Domov Fakulteta za poslovne vede

Fakulteta za poslovne vede

Fakulteta za poslovne vede imenovana tudi Katoliški inštitut je avtonomna skupnost znanstvenikov, učiteljev in študentov, ki ob spoštovanju osebne svobode in pravic posameznika in skupnosti išče in odkriva resnico.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 9 Ciril-Metodov trg, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: dr. Aniko Noemi Turi
Funkcija: vodja študentskega referata
Mail: [email protected]
Telefon: 08/205 23 01
Spletna stran: http://www.katoliski-institut.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 1

Fakulteta za poslovne vede je imenovana tudi Katoliški inštitut. Na spletni strani pišejo: “Smo sicer mlada visokošolska ustanova, vendar se vcepljamo v večstoletno tradicijo katoliških univerz, kamor sodijo tudi začetki visokošolskega študija na Slovenskem. Danes nam dela družbo nad 300 katoliških univerz po vsem svetu in čez 1000 drugih katoliških visokošolskih ustanov. Tako predstavlja katoliško visoko šolstvo v svetu pomembno intelektualno moč in vzgojno–izobraževalno silo ter s tem znatno prispeva k avtonomiji, svobodi in pluralnosti univerzite …”


Vpisni pogoji

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): POSLOVNE VEDE

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 50 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi in 50 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2016/17 znaša 2.400 evrov
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani ekonomist (UN)/diplomirana ekonomistka (UN)
Zaposlitev: program omogoča izvedbo prakse in zaposlitev v vseh inštitucijah zasebnega, javnega, pridobitnega in nepridobitnega sektorja – banke, zavarovalnice, podjetja, javna uprava, zavodi, inštitucije civilne družbe idr. Strokovno in znanstveno kariero bodo diplomanti lahko udejanjali na vodstvenih mestih v pridobitnih in nepridobitnih institucijah ter državni upravi; v finančnem sektorju; v svetovalnih organizacijah kot analitiki in svetovalci za različna področja, kot revizorji, davčni svetovalci itd.; v malih podjetjih; kot gospodarski raziskovalci in analitiki v bankah, javni upravi, raziskovalnih inštitutih itd.; in na podobnih delovnih mestih v inštitucijah EU.

PUSTITE KOMENTAR