Domov Fakulteta za ekonomijo in informatiko

Fakulteta za ekonomijo in informatiko

Fakulteta za ekonomijo in informatiko v Novem mestu je samostojni visokošolski zavod, s poudarkom na upravljanju in poslovanju gospodarskih in negospodarskih subjektov.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 2 Na Loko, Novo mesto 8000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Ksenija Komidar
Funkcija: referat za študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 07/393 00 20
Spletna stran: http://fupi.vs-nm.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2
Št. podiplomskih programov: 1

Fakulteta za ekonomijo in informatiko je del Univerze v Novem mestu, izvaja pa različne programe s področja ekonomije in poslovne informatike. Več na njihovi spletni strani: https://fei.uni-nm.si/

Pred 2018 se je imenovala – Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko. 


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE, POSLOVNA INFORMATIKA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri splošni ali poklicni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, možen tudi e-študij
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani ekonomist (VS) / diplomirana ekonomistka (VS) oziroma diplomirana poslovna informatičarka (VS) / diplomirani poslovni informatik (VS)


Število točk potrebnih za vpis

2015 2016 2017 2018
Poslovna informatika Ljubljana VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Poslovna informatika Novo mesto VS (redni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Poslovna informatika Novo mesto VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Upravljanje in poslovanje Ljubljana VS (izredni)
brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Upravljanje in poslovanje Novo mesto VS (redni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Upravljanje in poslovanje Novo mesto VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve

PUSTITE KOMENTAR