Domov Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu – FOŠ

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu – FOŠ

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je osredotočena v razvijanje ustvarjalnosti študentov in že osmo leto zapored izobražuje študente s področja menedžmenta kakovosti, ki po zaključku študija na prvi stopnji pridobijo naslov diplomirani organizator / diplomirana organizatorka.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Katja Krevs
Funkcija: študentski referat
Uradne ure: vsak delavnik od 8.00 do 15.00
Mail: [email protected]
Telefon: 05/907 41 64
Spletna stran: http://www.fos-unm.si/si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 2

FOŠ je fakulteta, ki se zavzema za osebni razvoj študentov, zavezanost kakovosti in sproščenosti, kar dosegajo z manjšimi študijskimi skupinami in osebnim pristopom. Izvajajo študijske programe na vseh 3 stopnjah. S programom Menedžment kakovosti (VŠ; 3 leta, izredni študij) študentom predajajo najnovejša znanja iz organizacije, kakovosti, ekonomije, turizma in sorodnih področij. Poučujejo strokovnjaki iz domačega in mednarodnega okolja, ki študentom predajajo teoretična znanja, s poudarkom na najboljših praksah.

Študentje FOŠ lahko izbirajo med pestrim izborom izbirnih predmetov, kar jim omogoča pridobivanje in razvoj znanj, ki jih resnično zanimajo – poslovna komunikacija, karierno načrtovanje, strateški management, podjetništvo, statistična orodja, varnost in zdravje pri delu … Organizirajo tudi obštudijske dejavnosti, poletne šole iz različnih področij, kot so podjetništvo, projektni management, sistem vodenja kakovosti … in druge atraktivne dejavnosti (športne igre novomeških fakultet, spoznavni večeri, mednarodne in domače konference, sooblikovanje študentske tribune, sodelovanje pri raziskovalnem in projektnem delu …). Študentje imajo možnost tudi opravljanja dela študijskih obveznosti ali prakse v tujini, v okvir programa Erazmus +

vir spletna stran fakultete


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MENEDŽMENT KAKOVOSTI

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: da, v študijskem letu 2018/2019 je znašala 2.000 eur
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani organizator (VS)/diplomirana organizatorka (VS)

Helena Sekula, program: Menedžment kakovosti
»Študij je organiziran v izredni obliki in poteka po sistemu zaporedne izvedbe predmetov. Predmet se začne s predavanji, katerim sledijo vaje in na koncu sledi preverjanje znanja, tako je pri vseh predmetih. S sprotnim utrjevanjem snovi se zmanjša količina porabljenega časa za učenje pred izpiti. Imamo predavatelje z bogatimi izkušnjami v stroki in jih je v veselje poslušati. Za gradiva nič dodatno ne plačujemo, saj nam vso potrebno snov zagotovijo predavatelji, hkrati na FOŠ deluje tudi knjižnica. Moji odločitvi za vpis je prispevalo to, da deluje v domačem okolju in tako ne zapravljam časa za vožnjo v oddaljene krajem. Za vpis sem se odločila tudi na podlagi priporočil študentov in zaradi pridobitve kompetenc, ki jih potrebujem v službi ter obogatitve znanja in prispevka k osebnostnem razvoju. S pomočjo izobrazbe in znanj, ki jih bom pridobila na FOŠ, bom lažje
tudi napredovala v trenutni zaposlitvi.«

Jože Pecik, program: Menedžment kakovosti (izredni)
»Faks daje poudarek kreativnosti in samostojnemu razmišljanju. Posebnost je, da gre za manjšo sredino – »delovno okolje«, tako, da vsak posameznik pride do izraza. Pozitivna stran je zanimiv in aktualen študijski program ter izdelan urnik za celo leto, negativna pa (v mojem primeru) oddaljenost. Dnevno delo obsega pregledovanje literature in učenje iz nje (maksimalno kako uro), pisni izdelki zahtevajo nekaj več časa. Nekaj dni pred izpitom se nanj pripravim. Večini so najteže matematika, statistika in raziskave. Knjige dobimo v knjižnici na fakulteti in v lokalni knjižnici; gradivo podajo tudi profesorji. Stari testi in skripte se dobijo od prejšnjih študentov. Fakulteta organizira tudi dodatne dejavnosti, ki lahko karierno pomagajo. V sodelovanju z zunanjimi sodelavci (Razvojni center; Bureau Veritas itn.) organizirajo seminarje in poletne šole, pri katerih se pridobi certifikat.«

Igor Novak, smer: Menedžment kakovosti
»Predavanja potekajo popoldan 2-krat tedensko, en predmet na teden. Nekateri predmeti imajo vaje, večinoma pa tudi seminarske naloge. Sprotno učenje je priporočljivo, saj si tako zapomniš veliko več in tudi izpit je lažje odpisati. Zadnji teden pred izpitom je potrebno intenzivno učenje iz predpisane literature. Za gradivo je dobro poskrbljeno, skripte so na spletu, knjige v večini v knjižnici. Najbolj zanimivi predmeti so ravnanje z ljudmi, nabava, menedžmentsprememb, projektni menedžment, informatizacija poslovnih procesov. Prisotnost je pri vseh predmetih priporočljiva: predavatelj ima možnost diskusije s študenti, mi pa lahko za vsako nerazumevanje snovi dobimo takojšen odgovor. Študij bo prišel zelo prav v poslovnem svetu, pridobiš pa tudi nova spoznanja s študenti.«

KOMENTARJI

PUSTITE KOMENTAR