Domov FUDŠ – Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

FUDŠ – Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

FUDŠ izvaja redni in izredni študij v Ljubljani in Novi Gorici s področja uporabnih družbenih študij – Socialni menedžment, Psihosocialna pomoč in Uporabne družbene študije.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 19 Gregorčičeva ulica, Nova Gorica 5000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Andreja Slejko Rojc
Funkcija: vodja študentskega referata
Mail: [email protected]
Telefon: 05/907 34 61
Spletna stran: http://www.fuds.si/sl
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 3
Št. podiplomskih programov: 2

Na spletni strani FUDŠ pišejo: “Družbeni problemi in izzivi nikoli ne počivajo in jih nikoli ne zmanjka. Delovanje demokratičnih družb, pravne države, družbe znanja, migracije, kulturna raznolikost, diskriminacija,  stereotipiziranje, revščina, lakota, nezaposlenost, pravica do dela, šikaniranje, mobing, spolno nadlegovanje, nasilje v družinah, zlorabe, varnost na spletu, odvisnosti, onesnaževanje okolja  … je le nekaj primerov iz dolgega seznama izzivov s katerimi se soočajo sodobni ljudje in družbe. Študijski programi Fakultete za uporabne družbene študije nudijo znanja in kompetence, potrebne za uspešno profesionalno opravljanje dela, ki prinaša vedno nove izzive.”


Vpisni pogoji

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Kandidate z opravljeno poklicno maturo izbirajo glede na splošni uspeh pri poklicni maturi 40 %, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % in uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk.
Izredni študij: redni in izredni študij
Strokovni naslov diplomantov: Diplomirani družboslovec (UN)/Diplomirana družboslovka (UN)
Zaposlitev: organizacije v gospodarstvu, javna uprava, nevladni sektor, menedžment, stiki z javnostjo in oglaševanje, uredniško in novinarsko delo, pridobivanje sponzorjev in donatorjev, raziskave trga in javnega mnenja, institucije EU-ja, mednarodne politično-administrativne ustanove, multinacionalne gospodarske družbe, globalno orientirane nevladne organizacije, mednarodne znanstveno-izobraževalne ustanove


VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): SOCIALNI MENEDŽMENT

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Kandidate z opravljeno poklicno maturo izbirajo glede na splošni uspeh pri poklicni maturi 40 %, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % in uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk.
Izredni študij: le izredni študij
Strokovni naslov diplomantov: diplomant socialnega menedžmenta oz. diplomantka socialnega menedžmenta
Zaposlitev: na področju socialnega varstva (v okviru javnih zavodov, zasebnih služb in neprofitnem  ter volunterskem sektorju), v delovnem okolju (socialni menedžment v podjetjih in zavodih), kot tudi na drugih področjih (v zdravstvu, v vzgoji in izobraževanju, na področju zaposlovanja in dela itd.)


VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PSIHOSOCIALNA POMOČ

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Kandidate z opravljeno poklicno maturo izbirajo glede na splošni uspeh pri poklicni maturi 40 %, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % in uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk.
Izredni študij: le izredni študij
Strokovni naslov diplomantov: diplomant psihosocialne pomoči oz. diplomantka psihosocialne pomoči
Zaposlitev: v socialnem in zdravstvenem varstvu, v šolstvu, zdravstvenem turizmu, na področju rehabilitacije, programov psihosocialne pomoči, paliativne oskrbe, psihosocialnega svetovanja, še posebno na področju hitro rastočih storitvenih dejavnosti, v javnih in zasebnih neprofitnih organizacijah, v mednarodnih ustanovah (npr. dobrodelne in karitativne organizacije)


Število točk potrebnih za vpis

2014 2015 2016
Uporabne družbene študije Ljubljana (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Uporabne družbene študije Nova Gorica (redni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Uporabne družbene študije Nova Gorica (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve

PUSTITE KOMENTAR