Domov Fakulteta za medije

Fakulteta za medije

Svoje poslanstvo Fakulteta za medije vidi v tem, da študentom nudi raznovrstne, privlačne in inovativne študijske programe, ki predstavljajo dobro osnovo za uspešno kariero.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 9e Leskoškova cesta, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: referat za študijske zadeve
Uradne ure: ponedeljek, sreda, četrtek, petek med 8. in 11. uro ter med 13. in 16. uro
Mail: [email protected]
Telefon: 01/520 21 60
Spletna stran: http://fame.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 3

Fakulteta za medije (FaM) izvaja visokošolski strokovni program Mediji in novinarstvo. Program traja tri leta, študenti pa “bodo pridobili družboslovno znanje in potrebne izkušnje, znanja in veščine, povezane z različnimi vidiki ustvarjanja medijskih vsebin, kot so avdio-video produkcija, fotografija, računalniška grafika, oblikovanje spletnih vsebin itd.  To se še posebej nanaša na usposobljenost za oblikovanje in posredovanje medijskih vsebin na podlagi uporabe najsodobnejših tehnologij. Magistrski program pomeni kvalitativno nadgradnjo dodiplomskega programa. Traja dve leti, po uspešnem zaključku študija pa pridobi študent/ka naziv magister/ica medijske produkcije. Program opremlja študenta s specifičnimi menedžerskimi, organizacijskimi in raziskovalnimi znanji, potrebnimi za delo na področju medijske produkcije. S pomočjo pridobljenih kompetenc bodo sposobni zasedati različne vodstvene in ostale visoko strokovne funkcije (uredniki, novinarji, producenti, koordinatorji medijskih projektov itd.).” Več na spletni strani šole: http://fame.si/o-fakulteti.


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MEDIJI IN NOVINARSTVO

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Kandidate z opravljeno poklicno maturo pa izbirajo glede na: 50 % splošni uspeh pri poklicni maturi in 50 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: da, le izredni študij, šolnina v študijskem letu 2016/17 znaša 2.700 evrov
Strokovni naslov diplomantov: diplomant/ka medijske produkcije
Zaposlitev: Potencialne zaposlitvene možnosti vidijo v medijih vseh vrst, tako tiskanih kot elektronskih, v novih medijih, v oglaševalskih agencijah, službah za stike z javnostmi, v gospodarstvu in negospodarstvu, v video-produkciji, v založništvu, v raziskovalno-razvojnih oddelkih oz. centrih v gospodarstvu in negospodarstvu, v podjetjih za oblikovanje in računalniško grafiko, v državni upravi, v šolstvu, v civilni družbi, v mednarodnih ustanovah itn. Delovna mesta, na katerih vidijo najbojše možnosti za zaposlitev so mesta novinarjev v časopisih, revijah, radijskih postajah, TV postajah itd. K temu je treba dodati tudi druga mesta kot so redaktorji v redakcijah znotraj uredništva različnih medijev. Zaradi temeljitosti izobrazbe in na ta način pridobljenih kompetenc se diplomantom odpira pot do zahtevnih nalog v medijih in sicer vloge raziskovalnih novinarjev, poročevalcev s kriznih območij v tiskanih in elektronskih medijih; v nadaljnjem razvoju kariere so jim po tej poti odprte možnosti do položaja urednikov in odgovornih urednikov medijev, ki jih mora imeti vsak medij po veljavnem Zakonu o medijih.

PUSTITE KOMENTAR