Domov Fakulteta za socialno delo

Fakulteta za socialno delo

Fakulteta za socialno delo, v okviru dodiplomskega, podiplomskega in dopolnilnega študija izobražuje in usposablja študentke in študente. Fakulteta za socialno delo izobražuje za izvajanje strokovnih nalog in storitev na področju socialnega varstva.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 31 Topniška ulica, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: dr. Dejan Aubreht
Funkcija: vodja študentskega referata
Uradne ure: vsak dan 10.00 - 12.00. Izjema je 3. petek v mesecu, popoldan 15.00 - 17.00.
Mail: [email protected]
Telefon: 01/280 92 59
Spletna stran: https://www.fsd.uni-lj.si/
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 5

Univerzitetni program Fakultete za socialno delo izobražuje za razumevanje in reševanje socialnih stisk ter krepi spretnosti in kompetence za vzpostavljanje delovnega odnosa s sogovorniki/uporabniki. Temeljna naloga socialnih delavk in delavcev je pomagati ljudem, ki so se znašli v socialnih težavah, da ohranijo ali razvijejo svoje potenciale za aktivno in enakopravno vključevanje v družbeno življenje.

Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani izobražuje za socialno delo na dodiplomski in podiplomski stopnji. Hkrati si prizadeva za družbene spremembe, ki povečujejo socialno pravičnost in blaginjo posameznikov, družin in skupnosti ter jim omogočajo večjo izbiro in samostojno odločanje o lastnem življenju. Interesno polje socialnega dela ni omejeno na področje socialnega varstva, saj je potreba po pomoči tudi potreba po emancipaciji in aktivni vključenosti v življenjsko okolje. Na dodiplomski stopnji se študentke in študenti v tretjem letniku ožje usmerijo in se odločijo za enega od šestih modulov: duševno zdravje v skupnosti, psihosocialna podpora in pomoč, socialna pravičnost in vključevanje, socialno delo s starimi ljudmi, socialno delo v delovnem okolju in socialno delo z mladimi. Po končani fakulteti se socialni delavci in delavke zaposlujejo ne le v centrih za socialno delo in socialnih zavodih, temveč tudi na področju vzgoje in izobraževanja, v otroškem varstvu, zdravstvu, pravosodju, ustanovah za izvajanje kazenskih sankcij, v zavodih za zaposlovanje, prostovoljnih in dobrodelnih organizacijah, lokalnih skupnostih, podjetjih, društvih in povsod, kjer ljudje delajo in živijo. usposablja za raziskovanje na področju socialnega dela ter temelji na konceptih, kot so soustvarjanje, krepitev moči in etika udeleženosti.

Socialno delo je dejavna znanost in praktično delo z ljudmi, zato ga je nujno doživeti na lastni koži in se naučiti spretnosti in ravnanja v situacijah socialnega dela. V praktičnem delu izobraževanja slušateljice in slušatelji najbolje spoznajo socialno delo v njegovi konkretni pojavni obliki.

Praksa v nižjih letnikih poteka v obliki druženja z ljudmi nekaj ur na teden, spremljanja njihove življenjske situacije in možnosti soudeležbe pri načrtovanju in izvajanju programov pomoči. Študent/ka tako na svoji koži občuti vse tisto, kar uporabnik/ca doživlja vsak dan, njegov/njen življenjski svet, proces pomoči in mrežo institucij, vključenih v proces.

V višjih letnikih študent/ka v obliki strnjene prakse 280 ur v 3. letniku in 80 ur v 4. letniku s pomočjo strokovnjakinj in strokovnjakov socialnega dela spoznava in utrjuje splošne in specifične metode socialnega dela.

Nekatera od področij socialnega dela so: socialno delo s starimi, socialno delo z mladimi, pravosodje, zasvojenosti, duševno zdravje, ljudje s posebnimi potrebami, človekoljubne organizacije, zagovorništvo, podporništvo, šolsko svetovalno delo, družina, marginalne skupine, SOS telefoni, zavetišča, krizni centri, brezposelni, državna uprava idr.

oglasno sporočilo


Dodiplomski program:


Podiplomski programi:

  • Socialno delo z družino
  • Socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola
  • Socialno delo (izredno)
  • Socialno delo s starimi ljudmi (izredno)
  • Duševno zdravje v skupnosti (izredno)

Vpisni pogoji

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (4 leta): SOCIALNO DELO

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki so opravili še izpit iz maturitetnega predmeta angleščina ali nemščina; če so kandidati navedeni predmet že opravljali pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina. Ti kandidati se izbirajo po naslednjem ključu: 30 % poklicna matura, 30 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 40 % maturitetni predmet.
Izredni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: univerzitetni diplomirani socialni delavec (UN), univerzitetna diplomirana socialna delavka (UN)
Zaposlitev: bolnišnice, psihiatrične ustanove, zdravstveni domovi, socialni zavodi, mreže za samopomoč, podjetja, centri za socialno delo.

Nejc Pulko, program: Socialno delo, diplomant
»Študijska smer socialno delo v Sloveniji ni posebna zgolj zato, ker smo edina avtonomna fakulteta v tej stroki na celem svetu, marveč tudi zaradi tega, ker ponuja obširen nabor najrazličnejših predmetov, ki izhajajo iz psiholoških, socioloških, filozofskih, političnih, pravnih, antropoloških, raziskovalnih znanj in tako prispevajo k celovitosti izobraževanja. Poleg tega študentje po koncu dodiplomskega študija opravimo kar 600 ur praktičnega  usposabljanja, ki jo fakulteta vsako leto izvaja znotraj 250 različnih učnih baz. Študentje imamo možnost za dodaten osebni in poklicni razvoj, preko redno organiziranih dogodkov, ki delujejo v okviru centra za karierni razvoj na naši fakulteti. Da študentje ne obiskujemo le predavanj in vaj, prav tako preko organa Študentski svet sodelujemo v različnih organih in komisijah vodenja ter upravljanja fakultete. Hkrati razvijamo sistem tutorstva, ki je nastal prav na študentsko pobudo in že dve leti aktivno deluje. Bodoče dijake in dijakinje pozivam, da v kolikor ste plemeniti, občudujete dobroto, ste odkritosrčni, pošteni, spodobni, sočutni, srčni, hkrati pa prezirate neznačajnost, sebičnost, surovost, je študijska smer socialno delo prava izbira za vas.«

Patricija Kofol, program: Socialno delo 
»Na faksu je zelo sproščeno in večina profesorjev je zelo prijaznih. Všeč mi je, da imamo veliko prakse vse od 1. letnika dalje in tako lahko sproti preizkušamo pridobljeno znanje iz temeljnih predmetov, kot sta vzpostavljanje delovnega odnosa ali SD z družino. Predmet vzpostavljanje delovnega odnosa se šteje med najtežje predmete, vendar predstavlja osnovo socialnega dela in se ga splača dobro naučiti.  Gradivo za študij kupujemo večinoma v kopirnici, kjer so skripte za skoraj vse predmete, enkrat letno pa imamo tudi sejem rabljene literature. Veliko knjig se  da dobiti tudi v knjižnici. Študij je tako organiziran, da lahko sproti prebiraš literaturo in se učiš, tako da z malo organizacije ti lahko ostane precej prostega časa za hobije in podobno. Na faksu imamo tudi spoznavne žure, ki so super. Študij priporočam vsem, ki so pripravljeni delati najprej na sebi in kasneje pomagati tudi uporabnikom socialnega dela. Super je za tiste, ki želijo veliko prakse.«

Tjaša Drobež

Tjaša Drobež, program: Socialno delo 
»Na to fakulteto sem se vpisala, ker se ob pomoči drugim počutim dobro in rada delam z ljudmi ter jim pomagam po svojih močeh. Če ste odprti za nova znanja in spoznanja, radi delate z ljudmi, če radi pomagate v stiski, potem se nam pridružite. Dnevno delo za faks zavzema prebiranje potrebne literature in obnova le-te ter pisanje refleksij po vajah. Pogoste so seminarske naloge. Pred izpitom se običajno pripravljam največ teden dni prej. Po preteklih izkušnjah so težji predmeti metodologija, statistika, pravo, ki so ”manj zanimivi”, vendar zelo uporabni in pomembni. Pridno sledenje in delo pri vajah in predavanjih je precej ključnega pomena. Na fakulteti se poleg praktičnega dela na učnih bazah trudimo, da se pri vajah učimo na ”praktičen” način. Predavanja so večinoma neobvezna, a je zaželena prisotnost. Vaje pa so povsod obvezne in na njih se običajno prisotnost preverja s seznamom.  Vsako leto je na fakulteti sejem rabljene literature. Imamo knjižnico, fotokopirnico, za vsak letnik obstajajo skupine na Facebooku, kjer se delijo menja in gradivo. Sama nisem zapravila veliko denarja, saj smo si s sošolci veliko posojali med sabo, in večino stvari je mogoče dobiti v elektronski obliki. Naš faks je prijeten in domač, imamo prostor, ki je namenjen študentom za učenje, pisanje nalog, lahko pa si v kuhinji zraven pripravijo enostaven obrok ali topel napitek – ”Kamrca”.«

Urška Mikolič

Urška Mikolič, program: Socialno delo 
»Na dan za študij porabim doma po končanih predavanjih še kakšno uro, se pa učim pred posameznim izpitom, odvisno od težavnosti, nekje do 2 tedna. Najtežji predmet prvega letnika je statistika, ker ni v zvezi z družboslovjem. Učno gradivo kupim v fotokopirnici na fakulteti ali pa ga odkupim od bivših študentov. Zapravim približno 70 evrov letno. Razmerje med teorijo in prakso je 80 : 20. Najbolj zanimivi predmeti so vsi v izbranem modulu. Za študij sem se odločila zaradi lastnega interesa. Slabosti so majhen faks in uvedba bolonjskega sistema, zaradi česar moram vložiti več truda, saj se je obseg predavanj zmanjšal. Na fakulteti delujejo številna društva, naj omenim Premik, Zbudi se, ipd.«

Število točk potrebnih za vpis

2015 2016 2017 2018
Socialno delo 64,5 63 60,25 65

PUSTITE KOMENTAR