Domov Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu – FOŠ

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu – FOŠ

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je osredotočena v razvijanje ustvarjalnosti študentov in že osmo leto zapored izobražuje študente s področja menedžmenta kakovosti, ki po zaključku študija na prvi stopnji pridobijo naslov diplomirani organizator / diplomirana organizatorka.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Katja Krevs
Funkcija: študentski referat
Uradne ure: vsak delavnik od 8.00 do 15.00
Mail: [email protected]
Telefon: 05/907 41 64
Spletna stran: http://www.fos-unm.si/si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 2

Fakulteta, osredotočena v razvijanje ustvarjalnosti študentov 

FOŠ

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ) je v osebni razvoj študentov usmerjena fakulteta, ki izvaja študijske programe na prvi, drugi in tretji stopnji (VS, MAG in DR). Odlikuje nas dokazana zavezanost kakovosti (dva ISO standarda, domača in mednarodna priznanja fakulteti in njenim predavateljem) in sočasna sproščenost, utemeljena na majhnih študijskih skupinah in osebnem pristopu.

S svojim visokošolskim strokovnim študijskim programom Menedžment kakovosti študentom ponujamo najnovejša znanja iz ekonomije, organizacije, kakovosti, turizma in drugih sorodnih področij. Študijski program je usmerjen v izobraževanje in usposabljanje visoko strokovnega, vodstvenega in vodilnega kadra tako v zasebnem kot tudi v javnem in neprofitnem sektorju. Fakulteta v izobraževalne procese vključuje stokovnjake iz domačega in mednarodnega okolja, ki v sklopu predavanj zagotavljajo teoretična znanja s poudarkom na najboljših praksah.

Študij na FOŠ se odlikuje s širokim naborom izbirnih predmetov, ki zagotavlja pridobivanje znanj na podlagi lastnih preferenc. Izbirate lahko med tematikami strateškega menedžmenta, poslovnega komuniciranja, kariernega načrtovanja, podjetništva, statističnih orodij kakovosti, sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu, inženiringa kakovosti, poslovnega coachinga in številnimi drugimi uporabnimi vsebinami.

Visokošolski strokovni študijski program Menedžment kakovosti traja tri leta, način študija je izredni. Organizacijo in izvedbo izrednega študija prilagajamo možnostim in potrebam študentov. Število ur organiziranega študijskega dela je manjše kot pri rednem študiju, zato se zahteva več samostojnega dela. Študent izrednega študija opravi vse obveznosti, ki so predvidene za redni študij, ob mentorskem usmerjanju visokošolskih učiteljev.

Poleg rednih študijskih dejavnosti fakulteta pripravlja različne dodatne študijske dejavnosti, kot so (za študente brezplačne) poletne in zimske šole s področij sistema vodenja kakovosti, odličnosti vodeja, projektnega menedžmenta, podjetništva, poslovne odličnosti… Poleg uporabnih znanj in primerov dobrih praks udeleženci pridobijo tudi dodatne kreditne točke in različne certifikate (npr. certifikat za notranjega presojevalca po sistemu kakovosti ISO 9001:2015, certifikat za vodjo projektne naloge,..), ki jih lahko uporabljajo kot dodatno kvalifikacijo pri svojem kariernem razvoju.

Za vse, ki želijo del študijskih obveznosti ali delovno prakso opraviti v tujini, omogočamo v okviru programa Erasmus+ študijske izmenjave in opravljanje delovne prakse v tujini (London, Praga, Madrid, Varšava, Zagreb, Lublin, Rijeka, Šiauliai, Cartagena, Bukarešta in mnoga druga mesta po Evropi).

Na FOŠ skrbimo tudi za atraktivne obštudijske dejavnosti. Poleg vsakoletnih športnih iger novomeških fakultet, decembrskega bowlinga, skupnega krašenja novoletne jelke in spoznavnega večera imajo naši študentje možnost sodelovanja na domačih in mednarodnih konferencah fakultete in njenih partnerjev, udeležbe na drugih dogodkih fakultete, sooblikovanja študentske tribune, sodelovanja pri raziskovalnem in projektnem delu, obiske zunanjih predavateljev in mnogo več. Na vas ne pozabimo niti po zaključku študija, saj imate možnost postati član FOŠ alumni kluba, ki omogoča nadaljnje ohranjanje medsebojnih stikov naših nekdanjih študentov.

Oglasno sporočilo


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MENEDŽMENT KAKOVOSTI

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: da, v študijskem letu 2019/2020 je znašala 2.000 €
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani organizator (VS)/diplomirana organizatorka (VS)

Helena Sekula Helena Sekula, program: Menedžment kakovosti
»Za vpis sem se odločila na podlagi priporočil študentov in zaradi pridobitve kompetenc, ki jih potrebujem v službi ter obogatitve znanja in prispevka k osebnostnem razvoju. K odločitvi za vpis je prispevalo tudi to, da deluje v domačem okolju in tako ne zapravljam veliko časa za vožnjo v oddaljene krajem. Vsi predmeti so sestavljeni tako, se začnejo s predavanji, katerim sledijo vaje in na koncu preverjanje znanja. Predavatelji imajo bogate izkušnje in jih je resnično v veselje poslušati. Študij poteka po sistemu zaporedne izvedbe predmetov in je organiziran v izredni obliki. Za zmanjšanje vloženega časa pred izpiti poskrbim tudi za sprotno utrjevanje snovi. Vso potrebno snov nam zagotovijo predavatelji, hkrati na FOŠ deluje tudi knjižnica, tako za gradiva ne rabimo kupovati. Menim, da bom lahko s pomočjo izobrazbe in znanj, ki jih bom pridobila na FOŠ, lažje napredovala v trenutni zaposlitvi.«

Jože Pecik, program: Menedžment kakovosti (izredni)
»Faks daje poudarek kreativnosti in samostojnemu razmišljanju. Posebnost je, da gre za manjšo sredino – »delovno okolje«, tako, da vsak posameznik pride do izraza. Pozitivna stran je zanimiv in aktualen študijski program ter izdelan urnik za celo leto, negativna pa (v mojem primeru) oddaljenost. Dnevno delo obsega pregledovanje literature in učenje iz nje (maksimalno kako uro), pisni izdelki zahtevajo nekaj več časa. Nekaj dni pred izpitom se nanj pripravim. Večini so najteže matematika, statistika in raziskave. Knjige dobimo v knjižnici na fakulteti in v lokalni knjižnici; gradivo podajo tudi profesorji. Stari testi in skripte se dobijo od prejšnjih študentov. Fakulteta organizira tudi dodatne dejavnosti, ki lahko karierno pomagajo. V sodelovanju z zunanjimi sodelavci (Razvojni center; Bureau Veritas itn.) organizirajo seminarje in poletne šole, pri katerih se pridobi certifikat.«

Igor Novak, smer: Menedžment kakovosti
»Predavanja potekajo popoldan 2-krat tedensko, en predmet na teden. Nekateri predmeti imajo vaje, večinoma pa tudi seminarske naloge. Sprotno učenje je priporočljivo, saj si tako zapomniš veliko več in tudi izpit je lažje odpisati. Zadnji teden pred izpitom je potrebno intenzivno učenje iz predpisane literature. Za gradivo je dobro poskrbljeno, skripte so na spletu, knjige v večini v knjižnici. Najbolj zanimivi predmeti so ravnanje z ljudmi, nabava, menedžment sprememb, projektni menedžment, informatizacija poslovnih procesov. Prisotnost je pri vseh predmetih priporočljiva: predavatelj ima možnost diskusije s študenti, mi pa lahko za vsako nerazumevanje snovi dobimo takojšen odgovor. Študij bo prišel zelo prav v poslovnem svetu, pridobiš pa tudi nova spoznanja s študenti.«

KOMENTARJI

PUSTITE KOMENTAR