Domov Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani

Na fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani – SFU Ljubljana lahko študentje izberejo dve smeri fakultetnega študija, ki potekata po bolonjski sistemu v dveh stopnjah: Psihoterapevtska znanost in Psihologija.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Nika Zaletelj
Funkcija: referat za študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 01 425 44 33
Spletna stran: http://sfu-ljubljana.si/sl
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2; 6 specialističnih programov
Št. podiplomskih programov: 2

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (SFU Ljubljana) je zasebni visokošolski zavod, ki izvaja izobraževalno in ambulantno dejavnost na področju psihoterapevtske znanosti in psihologije. Pomemben del študija, ki SFU Ljubljana razlikuje od drugih fakultet, je osebna izkušnja (oz. delo na sebi) in praktične izkušnje, ki jih lahko študentje pridobijo v okviru Psihoterapevtske ambulante, ki deluje v okviru fakultete. Večina študijskih programov poteka po shemi izrednega študija ob koncih tedna, kar študentom omogoča, da se lahko izobražujejo tudi ob delu. SFU Ljubljana v odprti in tolerantni skupnosti predavateljev in študentov, slednjim omogoča individualiziran pristop in vso podporo, ki jo študenti potrebujejo na svoji izobraževalni in profesionalni poti.

Na SFU Ljubljana lahko študentje izberejo dve smeri fakultetnega študija, ki potekata po bolonjski sistemu v dveh stopnjah:

 


Vpisni pogoji:

 

UN ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3-letni dodiplomski program): Bakalavreat Psihoterapevtske znanosti

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 

 1.  a. kdor je opravil (splošno) maturo,

b. kdor je opravil poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja ter izpit iz enega od predmetov mature (psihologije ali tujega jezika, v kolikor ta ni bil del poklicne mature),

c. kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program;

 1. kdor je opravil sprejemni razgovor s članom sprejemne komisije in se je udeležil tridnevnega sprejemnega seminarja. Kandidat bo sprejet, če to podpre član sprejemne komisije in vodja seminarja;
 2. kdor ima dovolj dobro znanje angleščine.

Izredni študij: DA, šolnina: http://sfu-ljubljana.si/sl/sfu-ljubljana/cenik
Strokovni naslov diplomantov:  Bakkalaureus/Bakkalaurea psihoterapevtske znanosti (BA pth.) oz. Bakkalaureat in Psychotherapy Science.
Zaposlitev: Psihoterapevti se največkrat odločijo za izvajanje zasebne prakse, ki jo vodijo v okviru zavoda ali samostojnega podjetništva. Psihoterapevt se lahko zaposli v zdravstvenem domu, v bolnišnici, v zasebnih ali javnih socialnovarstvenih zavodih in drugih nevladnih organizacijah, kjer je v ospredju delo z ljudmi in so kompetence psihoterapevta dobrodošle oz. potrebne. Javni zavodi zaenkrat ne razpisujejo mest za psihoterapevte, saj poklic psihoterapevta v Sloveniji ni registriran. Poklic psihoterapevta lahko študenti samostojno opravljajo po končani 2. bolonjski stopnji študija Psihoterapevtske znanosti (oz. specialističnih študijev, če so izven SFU že pridobili VII. stopnjo izobrazbe po Uredbi).

 

UN ŠTUDIJSKI PROGRAM II. STOPNJE (2-letni magistrski program): Magisterij Psihoterapevtske znanosti

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 

 1. Kdor je končal študijski program 1. bolonjske stopnje Psihoterapevtske znanosti.
 2. Kdor je končal študijski program 1. bolonjske stopnje z drugega sorodnega področja (tudi v tujini). Kandidat mora pred vpisom opraviti še s pravilnikom SFU Ljubljana določene študijske obveznosti iz akreditiranega programa prve stopnje psihoterapevtske znanosti.

Izredni študij: DA, šolnina: http://sfu-ljubljana.si/sl/sfu-ljubljana/cenik
Strokovni naslov diplomantov:  Magister/a psihoterapevtske znanosti oz. Magisterium in Psychotherapy Science.
Zaposlitev: Psihoterapevti se največkrat odločijo za izvajanje zasebne prakse, ki jo vodijo v okviru zavoda ali samostojnega podjetništva. Psihoterapevt se lahko zaposli v zdravstvenem domu, v bolnišnici, v zasebnih ali javnih socialnovarstvenih zavodih in drugih nevladnih organizacijah, kjer je v ospredju delo z ljudmi in so kompetence psihoterapevta dobrodošle oz. potrebne. Javni zavodi zaenkrat ne razpisujejo mest za psihoterapevte, saj poklic psihoterapevta v Sloveniji ni registriran. Poklic psihoterapevta lahko študenti samostojno opravljajo po končani 2. bolonjski stopnji študija Psihoterapevtske znanosti (oz. specialističnih študijev, če so izven SFU že pridobili VII. stopnjo izobrazbe po Uredbi).

 

UN ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3-letni dodiplomski program): Bakalavreat Psihologije

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 

 • opravljena splošna matura;
 • končan katerikoli štiriletni srednješolski program pred 1. 6. 1995;
 • enakovredno izobraževanje v tujini.
 • dovolj dobro znanje angleškega jezika;
 • motivacijsko pismo;
 • opravljen sprejemni razgovor s članom sprejemne komisije;
 • udeležba na tridnevnem sprejemnem seminarju, ki ga organizira SFU Ljubljana v času od vpisa do začetka predavanj v tekočem študijskem letu.

Izredni študij: DA, šolnina: http://sfu-ljubljana.si/sl/sfu-ljubljana/cenik
Strokovni naslov diplomantov: Bachelor of Science (BSc)
Zaposlitev: Zaposlitvene možnosti za psihologe so široke. Ti se lahko zaposlijo v zdravstvu, šolstvu, gospodarstvu, socialnem varstvu (centri za socialno delo), zasebnih ali javnih socialnovarstvenih zavodih. Poklic psihologa lahko študenti opravljajo po končani 2. bolonjski stopnji študija Psihologije.

PUSTITE KOMENTAR