Fakulteta za organizacijske vede Kranj

Fakulteta za organizacijske vede Kranj

Fakulteta za organizacijske vede v Kranju ima za poslanstvo raziskovanje, ustvarjanje in pridobivanje znanja na področju organizacije in managementa

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 55 a Kidričeva cesta, Kranj 4000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Sandra Bajde
Funkcija: referat
Uradne ure: pon, tor, čet, pet 11:30-13:30 in tor tudi 15:00-17:00
Mail: [email protected]
Spletna stran: http://www.fov.um.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 6 programov
Št. podiplomskih programov: 4 programi

Osnovno poslanstvo Fakultete za organizacijske vede – FOV je raziskovanje, ustvarjanje in pridobivanje znanja na področju organizacije in managementa, kar ji – ob sodelovanju z gospodarstvom in javno upravo – omogoča izobraževanje strokovnjakov na svojem področju ter konkurenčno vključevanje v domače in mednarodno okolje.

FOV Kranj
FOV Kranj

Temeljna vizija razvoja Fakultete za organizacijske vede – FOV je postati priznana visokošolska institucija na področju organizacije in managementa (katere diplomanti bodo cenjeni in iskani), kakor tudi razpoznaven in zanesljiv partner na področju visokošolskega izobraževanja ter raziskovanja na svojem področju v Evropi in širše.

Vir: http://fovmb.um.si


Dodiplomski programi:

 • Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov
 • Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov
 • Organizacija in management informacijskih sistemov
 • Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov VS
 • Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov VS
 • Organizacija in management informacijskih sistemov VS
 • Organizacija in management VS (v postopku akreditacije)

Podiplomski program:

 • Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov
 • Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov
 • Organizacija in management informacijskih sistemov
 • Management v zdravstvu in socialnem varstvu (v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvene vede Maribor)

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI IN VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN DELOVNIH SISTEMOV, ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV, ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV

Izvedba: redni in izredni študij
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: univerzitetni programi: 60 % splošna matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku; kandidati z opravljeno poklicno maturo in maturitetnim predmetom: 40 % poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku, 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu; visokošolski programi: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij – šolnina: v študijskem letu 2017/2018 je znašala 2.100 evrov.
Strokovni naslovi diplomantov: za programa Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov in Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov: diplomirani organizator (UN) oz. (VS); za program Organizacija in management informacijskih sistemov: diplomirani organizator informatik (UN) oz. (VS)
Zaposlitev: Študijski program inženiring poslovnih sistemov zagotavlja znanja za zaposlitev v vseh sektorjih gospodarstva in negospodarstva. Diplomanti so nepogrešljivi upravljalci vodstvenih, temeljnih in podpornih procesov v organizaciji.  Diploma študijskega programa OM kadrovskih in izobraževalnih sistemov omogoča obvladovanje kadrovske dejavnosti ter skrb za trajno in usmerjeno rast zaposlenih ter njihovega delovnega ter socialnega položaja. Diplomanti študijskega programa OM informacijskih sistemov pridobijo širok spekter znanj s področij računalništva in informatike, sistemske analize, programiranja, baz podatkov, spletnih tehnologij, sistemov za podporo odločanju, uporabe in uvajanja IKT ter kibernetske varnosti. Diplomanti vseh treh študijskih programov se zaposlijo v različnih panogah gospodarstva, državni in javni upravi. Diplomanti s podjetniško ambicijo so sposobni ustanoviti in voditi svoje podjetje. Vsi študijski programi so vsebinsko in kakovostno primerljivi s sorodnimi študijskimi programi po svetu.

 

Ana Gregorc, smer: Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov UN
»Na dan si vzamem približno eno ali dve uri za sprotno delo (reševanje nalog, ki so objavljene na spletni učilnici, iskanje literature in urejanje zapiskov). Tako že sproti utrdim svoje znanje in pred izpitom potrebujem le kakšen dan, da vso snov še enkrat predelam. Za težje predmete veljajo matematika, angleščina in statistika. Študijska literatura in gradivo (stari izpiti, naloge in skripte) se dobijo pri tutor študentih; knjige, ki jih potrebujemo med študijem, pa so na voljo v univerzitetni knjižnici, mnoge tudi v splošnih knjižnicah. Prevladuje sicer teorija, vendar Karierni center omogoča vsem študentom 3. letnikov, da opravijo delovno prakso v izbranem podjetju. V sklopu faksa so pogosto organizirane različne delavnice, predavanja in izleti. Dijakom, ki razmišljajo o vpisu svetujem, da si pregledajo kurikulum, ki je na voljo na FOV spletni strani in se nato odločijo, če jim študij ustreza.«

Aljaž Ferencek, smer: Organizacija in management informacijskih sistemov UN
»Pri nas se predavanja in vaje na fakulteti delijo na avditorne in elektronske. Pri elektronskih vajah ali predavanjih si prisoten od doma, za te porabim približno dve uri na predmet. Za izpit se začnem učiti kakšen teden prej, po eno do dve uri na dan. Za najtežje predmete na naši fakulteti veljajo statistika, stohastika in matematika. Slednja se šteje tudi za najtežji predmet v 1. letniku. Na fakulteti imamo zelo dober sistem tutorstva in študentskih organizacij, ki vedno poskrbijo da bruci dobijo zahtevano literaturo, primere izpitov in podobno. Imamo tudi fakultetno knjižnico. Dijakom svetujem, da naj se odločijo za študij na katerikoli fakulteti zavoljo lastnega interesa za področje, saj bodo le tako najbolj uspešni v svoji stroki in študij zanje ne bo le premetavanje knjig in pridobivanje sivih las zaradi izpitov.«

Petra PerparPetra Perpar, smer: Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov
»Faks bi opisala kot odlično karierno priložnost s podano učno vsebino in obštudijskimi dejavnostmi. Pozitivno je še, da imamo veliko računskih predmetov in malo teorije, učim se nekaj, kar mi bo prišlo prav. Knjige se dobijo v naši knjižnici, stari testi, skripte in zapiski so dostopni na spletni strani fovs.si ter pri tutorjih. Za učenje porabim včasih več, drugič manj časa. Veliko nalog se izvaja od doma, dnevno delo pa obsega redno ponavljanje snovi. Razmerje med teorijo in prakso je 50 : 50, predmeti pa so sestavljeni iz avditornih predavanj ter vaj in predavanj preko interneta (spletno okolje moodle). Večini študentov so v izziv predmeti v 1. letniku, matematika (treba se je učiti sproti in razumeti), statistika in angleščina (potrebno je razumevanje besedil in ne le učenje na pamet). Za razumevanje snovi je dobro biti prisoten na vseh predavanjih in vajah. Profesorji poskrbijo tudi za predavanja z gosti iz različnih podjetij. Poleg študija mi ostane še dovolj časa za študentsko delo in dodatna izobraževanja.«

tina debevecTina Debevec, smer: Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov
»FOV je odlična šola za prihodnost in odskočna deska za veliko zanimivih delovnih mest. Za učenje dnevno porabim po 2 uri, pred izpiti pa okoli 10 ur. Učim se sproti, včasih pa tudi kampanjsko. Za večino študentov so najtežji izpiti matematika, statistika in stohastika. Matematika je najtežji predmet v 1. letniku, predvsem zaradi zahtevne snovi. Učim se iz zapiskov. Rabljene knjige, stari testi in skripte se dobijo prek tutorjev, ki so na voljo prek maila [email protected] in preko FBja. Vaje na fakulteti so obvezne, predavanja pa zaželena. Zanimivih predmetov je kar veliko, zato je dobro biti povsod prisoten. Prostega časa pa mi poleg študija tudi še ostane nekaj za ostale aktivnosti.«

Dragan Marjanovič

Dragan Marjanović, smer: Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov
»Moj faks bi z enim stavkom opisal nekako tako: »Izberi znanje, izberi prihodnost.« Najbolj zanimiv predmet na naši smeri je marketing. Vaje so obvezne, na predavanjih pa je obisk zaželen in ga tudi sam priporočam. Učim se sproti, nekje 2 uri na dan, pred izpiti pa malo več. Za najtežje predmete pri nas veljajo matematika, statistika in stohastika. Menim, da je v 1. letniku najtežji izpit matematika. Učimo se predvsem iz zapiskov, rabljene knjige, stari testi in skripte pa se dobijo na Info točki, oziroma med sošolci in tutorji – to je najugodnejša varianta. Za cel letnik sicer lahko daš za knjige tudi okoli 100 €. Prostega časa mi ostane dovolj za opravljanje študentskega dela in obisk kakšnega žura.«

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT, izvedba: izredni študij (v postopku akreditacije)
Izvedba: izredni študij
Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Šolnina: v študijskem letu 17/18 je znašala šolnina 3000 EUR.
Zaposlitev
Študenti, ki bodo končali študijski program 1. stopnje Management v športu (VS) bodo  zaposljivi v negospodarskem sektorju  na področju športa, javne uprave, neprofitnih organizacij, zavodov, izobraževalnih ustanov, svetovalnih agencij in pri drugih pravnih osebah, ki jih zakon opredeljuje kot negospodarski sektor, kot npr. Smučarska zveza Slovenije, Organizacijski komite Planica, Športno društvo Pokljuka, Nogometna zveza Slovenije

Število točk, potrebnih za vpis

2014 2015 2016 2017
Organizacija in management informacijskih sistemov (redni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Organizacija in management informacijskih sistemov VS (redni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Organizacija in management informacijskih sistemov VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov (redni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov VS (redni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov (redni)
brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov VS (redni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve

PUSTITE KOMENTARInline
Inline