Domov Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto

Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto

Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto je samostojni visokošolski zavod, katerega osnovno poslanstvo je izobraževanje, raziskovanje in svetovanje na področju zdravstva.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 2 Na Loko, Novo mesto 8000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Ksenija Komidar
Funkcija: referat za študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 07/393 00 20
Spletna stran: http://fzv.vs-nm.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 2

Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto je del Univerze v Novem mestu. Na spletni strani so si za cilj postavili: “izobraziti diplomirane medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike za kompetentno izvajanje sodobne zdravstvene nege na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti.”


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ZDRAVSTVENA NEGA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo v programih zdravstveni tehnik ali tehnik zdravstvene nege, morajo pred začetkom predavanj opraviti 80-urni propedevtični program iz vsebin predmeta zdravstvena nega.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik
Zaposlitev: bolnišnice, zdravstveni domovi, zdravilišča, socialno varstveni zavodi (domovi za starejše občane) …


Število točk potrebnih za vpis

2015 2016 2017 2018
Zdravstvena nega VS (redni) 67 69 69 66
Zdravstvena nega VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve

PUSTITE KOMENTAR