Fakulteta za poslovne in upravne vede

Fakulteta za poslovne in upravne vede

Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto izobražuje študente za poklic ekonomista na programu Poslovna ekonomija.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 2 Na Loko, Novo mesto 8000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Ksenija Komidar
Funkcija: študentski referat
Mail: [email protected]
Telefon: 07/393 00 20
Spletna stran: http://fpuv.vs-nm.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 2

Fakulteta za poslovne in upravne vede je del Visokošolskega središča Novo mesto. Na spletni strani pišejo, da povezujejo “različne družbene vede, in sicer: ekonomijo, poslovanje, pravo, organizacijo, komunikologijo, psihologijo, sociologijo tuje jezike, saj s tem želi zagotavljati obsežno, kakovostno in uporabno znanje. To uresničuje s kakovostnimi študijskimi programi, z njihovim posodabljanjem in prilagajanjem mednarodnim standardom, s kakovostnimi visokošolski učitelji in sodelavci ter s sposobnimi in ambicioznimi študenti, ki bodo znanje pridobivali ob pomoči sodobnih metod poučevanja in z aktivnim sodelovanjem v izobraževalnem procesu.”


Vpisni pogoji

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): POSLOVNA EKONOMIJA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Kandidate z opravljeno poklicno maturo izbirajo glede na: splošni uspeh pri poklicni maturi do 20 % točk, splošni učni uspeh v 3. in 4. letniku do 40 % točk, uspeh pri maturitetnem predmetu do 40 % točk.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani ekonomist (UN) oz. diplomirana ekonomistka (UN)

PUSTITE KOMENTARInline
Inline