Domov GEA College CVŠ – Center višjih šol, d. o. o.

GEA College CVŠ – Center višjih šol, d. o. o.

“Ciljne lastnosti diplomanta Centra višjih šol so: strokovnost, samostojnost, predanost, kakovost in samozavest.”

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
 
Kontaktna oseba: Vesna U. Krulej
Mail: cvs@gea-college.si
Telefon: 01/588 13 00
Spletna stran: http://gea-college.si/studij/visja-sola
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 6
Vseh šest programov, ki jih ponuja GEA College CVŠ, Družba za višješolsko izobraževanje – Center višjih šol, d. o. o, se izvaja v obliki klasičnega in kombiniranega študija ter študija na daljavo. Na spletni strani je zapisano, da želi Center višjih šol omogočiti študentom strokovno znanje za uspešno delo v dinamičnem poslovnem okolju, v katerem se je treba znati prilagajati nenehnim spremembam.


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): EKONOMIST (RAČUNOVODSKA IN POSLOVNA SMER), POSLOVNI SEKRETAR, INFORMATIKA, GOSTINSTVO IN TURIZEM, ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE, SNOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ IN TRŽENJA

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Redni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: ekonomist, poslovni sekretar, inženir informatike, organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu, organizator socialne mreže, snovalec vizualnih komunikacij in trženja

PUSTITE KOMENTAR