Domov Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije

Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Nove univerze izvaja edinstven univerzitetni dodiplomski študijski program Slovenski študiji, katerega jedro predstavlja slovenoslovje s temeljno obravnavo ter aplikativnimi podpornimi raziskavami slovenskega ozemlja in identitete slovenskega naroda.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Mestni trg 23, 1000 Ljubljana, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Suzana Dejić
Funkcija: Referentka za študentske in študijske zadeve
Mail: referat@fsms.nova-uni.si
Telefon: 05/ 934 47 62
Spletna stran: www.fsms.nova-uni.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1

Jedro študijskega programa na Fakulteta za slovenske in mednarodne študije – FSMŠ je slovenoslovje. Študijski program Slovenski študiji traja tri leta in je namenjen študentom, ki jih zanima celostno raziskovanje in preučevanje identitete slovenskega naroda. Predavanja na fakulteti, ki se nahaja v središču Ljubljane, potekajo v popoldanskem času. S tem je študentom omogočeno usklajevanje obveznosti in obiskovanje obštudijskih dejavnosti. Študentje imajo brezplačni dostop do eUniverze, kjer si lahko ogledajo predavanja. Na voljo jim je tudi knjižnica Nove univerze in spletna knjigarna. Na fakulteti strmijo k sodelovanju pri sooblikovanju študijske poti študentov, s tem namenom se pedagoško delo izvaja v obliki individualnega in mentorskega pristopa.

vir spletna stran fakultete


Vpisni pogoji

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE: SLOVENSKI ŠTUDIJI

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V primeru sprejetja sklepa o omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi ali zaključnem izpitu ter na podlagi splošnega uspeha 3. in 4. letnika, pri poklicni maturi v srednješolskem programu Naravovarstveni tehnik ali Gastronomija in turizem pa na podlagi splošnega uspeha pri poklicni maturi, splošnega uspeha 3. in 4. letnika, in na podlagi uspeha pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: da
Zaposlitev:Program je praktično usmerjen in vodi k inovativnemu delu na različnih področjih, zato lahko diplomanti bistveno prispevajo k lokalnemu in globalnemu razvoju. Diplomantom so ponujene odlične zaposlitvene možnosti v diplomaciji, javni upravi, nevladnih organizacijah, kulturni dediščini, turizmu in gospodarstvu, novinarstvu, kreativnih in kulturnih industrijah, v kulturnih in turističnih organizacijah, v občinski upravi, v gospodarstvu in podjetniških razvojnih projektih; na področju dela z medijskimi komunikacijami, kulturno in naravno dediščino, literarnimi in zgodovinskimi vedami, digitalno humanistiko, kot učitelji, predavatelji in sodelavci v Sloveniji, zamejstvu in po svetu in kot raziskovalci področja slovenskih študij. Ustvarjalni in ambiciozni diplomanti bodo s poznavanjem slovenoslovja lahko segli do vodilnih mest doma in v tujini.

Majda Potočnik, program: UN Slovenoslovje
»Sprejemni izpiti niso potrebni, vpisa je malo in po navadi lahko pridobimo štipendijo. Za sprotno delo, ocenjujem da porabim 1 uro in pol dnevno, jaz delam sicer enkrat na teden cel dan. Pred posameznimi izpiti se učim 5 dni, predavanja si pogledam in uredim takoj naslednji dan. Menim, da najtežjih predmetov ni. Takoj po prvem predavanju, se strah izgubi. Vsak profesor poda predloge za gradiva. Študij je popolnoma nov, starih testov ni, več je tudi pisanja seminarskih nalog. Vsak predmet je po svoje zanimiv ter so odlično in pestro izbrani. Le o redkih že nekaj vem in so mi bližji. Novi predmeti so me vsi navdušili, najbolj Kreativno pisanje, Okoljski vidiki, Slovenska kulturna dediščina in Osamosvojitev Slovenije 1991. Če ne moreš na predavanje, lahko posnetke poslušaš sam doma, vendar so srečanja, debate s sošolci in profesorji nekaj najbolj živahnega in zaželenega. Ta faks mi daje veselje in užitek, znanje poišče mene na zelo prijeten način. Posebnost je to, da so profesorji aktivni v javnem življenju. Fax pripravlja akademske forume, kjer iz prve roke vidiš in slišiš avtorje najnovejših knjig. Poskusila sem že študij na FF, vendar študij slovenoslovja nudi mnogo več kot samo zgodovino ali poznavanje jezika in slovnice. Na ta faks sem se vpisala nekoliko starejša od sošolcev, imam že službo in družino. Ker me študijska snov zelo pritegne in veseli, zmorem vse. Fax organizira praktične dneve, tak je bil okoljski dan v Zatoku in Strunjanu, ogled muzeja v Novem mestu in Kostanjevici na Krki, v NUK-u, v galerijah na prav poseben način.«

Oskar Črnivec, program: UN Slovenski študiji
»Od nekdaj zanimali Slovenci, s svojo kulturo, politiko in jezikom skozi čas in prostor, zato sem se odločil za študij slovenskih študijev na Novi univerzi. Predmet preučevanja je tako pri nas primeren za vsakega slovenskega domoljuba. Najbolj sem navdušen nad predavatelji, čast imamo poslušati ugledne profesorje, izmed katerih so nekateri prispevali tudi k osamosvojitvi naše države. Menim da je prednost smeri izjemna širina, saj so v program vključeni tudi tržno-usmerjeni predmeti, ki za študente prestavljajo dobro podlago za delo v kulturni sferi, gospodarstvu ter politiki doma in po svetu. Z znanjem pridobljenim na tej smeri, se bom trudil krepiti zdravo narodno zavest, za katero menim, da nam je v Sloveniji primanjkuje. Zelo se veselim tudi nadaljnjega raziskovanja področja jezikoslovja in geopolitike.«

Majda P., program: UN Slovenski študiji
»Nova univerza je edina fakulteta, ki nudi tako specifičen študij, izobraževanje o vrednosti in vrednotah našega naroda v zgodovini in sedanjosti. Za to možnost mi je povedala prijateljica, prinesla mi je zgibanko. Videla sem, da bo možnost dobiti štipendijo. Navdušila sem se nad programom in (kljub letom) vpisala prvi letnik. Najbolj dragocena mi je fleksibilnost in sodelovanje profesorjev, osebja in mojih sošolcev. Hvaležna sem za organizacijo snemanja predavanj, za ekskurzijo, za sprotne dogovore o terminih dogodkov in upoštevanje moje stiske s časom, ki ga moram usklajevati s službo. Navdušena sem nad tem, kaj vse slovenski strokovnjaki – naši profesorji, raziskujejo, poznajo, zagovarjajo in so pripravljeni posredovati nam. Veseli me, da sem uspela sesti in pisati, čeprav samo kratko zgodbo in kritično razmišljanje pri predmetu Kreativno pisanje. Ekskurzija v Škocjanski zatok in Strunjan je bila posebno doživetje naše naravne dediščine. Veselim se izbora predmetov, ki jih je Fakulteta za slovenske in mednarodne študije izbrala za ta študij. In imam zaupanje, da bom dobila pomoč in sodelovanje, če se mi kaj zatakne. Veselim se t.i. akademskih forumov, vidim, da naši profesorji veliko pišejo, ne le zase, ampak za širšo javnost in izdajajo svoje knjige. Zdi se mi primerno, da je pokrovitelj slovenskih študijev, njegova ekscelenca, predsednik države, gospod Borut Pahor. To mi pomeni, da si naša država prizadeva, da bo ta smer študija obstala, se razvila in koristila našemu narodu. Tujim študentom bo dala vedenje o naši identiteti, našim mlajšim rodovom pa samozavest in pogum za življenje in vodenje naše države. Družboslovci na Novi univerzi (tako smo se s sošolci poimenovali) imamo nekoliko poseben način dojemanja in razmišljanja, ne kot ekonomisti in pravniki, zato vam težko odgovorim, kje bom ta študij vnovčila. Tržne naravnanosti nas boste morali še naučiti. Ne dvomim pa, da bodo študij, novo znanje in razgledanost prinesli razvoj in novo kvaliteto na vseh ravneh mojega življenja v naši državi.«


Število točk potrebnih za vpis

 

20172018201920202021
Slovenski študiji UN (redni)/brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Slovenski študiji UN (izredni)/brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

 

PUSTITE KOMENTAR