Domov Fakulteta za varstvo okolja – Regijsko študijsko središče Celje

Fakulteta za varstvo okolja – Regijsko študijsko središče Celje

Poslanstvo Fakultete za varstvo okolja je zagotavljanje izobraženega in usposobljenega visokokakovostnega kadra.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 7 Trg mladosti, Velenje 3320, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Milena Ževart
Funkcija: referat
Mail: info@fvo.si
Telefon: 03/898 64 10
Spletna stran: http://www.fvo.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1

Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): VARSTVO OKOLJA IN EKOTEHNOLOGIJE

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: diplomirana ekotehnologinja / diplomiran ekotehnolog
Zaposlitev: podjetja, ki so zavezanci IPPC, podjetja, ki uvajajo oz. izvajajo okoljske standarde, ustanove, pooblaščene za presojo vplivov na okolje, razvijalci okolju prijaznih izdelkov/storitev/tehnologij in želijo povečati družbeno odgovornost svojega delovanja, podjetja za ravnanje z odpadki in nevarnimi snovmi, izvajalci okoljskega monitoringa, izdelovalci okoljske dokumentacije, javna komunalna podjetja, upravne in nadzorne službe za varstvo okolja in urejanje prostora, izobraževalne in raziskovalne institucije s področja varstva okolja in varstva narave, upravljavci zavarovanih območij, parkov, rezervatov, nevladne okoljske organizacije, kmetijska in gozdarska podjetja ter kmetije, izvajalci sanacij degradiranih območij in protipoplavnih ukrepov, podjetja na področju turizma in turistične organizacije, izvajalci energetskih obnov, urbanistični zavodi.

Tiara Kaligaro, program: VS: Varstvo okolja in ekotehnologije, 3. letnik
»Gradivo, ki ga potrebujemo za učenje pri predmetih nam posredujejo profesorji, če je potrebna skripta jo imamo na razpolago v e-učilnici in si
jo lahko sprintamo oz. jo dobimo pri samem predmetu. Zapiske in stare teste pa, seveda z veseljem, posredujejo študentje iz višjih letnikov, če se le to vpraša. Teorije je pri vseh predmetih več kot praktičnega dela. Predavanja niso obvezna, to je na študentu ali se jih bo udeleževal ali ne. Vaje pri predmetih, so pa obvezne – to se mi sicer ne zdi sporno, saj tekom vaj pridobivamo ključno znanje, ki ga potrebujemo, da lahko ne samo opravimo izpit, temveč tudi, da lahko k izpitu sploh pristopimo. Predmeti se med seboj zelo razlikujejo, tudi študentje si v sklopu modulov ne izbiramo istih predmetov, zato ne morem reči kateri predmet je na faksu najzanimivejši. Meni je bila do sedaj zelo zanimiva Geologija okolja, Naravovarstvo ter Vplivi okolja na življenjske procese. Za vse študente, ki razmišljajo o vpisu na našo fakulteto, jih seveda lepo vabim na ogled fakultete v sklopu informativnih dni. Če vas zanima smer varstvo okolja, vam ne bo žal, saj je odličen kraj za pridobitev oz. nadgraditev znanja na tem področju.«

Aljoša Krajnc, program: VSŠ Varstvo okolja in ekotehnologije
»V enem stavku bi fakulteto opisal kot interdisciplinarno, ponuja širino in hkrati možnost specializacije v eno smer na vse pomembnejšem področju. Sam sem se vpisal ravno zaradi širine, ki sem jo pridobil in uporabnih znanj, zato nadaljujem tudi s podiplomskim študijem. Vpišejo se maturanti različnih srednjih šol, tudi diplomanti višjih šol, ki se lahko vpišejo v 2. letnik. Predmeti so zelo raznoliki, dobro je biti prisoten kolikor se le da. Če si redno prisoten na predavanjih in sproti delaš, ti izpiti načeloma ne bi smeli predstavljati problema. Sam med predavanji več poslušam, kot pišem. Pri večini predmetov so nam s strani profesorjev posredovani izročki. Učenju namenim navadno uro do dve na dan, teden pred izpitom. Za nekatere je zahtevnejši predmet Kemija in okolje, predvsem zaradi računanja na kolokvijih. Spet drugi se ustrašijo Matematike. Predmet Tehnologije za zmanjševanje onesnaževanja okolja je med zahtevnejšimi v 1. letniku, je zelo teoretičen, kar lahko nekaterim predstavlja težave. Učno gradivo so študentovi zapiski pri predavanjih ter literatura in izročki, ki jih posredujejo profesorji. Objavijo jih v informacijskem sistemu ali jih pošljejo po elektronski pošti. V 1. letniku je treba imeti delovni zvezek za laboratorijske vaje, ki  stane 10 €. Fakultetna založba izdaja učbenike in strokovne monografije, ki jih lahko kupimo ali dobimo v šolski knjižnici. Profesorji so strokovnjaki na svojih področjih, prihajajo iz različnih inštitucij, zato znajo vsako teorijo podpreti z izkušnjami iz prakse. Najbolj sta me izzvala predmeta Ekotoksikologija in Vplivi okolja na življenjske procese. Imamo tudi veliko izbirnost predmetov iz različnih področij varstva  okolja, vsak najde nekaj zase. Na predavanjih profesorji navadno ne zahtevajo prisotnosti oz. je ne prevajajo, lahko pa igra vlogo pri vmesnih ocenah. Obvezna prisotnost je na laboratorijskih in terenskih vajah. Veliko je samostojnega dela, v obliki seminarskih nalog, kar je mene odlično pripravilo na pisanje diplome. Zelo sem zadovoljen z delovanjem organov šole in vpletenostjo študentov v razvoj študija. Prostega časa mi ostane dovolj za obštudijske dejavnosti. Urnik je dokaj razgiban, predavanja potekajo dopoldan in popoldan. Lahko se vključujemo v različne projekte, ki lahko pomenijo tudi zaposlitvene priložnosti.«

Špela Hvastja, program: VS Varstvo okolja
»V 1. letniku so za večino študentov najtežji predmeti Matematika, Kemija in okolje in Tehnologije za zmanjševanje onesnaževanja okolja. V 2. letniku pa Statistika ter v mojem primeru Ekotoksikologija. Do 3. letnika sem kupila knjigo za strokovni tuji jezik in skripto za laboratorijske vaje (oboje skupaj je stalo 30 €). Za ostale predmete so nam profesorji zagotovili  gradiva, skripte, vprašanja za boljšo predstavo in pripravo na izpit. Prav tako ima fakulteta knjižnico. Pri večini predmetov je prisotnost neobvezna, ampak so izjeme. Faks je osredotočen na trenutno dogajanje, obremenjevanje in problematiko z onesnaževanjem okolja, raziskovanje posledic ter iskanje rešitev, kar vključuje ozaveščanje ljudi o tem kako zelo povezano je vse med nami in okoljem ter zakaj je pomembno za takojšnje ukrepanje. Pozitivne strani so: faks je prijeten in zelo zanimiv; imamo praktično usposabljanje, ki vam omogoči izkušnje, boljše razumevanje delovnega mesta in morda bodočo službo; prav tako pridobiš obširen spekter znanja ter zaradi nižjega števila prostih vpisnih mest nam omogoča individualno in kvalitetnejšo komunikacijo ter pozornost  profesorjev. Negativne strani so, da urnik ni fiksen za vsak teden (odvisno je tudi katere predmete si si izbral). Fakulteta organizira pestre dejavnosti in zanimive projekte.«

Juš HalecJuš Halec, program: VS Varstvo okolja in ekotehnologije
»Imel sem že veliko strokovne podlage iz srednje okoljevarstvene šole, zato mi učenje ni vzelo veliko časa. Tisti, ki se prvič srečajo s smerjo, si morajo vzeti malo več časa. Večini je delala težave statistika, ker nas je večina imela predhodno srednjo strokovno izobrazbo in nam je šlo težje kot tistim z opravljeno gimnazijo. Veliko gradiva se prenaša iz višjih letnikov. Skripte profesorji objavijo v spletni učilnici. Šola ima to prednost, da je veliko profesorjev zaposlenih in poleg dela še izobražujejo, kar nam omogoča dober prenos prakse v študij. Študentje si lahko prilagodimo urnik na module na podlagi zanimanja v različnih smereh, npr. ohranjanje narave, industrija, okolje in prostor. Priporočam vam udeležbo na predavanjih, saj boste veliko lažje opravili izpite. Obvezna prisotnost se razlikuje od profesorja do profesorja. To je šola s prihodnostjo, ker se bo vedno bolj cenila naša stroka in delo v okolju, kjer živimo. Pri 400 urah obvezne prakse lahko sam ugotoviš, v kakšnem delovnem okolju bi iskal zaposlitev, naj bo to pisarna, teren ali laboratorij. Za študij na tej šoli sem se odločil, ker me veseli delo na terenu in v naravi. Pri praksi sem imel priložnost izkoristiti delo na terenu in v praksi, ki se sedaj nadaljuje v študentsko delo. Če delate sproti, vam ostane veliko prostega časa. Od 2. letnika naprej delam, saj se je urnik malo sprostil in so vse obveznosti večinoma popoldne.«

Patrik Vraber

Anton Patrik Vraber, program: VS Varstvo okolja in ekotehnologije
»Za ta faks sem se odločil, ker je bil edini program, ki je ustrezal mojim interesom in je bil v bližini. Skoraj vsi predmeti so zanimivi, meni je najljubši upravljanje s populacijami prostoživečih živali z osnovami načrtovanja v gozdnem prostoru, saj sem ljubitelj avtohtonih vrst. Zaradi manjšega števila študentov so lahko odnosi med zaposlenimi ustanove in študenti urejeni in pristni. Razmerje med teorijo in prakso je 1 : 3, saj izobraževalni program vsebuje prakso v višini štiristotih ur. Za vsak izpit se pripravljamo sproti na predavanjih, doma dnevno porabim še od ene do dve uri, kar dopolnjujem efektivno štirinajst dni pred izpitom. Kot najtežja predmeta bi izpostavil Geokemijo okolja in Ekotoksikologijo. V 1. letniku se pojavljajo težave pri Matematiki, Okoljski sociologiji, saj predavanja deloma potekajo v angleščini, ter Kemiji in okolju. Pridobitev literature in skript je enostavna, v knjižnici ali v urejenem elektronskem sistemu, možen pa je tudi odkup literature in laboratorijske opreme.«

Katja Pogačnik

Katja Pogačnik, smer: VS Varstvo okolja in ekotehnologije
»Na fakulteti se mi zdi, da so najbolj zanimivi strokovni predmeti, saj je to znanje, za katerega smo se odločili in ga želimo pridobiti. Pri vsakem predmetu so obvezne laboratorijske in terenske vaje ter seminarji, glede predavanj, pa je odvisno od posameznega profesorja, obisk pa vseeno priporočam. Glede v primerjavi z drugimi fakultetami, je tukaj sistem sprotnega učenja, saj izpiti potekajo takoj po zaključenih predavanjih. Lahko bi rekla, da največ težav povzročajo splošni predmeti kot so Matematika ter Kemija in okolje, saj je predznanje študentov različno. V 2. letniku pa mislim, da največ težav povzročata Fizika ter Statistika. Iz mojih izkušenj lahko povem, da je najboljše in najkvalitetnejše učenje iz zapiskov, ki si jih pripravim  sama. Je pa s strani profesorjev to urejeno, saj vso potrebno literaturo poskrbijo oni, za kakršnokoli informacijo pa se lahko obrnemo na višje letnike, saj je njihov odnos korekten in prijateljski. Prednost te fakultete je korekten odnos profesorjev do študentov, predvsem znajo upoštevati naše želje in nudijo pomoč takrat ko jo potrebujemo.«


Število točk potrebnih za vpis

20192020202120222023
Varstvo okolja in ekotehnologija VS (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Varstvo okolja in ekotehnologija VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

PUSTITE KOMENTAR