Domov Fakulteta za strojništvo

Fakulteta za strojništvo

Fakulteta za tehnologije in sisteme je namenjena pridobivanju znanja iz različnih tehnologij, ki se uporabljajo v industriji.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 2 Na Loko, Novo mesto 8000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Ksenija Komidar
Funkcija: referat za študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 07/393 00 20
Spletna stran: http://fts.vs-nm.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 2

Fakulteta za strojništvo je del Univerze v Novem mestu na spletni strani piše: “Temeljni cilj študijskega programa tehnologije in sistemi je usposobiti diplomanta za uspešno vključitev v neposredno delovno okolje ali nadaljevanje študija. na področju tehniških ved. Diplomant bo usvojil tehniško, tehnološko, informacijsko, organizacijsko, ekonomsko, sociološko, pravno znanje in metode raziskovalno-razvojnega dela, potrebnega za začetek inženirske prakse ali nadaljevanje izobraževanja. Pridobil bo znanje potrebno za presojo družbene, okoljske in etične odgovornosti pri svojem delu.”

Pred 2018 se je imenovala Fakulteta za tehnologije in sisteme. 


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TEHNOLOGIJE IN SISTEMI

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri splošni ali poklicni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, če bo vpisanih vsaj 10 študentov
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani inženir strojništva (VS) / diplomirana inženirka strojništva (VS)


Število točk potrebnih za vpis

2015 2016 2017 2018
Tehnologije in sistemi VS (redni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Tehnologije in sistemi VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve

 

PUSTITE KOMENTAR