

PUSTITE KOMENTAR