Domov Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije

Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije

Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije – FSMŠ izvaja edinstven univerzitetni študijski program, katerega jedro predstavlja slovenoslovje.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Mestni trg 23, 1000 Ljubljana, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Suzana Dejić
Funkcija: Referentka za študentske in študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 05/ 934 47 62
Spletna stran: www.fsms.nova-uni.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1

Jedro študijskega programa na Fakulteta za slovenske in mednarodne študije – FSMŠ je slovenoslovje. Študijski program Slovenski študiji traja tri leta in je namenjen študentom, ki jih zanima celostno raziskovanje in preučevanje identitete slovenskega naroda. Predavanja na fakulteti, ki se nahaja v središču Ljubljane, potekajo v popoldanskem času. S tem je študentom omogočeno usklajevanje obveznosti in obiskovanje obštudijskih dejavnosti. Študentje imajo brezplačni dostop do eUniverze, kjer si lahko ogledajo predavanja. Na voljo jim je tudi knjižnica Nove univerze in spletna knjigarna. Na fakulteti strmijo k sodelovanju pri sooblikovanju študijske poti študentov, s tem namenom se pedagoško delo izvaja v obliki individualnega in mentorskega pristopa.

vir spletna stran fakultete


Vpisni pogoji

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE: SLOVENSKI ŠTUDIJI

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: v primeru sprejetja sklepa o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu ter na podlagi splošnega uspeha 3. in 4. letnika.
Izredni študij: da
Zaposlitev:Program je praktično usmerjen in vodi k inovativnemu delu na različnih področjih, zato lahko diplomanti bistveno prispevajo k lokalnemu in globalnemu razvoju kot diplomanti, novinarji, svetovalci v javni upravi in državnih službah, sodelavci v kulturnih in turističnih organizacijah, svetovalci v gospodarstvu in podjetniških razvojnih projektih, strokovnjaki za jezikovna, kulturna in vprašanja slovenske dediščine, učitelji, predavatelji in sodelavci v Sloveniji, v zamejstvu in po svetu, raziskovalci v področju slovenskih študij. Ustvarjalni in ambiciozni diplomanti bodo s poznavanjem slovenoslovja lahko segli do vodilnih mest doma in v tujini.

Oskar Črnivec, program: Slovenski študiji
»Od nekdaj zanimali Slovenci, s svojo kulturo, politiko in jezikom skozi čas in prostor, zato sem se odločil za študij slovenskih študijev na Novi univerzi. Predmet preučevanja je tako pri nas primeren za vsakega slovenskega domoljuba. Najbolj sem navdušen nad predavatelji, čast imamo poslušati ugledne profesorje, izmed katerih so nekateri prispevali tudi k osamosvojitvi naše države. Menim da je prednost smeri izjemna širina, saj so v program vključeni tudi tržno-usmerjeni predmeti, ki za študente prestavljajo dobro podlago za delo v kulturni sferi, gospodarstvu ter politiki doma in po svetu. Z znanjem pridobljenim na tej smeri, se bom trudil krepiti zdravo narodno zavest, za katero menim, da nam je v Sloveniji primanjkuje. Zelo se veselim tudi nadaljnjega raziskovanja področja jezikoslovja in geopolitike.«

Majda P., program: Slovenski študiji
»Nova univerza je edina fakulteta, ki nudi tako specifičen študij, izobraževanje o vrednosti in vrednotah našega naroda v zgodovini in sedanjosti. Za to možnost mi je povedala prijateljica, prinesla mi je zgibanko. Videla sem, da bo možnost dobiti štipendijo. Navdušila sem se nad programom in (kljub letom) vpisala prvi letnik. Najbolj dragocena mi je fleksibilnost in sodelovanje profesorjev, osebja in mojih sošolcev. Hvaležna sem za organizacijo snemanja predavanj, za ekskurzijo, za sprotne dogovore o terminih dogodkov in upoštevanje moje stiske s časom, ki ga moram usklajevati s službo. Navdušena sem nad tem, kaj vse slovenski strokovnjaki – naši profesorji, raziskujejo, poznajo, zagovarjajo in so pripravljeni posredovati nam. Veseli me, da sem uspela sesti in pisati, čeprav samo kratko zgodbo in kritično razmišljanje pri predmetu Kreativno pisanje. Ekskurzija v Škocjanski zatok in Strunjan je bila posebno doživetje naše naravne dediščine. Veselim se izbora predmetov, ki jih je Fakulteta za slovenske in mednarodne študije izbrala za ta študij. In imam zaupanje, da bom dobila pomoč in sodelovanje, če se mi kaj zatakne. Veselim se t.i. akademskih forumov, vidim, da naši profesorji veliko pišejo, ne le zase, ampak za širšo javnost in izdajajo svoje knjige. Zdi se mi primerno, da je pokrovitelj slovenskih študijev, njegova ekscelenca, predsednik države, gospod Borut Pahor. To mi pomeni, da si naša država prizadeva, da bo ta smer študija obstala, se razvila in koristila našemu narodu. Tujim študentom bo dala vedenje o naši identiteti, našim mlajšim rodovom pa samozavest in pogum za življenje in vodenje naše države. Družboslovci na Novi univerzi (tako smo se s sošolci poimenovali) imamo nekoliko poseben način dojemanja in razmišljanja, ne kot ekonomisti in pravniki, zato vam težko odgovorim, kje bom ta študij vnovčila. Tržne naravnanosti nas boste morali še naučiti. Ne dvomim pa, da bodo študij, novo znanje in razgledanost prinesli razvoj in novo kvaliteto na vseh ravneh mojega življenja v naši državi.«


Število točk potrebnih za vpis

2017 2018 2019
Slovenski študiji UN (redni) / brez omejitve brez omejitve
Slovenski študiji UN (izredni) / brez omejitve brez omejitve

PUSTITE KOMENTAR