Domov Fakulteta za socialno delo

Fakulteta za socialno delo

Fakulteta za socialno delo, v okviru dodiplomskega, podiplomskega in dopolnilnega študija izobražuje in usposablja študentke in študente. Fakulteta za socialno delo izobražuje za izvajanje strokovnih nalog in storitev na področju socialnega varstva.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 31 Topniška ulica, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: dr. Dejan Aubreht
Funkcija: Strokovni delavec študentskega referata
Uradne ure: vsak dan 10.00 - 12.00. Izjema je 3. petek v mesecu, popoldan 15.00 - 17.00
Mail: [email protected]
Telefon: 01/280 92 59
Spletna stran: https://www.fsd.uni-lj.si/
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 5

Študijske smeri na Fakulteti za socialno delo izobražujejo študente za razumevanje in reševanje socialnih stisk. Pri študentih krepijo kompetence za vzpostavljanje delovnega odnosa s sogovorniki. Socialno delo ni omejeno le na področje socialnega varstva, saj je v družbi potrebna pomoč tudi po emancipaciji in aktivnem vključevanju v življenjsko okolje.

Na dodiplomski stopnji lahko študentje v 3 letniku izberejo ožjo usmeritev oz. enega izmed 6 modulov:

 • socialna pravičnost in vključevanje,
 • socialno delo s starimi ljudmi,
 • socialno delo v delovnem okolju,
 • socialno delo z mladimi,
 • duševno zdravje v skupnosti,
 • psihosocialna podpora in pomoč.

Pomemben del študija je tudi praktično delo, saj z le-tem študentje kar najbolje osvojijo socialno delo v sami osnovni obliki. V nižjih letnikih praksa poteka v obliki druženja z ljudmi in spremljanjem njihove življenjske situacije ter lahko tudi nudenju pomoči pri načrtovanju in izvajanju programov pomoči. Medtem ko je v višjih letnikih praksa bolj strnjena, in sicer v 280 ur (3. l) in 80 ur (4. l), kjer pod vodstvom strokovnjakov spoznavajo metode socialnega dela.

vir spletna stran fakultete 


Dodiplomski program:


Podiplomski programi:

 • Socialno delo z družino
 • Socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola
 • Socialno delo (izredno)
 • Socialno delo s starimi ljudmi (izredno)
 • Duševno zdravje v skupnosti (izredno)

Vpisni pogoji

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (4 leta): SOCIALNO DELO

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki so opravili še izpit iz maturitetnega predmeta angleščina ali nemščina; če so kandidati navedeni predmet že opravljali pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina. Ti kandidati se izbirajo po naslednjem ključu: 30 % poklicna matura, 30 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku in 40 % maturitetni predmet.
Izredni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: univerzitetni diplomirani socialni delavec (UN), univerzitetna diplomirana socialna delavka (UN)
Zaposlitev: bolnišnice, psihiatrične ustanove, zdravstveni domovi, socialni zavodi, mreže za samopomoč, podjetja, centri za socialno delo.

Ana Gregorčič, program: UN Socialno delo, absolventka 1. stopnje
»Za ta študij sem se odločila, ker želim delati z ranljivimi skupinami ljudi. Dnevno za faks ne porabim veliko časa – v nižjih letnikih je potrebno pisati refleksije, kar vzame približno 20 minut na dan. Če predavanja razumeš in so ti zanimiva, je dobro da hodiš, ker se potem ne rabiš toliko učiti za izpit. Najbolj ugodno je, da knjige kupiš preko starejših kolegov, ki jih ne potrebujejo več, zapiski in stara izpitna vprašanja so na voljo na FB profilih FSD. Najtežja predmeta sta Statistika in Metodologija, saj je veliko matematike in učenja na pamet. Prakse je kar veliko, v prvih letnikih poleg uradne prakse še humanitarno-prostovoljno delo. Faks je dokaj enostaven, ima veliko skupinskega dela ter refleksije pri samemu sebi in lastnih vzorcev. Zraven študija lahko delam in se ukvarjam s hobiji, je pa res, da so urniki precej nepriročni, saj faks včasih traja po cel dan, včasih pa nimamo nič.«

Valentina Celestina, program: UN Socialno delo (1. letnik, II. stopnje – Socialno delo)
»Naša fakulteta je poznana po tem, da ima veliko prakse v vseh letnikih. Prav tako je večina vaj zastavljenih praktično, namenjenih spoznavanju sebe, kar mi je bilo res všeč, saj je to za naš poklic zelo pomembno. Za faks porabim povprečno 2 uri na dan, kar obsega pisanje refleksij, seminarskih nalog, raziskovanje in prebiranje razne literature. Večina profesorjev pošlje obvezno izpitno literaturo v fotokopirnico FSD ali pove, kaj je treba predelati za izpit. Predmet, ki študentom v 1. letniku dela največ preglavic je Metodologija, saj se je treba dobro naučiti predpisano skripto. Svetujem, da ste prisotni pri vseh predmetih, ki se nanašajo na stroko, kot npr. Vzpostavljanje delovnega odnosa ter Socialno delo z družino. Obveznosti in urnik so tako oblikovani, da nam ostane veliko časa za obštudijske dejavnosti, šport, delo, prostovoljstvo in različna izobraževanja. Zelo zaželeno je, da ste aktivni na fakulteti, se dodatno izobražujete in raziskujte na katerem področju bi radi delali.«

Maša PaukovičMaša Paukovič, program: UN Socialno delo
»Za študij na Fakulteti za socialno delo sem se odločila, ker mi je bil všeč informativni dan, rada delam z ljudmi in pomagam, če lahko. Dnevno za faks porabim vsaj 1 uro, ker je seminarskih nalog veliko, je tudi sprotno delo nujno. Najtežja predmeta v 1. letniku sta statistika in metodologija 1, ki vsem predstavljata težave zaradi sprotnega dela in logičnega razmišljanja. Prav tako je pogoj za izpit obsežna naloga, ki je večina ne odda. Najbolj zanimivi so mi vsi predmeti povezani s pravom in psihologijo. Razmerje med teorijo in prakso je približno 60 % proti 40 %. Na vajah se prisotnost preverja, na predavanjih pa je to odvisno od profesorja. Posebnost naše fakultete je njena majhnost. Študentje smo vključeni v sam izgled in organizacijo prostorov, na primer študentske dnevne sobe, ki ima kavče, grelnike za vodo in mikrovalovno pečico. Študij priporočam vsem, ki ste v to popolnoma prepričani in ste se mu pripravljeni povsem predati.«

Tea VugaTea Vuga, program: UN Socialno delo
»Za študij sem se odločila, ker sem imela željo delati z ljudmi in jim »prizanašati v življenju znotraj njihovih glav«. Poleg predavanj dnevno za študij porabim približno uro in pol. Dnevno delo obsega pisanje refleksij, domače naloge in priprave na projekte. Študij te sili v veliko sprotnega dela, omogoča pa ti tudi, da lahko postaneš kar hočeš, če si dobro organiziran in pogumen. Teorije in prakse je približno enako, kar se mi zdi velik plus pri naši smeri. Vaje so obvezne, pri predavanjih pa je to odvisno od profesorja. Vsa potrebna literatura se dobi v fotokopirnici na faksu, kjer so že pripravljene skripte ali na sejmu rabljene literature v začetku študijskega leta. Priporočam, da literature ne kupujete, dokler je zares ne potrebujete. Med študijem lahko delaš, če si organiziran. Hodim na delavnice izobraževanja, sem tutorka na faksu in delam. Vsem bodočim študentom svetujem, da preverite svoje motive, zakaj vas delo z ljudmi sploh zanima, saj se boste drugače znašli na napačnem faksu.«

Nejc Pulko, program: UN Socialno delo
»Študijska smer socialno delo v Sloveniji ni posebna zgolj zato, ker smo edina avtonomna fakulteta v tej stroki na celem svetu, marveč tudi zaradi tega, ker ponuja obširen nabor najrazličnejših predmetov, ki izhajajo iz psiholoških, socioloških, filozofskih, političnih, pravnih, antropoloških, raziskovalnih znanj in tako prispevajo k celovitosti izobraževanja. Poleg tega študentje po koncu dodiplomskega študija opravimo kar 600 ur praktičnega  usposabljanja, ki jo fakulteta vsako leto izvaja znotraj 250 različnih učnih baz. Študentje imamo možnost za dodaten osebni in poklicni razvoj, preko redno organiziranih dogodkov, ki delujejo v okviru centra za karierni razvoj na naši fakulteti. Da študentje ne obiskujemo le predavanj in vaj, prav tako preko organa Študentski svet sodelujemo v različnih organih in komisijah vodenja ter upravljanja fakultete. Hkrati razvijamo sistem tutorstva, ki je nastal prav na študentsko pobudo in že dve leti aktivno deluje. Bodoče dijake in dijakinje pozivam, da v kolikor ste plemeniti, občudujete dobroto, ste odkritosrčni, pošteni, spodobni, sočutni, srčni, hkrati pa prezirate neznačajnost, sebičnost, surovost, je študijska smer socialno delo prava izbira za vas.«

Patricija Kofol, program: UN Socialno delo 
»Na faksu je zelo sproščeno in večina profesorjev je zelo prijaznih. Všeč mi je, da imamo veliko prakse vse od 1. letnika dalje in tako lahko sproti preizkušamo pridobljeno znanje iz temeljnih predmetov, kot sta vzpostavljanje delovnega odnosa ali SD z družino. Predmet vzpostavljanje delovnega odnosa se šteje med najtežje predmete, vendar predstavlja osnovo socialnega dela in se ga splača dobro naučiti.  Gradivo za študij kupujemo večinoma v kopirnici, kjer so skripte za skoraj vse predmete, enkrat letno pa imamo tudi sejem rabljene literature. Veliko knjig se  da dobiti tudi v knjižnici. Študij je tako organiziran, da lahko sproti prebiraš literaturo in se učiš, tako da z malo organizacije ti lahko ostane precej prostega časa za hobije in podobno. Na faksu imamo tudi spoznavne žure, ki so super. Študij priporočam vsem, ki so pripravljeni delati najprej na sebi in kasneje pomagati tudi uporabnikom socialnega dela. Super je za tiste, ki želijo veliko prakse.«

Tjaša Drobež

Tjaša Drobež, program: UN Socialno delo 
»Na to fakulteto sem se vpisala, ker se ob pomoči drugim počutim dobro in rada delam z ljudmi ter jim pomagam po svojih močeh. Če ste odprti za nova znanja in spoznanja, radi delate z ljudmi, če radi pomagate v stiski, potem se nam pridružite. Dnevno delo za faks zavzema prebiranje potrebne literature in obnova le-te ter pisanje refleksij po vajah. Pogoste so seminarske naloge. Pred izpitom se običajno pripravljam največ teden dni prej. Po preteklih izkušnjah so težji predmeti metodologija, statistika, pravo, ki so ”manj zanimivi”, vendar zelo uporabni in pomembni. Pridno sledenje in delo pri vajah in predavanjih je precej ključnega pomena. Na fakulteti se poleg praktičnega dela na učnih bazah trudimo, da se pri vajah učimo na ”praktičen” način. Predavanja so večinoma neobvezna, a je zaželena prisotnost. Vaje pa so povsod obvezne in na njih se običajno prisotnost preverja s seznamom.  Vsako leto je na fakulteti sejem rabljene literature. Imamo knjižnico, fotokopirnico, za vsak letnik obstajajo skupine na Facebooku, kjer se delijo menja in gradivo. Sama nisem zapravila veliko denarja, saj smo si s sošolci veliko posojali med sabo, in večino stvari je mogoče dobiti v elektronski obliki. Naš faks je prijeten in domač, imamo prostor, ki je namenjen študentom za učenje, pisanje nalog, lahko pa si v kuhinji zraven pripravijo enostaven obrok ali topel napitek – ”Kamrca”.«

Urška Mikolič

Urška Mikolič, program: UN Socialno delo 
»Na dan za študij porabim doma po končanih predavanjih še kakšno uro, se pa učim pred posameznim izpitom, odvisno od težavnosti, nekje do 2 tedna. Najtežji predmet prvega letnika je statistika, ker ni v zvezi z družboslovjem. Učno gradivo kupim v fotokopirnici na fakulteti ali pa ga odkupim od bivših študentov. Zapravim približno 70 evrov letno. Razmerje med teorijo in prakso je 80 : 20. Najbolj zanimivi predmeti so vsi v izbranem modulu. Za študij sem se odločila zaradi lastnega interesa. Slabosti so majhen faks in uvedba bolonjskega sistema, zaradi česar moram vložiti več truda, saj se je obseg predavanj zmanjšal. Na fakulteti delujejo številna društva, naj omenim Premik, Zbudi se, ipd.«

Število točk potrebnih za vpis

20162017201820192020
Socialno delo6360,25656767

PUSTITE KOMENTAR