Domov Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je osredotočena v razvijanje ustvarjalnosti študentov in že osmo leto zapored izobražuje študente s področja menedžmenta kakovosti, ki po zaključku študija na prvi stopnji pridobijo naslov diplomirani organizator / diplomirana organizatorka.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Katja Krevs
Funkcija: študentski referat
Uradne ure: vsak delavnik od 8.00 do 15.00
Mail: [email protected]
Telefon: 05/907 41 64
Spletna stran: http://www.fos-unm.si/si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 2

FAKULTETA, OSREDOTOČENA V RAZVIJANJE USTVARJALNOSTI ŠTUDENTOV

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ) je v osebni razvoj študentov usmerjena fakulteta, ki letos vstopa v 10. leto svojega obstoja in izvaja študijske programe na prvi, drugi in tretji stopnji (VS, MAG in DR). Odlikuje nas dokazana zavezanost kakovosti (dva ISO standarda, domača in mednarodna priznanja fakulteti in njenim predavateljem) in sočasna sproščenost, utemeljena na majhnih študijskih skupinah in osebnem pristopu.

S svojim visokošolskim strokovnim študijskim programom Menedžment kakovosti študentom ponujamo najnovejša znanja iz ekonomije, organizacije, kakovosti, turizma in drugih sorodnih področij. Študijski program je usmerjen v izobraževanje in usposabljanje visoko strokovnega, vodstvenega in vodilnega kadra tako v zasebnem kot tudi v javnem in neprofitnem sektorju. Fakulteta v izobraževalne procese vključuje stokovnjake iz domačega in mednarodnega okolja, ki v sklopu predavanj zagotavljajo teoretična znanja s poudarkom na najboljših praksah.

Študij na FOŠ se odlikuje s širokim naborom izbirnih predmetov, ki zagotavlja pridobivanje znanj na podlagi lastnih preferenc. Izbirate lahko med tematikami strateškega menedžmenta, poslovnega komuniciranja, kariernega načrtovanja, podjetništva, statističnih orodij kakovosti, sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu, inženiringa kakovosti, poslovnega coachinga in številnimi drugimi uporabnimi vsebinami.

Visokošolski strokovni študijski program Menedžment kakovosti traja tri leta, način študija je izredni. Organizacijo in izvedbo izrednega študija prilagajamo možnostim in potrebam študentov. Število ur organiziranega študijskega dela je manjše kot pri rednem študiju, zato se zahteva več samostojnega dela. Študent izrednega študija opravi vse obveznosti, ki so predvidene za redni študij, ob mentorskem usmerjanju visokošolskih učiteljev.

Poleg rednih študijskih dejavnosti fakulteta pripravlja različne dodatne študijske dejavnosti, kot so (za študente brezplačne) poletne šole s področij sistema vodenja kakovosti, projektnega menedžmenta, podjetništva … Poleg uporabnih znanj in primerov dobrih praks udeleženci pridobijo tudi dodatne kreditne točke in različne certifikate (npr. certifikat za notranjega presojevalca po sistemu kakovosti ISO 9001:2008, certifikat za vodjo projektne naloge …), ki jih lahko uporabljajo kot dodatno kvalifikacijo pri svojem kariernem razvoju.

Za vse, ki želijo del študijskih obveznosti ali delovno prakso opraviti v tujini, omogočamo v okviru programa Erasmus+ študijske izmenjave in opravljanje delovne prakse v tujini (London, Praga, Madrid, Varšava, Zagreb, Lublin, Rijeka, Šiauliai, Cartagena, Bukarešta in mnoga druga mesta po Evropi).

Na FOŠ skrbimo tudi za atraktivne obštudijske dejavnosti. Poleg vsakoletnih športnih iger novomeških fakultet, decembrskega bowlinga, skupnega krašenja novoletne jelke in spoznavnega večera imajo naši študentje možnost sodelovanja na domačih in mednarodnih konferencah fakultete in njenih partnerjev, udeležbe na drugih dogodkih fakultete, sooblikovanja študentske tribune, sodelovanja pri raziskovalnem in projektnem delu, obiske zunanjih predavateljev in mnogo več. Na vas ne pozabimo niti po zaključku študija, saj imate možnost postati član FOŠ alumni kluba, ki omogoča nadaljnje ohranjanje medsebojnih stikov naših nekdanjih študentov.

oglasno sporočilo


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MENEDŽMENT KAKOVOSTI

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: da, v študijskem letu 2018/2019 je znašala 2.000 eur
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani organizator (VS)/diplomirana organizatorka (VS)

Helena Sekula, program: Menedžment kakovosti, 2. letnik
»Študij je organiziran v izredni obliki in poteka po sistemu zaporedne izvedbe predmetov. Predmet se začne s predavanji, katerim sledijo vaje in na koncu sledi preverjanje znanja, tako je pri vseh predmetih. S sprotnim utrjevanjem snovi se zmanjša količina porabljenega časa za učenje pred izpiti. Imamo predavatelje z bogatimi izkušnjami v stroki in jih je v veselje poslušati. Za gradiva nič dodatno ne plačujemo, saj nam vso potrebno snov zagotovijo predavatelji, hkrati na FOŠ deluje tudi knjižnica. Moji odločitvi za vpis je prispevalo to, da deluje v domačem okolju in tako ne zapravljam časa za vožnjo v oddaljene krajem. Za vpis sem se odločila tudi na podlagi priporočil študentov in zaradi pridobitve kompetenc, ki jih potrebujem v službi ter obogatitve znanja in prispevka k osebnostnem razvoju. S pomočjo izobrazbe in znanj, ki jih bom pridobila na FOŠ, bom lažje
tudi napredovala v trenutni zaposlitvi.«

Jože Pecik, program: Menedžment kakovosti (izredni), 3. letnik
»Faks daje poudarek kreativnosti in samostojnemu razmišljanju. Posebnost je, da gre za manjšo sredino – »delovno okolje«, tako, da vsak posameznik pride do izraza. Pozitivna stran je zanimiv in aktualen študijski program ter izdelan urnik za celo leto, negativna pa (v mojem primeru) oddaljenost. Dnevno delo obsega pregledovanje literature in učenje iz nje (maksimalno kako uro), pisni izdelki zahtevajo nekaj več časa. Nekaj dni pred izpitom se nanj pripravim. Večini so najteže matematika, statistika in raziskave. Knjige dobimo v knjižnici na fakulteti in v lokalni knjižnici; gradivo podajo tudi profesorji. Stari testi in skripte se dobijo od prejšnjih študentov. Fakulteta organizira tudi dodatne dejavnosti, ki lahko karierno pomagajo. V sodelovanju z zunanjimi sodelavci (Razvojni center; Bureau Veritas itn.) organizirajo seminarje in poletne šole, pri katerih se pridobi certifikat.«

Igor Novak, smer: Menedžment kakovosti, 3. letnik
»Predavanja potekajo popoldan 2-krat tedensko, en predmet na teden. Nekateri predmeti imajo vaje, večinoma pa tudi seminarske naloge. Sprotno učenje je priporočljivo, saj si tako zapomniš veliko več in tudi izpit je lažje odpisati. Zadnji teden pred izpitom je potrebno intenzivno učenje iz predpisane literature. Za gradivo je dobro poskrbljeno, skripte so na spletu, knjige v večini v knjižnici. Najbolj zanimivi predmeti so ravnanje z ljudmi, nabava, menedžmentsprememb, projektni menedžment, informatizacija poslovnih procesov. Prisotnost je pri vseh predmetih priporočljiva: predavatelj ima možnost diskusije s študenti, mi pa lahko za vsako nerazumevanje snovi dobimo takojšen odgovor. Študij bo prišel zelo prav v poslovnem svetu, pridobiš pa tudi nova spoznanja s študenti.«

KOMENTARJI

PUSTITE KOMENTAR