Domov Grm Novo mesto – Višja strokovna šola

Grm Novo mesto – Višja strokovna šola

Višja strokovna šola Grm Novo mesto – ODGOVORI ZA JUTRI! Želite v bodočnosti prispevati k zdravemu načinu življenja, zdravi hrani, zdravemu okolju in pravim vrednotam? Pridružite se nam!

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 13 Sevno, Novo mesto 8000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Irma Svetec Hudoklin
Funkcija: študentski referat
Uradne ure: vsak delovnik od 9:00 do 10:30, petek tudi od 14:00 do 16:00
Mail: [email protected]
Telefon: 07/393 47 34
Spletna stran: www.vs.grm-nm.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 3

KMETIJSTVO – HRANA IN PIJAČE, GOSTINSTVO – KULINARIKA, GASTRONOMSKI PRESEŽKI,  NARAVA – BIOTSKA RAZNOVRTNOST, ZAVAROVANA OBMOČJA, PARKI, TURIZEM – ZELENI TURIZEM, DESTINACIJSKI TURIZEM, TURIZEM NA KMETIJI, WELNESS, OBNOVLJNIVI VIRI ENERGIJE, VODNI VIRI IN KROŽENJE SNOVI – NARAVI PRIJAZNE ENERGETSKE IN KOMUNALNE REŠITVE

Če navedeni pojmi v vas vzbudijo ugodne občutke in v vas vzpodbudijo željo po »vedeti o tem več«, »delati na tem«, smo pravi za vas.

Na VIŠJI STROKOVNI ŠOLI GRM NOVO MESTO smo usmerjeni v spoznavanje, analiziranje in stalno izboljševanje tehnoloških procesov in strokovnih spoznanj v kmetijstvu, živilstvu in gostinstvu. Strokovno se razvijamo tudi na mnogih področjih turizma in naravovarstva.

Izobražujemo v treh višješolskih študijskih programih:

  • UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE (inž. kmetijstva in krajine), 
  • NARAVOVARSTVO (inž. naravovarstva) in
  • GOSTINSTVO IN TURIZEM (org. poslovanja v gostinstvu in turizmu)

Kako poteka študij na Višji strokovni šoli Grma Novo mesto?

Izvajamo redni in izredni študij. Predavanja in vaje izvajajo odlični predavatelji in drugi sodelavci na lokaciji šole. V teoretični del vključujemo gostujoča predavanja in predstavitve dobrih praks. Ponujamo pestro paleto izbirnih predmetov. Organiziramo številne strokovne ekskurzije in fakultativna predavanja, tečaje in usposabljanja.

Študenti oskrbujejo vrt Dežele Kozolcev v Šentrupertu
Študenti oskrbujejo vrt Dežele Kozolcev v Šentrupertu

Praktično izobraževanje je skrbno načrtovano, nadzorovano in vodeno. Možno ga je opravljati pri več kot sto različnih delodajalcih in v okviru MIC-a. Študente – seveda če to želijo – usmerjamo v projektno nalogo, ki je običajno odlična osnova za diplomsko delo.

Projektno delo umerjamo v razvoj novih proizvodov in storitev, v aplikativne raziskave, v podjetništvo ter v marketing. Zagotavljamo motivirane in strokovne mentorje.

Mednarodne aktivnosti so možne v obliki Erasmus+ programa (študij ali praksa v tujini), v okviru drugih mednarodnih projektov in v okviru številnih bilateralnih sodelovanj med šolami po Evropi in svetu.

Karierni center se intenzivno razvija. Za študente organiziramo karierne dneve, karierna srečanja in razgovore z delodajalci, karierna izobraževanja, sejme poklicev ter karierno svetovanje.

Predstavitev raziskovalne naloge Na zabavo v naravo na tekmovanju Več znanja za več turizma

Infrastruktura nas odlikuje. Predavanje in vaje potekajo v sodobnih prostorih. Upravljamo z zemljišči, stavbami, opremo in z delavnicami bogato kmetijsko – živilsko – gozdarsko gospodarsko enoto. Upravljamo Hišo kulinarike in turizma v strogem centru Novega mesta, ki vključuje restavracijo, slaščičarno, pekarno in butično tržnico. Permanentno razvijamo naravovarstvene tematske poti in hortikulturno izpopolnjujemo naše okolje. Vse v okviru izobraževalnega procesa.

Za študente je možna tudi nastanitev v študentskem domu, ki se nahaja v sklopu šolskega centra.

Možnosti za diplomante – beležimo visoko stopnjo zaposlenosti naših diplomantov. Zanje organiziramo izobraževalne aktivnosti, izjemen trud pa vlagamo v razvoj poslovnega okolja, kjer najdejo kupce za svoje proizvode ali storitve.

Druženje in zabava … ogromno priložnosti…

Oglasno sporočilo


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE, GOSTINSTVO IN TURIZEM, NARAVOVARSTVO

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002) ali mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: inženir kmetijstva in krajine, organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu, inženir naravovarstva
Nekaj primerov možnih zaposlitev: Inženirji kmetijstva in krajine se lahko zaposlijo kot: gospodarji na kmetijah, vodje v kmetijskih zadrugah, semenarskih hišah, vrtnih centrih, zavarovalnicah, trgovinah s FFS, v zbirnih centrih, zavarovalnicah, v trgovinah s FFS, v zbirnih centrih s sadjem in zelenjavo, kot kontrolorji v integrirani ali ekološki pridelavi, v vinskih kleteh, v konjereji in konjeništvu, v vrtnarijah ter v podjetjih, kjer se ukvarjajo z urejanjem športnih in drugih površin. Inženirji naravovarstva se lahko zaposlijo kot: inženirji naravovarstva imajo široke možnosti za zaposlitev in sicer : na občinah in drugih ustanovah, kjer se ukvarjajo z urejanje prostora, v večjih podjetjih in ustanovah, kjer uporabljajo z zavarovanim prostorom (naravni parki, rezervati, Natura 2000…), samozaposlovanje na področju izvajanja ekoremediacij (rastlinske čistilne naprave, čiščenje izvira pitne vode…), na področju pridobivanje alternativnih virov energije (sončne elektrarne, bioplinske naprave, biomasa…) Lahko se tudi samozaposlijo na področju turizma (raziskovalno-izobraževalni centri na ekoloških kmetijah, obrat na zavarovanem območju, učne poti …). Organizatorji poslovanja v gostinstvu in turizmu se lahko zaposlijo: v turističnih agencijah, TIC-ih, kot animatorji, vodiči, gostinskih obratih, hotelih, termah, v strežbi, kuhinji, recepciji, v wellness storitvah, animaciji, vodenju. Lahko se zaposlijo tudi na turističnih kmetijah, lahko se tudi samozaposlijo.

Manca Kavšček, program: VSŠ Gostinstvo in turizem, 2. letnik
»Učenje je sprotno, saj po zaključenem predmetu navadno pride kolokvij ali izpit. Nekaj dela imam z izdelavo seminarskih nalog, kar je najbolje in najlažje opraviti sproti. Pospešeno se učim 3 dni pred izpitom, dnevno za študij izven predavanj porabim povprečno 1,5 ure. Predmeti niso težki, če na predavanjih sodeluješ aktivno. Večina snovi je izredno uporabne. Največ preglavic študentom dela predmet gastronomije, kjer se učimo o beljakovinah, maščobah, sestavi menija, vrstah prehrane, dietah. Sejma literature uradno ne organiziramo, imamo pa močno povezavo med študenti višjih in nižjih letnikov. Predavatelji imajo tudi interna gradiva, ki nam jih posredujejo ali pošljejo spletne povezave do gradiv. Predavanja niso obvezna, a je prisotnost zaželena. Vaje so obvezne. Veliko je tudi povezovanja med predavanji in vajami, npr. tuji jeziki. Velik poudarek imamo na praktičnem izvajanju, tekom študija smo imeli kar nekaj strokovnih ekskurzij in imeli priložnost videti realno okolje dela. Naš faks je: domač, prijazen študentom, študente spodbuja, prilagodljiv, strokoven. Z eno besedo, besedno zvezo bi ga opisala: zaupanja vreden. Za študij sem se odločila, ker nudi študentom ne le odlično znanje stroke, ampak tudi širše znanje. Zaposleni so zelo prilagodljivi, strokovni in tu za nas. Prosti čas imamo večinoma popoldne, saj predavanja v veliki meri potekajo dopoldan. Višja šola organizira kulinarične večere, skupne izlete, tudi možnost opravljanja praktičnega usposabljanja.«

Katja Košir

Katja Košir, smer: Gostinstvo in turizem
»Naša šola nudi širok spekter znanj in številne možnosti zaposlitve, zato jo priporočam vsem, ki so odprti za nove izkušnje in se radi učijo. Povprečno porabim za študijsko delo tri ure na dan – pisanje seminarskih nalog in učenje za izpite. Učim se iz literature, ki jo priskrbijo profesorji ali je objavljena na spletni strani šole. Med težje predmete spadajo osnove gastronomije (težave dela študentom brez predhodnih znanj iz gostinstva), osnove strežbe, znanje o vinu in organizacijske spretnosti. Naj še poudarim, da je pri nas zelo pomembno znanje tujih jezikov. Ob študiju mi preostane dovolj časa za hobije in poklic.«

PUSTITE KOMENTAR