Domov Fakulteta za zdravstvene vede v Celju – Regijsko študijsko središče Celje

Fakulteta za zdravstvene vede v Celju – Regijsko študijsko središče Celje

Poslanstvo Fakultete za zdravstvene vede v Celju je izvajanje kakovostnih pedagoško izobraževalnih in znanstveno raziskovalnih programov s področja zdravstvene nege in drugih zdravstvenih ved.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 7 Mariborska cesta, Celje 3000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Alenka Presker Planko
Funkcija: Vodja Službe za študijske in študentske zadeve
Mail: info@fzvce.si
Telefon: 03/428 79 00
Spletna stran: http://www.fzvce.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 1

Fakulteta za zdravstvene vede v Celju deluje že od leta 2009. Izobražuje za poklic diplomirane medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika. Prav tako pa izvajajo podiplomski program paliativne oskrbe. Na spletni strani pišejo: “Študijski program Zdravstvena nega se izvaja kot redni študij, prav tako pa se izvaja tudi v obliki izrednega študija, ki je prilagojen zaposlenim študentom.


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ZDRAVSTVENA NEGA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % točk splošni uspeh pri splošni/poklicni maturi, 40 % točk splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: diplomirana medicinska sestra (VS)/diplomirani zdravstvenik (VS)
Poseben pogoj: Vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo v programih zdravstvena nega ali tehnik zdravstvene nege, morajo opraviti 100 ur propedevtičnega programa iz vsebin zdravstvene nege.
Zaposlitev: primarna zdravstvena dejavnost (osnovna zdravstvena dejavnost), sekundarna zdravstvena dejavnost (specialistična ambulantna in bolnišnična dejavnost), terciarna zdravstvena dejavnost (dejavnost klinik, kliničnih inštitutov ali kliničnih oddelkov ter drugih pooblaščenih zdravstvenih zavodov), posebna specialistična dejavnost (socialno-medicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno-ekološka dejavnost), socialnovarstveni in posebni socialni zavodi, zdraviliška zdravstvena dejavnost in zasebna zdravstvena dejavnost.

Melanie Midžić, program: VS Zdravstvena nega
»Sprejemnih izpitov ni, vsi tisti, ki nimajo opravljenega zaključnega izpita oz. poklicne mature iz zdravstvene nege, pa morajo opraviti 100 ur propedevtičnega programa, ki ga uredi šola. Naloge in seminarske rešim čimprej, sicer pa bolj skrbim, da imam urejene zapiske. Sama sem tip človeka, ki se uči nekaj dni pred izpitom. Najtežji predmeti so predvsem tisti, ki jih moraš obvezno narediti, da lahko napreduješ. V 1. letniku nam je bil najtežji predmet Zdravstvena nega in raziskovanje, saj zahteva dobro pripravo in to je bil verjetno edini predmet za katerega sem se učila 14 dni. Prav tako je bila nekaterim težka Etika in filozofija. Profesorji nam priskrbijo vso gradivo, ki je hkrati tudi objavljeno v spletni učilnici Moodle. Dobro se povežite s starejšimi letniki, ti vam lahko priskrbijo zapiske, vam povedo, kje so poudarki. Od oktobra do približno januarja-februarja so predavanja, nato sledi praksa, okoli 650 ur v 1. letniku. Predavanja niso obvezna, nekateri profesorji preverijo prisotnost oziroma si zapomnijo. Obvezna prisotnost se zahteva pri kliničnem usposabljanju, laboratorijskih vajah, seminarskih vajah. Mogoče je pri nas najbolj zanimiv kabinet, kjer vadimo raznorazne postopke in posege. Fakulteta me je pritegnila na informativnih dnevih, po končani gimnaziji sem želela ostati v Celju in študirati nekaj, v povezavi z zdravstvom. Po zaključku študija se bom najverjetneje odločila za magistrski študij. Dijakom svetujem, da si pridejo fakulteto ogledati na informativne dni. Prostega časa nam ostane kar dosti, razen v času prakse, odvisno kakšne so naše obštudijske dejavnosti. Ob študiju lahko delamo, imamo družino, to vam dokaže marsikateri študent naše fakultete. Velik poudarek je na raziskovanju, hodimo na študentske konference, letos je bila v Nemčiji. Smo del projekta Erasmus+. Prav tako delimo svoje znanje, letos smo na dnevu raziskovalcev učili temeljne postopke oživljanja, na dobrodelni tržnici v Celju pa so diplomantke izvajale meritve glukoze in krvnega tlaka. Od študenta je odvisno, ali hoče kje sodelovati, navezovati stike in pridobivati izkušnje.«

Sara Uštar, program: VS Zdravstvena nega, diplomantka
»Poskušala sem biti vestno prisotna na predavanjih in si že tam čim več zapomniti, z učenjem sem običajno pričela 10 dni pred izpitom, če je snov predmeta obsežnejša pa sem potrebovala še kakšen dan več. Vsak predmet ima svoj namen, četudi se nam kdaj zdi da »kaj bom pa to v življenju potreboval«. Mislim, da so najtežji predmeti vsi, ki obsegajo zdravstveno nego posameznega področja. To so predmeti, ki so zelo obsežni in zahtevni, hkrati pa za študente zdravstvene nege tudi zelo pomembni. V 1. letniku sta mi bila najtežja Anatomija in Zdravstvena nega. Gradivo, ki pride v poštev pri študiju in pri samem izpitu, so nam posredovali profesorji sami, običajno so avtorji literature. Predavanja niso obvezna, so pa priporočljiva, saj je priprava na izpit zato lažja. Seminarske vaje, kabinetne in laboratorijske vaje pa so obvezne. Kar nekaj predmetov je takšnih, da je prisotnost na predavanjih priporočljiva; Anatomija, Fiziologija, Biokemija in biofizika, Interna medicina. Na fakulteti so urejeni in polno opremljeni kabinete za praktične vaje, kjer študenti »trenirajo« na lutkah, ki so po izgledu in funkciji skoraj kot pravi bolniki. Na voljo so pripomočki in materiali, ki jih lahko v praksi najdemo na bolnišničnih oddelkih. Pozitivna stran je vsekakor pridobitev in razširitev dodatnega znanja. Dijaki, ki razmišljate o vpisu na našo fakulteto: »Vzemi stvari v svoje roke, organiziraj se, uspelo ti bo, 3 leta so mimo kot bi mignil!«

Andreja Hrastovec, program: VS Zdravstvena nega, diplomantka
»Pri študentih, ki se želijo vpisati brez opravljene srednje zdravstvene šole, je potreben tečaj propedevtike. Dnevno delo za faks variira glede na to, ali študent ob študiju opravlja še obvezno klinično usposabljanje ali ne. V vsakem letniku sta 1 ali 2 predmeta, pri katerih je treba poleg izpita pripraviti se pisni izdelek. Največ skrbi po navadi študentom 1. letnika predstavlja predmet Zdravstvena nega in raziskovanje. Učno gradivo predavatelji sproti objavljajo v spletni učilnici. V vsakem letniku je več prakse. Predavanja na fakulteti niso obvezna, so pa obvezne seminarske in laboratorijske vaje. Prav tako je obvezna prisotnost na kliničnem usposabljanju. Zagotovo je dobro biti prisoten pri vseh predmetih, ki se neposredno navezujejo na zdravstveno nego. FZVCE nudi kakovostno znanje, odlične strokovno podkovane predavatelje in okolje, ki študentu omogoča strokovno, osebnostno in profesionalno rast. Za študij na FZVCE sem se odločila zaradi odličnih mnenj in ocen, prav tako me je prepričal velik odstotek diplomantov, ki so hitro po zaključku študija na FZVCE dobili zaposlitev. Študij in delo se lahko usklajuje, ker so na fakulteti izredno prilagodljivi. Ostane nekaj časa še za družino in hobije. Fakulteta je zelo usmerjena v rast in razvoj svojih študentov. Podpira raziskovalno dejavnost, je vključena v Erasmus+ izmenjave, sodeluje s številnimi tujimi svetovno priznanimi strokovnjaki in predavatelji, spodbuja udeležbo na študentskih konferencah v Sloveniji in tujini.«

Število točk potrebnih za vpis

2020202120222023
Zdravstvena nega (redni)//6071
Zdravstvena nega (izredni)6256brez omejitvebrez omejitve

PUSTITE KOMENTAR