Fakulteta za socialno delo

Fakulteta za socialno delo

Fakulteta za socialno delo, v okviru dodiplomskega, podiplomskega in dopolnilnega študija izobražuje in usposablja študentke in študente. Fakulteta za socialno delo izobražuje za izvajanje strokovnih nalog in storitev na področju socialnega varstva.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 31 Topniška ulica, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: dr. Dejan Aubreht
Funkcija: vodja študentskega referata
Uradne ure: vsak dan 10.00 - 12.00. Izjema je 3. petek v mesecu, popoldan 15.00 - 17.00.
Mail: [email protected]
Telefon: 01/280 92 59
Spletna stran: https://www.fsd.uni-lj.si/
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 5

Univerzitetni program Fakultete za socialno delo izobražuje za razumevanje in reševanje socialnih stisk ter krepi spretnosti in kompetence za vzpostavljanje delovnega odnosa s sogovorniki/uporabniki. Temeljna naloga socialnih delavk in delavcev je pomagati ljudem, ki so se znašli v socialnih težavah, da ohranijo ali razvijejo svoje potenciale za aktivno in enakopravno vključevanje v družbeno življenje.

Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani izobražuje za socialno delo na dodiplomski in podiplomski stopnji. Hkrati si prizadeva za družbene spremembe, ki povečujejo socialno pravičnost in blaginjo posameznikov, družin in skupnosti ter jim omogočajo večjo izbiro in samostojno odločanje o lastnem življenju. Interesno polje socialnega dela ni omejeno na področje socialnega varstva, saj je potreba po pomoči tudi potreba po emancipaciji in aktivni vključenosti v življenjsko okolje.

vir spletna stran ULJ in FSD

 


Dodiplomski program:


Podiplomski programi:

  • Socialno delo z družino
  • Socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola
  • Socialno delo (izredno)
  • Socialno delo s starimi ljudmi (izredno)
  • Duševno zdravje v skupnosti (izredno)

Vpisni pogoji

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (4 leta): SOCIALNO DELO

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki so opravili še izpit iz maturitetnega predmeta angleščina ali nemščina; če so kandidati navedeni predmet že opravljali pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina. Ti kandidati se izbirajo po naslednjem ključu: 30 % poklicna matura, 30 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 40 % maturitetni predmet.
Strokovni naslov diplomantov: univerzitetni diplomirani socialni delavec (UN), univerzitetna diplomirana socialna delavka (UN)
Zaposlitev: bolnišnice, psihiatrične ustanove, zdravstveni domovi, socialni zavodi, mreže za samopomoč, podjetja, centri za socialno delo

Mnenja študentov Fakultete za socialno delo

 

Nejc Pulko, program: Socialno delo, 3. letnik

Fakulteto opisujem kot najboljšo možno izbiro pri vpisu na študij. Posebnost naše fakultete je ravno predmet obvezne študijske prakse, ki omogoča možnost spoznanja stroke socialnega dela v različnih delovnih okoljih (ustanovah, zavodih, društvih). Pozitivna stran študija je njena multidisciplinarnost, saj študentje tekom izobraževanja pridobijo številna orodja različnih strok in ved, npr. sociologija, antropologija, politika, pravo, socialna ekonomija idr. Dnevno porabim za študij približno dve uri, kar vključuje: domače naloge, prebiranje redne/priporočene literature in raziskovanje globalnih trendov, ki vplivajo na stroko socialnega dela. Učim se sproti, pred izpitom pa si vzamem približno kakšen teden časa za ponavljanje. Rabljene knjige je možno kupiti po ugodnih cenah na knjižnem sejmu naše fakultete, skripte se kupijo v fotokopirnici, študijsko gradivo (zapiski) in vzorci preteklih izpitov pa so na voljo pri tutorjih naše fakultete, ki nudijo pomoč in podporo v vseh letnikih študija. V okviru fakultete je organiziranih veliko dodatnih dejavnosti, zato se ob povečanem interesu in ambicioznosti posameznika ni za bati, da bi primanjkovalo dejavnosti za osebni in profesionalni razvoj.

Patricija Kofol, smer: Socialno delo, 4. letnik
»Na faksu je zelo sproščeno in večina profesorjev je zelo prijaznih. Všeč mi je, da imamo veliko prakse vse od 1. letnika dalje in tako lahko sproti preizkušamo pridobljeno znanje iz temeljnih predmetov, kot sta vzpostavljanje delovnega odnosa ali SD z družino. Predmet vzpostavljanje delovnega odnosa se šteje med najtežje predmete, vendar predstavlja osnovo socialnega dela in se ga splača dobro naučiti.  Gradivo za študij kupujemo večinoma v kopirnici, kjer so skripte za skoraj vse predmete, enkrat letno pa imamo tudi sejem rabljene literature. Veliko knjig se  da dobiti tudi v knjižnici. Študij je tako organiziran, da lahko sproti prebiraš literaturo in se učiš, tako da z malo organizacije ti lahko ostane precej prostega časa za hobije in podobno. Na faksu imamo tudi spoznavne žure, ki so super. Študij priporočam vsem, ki so pripravljeni delati najprej na sebi in kasneje pomagati tudi uporabnikom socialnega dela. Super je za tiste, ki želijo veliko prakse.«

Tjaša Drobež

Tjaša Drobež, smer: Socialno delo
»Na to fakulteto sem se vpisala, ker se ob pomoči drugim počutim dobro in rada delam z ljudmi ter jim pomagam po svojih močeh. Če ste odprti za nova znanja in spoznanja, radi delate z ljudmi, če radi pomagate v stiski, potem se nam pridružite. Dnevno delo za faks zavzema prebiranje potrebne literature in obnova le-te ter pisanje refleksij po vajah. Pogoste so seminarske naloge. Pred izpitom se običajno pripravljam največ teden dni prej. Po preteklih izkušnjah so težji predmeti metodologija, statistika, pravo, ki so ”manj zanimivi”, vendar zelo uporabni in pomembni. Pridno sledenje in delo pri vajah in predavanjih je precej ključnega pomena. Na fakulteti se poleg praktičnega dela na učnih bazah trudimo, da se pri vajah učimo na ”praktičen” način. Predavanja so večinoma neobvezna, a je zaželena prisotnost. Vaje pa so povsod obvezne in na njih se običajno prisotnost preverja s seznamom.  Vsako leto je na fakulteti sejem rabljene literature. Imamo knjižnico, fotokopirnico, za vsak letnik obstajajo skupine na Facebooku, kjer se delijo menja in gradivo. Sama nisem zapravila veliko denarja, saj smo si s sošolci veliko posojali med sabo, in večino stvari je mogoče dobiti v elektronski obliki. Naš faks je prijeten in domač, imamo prostor, ki je namenjen študentom za učenje, pisanje nalog, lahko pa si v kuhinji zraven pripravijo enostaven obrok ali topel napitek – ”Kamrca”.«

Urška Mikolič

Urška Mikolič, smer: Socialno delo
»Na dan za študij porabim doma po končanih predavanjih še kakšno uro, se pa učim pred posameznim izpitom, odvisno od težavnosti, nekje do 2 tedna. Najtežji predmet prvega letnika je statistika, ker ni v zvezi z družboslovjem. Učno gradivo kupim v fotokopirnici na fakulteti ali pa ga odkupim od bivših študentov. Zapravim približno 70 evrov letno. Razmerje med teorijo in prakso je 80 : 20. Najbolj zanimivi predmeti so vsi v izbranem modulu. Za študij sem se odločila zaradi lastnega interesa. Slabosti so majhen faks in uvedba bolonjskega sistema, zaradi česar moram vložiti več truda, saj se je obseg predavanj zmanjšal. Na fakulteti delujejo številna društva, naj omenim Premik, Zbudi se, ipd.«

Število točk potrebnih za vpis

2014 2015 2016 2017
Socialno delo 64,5 64,5 63 60,25

PUSTITE KOMENTARInline
Inline