Domov Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana

Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana

Fakulteta za varnostne vede v Mariboru je edina izobraževalna institucija s področja varstvoslovja v Sloveniji, ki skrbi za razvoj tega področja pri nas.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Barbara Čuvan
Funkcija: vodja študentskega referata
Uradne ure: pon, tor, pet 8:00–10:00, sre 15:00–17:00, čet 13:00–15:00
Mail: [email protected]
Telefon: 01/300 83 06 (univerzitetni študij), 01/300 83 35 (visokošolski študij)
Spletna stran: http://www.fvv.um.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 3
Št. podiplomskih programov: 2

Fakulteta za varnostne vede organizacijsko deli svoje delo na izobraževalno in raziskovalno dejavnost ter na upravni del.

Izobraževalni del izvajajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki so glede na vsebino izobraževalnih področij združeni v različne katedre.

Raziskovalno dejavnost opravljajo visokošolski učitelji in raziskovalci v okviru svojega pedagoškega dela ter v okviru delovanja Inštituta za varstvoslovje, v raziskovalno delo pa se poleg redno zaposlenih pogosto vključujejo tudi zunanji sodelavci Fakultete za varnostne vede.

Upravni del Faklutete za varnostne vede vključuje vodstvo šole, tajništvo in referat za študentske zadeve. Na fakulteti deluje tudi knjižnica, ki študentom varstvoslovja in zaposlenim omogoča stik s sodobno domačo in tujo strokovno literaturo.

Vir: www.fvv.uni-mb.si


Dodiplomski programi:

  • Varstvoslovje UN
  • Varnost in policijsko delo VS (Ljubljana, Maribor, Novo mesto)
  • Informacijska varnost VS

Podiplomski programi:

  • Varstvoslovje II. stopnja
  • Varstvoslovje III. stopnja

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): VARSTVOSLOVJE

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani varstvoslovec (UN)
Zaposlitev: vodenje in upravljanje zahtevnejših procesov na področju zagotavljanja notranje varnosti, strokovne službe državne uprave, upravne organizacije, gospodarske organizacije, detektivske agencije, zasebno-varnostne agencije, lokalne skupnosti.

Urša Kohek, program: UN Varstvoslovje, diplomantka
»Odločila sem se za študij varstvoslovja, saj me je od vedno zanimalo delo preiskovalcev kaznivih dejanj in psihološki vidik storilcev dejanj. Pritegnil me je tudi predmetnik. Zelo zanimive so vaje pri kriminalistični taktiki in tehniki, kjer smo odvzemali prstne odtise in zavarovali kraj »kaznivega dejanja«. Tudi Forenzična psihologija, ki ti da vpogled v zaslišanja, serijske morilce in Kazensko pravo, kjer smo imeli super vaje, saj smo preučevali primere iz prakse. Predavanja načeloma niso obvezna, ampak jih zaradi lažjega učenja priporočam, hkrati so tudi zares zanimiva. Med zahtevnejše predmete spadajo pravni predmeti (Pravna ureditev javne uprave, Človekove pravice v kazenskem pravosodju, Kazensko pravo), kjer je problem predvsem to, da nismo vajeni pravne terminologije. Dnevno za študij porabim približno eno uro (včasih več, včasih manj). Dnevnega dela je več, kadar so na urniku vaje, kjer dobimo naloge tudi za delo doma. Ob študiju ti kljub vsemu ostane dovolj časa za delo ali hobije. Vsako leto je tudi spoznavni žur v enem izmed ljubljanskih klubov.«

Katja Kostanjevec, program: UN Varstvoslovje
»Če ste kdaj želeli vedeti ozadje in resničnost za znanimi kriminalkami, vas ta faks nauči še veliko več. Učimo se o kriminaliteti na Slovenskem in po svetu, raziskujemo tabu teme – prostitucije in trgovine z ljudmi, učimo se o obveščevalni dejavnosti in vohunstvu ter nekaj osnovnega o pravu. Najbolj zanimivi so predmeti na temo kriminalistike, kjer imamo vaje v laboratoriju (jemanje prstnih odtisov in reševanje problemov pogrešanih oseb…) ipd. Toplo priporočam redno obiskovanje predavanj, ker profesorji velikokrat izdajo kakšna vprašanja za izpit, povejo svoje zanimive izkušnje ali bolje razložijo snov. Na vajah je 80 % obvezna prisotnost. Pravni predmeti so težji, saj obsegajo veliko snovi. V 1. letniku je najtežji predmet Uvod v razumevanje prava in države, ki je pravni predmet z veliko zahtevne snovi, saj se nič podobnega ne učiš v srednji šoli. Knjige so se včasih dobile v fotokopirnici na faksu, ker pa je več ni, so vse dostopne v knjižnici za nakup ali izposojo. Stare zapiske lahko kupimo preko FB, po navadi tam bivši študenti napišejo oglas. Zraven študija lahko tudi delamo. Priporočala bi, da čim bolj sodelujete v raznih programih, ki jih fakulteta organizira (saj tako te tudi profesorji spoznajo) – udeležba dnevov varstvoslovja ipd. Fakulteta več krat na leto organizira gostujoča predavanja o karieri po študiju in povabi organizacije, ki iščejo bodoče zaposlene.«

Neja Gantar, program: UN Varstvoslovje
»Študij je zanimiv in relativno lahek. Na nekatera predavanja je obvezno hoditi, tudi večina vaj je obveznih. Najbolj zanimiv predmet mi je psihologija, ker me nasploh zanima ter kriminalistična taktika in tehnika, ker imamo veliko primerov kaznivih dejanj. Za sprotno delo porabim nekaj ur na teden, za izpite se začnem učiti kakšen teden prej, po cca. 3 ure na dan. Najtežji so pravni predmeti, kot recimo predmet Uvod v razumevanje prava in države  v 1. letniku, a se jih da narediti brez problema, če spremljaš predavanja in se malo več učiš.  Študij vsebuje veliko več teorije kot prakse. Za nove knjige sem odštela manj kot 50 € na leto, na faksu pa imamo tudi dan prodaje rabljenega gradiva. Študenti prodajajo rabljeno gradivo tudi preko Facebook strani. Dijakom priporočam, da se vpišejo, če jih vsaj malo zanima področje varnosti. Med študijem mi ostane veliko prostega časa, tako da lahko brez problema delam in aktivno sodelujem v Študentskem svetu FVV. Na fakulteti imamo tudi Karierni teden in organizirane dneve posameznih poklicev, ki bi nas lahko zanimali.«

Anja Muc, program: UN Varstvoslovje
»Naš faks je zabaven prijazen in primeren za mlade, ki iščejo faks z sproščenim vzdušjem in temu primernim učenjem. Pozitivna stran faksa je, da so profesorji zelo fleksibilni, slabe strani glede študija po mojem mnenju ni. Vsak dan si vzamem nekaj časa za urejanje zapiskov ali izpisovanje snovi iz power pointov, skript in knjig. Za izpite se začnem učiti kakšen teden prej, odvisno od količine snovi. Najtežji predmeti na fakulteti so pravni predmeti, npr. uvod v razumevanje prava in države, ter kriminologija. Skripte in stare teste dobimo od starejših letnikov, nekaj gradiva tudi v fotokopirnici. Ker se trudim delati sproti, mi ostane dovolj prostega časa za žure in druge dogodke.«

Vanja Vodeb, program: UN Varstvoslovje
»Faks je sam po sebi zanimiv, tako sami profesorji kot učna snov. Sprejemnih izpitov ni. Moje dnevno delo za faks obsega urejanje zapiskov, učim pa se le pred izpiti, drugega dodatnega dela ni. Statistika je eden izmed težjih predmetov, saj obsega veliko snovi, psihologija pa je meni eden izmed najbolj zanimivih predmetov. Naš faks temelji na teoriji, prakse ni nič, zato so samo predavanja, na katera v večini ni obvezno hoditi oz. je prisotnost odvisna od profesorja. Učno gradivo se dobi na e-študiju, odkoder si študenti tiskamo potrebno gradivo. Poleg študija imamo veliko prostega časa, ki ga izkoristimo vsak po svoje, eni za delo, drugi za žure.«

Aleksandra Belšak

Aleksandra Belšak, program: UN Varstvoslovje
»Pri mojem študiju prevladuje teorija, prakse je premalo. Predmeti, ki so najbolj zanimivi zaradi tematike, so na primer kriminologija in forenzična psihologija. Učim se bolj kampanjsko, približno od 2 do 3 dni pred izpitom, izjeme so bolj zahtevni izpiti, ko potrebujem nekoliko več časa. Največkrat sem se učila iz zapiskov in skript, ki sem si jih priskrbela od starejših letnikov. V prvem letniku sta najbolj zahtevna predmeta uvod v pravo in nacionalni varnostni sistem, zaradi strokovnosti in obsežnosti, v nadaljevanju študija pa med bolj zahtevne predmete spadajo kazensko procesno pravo, kazensko materialno pravo ter mednarodni varnostni sistem. Urnike imamo bolj spreminjajoče, tako da si v prostem času iščemo bolj fleksibilna študentska dela.«

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): VARNOST IN POLICIJSKO DELO

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina za 1. letnik v študijskem letu 2021/2022 znaša 2.190 €.
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani varstvoslovec (VS)
Zaposlitev: vodenje in upravljanje zahtevnejših procesov na področju zagotavljanja notranje varnosti, strokovne službe državne uprave, upravne organizacije, gospodarske organizacije, detektivske agencije, zasebno-varnostne agencije, lokalne skupnosti.

Dominik Kavčič, program: VS Varnost in policijsko delo
»Dnevno delo obsegajo predavanja in vaje. Zaradi zanimivih predavanj se na faksu tudi veliko naučim, zato sprotno delo ni potrebno. Pred posameznim izpitom se učim 1-3 dni, vendar je seveda odvisno od predmeta. Najtežji predmeti so pravni, zaradi obsežnosti snovi in učenja na pamet. Učno gradivo in literaturo se najlažje dobi od starejših študentov. Na samem programu je bistveno več teorije kot prakse. Predavanja niso obvezna, vendar so priporočljiva, saj tam izvem največ informacij. Vaje so obvezne pri večini predmetov. Najbolj zanimiv predmet je kriminalistika, zaradi zanimivih predavanj in praktičnih primerov. Pozitivna stran faksa je, da veliko stvari odneseš s predavanj in zato ne rabiš toliko časa posvečati učenju doma. Študentski žuri so super. Ostane mi ogromno prostega časa, zato imam poleg faksa tudi delo in prosti čas za svoje aktivnosti. Faks organizira veliko različnih dejavnosti kot so streljanje, večerni filmi, izleti, ki pa se jih z veseljem udeležujem.«

Matjaž Breznik

Matjaž Breznik, program: VS Varnost in policijsko delo
»Na fakulteto sem se vpisal, ker me zanima delo v varstvu. Če opišem faks v enem stavku, je zanimiv, poučen, družaben in prijateljski, brez sprejemnih izpitov. Na predavanjih je 90 % teorije in 10 % prakse. Nekega dnevnega dela za faks ni, treba pa se je učiti pred izpiti. Najtežji predmet se mi je zdela ekonomija v 1. letniku, ker je težka in nerazumljiva snov. Najbolj zanimiv predmet pa je kriminalistika, saj je večinoma praktično delo, pa še profesor dobro razlaga. Učno gradivo se dobi v fotokopirnici na fakulteti in na internetu. Za gradivo sem zapravil okoli 70 evrov na letnik. Prostega časa ostane dovolj za vse hobije in žurke.«

Ines BrezovnikInes Brezovnik, program: VS Varnost in policijsko delo
»Za naš faks lahko rečem, da je super. Sprejemni izpiti niso potrebni. Mislim, da imamo na premalo prakse in preveč teorije. Imamo pa kar nekaj meni osebno zanimivih predmetov, na primer psihologija, zaradi načina predavanja, ter kriminalistika. Prisotnost na predavanjih je obvezna. Dnevno za učenje in pred posameznim izpitom ne porabim veliko časa. Najtežji predmeti so zagotovo pravni predmeti, npr. uvod v pravo s temelji državne ureditve, zahtevni pa so predvsem zato, ker se prvič srečaš z pravom, določenimi temelji v državni ureditvi. Pri učenju uporabljam tako knjige kot lastne zapiske, slednji so najbolj domači in razumljivi zame. Večino skript in zapiskov pa sem sama dobila od študentov višjih letnikov, ki so mi dosti pripomogli k lažjemu študiju. Včasih obiščem tudi kakšen študentski žur, ti so zmeraj dobri.«

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): INFORMACIJSKA VARNOST

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina za prvi letnik v študijskem letu 2021/2022 znaša 1.990 €.
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani varstvoslovec informacijske varnosti (VS)
Zaposlitev: proučevanje in zakonito, strokovno, etično in učinkovito opravljanje nalog s področja zagotavljanja informacijske varnosti.

Nik Arnšek Potušek, program: VS Infomacijska varnost
»Z učenjem sem začel nekaj dni pred izpitom, saj sem že iz predavanj odnesel veliko znanja. Vaje so obvezne in se strogo preverja prisotnost, medtem ko na predavanja ni potrebno redno hoditi, vendar je priporočljivo. Zaradi pomanjkanja predznanja in ne obiskovanja predavanj so za večino študentov najtežji pravni predmeti in nekateri bolj specifični informacijski predmeti. Najbolj zanimiva mi je bila kriminologija, saj imaš možnost, da greš s policijo na pravo hišno preiskavo. Stroškov z nakupom knjig nisem imel, ker vse knjige, ki jih potrebujemo, dobimo v šolski knjižnici. V Facebook skupini, v kateri je velika večina študentov, smo si izmenjali stare teste in ostale zapiske. Smer mi je všeč, ker je dobra kombinacija teorije in prakse.«

Dominika Bricelj, program: VS Informacijska varnost
»Na izpit se začnem pripravljati približno dva tedna prej, sicer pa sproti urejam zapiske in pišem seminarske naloge. Najtežji predmeti so pravni predmeti. Meni osebno upravno pravo in pravo javnega sektorja, v prvem letniku pa sociologija, najbolj zanimiv pa kriminalistika, zaradi zanimive tematike. Skripte profesorji objavljajo na e-študiju, ostalo študijsko gradivo je na voljo v knjižnici, stare teste pa si izmenjujemo v Facebook v skupini. Pozitivna stran tega študija je, da dobimo znanja z zelo širokega spektra področij v varstvoslovju. Preostane mi dosti prostega časa, zato poleg študija tudi delam in obiskujem različne hobije. Fakulteta organizira veliko dejavnosti kot so dan palačink, brucovanje in piknik, ki pa se jih z veseljem udeležujem.«

Število točk, potrebnih za vpis

 

 

20172018201920202021
Informacijska varnost VS (redni)6767665663
Informacijska varnost VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Varnost in policijsko delo – Ljubljana VS (redni)6970666872
Varnost in policijsko delo – Ljubljana VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Varnost in policijsko delo – Maribor VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Varstvoslovje (redni)/brez omejitvebrez omejitve48,557
Varstvoslovje (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

PUSTITE KOMENTAR