Domov Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede

Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede

Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto izobražuje študente za poklic diplomiranega okoljevarstvenika.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 2 Na Loko, Novo mesto 8000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Urška Uršič
Funkcija: študentski referat
Mail: [email protected] in [email protected]
Telefon: 07 393 00 20
Spletna stran: https://fpuv.uni-nm.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 2

Fakulteta za poslovne in upravne vede je del Univerza v novem mestu. Na spletni strani pišejo, da povezujejo “različne družbene vede, in sicer: ekonomijo, poslovanje, pravo, organizacijo, komunikologijo, psihologijo, sociologijo tuje jezike, saj s tem želi zagotavljati obsežno, kakovostno in uporabno znanje. To uresničuje s kakovostnimi študijskimi programi, z njihovim posodabljanjem in prilagajanjem mednarodnim standardom, s kakovostnimi visokošolski učitelji in sodelavci ter s sposobnimi in ambicioznimi študenti, ki bodo znanje pridobivali ob pomoči sodobnih metod poučevanja in z aktivnim sodelovanjem v izobraževalnem procesu.”


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVLJANJE Z OKOLJEM

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % točk splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oz. zaključnem izpitu, 40 % točk splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, možno plačilo po obrokih; šolnina tudi za redni študij.
Strokovni naziv diplomantov: diplomant ekonomskih in poslovnih ved / diplomantka ekonomskih in poslovnih ved
Zaposlitev: gospodarstvo in negospodarstvo.
Študijski program bodo začeli izvajati v študijskem letu 2021/2022.

Mitja Pust, program: UN Poslovna ekonomija, 3. letnik
»Pomen fakultete za JV Slovenijo je velik, saj izobražuje na področju upravljanja in poslovanja gospodarskih in negospodarskih subjektov. V tej regiji imamo nekaj največjih gospodarskih subjektov, ki so tudi največji zaposlovalci, zato je izrednega pomena usposobljen in kakovostno izobražen kader. Med težje predmete zagotovo sodita tako Mikroekonomija kakor Makroekonomija zaradi obsežnosti, vendar sta tudi temelj za razumevanje ekonomije. Najbolj zanimivi so predmeti, ki so v praksi povezani s poslovnim okoljem. Fakulteta ima dobro založeno knjižnico, ki vsebuje vso potrebno gradivo knjige, članke, skripte. Gradivo je za vse predmete na voljo tudi v e-obliki. Priporočam prisotnost tako na predavanjih kot vajah, ter več sprotnega učenja, saj je za praktično razumevanje potrebna tudi teoretična podlaga. Potrebno je redno delo zaradi izdelave seminarjev. Zahtevnost opravljanja obveznosti lahko zmanjšate s sprotnim učenjem in predvsem aktivnim sodelovanjem na predavanjih / vajah. Faks je osredotočen na študente, pridobivanje novega znanja, predavajo mednarodno priznani profesorji in strokovnjaki iz prakse. Pri predajanju znanja uporabljajo moderne metode in oblike poučevanja. V kolikor si učenje, pripravo na izpit pravilno razporediš, ti ostane prostega časa več kot dovolj. Fakulteta redno izvaja v okviru alumni kluba ali kariernega centra delavnice in okrogle mize, na katerih so aktualne tematike.«

PUSTITE KOMENTAR