Domov Fakulteta za znanosti o okolju

Fakulteta za znanosti o okolju

Fakulteta za znanosti o okolju Univerza v Novi Gorici: Študente, profesorje, raziskovalce in ostale sodelavce šole za znanosti o okolju zbližuje skupna želja po ustvarjalnem delu in odkrivanju novih znanstvenih spoznanj

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Glavni trg 8, 5271 Vipava, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Marina Artico
Funkcija: tajništvo
Uradne ure: Vsak delovni dan v tednu od 10.00 do 11.00 in 14.00 do 15.00
Mail: [email protected]
Telefon: 05 9099 700
Spletna stran: http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-znanosti-o-okolju/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 1

Fakulteta za znanosti o okolju – razumevanje problematike ohranjanja čistega okolja, ki postaja z razvojem družbe vse bolj pereča, aktivnosti v smeri zmanjševanja onesnaževanja in prizadevanja za odpravljanje njegovih posledic, zahtevajo vrhunsko izobražene strokovnjake z interdisciplinarnim znanjem. Cilj Fakultete za znanosti o okolju je vzgoja tovrstnih kadrov na podlagi mednarodno primerljivih študijskih programov, ki so usklajeni s podobnimi programi v Sloveniji in v svetu.

Študente, profesorje, raziskovalce in ostale sodelavce šole za znanosti o okolju zbližuje skupna želja po ustvarjalnem delu in odkrivanju novih znanstvenih spoznanj, predvsem pa izzivi, ki jih pred nove generacije postavlja problematika človekovega okolja. Podatek, da se nam pri tem pridružuje vse več mladih, je zagotovilo, da sta naša vizija in način dela pravilna.


Dodiplomski programi:

  • Okolje UN

Podiplomski programi:

  • Okolje (II. stopnje)

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): OKOLJE

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: opravljena splošna matura ali pred 1.6.1995 zaključen kateri koli štiriletni srednješolski program oziroma opravljena poklicna matura po srednješolskem programu z istega strokovnega področja (Klasius-P-16 področje 05: Naravoslovje, matematika in statistika; 07: Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; 08: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo; 09: Zdravstvo in socialna varnost) in izpit iz enega od maturitetnih predmetov;  izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi.
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2021/2022 znaša 3.000 €.
Zaposlitev: v podjetjih, ki morajo zagotavljati okolju prijazno proizvodnjo, v podjetjih, ki se ukvarjajo z odstranjevanjem in predelavo odpadkov, v podjetjih s področja vodooskrbe in čiščenja komunalnih vod, v pooblaščenih laboratorijih za meritve onesnaženosti okolja, meritve emisij oz. za izvajanje programov monitoringa, v zavodih, ki izvajajo dejavnosti v okviru nacionalnega programa varstva okolja in na raziskovalnih inštitutih, v lokalnih in državnih upravnih organih in v nadzornih službah za področje okolja, v zavodih ali samostojnih podjetjih, ki pripravljajo okoljevarstvena poročila in ocene vplivov na okolje; v raziskovalni dejavnosti po končani II. stopnji.

Urša Pipan, program: UN Okolje
»Za ta študij sem se odločila, ker me zanima vse v zvezi z okoljem. Vsebuje veliko laboratorijskega dela in projektov, v katere fakulteta vključuje svoje študente. Za učenje, urejanje zapiskov, domače in seminarske naloge na dan porabim 2–3 ure, za izpite se bolj intenzivno začnem pripravljati teden pred rokom. Najtežji je 1. letnik, saj je osnova za nadaljevanje študija. Zaradi obširnosti predmetov sta mi bila najtežja predmeta Kemija in Fizika. Gradivo za izpit običajno posredujejo profesorji, v veliko pomoč so tudi spletni strokovni članki (PubMed) in univerzitetna knjižnica. Imamo dobro razmerje med teorijo in prakso: na 3–5 ur predavanj imamo 2 uri vaj. Najbolj zanimiva predmeta sta mi bila Mikrobiologija in Biotehnologija, saj imata veliko laboratorijskih vaj. Med študijskim letom so zatišja, ko je tudi več kot dovolj časa za zabavo, sicer pa fakulteta študentom ponuja tudi vključitev v različne projekte in prireja znanstvene večere s predavatelji iz stroke.«

Franci NovakFranci Novak, program: UN Okolje
»Za študij sem se odločil, ker imam rad naravo in ker je smer okoljevarstva »v trendu« ter so poklici povezani z okoljem tudi poklici prihodnosti. V to, da sem se pravilno odločil, me je dokončno prepričala praksa v 3. letniku. Pol dneva porabim za predavanja, nekaj časa tudi za prevoz na faks. Po predavanjih pa si vzamem čas zase. Čas za učenje si vzamem tudi med vikendi. Med zahtevnejšimi predmeti v 1. letniku so večinoma predmeti, ki temeljijo na matematičnih izračunih (kemija, fizika), v višjih letnikih pa inštrumentalne metode. Med težje sodijo tudi premeti, pri katerih je treba delati poročila. Večino gradiva nam posredujejo profesorji. Knjige poiščemo v šolski knjižnici. Stare teste pa nam posredujejo študentje višjih letnikov. Praktičnega pouka je malo, ampak je obsežno. Med najbolj zanimivo prakso sodijo tiste z veliko terenskimi vajami (monitoring okolja, biologija, upravljanje okolja). Prisotnost na predavanjih je zaželena, vendar ni obvezna, medtem ko vaje so. Čas si moraš načrtovati, da lahko uravnovesiš učenje in prosti čas, žurov pa na naši fakulteti ni veliko. Poleg študija težko delam, sodelujem pa v senatu in se ukvarjam s športom. Dijakom svetujem, da če boste izbrali to fakulteto, sprejmite to odločitev z namenom boljšega življenja in ne zato ker morate nekaj študirati.«

Mojca Zotler, program: UN Okolje
»Fakulteta je idealna izbira za osebe, ki imajo resnično radi naravoslovje in se ne bi radi omejili na samo eno naravoslovno področje. Dnevno sem za sprotno delo, ki obsega pregled snovi, domače naloge, pripravo na laboratorijske vaje, pripravo seminarskih nalog, porabila do največ 2 uri. Pred izpiti sem se učila različno od 2 tednov do 3 dni, po 5–7 ur na dan, odvisno od zahtevnosti predmeta. Sprotno učenje je priporočljivo, predvsem pri predmetih z vajami, saj tako lažje slediš delu in je tudi priprava na izpit manj obsežna. V 1. letniku so predvsem za tiste, ki pridejo iz strokovnih srednjih šol, najtežji predmeti fizika, matematika in kemija ter statistika. V nadaljevanju študija, ko se ravni znanja izenačijo, bi kot nekoliko zahtevnejše predmete izpostavila biokemijo, modeliranje in tehnologije obdelave voda in odpadnih voda, slednje predvsem zaradi računanja. Da opraviš izpit, so dovolj zapiski iz predavanj. Zahtevano literaturo priskrbi profesor, če je v knjižnici ni, ali je na voljo premalo izvodov. Po dogovoru s predavatelji gradivo iz predavanj in znanstvene članke dobimo po elektronski pošti, na študentskem informacijskem sistemu UNG ali na Moodlu. Skoraj vsak predmet ima laboratorijske ali terenske vaje. Prisotnost na vajah je obvezna, na predavanjih pa je zaželena. Na fakulteti se potrudijo, da je urnik prijazen, kar je mogoče tudi zaradi manjšega števila študentov in prostorskih kapacitet. Skoraj v vsakem semestru smo imeli kakšen dan na teden prost. Sicer predavanja niso praviloma dopoldan ali popoldan, vendar so vedno v enem sklopu.«

Tanja Batkovič, program: UN Okolje
»Naš faks je edinstven. Nahaja se v dvorcu, predavatelji so mladi in posledično so predavanja bolj interaktivna, ker nas je malo, je vse bolj sproščeno in na »ti«. Za študij dnevno porabim povprečno do dve uri, ampak to se razlikuje od obveznosti. Dnevno delo obsega oblikovanje zapiskov in ponavljanje snovi, izdelava seminarskih nalog in predstavitev, občasno tudi branje kakšnega članka. Pred posameznim izpitom se po navadi učim do 4 dni prej in po 3-5 ur na dan (odvisno od izpita, za določene je potrebno veliko manj učenja). Med težjimi predmeti so matematični – statistika in modeliranje. Večina potrebnih knjig je v naši knjižnici (UNG), skripte in predstavitve nam profesorji sami pošljejo, teste pa nekatere prav tako dobimo od profesorjev, nekatere pa od višjih letnikov.  Gradivo dobimo preko moodle, študentskega informacijskega sistema, preko maila ali pa nam ga dajo na USB ključku. Za ta faks sem se odločila ker je edini v Sloveniji s takšnim predmetnikom, veliko pa je tudi možnosti za nadgradnjo teh znanj.«

Špela Hudobivnik, program: UN Okolje
»Za ta faks sem se odločila, ker sem vedela, da hočem početi nekaj v naravovarstveni smeri. Na naši stopnji ni prakse, so pa tereni, ki so zelo zanimivi. Prisotnost na vajah je obvezna, na predavanjih povečini ne. Je pa priporočljiva pri predmetih, kjer se računa, npr. modeliranje, matematika, statistika, tehnologije za zmanjševanje emisij itd. Literatura ni problem, vse dobimo od prejšnjih letnikov ali pa od profesorjev. Od predmetov mi je bila najtežja biologija, nekatera predavanja so tudi v angleščini. Vsak dan za študij porabim od 3 do 4 ure. Dnevno delo obsega prelet snovi, zapiski, izpisovanje vprašanj pri nejasnih zadevah. Pri seminarskih nalogah mi največ časa vzame iskanje kredibilnih člankov. Pred izpiti se učim do 4 ure na dan, teden ali dva pred izpitom. Vendar se raje učim sproti, da je študij enostavnejši. Veliko je tudi laboratorijskega dela, univerza pa organizira veliko obštudijskih dejavnosti, kot so znanstveni večeri. Dovolj časa ostane tudi za študentske žure.«

Grega SarkaGrega Sarka, program: UN Okolje
»Naš faks predstavlja širok nabor naravoslovnih in okoljskih znanj, ki jih posredujejo kakovostni profesorji. Posebnost je, da ima odlične merilne instrumente, ki so uporabni za razne okoljske meritve. Razredi so manjši, zato je odnos s profesorji bolj oseben. Razmerje med teorijo in prakso je nekako 3 : 1, med najbolj zanimivimi predmeti mi je ekologija. Kljub temu, da so predmeti iz različnih disciplin, so med seboj zelo povezani in na koncu lahko dobimo zelo širok spekter znanja. Na nekaterih predavanjih se preverja prisotnost, vaje so povsod obvezne. Literaturo dobimo večinoma od študentov višjih letnikov, nekaj gradiva nam priskrbijo profesorji, večina je v digitalni obliki. Izziv pri študiju je usklajevanje urnikov, sicer pa je študijski program zelo zanimiv. Poleg faksa mi ostane čas za delo le ob vikendih, se pa v času študija udeležujem tudi drugih aktivnosti, tečajev ipd.«

Exif_JPEG_422Kristina Kalister, program: UN Okolje
»Na fakulteti imamo aktualna predavanja, kot na primer alternativni viri energije za čistejše okolje. To mi je zelo všeč, pa tudi kemija me zanima, ker imamo veliko laboratorijskih vaj (biosinteza …). S praktičnim delom si pridobiš veliko dobrih izkušenj. Med težje predmete večina študentov šteje fiziko, kemijo in biologijo. Učim se kampanjsko, en teden pred izpitom iz zapiskov in skript. Gradivo in knjige sem največkrat fotokopirala od drugih študentov, iz knjižnice faksa ter pri samih profesorjih. Tako nisem zapravila veliko. Obvezne so vaje in tudi nekaj predavanj. Med izpiti prostega časa praktično ni, ga je pa toliko več čez leto. Pa tudi v višjem letniku kot si, lažje najdeš čas za študentsko delo. Žurov jih pa zadnje čase skoraj da ni.«

Število točk, potrebnih za vpis

20172018201920202021
Okolje (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Okolje (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

PUSTITE KOMENTAR