Domov Fakulteta za turizem, Brežice

Fakulteta za turizem, Brežice

Fakulteta za turizem v Brežicah ima za poslanstvo izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov, ki bodo delovali na vseh nivojih ustvarjanja ponudbe, odločanja in upravljanja v turizmu, od operativnega pa vse do strateškega načrtovanja.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 36 Cesta prvih borcev, Brežice 8250, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Janja Grubič
Funkcija: študentski referat
Uradne ure: pon, tor, čet, pet 8:30–10:30 in sre 13:00–15:00
Mail: ft@um.si
Telefon: 08/205 70 63
Spletna stran: http://ft.um.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2
Št. podiplomskih programov: 1
Fakulteta za turizem – dodiplomski programi:

  • Turizem UN
  • Sodobne turistične prakse VS (prej: Turizem VS)

Fakulteta za turizem – podiplomski programi:

  • Turizem

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TURIZEM

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60% splošna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate z opravljeno poklicno maturo in izpitom iz enega od maturitetnih predmetov (matematika, tuji jezik, zgodovina, ekonomija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi). Kandidati s poklicno maturo bodo izbrani glede na: 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku, 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu.

Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2021/2022 znaša 2.850 € (v kolikor je vsaj 10 prijav).
Strokovni naslov diplomantov: diplomant turizma (UN)
Zaposlitev: v podjetjih s/z: termalno-zdraviliški turizem, športno-rekreativne dejavnosti, dejavnost podeželskega in gorskega turizma, prireditvenega in kongresnega, zabaviščnega in turizma dobrega počutja, spoznavno-edukativnega in kulturnega turizma, kopališkega in navtičnega turizma; v potovalnih agencijah, v javnih zavodih, organih državne uprave, javne uprave in lokalne samouprave; STO, TIC na lokalni ravni.

Saša Kancler, program: UN Turizem
»Najbolj pozitivna stvar fakultete je oseben odnos s profesorji in domačnost med študenti, vsi se med seboj poznamo in se kličemo kar »FTrganci (FT = Fakulteta za turizem). Po mnenju večjega števila študentov, naj bi za najtežja predmeta veljala uvod v gospodarstvo in teorija turizma. Vendar se ju z nekaj vloženega truda vseeno da opraviti. Res pa je, da vsebujeta veliko definicij in specifičnega znanja, ni pa toliko poudarka na razumevanju snovi. Ker si delo razporedim in načrtujem, porabim 1 uro dnevno za domače in seminarske naloge, pripravo predstavitev in učenje. Profesorji nam večino literature ter prosojnice s predavanj in članke naložijo v spletno učilnico. Preostala literatura pa nam je dostopna v Knjižnici Brežice, v kateri ima fakulteta svoj oddelek. Pri večini predmetov je  70 % predavanj in 30 % vaj, pri drugih 60:40. Učimo se turizma iz različnih perspektiv, ki ji povezujemo med seboj, to vsak predmet naredi zanimiv. Najbolj pa mi je bil zanimiv predmet medijska kultura in turizem, pri katerem smo se učili o tem, kako mediji vplivajo na turizem in obratno.«

Janina Žemva, program: UN Turizem 
»Vsak dan pregledam obravnavano snov s predavanj in iz dodatne literature še kaj dopišem k zapiskom; za to porabim približno dve uri na dan. Na posamezni izpit se pripravljam približno en teden. Največ težav nam delajo ekonomika podjetja (1. letnik), uvod v gospodarsko pravo (1. letnik) in psihologija porabnikov v turizmu (2. letnik) zaradi zahtevanega podrobnega znanja. Gradivo je pri vseh predmetih dostopno na Moodlu, veliko učnega gradiva je dostopnega v fakultetni knjižnici, stare zapiske pa je možno dobiti v fotokopirnici v bližini fakultete.  Pri večini predmetov imamo terenske vaje, ki so obvezne, v 3. letniku pa je potrebno opraviti 420 ur praktičnega izobraževanja. Po mojem mnenju je smiselno hoditi na vsa predavanja, saj je razlaga profesorjev veliko bolj nazorna, kot če doma sama prebiram obvezna gradiva posameznega predmeta.«

Nika MernikNika Mernik, program: UN Turizem 
»Naša fakulteta je mala, z velikim srcem, kjer študenti nismo samo številka. Naš slogan je več = več, študij z dobro prakso. Veliko imamo terenskih vaj, obiskujemo ponudnike turističnih storitev in vzpostavljamo stike iz naše stroke. Predavanja niso obvezna, a so zelo koristna, njihovo obiskovanje pa zmanjša količino učenja pred izpiti. Vaje so obvezne in so pogoj za pristop k izpitom. Gradivo se dobi v fotokopirnici, tudi zapiski in vaje višjih letnikov. Razvit je tudi tutorski sistem, kjer študenti tutorji pomagajo 1. letnikom. Delo poteka sproti, približno od eno do dve uri porabim za pisanje seminarskih nalog, poročil s terenskih vaj ipd. Od predmetov sta mi bila najtežja statistika in ekonomika podjetja, saj se pri njih računa. Za to fakulteto in študij sem se odločila, ker zagotavlja dinamičen poklic, bodočim študentom pa svetujem, da so proaktivni tudi pri obštudijskih dejavnostih, saj je to izvrstna popotnica za življenje po diplomi.«

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TURIZEM

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: splošni uspeh pri poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2021/2022 znaša 2.800 € (v kolikor je vsaj 10 prijav).
Strokovni naslov diplomantov: diplomant turizma
Zaposlitev: v podjetjih s/z: termalno termalno-zdraviliški turizem, športno-rekreativne dejavnosti, dejavnost kmečkega in planinskega turizma, sejemskega, zabaviščnega in turizma dobrega počutja, spoznavno-edukativnega in kulturnega turizma, kopališkega in navtičnega turizma; v potovalnih agencijah, v vseh podjetjih, ki se pojavljajo kot kooperanti ali komplementarji pri oblikovanju turistične ponudbe, na področju javne uprave s področja turizma na lokalni ravni in v regionalnih destinacijskih organizacijah, regionalnih razvojnih organizacijah, lokalnih turističnih organizacijah in turistično-informacijskih centrih.

Nika Kramžar, program: VS Turizem 
»Za sprotno delo porabim približno eno uro na dan. Izdelujem svoje zapiske, vendar jih ne delajo vsi študentje, saj imajo gradivo v spletni učilnici Moodle. Pri nekaterih predmetih dobivamo sprotne naloge (teh ni veliko). Pred posameznim izpitom se aktivno učim 3–5 dni, izpiske si pripravim že prej. Učim se le pred izpitom. Najtežja predmeta sta Zgodovina in Kulturna dediščina, saj sta dokaj obsežna predmeta iz 1. letnika. Zahtevna ju naredi širši obseg zapiskov, vendar s predpripravo in sledenjem na predavanjih in vajah izpit opraviš brez problema. Skripte dobimo v Punktu, sredi Brežic. Stare teste pridobivamo od starejših študentov, prav tako obsežnejše zapiske. Za knjige sem v vseh treh letih visokošolskega študija zapravila morda 50 €. Predavanja in vaje so izredno povezana s prakso, saj tudi večina profesorjev prihaja iz gospodarstva. Na vaje je obvezno treba hoditi, na predavanja pa ne. Nekatera predavanja so sestavljena iz predavanj in seminarjev, slednje je tudi treba obiskovati. Fakulteta je enostavno najboljša, najbolj »ftrgana« fakulteta v Sloveniji. Na faksu se skoraj vsi poznamo, ker smo majhna fakulteta. Profesorji te poznajo po imenu, vsi kolegi študentje postanejo prijatelji. To da, smo majhna fakulteta je naša izredna prednost, saj imaš veliko več možnosti, da se vključiš v projekte, sodeluješ na dogodkih in podobno. Ob študiju delam, sodelujem na projektih, pri katerih sodeluje Fakulteta za turizem, sem članica študentskega sveta, kjer organiziramo različne žure in se trudimo omogočiti študij čim bolj zabaven in študentu prijazen.«

Mojca Fras, program: VS Turizem 
»Dnevno delo sestavljajo sprotne naloge pri vajah, seminarske naloge in predstavitve. Za to porabim od 1 do 3 ure na dan, na izpite pa se začnem pripravljati kakšen teden prej. Največ preglavic nam dela predmet pravo v turizmu, v 1. letniku pa bi bila najtežja ekonomika podjetja, saj zahteva dobro znanje matematike. Knjige si študentje lahko brezplačno izposodijo v knjižnici Brežice ali se kupijo jo skripte v fotokopirnici, pa tudi profesorji včasih dajo ppt predstavitve predavanj. Se pa večina snovi iz predavanj in vaj nahaja tudi v spletni učilnici Moodle. Ob študijskih obveznostih mi ostane še dovolj časa za svoje hobije in obiske dogodkov. Študentski svet Fakultete za turizem vedno poskrbi da študentom ni dolgčas. Tako se na vsake dva meseca priredi večji tematski dogodek, hkrati pa se nudijo prevozi na vse večje študentske prireditve v Mariboru in Ljubljani (Prvi rok, Lampijončki, Kifl fešta …).«

Sara BeluhanSara Beluhan, program: VS Turizem 
»Turizem je rastoča panoga, ki raste in se razvija, zato faks ni dolgočasen ali enoličen, vedno se dogaja kaj zanimivega in posebnega, saj pri nam velja študij z dobro prakso, zato je v študijskem procesu tudi veliko ljudi iz prakse. Učim se dnevno približno eno uro, pred izpiti pa je odvisno od predmeta. Veliko odnesem že od samih predavanj in vaj, katerih obisk priporočam. Od težjih predmetov bi izpostavila ekonomiko, saj se z njo večina študentov prvič sreča. Učim se iz zapiskov, skript in iz knjig. Pri nas poteka pravilo študent-študentu, zato si med seboj pomagamo z gradivi, tako gradiva niso velik strošek. Prostega časa mi ostane dovolj, na faksu pa imamo tudi mesečne žure. Faks priporočam vsem, ki so radovedni, iznajdljivi, organizatorji po duši ter željni študiranja na poudarku prakse.«

Število točk, potrebnih za vpis

20172018201920202021
Turizem (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Turizem (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Sodobne turistične prakse VS (prej: Turizem)(redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Sodobne turistične prakse VS (prej: Turizem)(izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

KOMENTARJI

  1. Dobar dan. Dolazim iz Hrvatske, točnije iz Benkovca na granici sa Slovenijom! Pohađala sam fakultet za hotelski i turistički menadžment u Opatiji! Fakultet nisam završila, ostalo mi je10 ispita! Zanima me da li postoji mogućnost upisa na Vaš fakultet uz priznavanje ispita iz Hrvatske!
    Bila bih Vam zahvalna na odgovoru!
    Lijepi pozdrav.
    Goranka Mašala.

PUSTITE KOMENTAR