Domov Fakulteta za šport

Fakulteta za šport

Fakulteta za šport je fakulteta z največ športnega znanja v Sloveniji s 50-letno tradicijo. Fakulteta za šport!

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 22 Gortanova ulica, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: mag. Maja Ušeničnik Podgoršek
Funkcija: vodja študentskega referata
Uradne ure: preveri na - https://www.fsp.uni-lj.si/studij/referat/studentski-referat/
Mail: referat@fsp.uni-lj.si
Telefon: 01/520 77 72, 01/520 78 06, 01/520 78 02
Spletna stran: https://www.fsp.uni-lj.si/, https://www.fsp.uni-lj.si/bodoci-studenti/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 3
Št. podiplomskih programov: 5

Fakulteta za šport je fakulteta z največ športnega znanja v Sloveniji s 50-letno tradicijo. Nudi ti široko paleto znanj s področij kineziologije (vede o človekovem gibanju), fiziologije, pedagogike, didaktike, psihologije, sociologije, menedžmenta, kot tudi specifičnih znanj posameznih športov, ki ti razkrijejo pestrost fenomena športa in njegovega umeščanja v sodobno družbo ter iz tebe naredijo kritičnega, ustvarjalnega, odprtega, komunikativnega in svobodno mislečega intelektualca.


Dodiplomski programi

  • Športna vzgoja UN
  • Kineziologija UN
  • Športno treniranje UN

Podiplomski programi:

  • Športna vzgoja
  • Kineziologija
  • Športno treniranje
  • Management v športu
  • Kineziologija (3. stopnja)

Vpisni pogoji in mnenja študentov

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus gibalnih sposobnosti in znanj. Kako poteka si oglej v videu.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KINEZIOLOGIJA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu:vsi kandidati morajo imeti opravljeno splošno maturo (ali pred 1. 6. 1995 končan katerikoli srednješolski program) ter uspešno opraviti preizkus gibalnih sposobnosti in znanj, ki bo konec junija; preizkus velja le za vpis v tekočem letu. V primeru omejitve vpisa se upošteva: 40 % preizkus, 45 % splošna matura in 15 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina za izredni študij za študijsko leto 2021/2022 znaša 4.000 € za letnik.
Strokovni naslov diplomantov: diplomant kineziologije
Zaposlitev: vodenje športnih programov za zdravo populacijo v fitnes centrih, v športnih društvih in klubih, v turizmu, v zdraviliščih ter rehabilitacijskih centrih.
Nadaljevanje študija: direkten vpis na magistrski študijski program 2. stopnje Kineziologija, možen je tudi vpis na magistrski študijski program Športna vzgoja, po opravljenih diferencialnih obveznostih pred vpisom na 2. stopnjo.

Ines Kavčič, program: UN Kineziologija 
»Sprejemni izpiti prinašajo 40 % vpisnih točk, ki se jih pridobi glede na to, na katerem mestu si končal pri določenem gibalnem preizkusu v primerjavi z ostalimi. Za večino predmetov sem se učila bolj pred izpitom, sicer pa sprotno učenje in sprotna vadba praktičnih predmetov olajša opravljanje obveznosti. Najtežja predmeta sta Gimnastika in Živčno-mehanske osnove gibanja, ampak so vsi predmeti izvedljivi. Večino gradiva za učenje je elektronskega, dobi se ga od starejših študentov. Uradno je 100 % prisotnost potrebna povsod, vendar je na predavanjih to odvisno od profesorja, pri vajah pa se vedno preverja. Med študijem se lahko zelo dobro povežeš s sošolci, s katerimi se družiš tudi izven predavalnic, ob športnih aktivnostih. Študentska organizacija se trudi z izvajanjem zanimivih dogodkov, študentski žuri naše fakultete pa veljajo za ene boljših žurov. Skozi celoten študij sem lahko redno obiskovala svoje treninge in kasneje tudi delala, najmanj prostega časa pa sem imela v 2. letniku.«

Sara Moškon, program: UN Kineziologija 
»Dobra stran fakultete je ta, da je majhna, kar pomeni, da obstaja pristen odnos med študenti in profesorji. Na fakulteti lahko pridobiš licence za vaditelje različnih športov in tako ustvariš delovne izkušnje že med študijem. Zaradi številčnega vpisa na fakulteto se je treba dobro pripraviti na sprejemne izpite. Razmerje med teorijo in prakso je 50:50 in imamo veliko imamo vaj na katerih je prisotnost obvezna. Knjige ter delovne zvezke sem kupila od starejših študentov in sem za njih v treh letih odštela 150 €. Zaradi težke in obsežne snovi, sta najtežja predmeta v 1. letniku statistika in fiziologija. Dnevno za študij porabim 2 uri, kar zajema pisanje seminarskih nalog, zbiranje gradiva za učno pripravo ter predstavitev seminarjev. Pred posameznim predmetom se učim različno, npr. na izpit iz odbojke sem se pripravljala 2 dni, medtem ko sem za najtežji predmet živčno-mehanske osnove gibanja porabila 3 tedne. Naš faks je res odličen, imamo tudi najboljše študentske žure.«

Darjan Spudić, program: UN Kineziologija
»Sprejemni izpiti so zahtevni. Učim se predvsem pred izpitom, kakšne tri dni prej. Najtežji predmet je živčno-mehanske osnove gibanja zaradi težke in obsežne snovi. Najbolj zanimiva zaradi uporabnosti v praksi pa je medicina športa. Učno gradivo se dobi na internetu, moodlu in skupnem mailu. Razmerje med teorijo in prakso je 70 : 30. Prisotnost na predavanjih se ne preverja in niso obvezna. Dobra stvar fakultete je ta, da je veliko športa in da je študij zelo uporaben, slaba pa, da so urniki naporni, šele nekje v tretjem letniku postane lažje, da ostane še kaj prostega časa za hobije in žure.«

Marko Benčina

Marko Benčina, program: UN Kineziologija
»Uspešno opravljen sprejemni izpit je pogoj za vpis na smer Kineziologija, težavnost pa je odvisna od tega, kako so kandidati pripravljeni. V 1. letniku spada med zahtevnejše predmete statistika, v nadaljevanju študija pa fiziologija in vzdržljivost. Na začetku študija je več teorije, se pa iz leta v leto povečuje delež prakse, tako da je v 3. letniku že uravnoteženo razmerje. Prisotnost na predavanjih se preverja samo pri določenih profesorjih, na vajah pa je obvezna. Sam se učim kampanjsko in sicer kakšen teden pred izpitom, gradiva za učenje so zapiski, skripte in knjige, za katere je najugodneje, da se jih sposodi v knjižnici. Ob študiju mi ne ostane dovolj prostega časa za študentsko delo.«

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ŠPORTNA VZGOJA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu:vsi kandidati morajo imeti opravljeno splošno maturo (ali pred 1. 6. 1995 končan katerikoli srednješolski program) ter uspešno opraviti preizkus gibalnih sposobnosti in znanj, ki bo konec junija; preizkus velja le za vpis v tekočem letu. V primeru omejitve vpisa se upošteva: 40 % preizkus, 45 % splošna matura in 15 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina za izredni študij za študijsko leto 2021/2022 znaša 4.000 € za letnik.
Strokovni naslov diplomantov: diplomant športne vzgoje
Zaposlitev: vodenje športnih interesnih in obšolskih dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Za poučevanje športa oz. športne vzgoje v osnovnih in srednjih šolah je potrebno končati magistrski študijski program druge stopnje Športna vzgoja.
Nadaljevanje študija: direkten vpis na magistrski študijski program 2. stopnje Športna vzgoja, možen je tudi  vpis na magistrski študijski program 2. stopnje Kineziologija, po opravljenih diferencialnih obveznostih pred vpisom na 2. stopnjo.

Ema Mlakar-Debenec, program: UN Športna vzgoja
»Sprotno delo za študij obsega recimo pripravo ure, ki jo potem vodim, reševanje delovnih zvezkov, beleženje rezultatov. Včasih se za izpit začnem učiti le tri dni prej, za druge predmete pa porabim tudi do tri tedne. Najtežji predmeti prvo leto so gimnastika in statistika, živčno-mehanske osnove gibanja ter pa praktičen del pri plesu in atletika, ki vzame precej časa. Vaje so obvezne. Žuri, ki jih organizira naša študentska organizacija, so med najbolj odmevnimi v Ljubljani. Zelo mi je všeč, da fakulteta pozimi organizira tabore, kjer se sošolci zares povežemo med sabo. Pod okriljem fakultete lahko pridobiš tudi številne licence in tako delaš že med študijem. Kljub temu da so meni odsvetovali izbiro te smeri, pa priporočam, da sledite svojemu srcu –  če je nekomu je šport način življenja in rad dela z otroki, je to pravi študij.«

Klara_MedenKlara Meden, program: UN Športna vzgoja
»Za vpis je obvezen sprejemni izpit, naloge in minimalni standard so znani in objavljeni pravočasno na spletni strani fakultete. Z obiskovanjem predavanj in sodelovanjem pri vajah je nekaj dela že opravljenega, še vedno pa ostane delo doma, ki obsega seminarske naloge in priprave na praktične izpite. Živčno-mehanske osnove gibanja, statistika in gimnastika so težji predmeti, saj so snovi obsežne, izpiti so težki, pri gimnastiki pa je težaven tudi praktični izpit. Najbolj ugodno za gradivo je, da si ga priskrbiš od študentov višjih letnikov. Nekatere skripte in knjige so dostopne v fotokopirnici, profesorji gradiva objavljajo na internetu, spletni učilnici. Drugače pa se največ gradiva dobi na predavanjih in vajah, kjer je potrebna 100% prisotnost. Opravljen praktični izpit je pogoj za teoretičnega. Vzdušje med študenti je zelo sproščeno, všeč mi je, ker smo večino časa v športni opremi. Od vsega pa so najbolj zanimivi tabori smučanja, kolesarjenja, plezanje itd. Tekom študija lahko pridobiš tudi licence za različne športe, torej pridobiš naziv vaditelj, kasneje trener.«

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ŠPORTNO TRENIRANJE

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu:vsi kandidati morajo imeti opravljeno splošno maturo (ali pred 1. 6. 1995 končan katerikoli srednješolski program) ter uspešno opraviti preizkus gibalnih sposobnosti in znanj, ki bo konec junija; preizkus velja le za vpis v tekočem letu. V primeru omejitve vpisa se upošteva: 40 % preizkus, 45 % splošna matura in 15 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina za izredni študij za študijsko leto 2021/2022 znaša 4.000 € za letnik.
Strokovni naslov diplomantov: diplomant športnega treniranja
Zaposlitev: vodenje trenažnega procesa na vseh nivojih izbranega športa (od športa mladih do vrhunskega športa) v okviru športnih društev, klubov, zvez in na področju storitvenega sektorja.
Nadaljevanje študija: možen je direkten vpis na magistrski študijski program 2. stopnje Kineziologija, po opravljenih diferencialnih obveznostih pred vpisom na 2. stopnjo pa tudi na magistrski študijski program Športna vzgoja.

Nejc Hočevar, program: UN Športno treniranje
»Zelo mi je všeč, da imamo v sklopu faksa kot študentje na voljo brezplačni vstop v plavalni bazen ter fitnes. Za študente so organizirani tudi tečaji, delavnice ter izobraževanja, ki so koristna za prihodnost dela v športu. Za sprejem na fakulteto je potrebno opraviti sprejemni izpit, kjer se preverjajo gibalne sposobnosti bodočih študentov. Izpiti sami po sebi niso zahtevni, potrebno pa je doseči zahtevane norme. Pri vajah, kjer je zahtevana prisotnost 100 %, če imaš status športnika je le-ta prilagodljiva. Obisk predavanj ni obvezen, vendar priporočam, da jih obiskujete vsaj za najtežje predmete, ki so hkrati tudi najobsežnejši: statistika, živčno-mehanske osnove gibanja in biomehanika. Na dan za študij porabim približno 30 min, učim pa se večinoma pred izpitom, za kar porabim nekje 3 do 4 dni, pri težjih premetih se začnem učiti tudi 1 mesec prej. Mesečno oddajamo seminarske naloge, kar pomeni, da je sprotno delo zaželeno. Na faksu vlada sproščeno vzdušje, prostega časa imam veliko in ga namenim za druženje. Študentske zabave na našem faksu so (ne)pozabne.«

Ana Vidoš

Ana Vidoš, program: UN Športno treniranje
»Za ta faks sem se odločila, ker me zelo veseli šport, športni dogodki in predvsem pomoč ljudem, da jim lahko pomagam pri doseganju rezultatov in jih spravljam v boljšo voljo. Za vpis se opravljajo sprejemni izpiti, ki prinašajo skoraj polovico točk pri vpisu. Preverja se 6 fizičnih disciplin (plavanje, tek, šprint, vesa v zgibi, poligon nazaj in skok v daljino). Najtežji predmeti, ki pa so hkrati tudi selektivni, so živčno-mehanske osnove gibanja, statistika in fiziologija. Naš faks je verjetno eden redkih, kjer nad teorijo prevladuje praksa, izjema je le 3. letnik. Smo kot velika družina in si med sabo vedno pomagamo, razvijejo se prava prijateljstva, saj imamo vsi enake cilje, in se med seboj z veseljem spodbujamo. Študentske žure imamo skoraj vsak mesec, vedno so polni, super glasba, energija. Fakulteta ima organizirana različna izobraževanja, možno pa je pridobivanje nazivov (vaditelj plavanja, vaditelj fitnesa).«

Mojca SvetinaMojca Svetina, program: UN Športno treniranje
»Za vpis na smer Športno treniranje je treba opraviti sprejemne izpite, ki pa niso preveč zahtevni. Sama sem se na ta faks vpisala, ker si življenja brez športa sploh ne predstavljam. Količina učenja pred izpiti je zelo odvisna od posameznega predmeta. Sama se učim tako iz zapiskov kot tudi iz knjig in skript. Gradivo se dobi od starejših študentov, kar je tudi najugodnejše. Med najbolj težke predmete spadata gimnastika in ples, vendar sama pri teh dveh nisem imela težav in sem zelo uživala. Zanimivi predmeti so mi tudi tisti, ki so povezani z anatomijo, fiziologijo in psihologijo. Časa za opravljanje študentskega dela ostane dovolj, da si lahko študenti pridobimo tudi praktične izkušnje.«

Število točk potrebnih za vpis

 

 

20172018201920202021
Kineziologija (redni)76,7581,7280,5387,7585,38
Kineziologija (izredni)brez omejitve//brez omejitvebrez omejitve
Športna vzgoja (redni)68,2270,0671,4470,2777,68
Športna vzgoja (izredni)brez omejitve//brez omejitvebrez omejitve
Športno treniranje (redni)69,7669,6571,4275,5673,84
Športno treniranje (izredni)brez omejitve//brez omejitvebrez omejitve

PUSTITE KOMENTAR