Domov Fakulteta za upravo

Fakulteta za upravo

Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani je interdisciplinaren vir znanja za upravo. Fakulteta za upravo skrbi z razvijanjem disciplin, raziskovanjem ter povezovanjem z domačo in mednarodno prakso.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 5 Gosarjeva ulica, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Nataša Ferderber
Funkcija: vodja študentskega referata
Uradne ure: vsak dan 10:30 - 12:00, ob torkih od 15:00 - 17:00
Mail: referat@fu.uni-lj.si
Telefon: 01/580 55 00
Spletna stran: http://www.fu.uni-lj.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 3
Št. podiplomskih programov: 2

Poslanstvo

Fakulteta za upravo je interdisciplinaren vir znanja za upravo, za kar skrbi z razvijanjem disciplin, raziskovanjem, povezovanjem z domačo in mednarodno prakso ter s prenašanjem (spo)znanj v izobraževanje in usposabljanje.

Vizija

Fakulteta za upravo bo vir iskanih strokovnjakov. Prepoznavna bo po inovativnih izobraževalnih pristopih, zanimivih predavanjih, kakovostnem raziskovalnem delu in strokovnjakih, ki sodelujejo pri oblikovanju mnenja strokovne javnosti doma in v svetu. Proces izobraževanja bo puščal kakovosten pečat, zato bodo njeni diplomanti ponosni na diplomo.

Fakulteta za upravo bo povezana in dobro organizirana izobraževalna ustanova. Vloge bodo jasno opredeljene, razdeljene in spoštovane. Zaposleni bodo predani uresničevanju poslanstva organizacije. Medsebojno bodo povezani, obveščeni in imeli bodo možnost osebnega razvoja.


Dodiplomski programi:


Podiplomski programi:

  • Uprava
  • Management v upravi
  • Finance in računovodstvo v EU
  • Javna uprava in upravljanje sprememb

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo in izpitom iz maturitetnega predmeta zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija ali ekonomija (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi), ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku, 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: diplomant upravnih ved (UN)
Zaposlitev: javni sektor in gospodarstvo.

Melanie Križman, program: UN Upravljanje javnega sektorja
»Vpisala sem se, ker študijski program nudi raznovrstnost predmetov, ki zagotavljajo širok nabor znanja iz različnih področij. Je dobra popotnica tako za strokovni kot osebni razvoj. Prijazen urnik pa študentom omogoča, da se poleg študija ukvarjajo s kakšno drugo dejavnostjo ali študentskim delom. Študentska organizacija FULpovezani organizira dogodke in dejavnosti, med drugim imajo svojo spletno stran, kjer dobimo zapiske, ki so posredovani s strani študentov. To je zelo dober način za pridobivanje zapiskov, poleg tega obstaja FB skupina ter oktobra sejem rabljene literature. Predavanja so sicer neobvezna, a priporočljiva, saj je dobro spremljati snov, profesorji dajejo naloge za doma, ki pripomorejo k lažjemu opravljanju izpitov. Najtežji izpiti so izpiti iz pravnih predmetov, torej Ustavno pravo, Upravno pravo, Upravni spor in Upravni postopek. So zelo obsežni in pomembno je sprotno učenje. V 1. letniku težave povzroča tudi Informatika, za katero priporočam sprotno ponavljanje. Če delaš sproti, je priprava na izpit veliko lažja in ne povzroča preveč preglavic.«

Anja Gabrovec, program: UN Upravljanje javnega sektorja
»Obseg učenja je odvisen od vsakega predmeta posebej. Pri večini predmetov je zahtevano aktivno sodelovanje na vajah in predavanjih, kar pripomore k temu, da je kasnejše učenje krajše in učinkovitejše. Najtežji predmet v 1. letniku je Informatika, ki je razdeljena na teoretični in praktični del. Vse rabljene knjige lahko dobite v sklopu sejma literature, ki ga organizira študentska organizacija. Urniki na naši fakulteti so izredno dobro zasnovani. Vaje so 80 % obvezne, pri predavanjih pa je odvisno od profesorja. Predlagam prisotnost pri predmetih, ki zahtevajo praktično znanje. Fakulteta za upravo je majhna in ravno to je njena velika prednost. Profesorji so vestnim študentom vedno pripravljeni priti naproti, nas razumejo in velikokrat uslišijo. Naša študentska organizacija Ful Povezani prireja nešteto žurov in druženj, ob študiju pa ostane čas tudi za delo in druge prostočasne aktivnosti.«

Domen Puš, program: UN Upravljanje javnega sektorja
»Študijski program mi omogoča velik spekter zaposlitve. Imam veliko prostega časa za razvijanje dodatnih kompetenc za delo v tujini. Najbolj zanimiv predmet na faksu mi je bila analiza javnih politik, všeč mi je bilo to, da pri predmetu nimaš podanega gradiva ampak ga raziskuješ sam. Najtežja predmeta v 1. letniku sta informatika in ustavno pravo, kasneje pa upravno pravo ter informatizacija poslovnih procesov, zaradi njihove obsežnosti. Predavanja niso obvezna, priporočljivo pa jih je obiskovati pri pravnih predmetih. Na vajah prisotnost preverjajo. Praksa na naši smeri poteka samo v zadnjem letniku in traja en mesec. Dnevno delo za študij obsega pisanje seminarskih nalog, analiz knjig ter člankov in reševanje kvizov, za katerega porabim 30 minut. Učim se največ en teden pred izpitom. Učno gradivo sem kupil na sejmu rabljene literature in zanj v treh letih porabil 60 €.  Š Naša fakulteta, je prijazna do študentov, študentskih zabav sicer ni veliko, so pa zelo dobro organizirane.«

Katja Pavlič

Marina Sopčić, program: UN Upravljanje javnega sektorja 
»Naš faks je zelo zanimiv in pri nas se veliko dogaja. Dnevnega sprotnega dela ni veliko, nekaj je dela v e-učilnici, kjer profesorji objavijo naloge, ki jih je treba opraviti v določenem roku. Vsako leto imamo organiziran sejem rabljene literature, kjer si priskrbimo študijsko gradivo po nizki ceni. Za posamezen letnik zapravim približno 40–50 €. Razmerje med teorijo in prakso je približno 90 : 10. Zelo so mi všeč pravni predmeti, kot so ustavno pravo, pravna ureditev EU itd. Organiziranih je veliko dogodkov – toast day, zdrav zajtrk in še mnogo drugih. Imamo pa tudi veliko obštudijskih dejavnosti, kot so fotosekcija, debatni klub, študija primera, košarka, mali nogomet in odbojka. Ob študiju mi preostane več kot dovolj prostega časa za študentsko delo.«

Marina Sopčić

Marina Sopčić, program: UN Upravljanje javnega sektorja 
»Praktičnega dela na fakulteti je bolj malo oziroma se povezuje s teorijo. Dnevno porabim za študij uro, pred izpiti pa se učim več časa približno en teden prej. Od predmetov sta v 1.  letniku najtežja informatika in ustavno pravo, kasneje pa teorija javne uprave in ravnanje z ljudmi v upravi. Pri učenju uporabljam predvsem zapiske, ki jih dobim od starejših študentov, sicer pa imamo vsako leto na faksu organiziran tudi sejem rabljene literature. Treba je kupiti tudi kakšno knjigo, do sedaj sem za vse gradivo zapravila okoli 300 evrov, najceneje pa je seveda fotokopiranje. Prisotnost na našem faksu je obvezna pri vajah, medtem pa jo preverjajo samo na nekaterih predavanjih. Tako mi ostane kar veliko prostega časa, ki ga porabim tud za študentsko delo in najboljših študentskih žurov naše fakultete.«

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, organiziran kot e-študij na daljavo, šolnina za študijsko leto 2021/2022 znaša 2.200 €, možno je bilo obročno odplačevanje.
Strokovni naslov diplomantov: diplomant upravnih ved (VS)
Zaposlitev: javni sektor in gospodarstvo.

Kaja Krivec, program: VS Uprava
»Za to fakulteto sem se odločila, ker imaš po njej veliko možnosti zaposlitve, saj spoznaš različna področja. Na smeri je ograniziranih tudi veliko dogodkov za izobraževanje, ki prenesejo teorijo v prakso, kar mi bo pomagalo pri nadaljnji karieri. Potrebno je sprotno delo, ki vključuje reševanje kvizov, pisanje esejev in seminarskih nalog. Vsakodnevno učenje ni potrebno, sama se učim en teden pred izpitom. Naša smer sicer zajema predmete iz ekonomije, prava, informatike, marketinga in javne uprave, študentje imajo največ težav s predmeti, ki so povezani s pravom. Pri vsakem predmetu imamo enkrat na teden po uro in pol predavanj in enkrat po uro in pol vaj, kjer je prisotnost večinoma obvezna. Literaturo lahko kupiš na sejmu rabljene literature, dobi se jo tudi na spletni strani »Ful povezani«. Če se dobro organiziraš ti poleg študija ostane dovolj prostega časa za študentske žure in delo.«

Manuela, program: VS Uprava
»Za sprotno delo za faks potrebujem do ene ure na dan, za izpit pa se ponavadi začnem učiti en teden prej, je čisto dovolj. Večino gradiva je objavljenega v e-učilnici, prav tako tudi navodila za izpite. Rabljene knjige dobimo na sejmu, ki ga organizirajo študenti fakultete. Informatika velja za najtežji predmet 1. letnika, ampak ni tako hudo. Vaje so na fakulteti so obvezne, zahteva se 80 % prisotnost, predavanja pa večinoma niso obvezna, so pa izjeme. Ta smer na fakulteti za večino res ni težka, če se potrudiš. Tako mi ostane veliko prostega časa in lahko poleg študija tudi delam in obiskujem fitnes.«

Jan Dežman

Jan Dežman, program: VS Uprava 
»Izpiti niso zahtevni, učenje mi vzame le kakšne 3 dni pred izpitnim rokom. Najtežji predmet prvega letnika se mi je zdela informatika, drugače pa so predmeti zanimivi in nezahtevni. Učno gradivo lahko kupimo na začetku študijskega leta na fakultetnem sejmu, nasploh pa se mi zdi, da se lahko iz skript ali zapiskov dovolj pripravim za vsak izpit. Dobim jih kar na spletu (Ful Povezani ali druge možnosti študentske organizacije). Praska je šele v zadnjem semestru zadnjega letnika, prisotnost je obvezna le na vajah (80 %), priporočam pa prisotnost pri predmetih, kot je npr. statistika ali informatika, kjer se vse odvija preko računalnika. Sem tudi eden izmed vodij študentske organizacije na fakulteti, katere prednosti so predvsem raznolikost smeri študija in dobri odnosi s sošolci. Ker študij poteka le 3-krat tedensko, mi ostaja veliko časa za delo in druge dejavnosti, ki me veselijo. Seveda tudi fakulteta organizira številna druženja in ekskurzije (spoznavni žur, jugo-rock žur) ter izlete v Bruselj, Amsterdam, Pariz, itd.«

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVNA INFORMATIKA – (interdisciplinarni študijski program Fakultete za upravo in Fakultete za računalništvo in informatiko)

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo in izpitom iz maturitetnega predmeta računalništvo, matematika ali fizika (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi), ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 20 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku, 40 % uspeh pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani inženir upravne informatike (UN)
Zaposlitev: informacijska podpora javnemu sektorju.

Število točk potrebnih za vpis

 

20172018201920202021
Upravljanje javnega sektorja (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Upravljanje javnega sektorja (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Uprava Ljubljana VS (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Uprava Ljubljana VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Upravna informatikabrez omejitve54omejitev vpisabrez omejitve, minimum za 2. in 3. željo 63brez omejitve

KOMENTARJI

  1. Na Fakulteto za upravo sem se vpisala zaradi tega, ker me javna uprava zanima in ker sem si želela se naučiti predmetov, ki mi bodo koristili v življenje kot so: Upravni postopek in upravni spor, Kadrovska dejavnost, Managment ipd. Študij je bil zanimiv, ker so nam dobro predstavljali primere iz prakse. Predmetnik je raznolik. Dobra stran fakultete je, da je na mirni lokaciji v študentskem okolju, urnik je dobro zorganiziran. Slaba stran fakultete pa je, da nekateri profesorji dolgo potrebujejo za objavljanje rezultatov.

PUSTITE KOMENTAR