Domov Fakulteta za management

Fakulteta za management

Fakulteta za management Univerze na Primorskem je visokošolski zavod, v okviru katerega raziskujejo, izobražujejo in svetujejo na področju družboslovja s poudarkom na managementu.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Izolska vrata 2, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija
 
Kontaktna oseba: referat
Uradne ure: ponedeljek, torek, petek od 10. do 13. ure, sreda od 13. do 16.30 ure. Ob četrtkih ni uradnih ur.
Mail: referat@fm-kp.si
Telefon: 05 610 20 03, 05 610 20 20
Spletna stran: http://www.fm-kp.si/
Št. dodiplomskih programov: 2
Št. podiplomskih programov: 7

Fakulteta za management je visokošolski zavod, v okviru katerega raziskujemo, izobražujemo in svetujemo na področju družboslovja s poudarkom na managementu, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske, poslovne, pravne, organizacijske in vedenjske vede.

Na osnovi lastnih in tujih raziskovalnih dosežkov razvijamo dodiplomske in podiplomske študijske programe ter programe za izpopolnjevanje s področja managementa. Pri izvajanju teh programov upoštevamo koncept vseživljenjskega učenja.

V sodelovanju z gospodarstvom in drugimi organizacijami v javnem in zasebnem sektorju izobražujemo strokovnjake in vrhunske znanstvenike, ki so sposobni z učinkovitim in uspešnim managementom organizacij zagotavljati trajnostni razvoj družbe.


Dodiplomski programi:

  • Management UN (tudi v angleščini)
  • Management VS

Podiplomski programi:

  • Management (tudi v angleščini) – Moduli: Management v sodobni družbi, Management industrije 4.0, Podjetništvo, Poslovanje v digitalnem okolju, Marketing, Jeziki v poslovnem okolju, Finančno poslovanje, Kadrovski management
  • Ekonomija in finance
  • Management trajnostnega razvoja
  • Pravo za management
  • Politologija – Moduli: Mednarodni odnosi, Gospodarska diplomacija
  • Management (3. stopnja)

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE (3 leta): MANAGEMENT

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu (v primeru omejitve vpisa v 1. letnik): splošen uspeh pri maturi (60 %) oziroma pri poklicni maturi (40 %) in maturitetnem predmetu (20 %) oziroma pri zaključnem izpitu (60 %) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 %).
Izredni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani ekonomist (UN)/diplomirana ekonomistka (UN)
Zaposlitev: diplomanti imajo veliko različnih možnosti za oblikovanje svoje kariere. Lahko se zaposlijo v trgovskem podjetju, na banki, v državni upravi, v podjetju za finančno in poslovno svetovanje, v zavarovalnici, v borznoposredniški družbi, v oglaševalski agenciji, v neprofitni organizaciji, ali najdejo izziv v lastni podjetniški karieri. Svojo kariero lahko oblikujejo, kot komercialist, analitik, vodja oddelka, bančnik, strokovni sodelavec v javni upravi, prokurist, tržnik, računovodja, zavarovalni posrednik, vodja projektov, poslovni sekretar, vodja trgovine, davčni svetovalec, revizor, direktor poslovne enote ali podjetja, kjer imajo veliko priložnosti za kreativno razmišljanje in inovativnost, reševanje problemov in delo z različnimi ljudmi tako znotraj kot zunaj organizacije. Vedno so diplomantom odprta vrata za nadaljevanje študija in svoje znanje managementa lahko poglobijo z magistrskim študijem managementa oziroma nadgradijo z magistrskim študijem ekonomije in financ, trajnostnega razvoja, prava za management, inoviranja in podjetništva ali politologije.

Julija Ipavec, program: UN Management 
»Sprejemni izpiti za to smer niso potrebni. Za urejanje in prebiranje zapiskov  sem v povprečju porabila uro in pol do dve na dan v obdobju, ko ni bilo izpitov, pred izpiti pa sem se učila po tri do štiri ure na dan. Najtežji predmeti so računovodstvo in ekonomika, sploh, če imaš težave z razumevanjem matematičnih predmetov, je lahko snov zelo težavna in obsežna. Gradivo za študij sem dobila na faksu, v knjižnici, v e – učilnici, kjer je vse brezplačno. Večinoma sem si knjige kopirala in jih nisem kupovala. Na naši smeri prakse ni. Najbolj zanimiva sta mi predmeta management in marketing, ker me to od nekdaj zanima, pa tudi zaradi profesorjev. Prisotnost se preverja, vendar ni povsod odločilna za pristop k izpitu. Edina negativna stran našega študija po mojem mnenju je, da ni prakse. Prostega časa ob študiju je dosti za druženje in hobije. Žurov na naši fakulteti se nisem udeleževala, imam pa dovolj časa za študentsko delo in za svoje hobije.«

Špela Mihelin, program: UN Management
»Za izpite se pričnem pripravljati približno en teden prej. Dnevno porabim eno do dve uri za urejanje zapiskov in reševanje nalog, ki jih dobivamo preko e-učilnice Najtežji predmeti so ekonomija, matematika in računovodstvo. Študijsko gradivo večinoma pridobivam od starejših študentov, izposojam si v knjižnici ali pa je objavljeno na e-učilnici. Prakse ni. Predavanja niso obvezna, pri vajah je obvezna 80 % prisotnost. Pozitivna plat študija je medsebojno sodelovanje profesor študent ter to, da je študij razdeljen na kvartale in se lahko izpite opravlja v predrokih. Poleg študija mi ostaja veliko prostega časa, ki ga izkoristim za občasno študentsko delo. Vsako leto se na naši fakulteti prireja festival za mlade podjetnike Festiko, kjer lahko vsak študent predstavi svoje poslovne ideje. Študentski žuri so zelo zabavni in odbiti. Študij bi priporočila vsakemu, ki ga veseli vodenje podjetij in organizacija.«

Matjaž Jarc

Matjaž Jarc, program: UN Management
»Naš faks je super izbira predvsem za tiste, ki jim je bolj všeč osebni pristop predavanj, saj so razredi načeloma majhni, profesorji pa zelo dostopni. Na fakulteti je precej teorije, praksa je pri predmetih, kjer so vaje, imamo pa tudi t. i. praktično usposabljanje, ki obsega nekaj delavnic letno. Za večino predmetov je za učbenike poskrbljeno s strani profesorjev in si jih lahko izposodimo v knjižnici ali kupimo, nekateri imajo snov tudi na internetu. Pozitivna je tudi lokacija in dobro elektronsko obveščanje ter nasploh elektronsko upravljanje stvari za faks. Predavanja so v večini obvezna. Dnevno vzame študij okoli ene ure, ki se jo porabi za ureditev zapiskov in pregled snovi. V 1. letniku bi izpostavil matematiko, zaradi obsega snovi in uvod v ekonomijo, ker se večina študentov prvič sreča z njo. Poleg faksa ostane čas za delo med vikendi, med tednom je to malo težje.«

Exif_JPEG_422Benjamin Hlebec, program: UN Management
»Če na kratko opišem fakulteto, bi rekel da je zelo v redu. Nekaj predavanj in vaj je obveznih, vendar lahko od teh veliko odneseš, zato je dobro, da si prisoten na vseh. Pol ure na dan za študij se mi ne zdi veliko in to naredim brez problema. Pred izpitom pa malo več, mogoče po uro na dan. Ekonomija in matematika sta med težjimi predmeti na fakulteti, s čimer bi se po moje strinjali vsi študentje. Sam se večinoma učim iz skript, ki jih dobimo od profesorjev, drugače pa se lahko skoraj vse gradivo dobi v e-učilnici. V 1. letniku je prostega časa mogoče malo manj, kasneje pa dosti, tako da lahko tudi najdeš študentsko delo.«

Martina Markežič

Martina Markežič, program: UN Management
»Moj faks je odskočna deska v svet. Posebno se mi zdi to, da predavanja in vaje potekajo v majhnih skupinah študentov ter v kvartalih (četrtletjih), česar druge fakultete nimajo. Pozitivne stvari so: zanimivi predmeti, dobri predavatelji, štipendiranje lastnih študentov, dobro založena knjižnica, organizirajo razne seminarje, brezplačne tečaje itd. Tedensko sem za študij povprečno porabila deset ur, nekaj dni pred posameznim izpitom pa tudi po pet ur ali več dnevno. Najtežji predmeti so poslovna matematika in statistika, ekonomija, ekonomika in poslovne finance. Zahtevni so zato, ker zahtevajo sprotno učenje in poznavanje matematičnih osnov. Največ sem se učila iz lastnih zapiskov s predavanj in vaj, razno gradivo pa se dobi od višjih letnikov, v knjižnici, na spletu in podobno. Za knjige nisem zapravljala veliko, saj sem si jih izposodila v knjižnici ali pa odkupila od starejših študentov. Razmerje med teorijo in prakso je 70 : 30. Od predmetov sta mi bila najbolj všeč marketing in ravnanje z ljudmi v prvem letniku. Priporočljivo je obiskovanje predavanj in vaj, prisotnost pa se preverja pri večini predmetov. Za svojo izbiro študija mi ni žal, v prihodnosti pa ga nameravam nadaljevati še na podiplomski stopnji.«

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE (3 leta): MANAGEMENT

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu (v primeru omejitve vpisa v 1. letnik): splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu (60 %) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 %).
Izredni študij: da (plačljiv)
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani ekonomist (VS)/diplomirana ekonomistka (VS)
Zaposlitev: diplomanti Fakultete za management imajo veliko različnih možnosti za oblikovanje svoje kariere. Lahko se zaposlijo v trgovskem podjetju, na banki, v državni upravi, v podjetju za finančno in poslovno svetovanje, v zavarovalnici, v borznoposredniški družbi, v oglaševalski agenciji, v neprofitni organizaciji, ali najdejo izziv v lastni podjetniški karieri. Svojo kariero lahko oblikujejo kot komercialist, analitik, vodja oddelka, bančnik, strokovni sodelavec v javni upravi, prokurist, tržnik, računovodja, zavarovalni posrednik, vodja projektov, poslovni sekretar, vodja trgovine, davčni svetovalec, revizor, direktor poslovne enote ali podjetja, kjer imajo veliko priložnosti za kreativno razmišljanje in inovativnost, reševanje problemov in delo z različnimi ljudmi tako znotraj kot zunaj organizacije. Vedno pa so diplomantom odprta vrata za nadaljevanje študija in svoje znanje managementa lahko poglobijo z magistrskim študijem managementa oziroma nadgradijo z magistrskim študijem ekonomije in financ, trajnostnega razvoja, prava za management, inoviranja in podjetništva ali politologije.

Urška Orel, program: VS Management 
»Fakulteta za management je faks, ki nam da dobre teoretične temelje, ki jih lahko brez težav implementiramo v prakso. Menim, da je prisotnost na predavanjih in vajah ključnega pomena, da brez težav opravimo izpite, pa čeprav večinoma ni obvezna. Na predavanjih obravnavamo teorijo, ki jo na vajah še praktično podpremo. Vsak izpit je zahteven zase, pri nekaterih je več sprotnih obveznosti in manj poudarka na kočno preverjanje znanja, pri nekaterih lahko predmet opravimo tudi z vmesnimi preverjanji znanja (kolokviji). Študij je organiziran kvartalno, kar pomeni, da je študijsko leto razdeljeno na 4 dele. Poslušamo 2–3 predmete naenkrat in na koncu kvartala opravljamo tudi izpite iz teh predmetov. Vsi študentje, ki skozi kvartal sproti opravljajo obveznosti in aktivno sodelujejo na predavanjih brez težav opravijo predmet. Res je, da so kvartali natrpani, vendar nas prisilijo k sprotnem delu, zato imamo lahko po kvartalu veliko prostega časa, ki ga pa lahko izkoriščamo tudi za študentke žure. Vsako leto komaj čakamo Fish piknik, ki se odvija na ladjici, ki pluje ob slovenski obali. Ob študiju lahko tudi delaš, se dodatno izobražuješ ali pa se ukvarjaš s svojimi hobiji.«

Žan Gomezel, program: VS Management
»Na naši fakulteti je študij managementa zanimiv, predvsem zato ker je veliko timskega dela in poudarka na sprotnem delu. Vso gradivo, ki ga potrebujemo najdem v knjižnici, zato v vseh 3 letih nisem kupil niti ene knjige ali učbenika. Na dan porabim okoli 2 uri za sprotne študijske obveznosti. Predmete imamo razporejene po kvartalih, zato je tudi veliko sprotnega dela. V 1. letniku mi je bil najtežji predmet matematika, ki mi je bil zahteven zaradi premajhnega predznanja. Pri nekaterih predmetih je večji poudarek na teoriji, pri drugih na praksi. Meni osebno so boljši predmeti tisti, kjer je večji poudarek na praksi. Sedaj mi je najbolj zanimiva matematika. Prisotnost preverjajo pri nekaterih predmetih. Žurov ne obiskujem. Ob študiju menim, da mi ostane dovolj prostega časa, in lahko tudi delam, saj fakulteta mogoče ni tako zahtevna in ker obveznosti opravljam sproti.«

Mateja Šprohar, program: VS Management
»Verjamem, da je to študij prihodnosti in ga priporočam vsem, ki si želijo nekoč ustvariti nekaj svojega. Dnevnemu delu za faks posvetim 2 ali 3 ure, trudim se učiti sproti, pred izpitom pa en teden bolj intenzivno ponavljam snov. Težka se mi zdita matematika in računovodstvo, saj se nisem šolala na ekonomski srednji šoli, zelo pa mi je všeč pravo. Študijsko literaturo dobimo od študentov višjih letnikov, knjige pa se lahko ugodno kupi na fakulteti. Vaje so obvezne, obisk predavanj pa sicer ne, ampak ga toplo priporočam, v 2. letniku vas čaka tudi praksa. Fakulteta organizira mnoge dejavnosti in študentske izmenjave. Vsem bodočim študentom svetujem, naj se študija lotijo resno, saj je v nasprotnem primeru škoda zapravljati čas.«

Slavisa Stajić

Slaviša Stajić, program: VS Management
»Svoj faks bi opisal kot zanimiv, če te zanima to področje. Smo na morju in imamo dobre profesorje ter sošolce. Najbolj zanimiv predmet mi je marketing zaradi praktičnih primerov. Za študij porabim eno uro dnevno vsak dan za težje predmete. Učna gradiva so večinoma objavljena v e-učilnici ali pa jih dobim od višjih letnikov. Največ sem za gradiva porabil v 1. letniku, cca. 60 evrov. Predmeti, ki se mi zdijo zahtevni, so poslovna matematika, ekonomija in poslovne finance zaradi obsežne snovi. Učim se nekaj ur pred izpitom. Razmerje med teorijo in prakso je 50:50. Predavanja niso obvezna, vaje pa vsekakor so. Dobro je, da si prisoten na večini predavanj zaradi možnosti višje ocene. Ob študiju lahko tudi delaš, hodiš na razne tečaje. Lahko uskladiš svoj čas na faksu z dodatnimi aktivnostmi. Ostane mi veliko prostega časa. Študentski žuri so zmeraj boljši.«

Zlatan Ljubiankič

Zlatan Ljubijankić, program: VS Management 
»Vpis na ta faks mi je predstavljal izziv, nove izkušnje in lokacija. Rad se učim sproti, nekje dve uri dnevno iz zapiskov. Stare teste dobimo od prejšnjih generacij, sejma rabljene literature pa žal na faksu nimamo. Med zanimivimi predmeti je ravnanje z ljudmi, ker je veliko primerov iz prakse in se s tem lažje naučiš. Med težje predmete pa spadajo ekonomija, strateški management, ekonomika in v 1. letniku poslovna matematika. Večino vaj in predavanj se je treba udeleževati, čeprav niso vse obvezne, ampak predvsem zaradi razumevanja je to zaželeno. Večkrat grem v prostem času na študentske žure, ki so na našem faksu najboljši. Občasno tudi delam. Za prihodnost imam že veliko želja, ena je da bi ustanovil veliko perspektivno podjetje.«

Število točk, potrebnih za vpis

20172018201920202021
Management UN
brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Management VS
brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

 

PUSTITE KOMENTAR