HTML Code here
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko

Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko

Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto je samostojni visokošolski zavod, s poudarkom na upravljanju in poslovanju gospodarskih in negospodarskih subjektov.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 2 Na Loko, Novo mesto 8000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Ksenija Komidar
Funkcija: referat za študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 07/393 00 20
Spletna stran: http://fupi.vs-nm.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2
Št. podiplomskih programov: 1

Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko je del Visokošolskega središča Novo mesto, izvaja pa različne programe s področja ekonomije in poslovne informatike. Več na njihovi spletni strani: http://fupi.vs-nm.si/sl/o_fakulteti/poslanstvo_in_vizija


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE, POSLOVNA INFORMATIKA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri splošni ali poklicni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, možen tudi e-študij
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani ekonomist (VS) / diplomirana ekonomistka (VS) oziroma diplomirana poslovna informatičarka (VS) / diplomirani poslovni informatik (VS)


Število točk potrebnih za vpis

2014 2015 2016
Poslovna informatika Ljubljana VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Poslovna informatika Novo mesto VS (redni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Poslovna informatika Novo mesto VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Upravljanje in poslovanje Ljubljana VS (izredni)
brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Upravljanje in poslovanje Novo mesto VS (redni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Upravljanje in poslovanje Novo mesto VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Inline
Inline