Domov Fakulteta za organizacijske vede Kranj

Fakulteta za organizacijske vede Kranj

Poslanstvo Fakultete za organizacijske vede UM v Kranju je raziskovanje, ustvarjanje in pridobivanje znanje na področju organizacijskih ved in managementa.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 55 a Kidričeva cesta, Kranj 4000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Irena Benedičič, Romana Lesjak
Funkcija: referat za študente
Uradne ure: pon, tor, čet, pet 11:30-13:30 in tor tudi 15:00-17:00
Mail: [email protected]; [email protected]
Spletna stran: http://www.fov.um.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 8 programov
Št. podiplomskih programov: 4 programi

Osnovno poslanstvo Fakultete za organizacijske vede – FOV je raziskovanje, ustvarjanje in pridobivanje znanja na področju organizacije in managementa, kar ji – ob sodelovanju z gospodarstvom in javno upravo – omogoča izobraževanje strokovnjakov na svojem področju ter konkurenčno vključevanje v domače in mednarodno okolje.

Temeljna vizija razvoja Fakultete za organizacijske vede – FOV je postati priznana visokošolska institucija na področju organizacije in managementa (katere diplomanti bodo cenjeni in iskani), kakor tudi razpoznaven in zanesljiv partner na področju visokošolskega izobraževanja ter raziskovanja na svojem področju v Evropi in širše.

Vir: http://fovmb.um.si


Dodiplomski programi:

  • Inženiring poslovnih sistemov (VS in UN)
  • Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov (VS in UN)
  • Organizacija in management informacijskih sistemov (VS in UN)
  • Management v športu (VS)
  • Krizni management (VS)

Podiplomski program:

  • Inženiring poslovnih sistemov (MAG)
  • Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov (DR)
  • Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov (MAG in DR)
  • Organizacija in management informacijskih sistemov (MAG in DR)
  • Management v zdravstvu in socialnem varstvu (MAG)/Program se izvaja v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvene vede UM

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI IN VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV, ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV, ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV

Izvedba: visokošolski strokovni programi: redni in izredni študij ter univerzitetni študijski programi: redni študij
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: univerzitetni programi: 60 % splošna matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku; kandidati z opravljeno poklicno maturo in maturitetnim predmetom: 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku, 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu; visokošolski programi: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij – šolnina: v študijskem letu 2020/2021 znaša 2.100 €.
Strokovni naslovi diplomantov: za programa Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov in Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov: diplomirani organizator (UN) oz. (VS); za program Organizacija in management informacijskih sistemov: diplomirani organizator informatik (UN) oz. (VS)
Zaposlitev:Študijski program Inženiring poslovnih sistemov zagotavlja znanja za zaposlitev v vseh sektorjih gospodarstva in negospodarstva. Diplomanti so nepogrešljivi upravljalci vodstvenih, temeljnih in podpornih procesov v organizaciji. Diploma študijskega programa OM kadrovskih in izobraževalnih sistemov omogoča obvladovanje kadrovske dejavnosti ter skrb za trajno in usmerjeno rast zaposlenih ter njihovega delovnega ter socialnega položaja. Diplomanti študijskega programa OM informacijskih sistemov pridobijo širok spekter znanj s področij računalništva in informatike, sistemske analize, programiranja, baz podatkov, spletnih tehnologij, sistemov za podporo odločanju, uporabe in uvajanja IKT ter kibernetske varnosti. Diplomanti vseh treh študijskih programov se zaposlijo v različnih panogah gospodarstva, državni in javni upravi. Diplomanti s podjetniško ambicijo so sposobni ustanoviti in voditi svoje podjetje. Vsi študijski programi so vsebinsko in kakovostno primerljivi s sorodnimi študijskimi programi po svetu.

Anita Bašanović, program: UN Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, 3. letnik
»Sprejemni izpiti niso potrebni. Pozitivna stran tega študijskega programa je, da lahko znanje pridobljeno na fakulteti, izkoristiš na mnogih področjih. Večina predmetov je zelo zanimivih in koristnih. Imamo možnost sprotnega dela, ki nam omogoča udeležbo na izrednih izpitnih rokih, kar nam olajša delo, saj nimamo v enem mesecu vseh izpitov. Dnevno delo za faks obsega vaje, seminarske naloge, prepisovanje snovi in ustvarjanje zapiskov. Največ težav imajo študenti običajno pri predmetih Organizacija poslovnih procesov in Kvantitativne metode. Oba predmeta sta del 1. letnika. Predavanja na faksu niso obvezna, jih pa sama priporočam. Vaje so v večini primerov obvezne. Večino materiala za študij nam priskrbijo profesorji sami. Ostalo si lahko sposodimo v šolski knjižnici. V treh letih študija nisem za gradivo zapravila nič. Kot večina, si delam veliko zapiskov sama. Poleg študija imamo študenti dovolj časa za delo in hobije. Imamo tudi kar nekaj študentskih žurov in drugih dogodkov, ki se mi zdijo super, prav tako pa fakulteta vsako leto organizira kar nekaj dejavnosti. Meni osebno je zelo zanimiv odnos s profesorji. Zdi se mi pomembno, da se lahko z njimi pogovorimo in nam le-te prisluhnejo. Tudi kot razred se dobro razumemo in si pomagamo. Dijakom, ki razmišljajo o vpisu svetujem – Če vas zanima organizacija in delo z ljudmi. Hkrati si želite, da imate ob študiju tudi čas za razvijanje drugih hobijev, vam priporočam FOV. «

Anja VidmarAnja Vidmar, program: UN Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov
»Zapiske si pripravljam sproti, učim pa se pred izpitom. Delovni in motivirani študentje se začnemo učiti 2 do 3 tedne pred izpitom. Najtežji predmeti v 1. letniku so kvantitativne metode 1, organizacijsko vedenje in organizacija poslovnih procesov, zaradi večjega obsega snovi in novega izrazoslovja zahtevajo več samostojnega dela. Pri njih je obvezno reševanje e-kvizov in e-nalog, ki so pogoj za izpit. Najbolj zanimiv in uporaben predmet mi je bil management projektov, pri katerem profesor študente skozi predavanja spoznava s teorijo in prakso hkrati, za boljše razumevanje snovi pa dodatno preverja s sodelovanjem in reševanjem e-nalog. Na primer naučili smo se, kako s programom »Project« oblikovati lasten projekt (nekateri iz področja gradnje, drugi z vpeljavo novih tehnologij, tretji smo organizirali tečaj angleške in nemške terminologije). Predavanja niso obvezna, so pa priporočljiva. Na vajah je najmanj 80 % prisotnost. Literaturo si lahko izposodimo v knjižnici, zato so stroški minimalni. Malo več denarja porabimo za kopiranje zapiskov in skript. Na oglasni deski zasledimo oglase študentov, ki prodajajo knjige in zapiske. FOV študentom ponuja ogromno svobode in kariernih priložnosti. Odlična izkušnja je, ko se študentje spopadamo z realnimi izzivi različnih podjetij. Prav tako je zanimivo demonstratorstvo, kjer študent deluje z namenom sodelovanja in pomoči pri pedagoškem delu (pomoč na predavanjih in vajah, priprava gradiv) in lahko tudi pri znanstveno-raziskovalnem delu. Priporočam, da prva dva meseca res dobro spremljate način študija in razmislite, ali ste naredili pravo odločitev. Če ne veste zagotovo, ali je to pravi program, je velik plus bolonjskega sistema tudi možen prehod med programi (iz 1. v 2. letnik). Prostega časa je veliko, pomembno je, da vas to ne zavede. Priporočam vam postavljanje manjših ciljev (certifikati, jezikovni tečaji, usposabljanja, tekmovanja), kar vam bo ob študiju predstavljalo dodatne izzive in vas motiviralo. Sama si vsako leto zadam nov cilj, letošnji je osvežitev nemščine. Raziščite druga področja in pridobite kompetence, ki vas ločijo od ostalih diplomantov.«

David Rupnik, program: UN Organizacija in management poslovnih in delavnih sistemov
»V primeru, da opravljamo vse naloge sprotno in da redno hodimo na predavanja, se izpit ni potrebno veliko učiti. Že med predavanji pridobivamo dodatne točke, ki jih profesorji upoštevajo pri pisnem izpitu. Vaje so obvezne v 80 %. Prednost študija je blokovni sistem študija, kjer se istočasno intenzivno izvajata dva predmeta in takoj po koncu predavanj in vaj že lahko pišemo izpit. Torej je snov, še sveža in smo se jo naučili sproti. Prednost je tudi to, da se večina predmetov izvaja preko e-predavanj in e-vaj in si študenti sami organiziramo čas študija. Najzahtevnejši predmeti so: osnove kvantitativnih metod 1 (matematika), osnove kvantitativnih metod 2 (statistika) in poslovni angleški jezik. Vsi omenjeni predmeti spadajo med izbirne, težke jih naredi obsežna snov, ki jo je potrebno obdelati v kratkem času. Vso učno gradivo nam zagotovijo profesorji (skripte), dodatno gradivo je na voljo v dobro založeni knjižnici fakultete. Sejma rabljene literature nimamo, se pa študenti različnih letnikov dobro povezujemo med sabo in si delimo zapiske in primere starih izpitov. Tako ni potrebno zapravljati denarja za nakup literature. Pri predavanjih je večji poudarek na teoriji, imamo pa študenti visokošolskega študija obvezno praktično izobraževanje v 3. letniku. Osebno mi je bil najbolj zanimiv predmet angleščina, saj predavateljica poskrbi za zelo zanimivo podajanje snovi. Prostega časa imamo veliko, zato si nas večina poišče študentska dela ali se ukvarjamo s športi in hobiji. Sam osebno opravljam štiri študentska dela, obiskujem vsa obštudijska dogajanja, sem član Društva študentov Fakultete za organizacijske vede – FOVŠ in opravljam funkcijo prodekana za študentska vprašanja na FOV. Za karierno rast poskrbi karierni center, ki pomaga študentom vzpostaviti stik z delodajalci in jih obvešča o prostih delavnih mestih v podjetjih s katerimi fakulteta sodeluje.«

Ana Gregorc, program: UN Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov 
»Na dan si vzamem približno eno ali dve uri za sprotno delo (reševanje nalog, ki so objavljene na spletni učilnici, iskanje literature in urejanje zapiskov). Tako že sproti utrdim svoje znanje in pred izpitom potrebujem le kakšen dan, da vso snov še enkrat predelam. Za težje predmete veljajo matematika, angleščina in statistika. Študijska literatura in gradivo (stari izpiti, naloge in skripte) se dobijo pri tutor študentih; knjige, ki jih potrebujemo med študijem, pa so na voljo v univerzitetni knjižnici, mnoge tudi v splošnih knjižnicah. Prevladuje sicer teorija, vendar Karierni center omogoča vsem študentom 3. letnikov, da opravijo delovno prakso v izbranem podjetju. V sklopu faksa so pogosto organizirane različne delavnice, predavanja in izleti. Dijakom, ki razmišljajo o vpisu svetujem, da si pregledajo kurikulum, ki je na voljo na FOV spletni strani in se nato odločijo, če jim študij ustreza.«

Aljaž Ferencek, program: UN Organizacija in management informacijskih sistemov 
»Pri nas se predavanja in vaje na fakulteti delijo na avditorne in elektronske. Pri elektronskih vajah ali predavanjih si prisoten od doma, za te porabim približno dve uri na predmet. Za izpit se začnem učiti kakšen teden prej, po eno do dve uri na dan. Za najtežje predmete na naši fakulteti veljajo statistika, stohastika in matematika. Slednja se šteje tudi za najtežji predmet v 1. letniku. Na fakulteti imamo zelo dober sistem tutorstva in študentskih organizacij, ki vedno poskrbijo da bruci dobijo zahtevano literaturo, primere izpitov in podobno. Imamo tudi fakultetno knjižnico. Dijakom svetujem, da naj se odločijo za študij na katerikoli fakulteti zavoljo lastnega interesa za področje, saj bodo le tako najbolj uspešni v svoji stroki in študij zanje ne bo le premetavanje knjig in pridobivanje sivih las zaradi izpitov.«

Petra Perpar, program: UN Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov
»Faks bi opisala kot odlično karierno priložnost s podano učno vsebino in obštudijskimi dejavnostmi. Pozitivno je še, da imamo veliko računskih predmetov in malo teorije, učim se nekaj, kar mi bo prišlo prav. Knjige se dobijo v naši knjižnici, stari testi, skripte in zapiski so dostopni na spletni strani fovs.si ter pri tutorjih. Za učenje porabim včasih več, drugič manj časa. Veliko nalog se izvaja od doma, dnevno delo pa obsega redno ponavljanje snovi. Razmerje med teorijo in prakso je 50 : 50, predmeti pa so sestavljeni iz avditornih predavanj ter vaj in predavanj preko interneta (spletno okolje moodle). Večini študentov so v izziv predmeti v 1. letniku, matematika (treba se je učiti sproti in razumeti), statistika in angleščina (potrebno je razumevanje besedil in ne le učenje na pamet). Za razumevanje snovi je dobro biti prisoten na vseh predavanjih in vajah. Profesorji poskrbijo tudi za predavanja z gosti iz različnih podjetij. Poleg študija mi ostane še dovolj časa za študentsko delo in dodatna izobraževanja.«

tina debevecTina Debevec, program: UN Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov
»FOV je odlična šola za prihodnost in odskočna deska za veliko zanimivih delovnih mest. Za učenje dnevno porabim po 2 uri, pred izpiti pa okoli 10 ur. Učim se sproti, včasih pa tudi kampanjsko. Za večino študentov so najtežji izpiti matematika, statistika in stohastika. Matematika je najtežji predmet v 1. letniku, predvsem zaradi zahtevne snovi. Učim se iz zapiskov. Rabljene knjige, stari testi in skripte se dobijo prek tutorjev, ki so na voljo prek maila [email protected] in preko FBja. Vaje na fakulteti so obvezne, predavanja pa zaželena. Zanimivih predmetov je kar veliko, zato je dobro biti povsod prisoten. Prostega časa pa mi poleg študija tudi še ostane nekaj za ostale aktivnosti.«

Dragan Marjanovič

Dragan Marjanović, program: UN Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov
»Moj faks bi z enim stavkom opisal nekako tako: »Izberi znanje, izberi prihodnost.« Najbolj zanimiv predmet na naši smeri je marketing. Vaje so obvezne, na predavanjih pa je obisk zaželen in ga tudi sam priporočam. Učim se sproti, nekje 2 uri na dan, pred izpiti pa malo več. Za najtežje predmete pri nas veljajo matematika, statistika in stohastika. Menim, da je v 1. letniku najtežji izpit matematika. Učimo se predvsem iz zapiskov, rabljene knjige, stari testi in skripte pa se dobijo na Info točki, oziroma med sošolci in tutorji – to je najugodnejša varianta. Za cel letnik sicer lahko daš za knjige tudi okoli 100 €. Prostega časa mi ostane dovolj za opravljanje študentskega dela in obisk kakšnega žura.«

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MANAGEMENT V ŠPORTU

Izvedba: izredni študij
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Šolnina: v študijskem letu 2020/2021 znaša šolnina 3.000 €.
Zaposlitev: Študenti, ki bodo končali študijski program 1. stopnje Management v športu (VS) bodo  zaposljivi v negospodarskem sektorju  na področju športa, javne uprave, neprofitnih organizacij, zavodov, izobraževalnih ustanov, svetovalnih agencij in pri drugih pravnih osebah, ki jih zakon opredeljuje kot negospodarski sektor, kot npr. Smučarska zveza Slovenije, Organizacijski komite Planica, Športno društvo Pokljuka, Nogometna zveza Slovenije.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KRIZNI MANAGEMENT

Izvedba: izredni študij

V postopku je sprememba študijskega programa za ukinitev preizkusa znanja. V primeru potrjene spremembe se spremeni tudi ključ izbire. Preverite razpisna določila za dodiplomski študij, ki bodo objavljena na spletni strani fakultete v prvih dneh meseca februarja 2021.

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 50% uspeh iz preizkusa posebne nadarjenosti s področja kriznega management, 25% splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi, 25% splošni uspeh v 3. in 4. letniku (več o preizkusu znanja v razpisnih določilih).
Šolnina: v študijskem letu 2020/2021 znaša šolnina 3.000 €.
Zaposlitev: Zaposlitvene možnosti za diplomante so prvenstveno izkazane zaradi neobstoja tovrstnega študijskega programa s področja kriznega management v Republiki Sloveniji. Potreba po diplomantih je v vseh regijah Slovenije velika. Študijski program je namenjen mikro in malim podjetjem, gospodarskim družbam, nevladnim službami (gasilci, reševalci …) in javnemu sektorju. Cilji programa so zagotoviti diplomantom široke možnosti zaposlitve v gospodarskih in negospodarskih organizacijah, zagotoviti diplomantom zaposlitev na področju vodenja in upravljanja oz. iz naslova interdisciplinarnosti študijskega programa v širokem spektru možnih delovnih okolij: državnih organih, gospodarskih organizacijah, državnih in javnih podjetjih, nevladnih organizacijah, občinah in v vseh tistih organizacijah, kjer se na dnevni bazi srečujejo s problematiko kriznih situacij. Diplomanti so po zaključenem programu zmožni/sposobni: reševati procese pred krizo, med krizo in po krizi s področja celovitega obvladovanja tveganj, uporabljati pravna znanja za upravljanje kriznih situacij, uporabljati informacijske sisteme kriznega managementa, podatkovne baze in pravilno uporabljati informacije za odločanje pred, med in po krizi, ustrezno prepoznati odgovornosti in pristojnosti, naloge in odnose v primeru kriznih situacij,  izdelati ustrezne načrte za upravljanje kriznih situacij ter reševanje kriznih situacij in izdelati načrte sanacij po krizah, izdelati ustrezne načrte za reševanje in psihosocialno oskrbo vpletenih v krize ter izdelati ustrezne načrte za psihološko ter socialno rekonstrukcijo po krizah, se pravočasno odzivati na različna tveganja notranjega in zunanjega okolja v času kriz, komunicirati z notranjim in zunanjim okoljem in krizno komunicirati z udeleženci kriz.

Število točk, potrebnih za vpis

20162017201820192020
Organizacija in management informacijskih sistemov (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Organizacija in management informacijskih sistemov VS (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Organizacija in management informacijskih sistemov VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov VS (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov (redni)
brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov VS (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

 

PUSTITE KOMENTAR