Fakulteta za tehnologije in sisteme

Fakulteta za tehnologije in sisteme

Fakulteta za tehnologije in sisteme je namenjena pridobivanju znanja iz različnih tehnologij, ki se uporabljajo v industriji.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 2 Na Loko, Novo mesto 8000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Ksenija Komidar
Funkcija: referat za študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 07/393 00 20
Spletna stran: http://fts.vs-nm.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 2

Fakulteta za tehnologije in sisteme na spletni strani piše: “Temeljni cilj študijskega programa tehnologije in sistemi je usposobiti diplomanta za uspešno vključitev v neposredno delovno okolje ali nadaljevanje študija. na področju tehniških ved. Diplomant bo usvojil tehniško, tehnološko, informacijsko, organizacijsko, ekonomsko, sociološko, pravno znanje in metode raziskovalno-razvojnega dela, potrebnega za začetek inženirske prakse ali nadaljevanje izobraževanja. Pridobil bo znanje potrebno za presojodružbene, okoljske in etične odgovornosti pri svojem delu.”


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TEHNOLOGIJE IN SISTEMI

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri splošni ali poklicni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: da, če bo vpisanih vsaj 10 študentov
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani inženir strojništva (VS) / diplomirana inženirka strojništva (VS)


Število točk potrebnih za vpis

2014 2015 2016
Tehnologije in sistemi VS (redni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Tehnologije in sistemi VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve

 

PUSTITE KOMENTARInline
Inline