Domov Fakulteta za logistiko, Celje

Fakulteta za logistiko, Celje

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru želi spodbuditi in navdihniti študente, sodelavce ter preko njih širšo strokovno javnost, za poglobljeno preučevanje problematike logistike …

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 7 Mariborska cesta, Celje 3000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Ksenija Končan
Funkcija: vodja študentskega referata
Uradne ure: pon, tor, sre, čet 10:00
Mail: info@fl.um.si
Telefon: 03/428 53 00
Spletna stran: http://fl.um.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2
Št. podiplomskih programov: 2

Na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru želimo spodbuditi in navdihniti študente, sodelavce ter preko njih širšo strokovno javnost, za poglobljeno preučevanje problematike logistike, kot interdisciplinarne in multidisciplinarne znanosti, v vsej njeni zahtevnosti in obsežnosti, s končnim ciljem uspešnega preoblikovanja znanja v koristno dejavnost. S pedagoškim in znanstvenoraziskovalnim delom želimo uveljaviti logistiko v Sloveniji in širšem okolju.

Vir: http://fl.um.si


Dodiplomski programi

  • Gospodarska in tehniška logistika VS
  • Logistika sistemov UN

Podiplomski programi:

  • Logistika sistemov (II. in III. stopnja)

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): LOGISTIKA  SISTEMOV

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Kan­didati z opravljeno poklicno maturo morajo opraviti izpit iz enega od maturitetnih predmetov (matematika, tuji jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika, izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi).
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2023/2024 znaša 2.620 €. Izredni študij se v študijskem letu 2023/2024 izvaja v Celju in na dislocirani enoti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 27 (če je dovolj vpisanih).
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani inženir logistike (UN)
Zaposlitev: na področju logistike v različnih gospodarskih in negospodarskih organizacijah.

Lazar Cvejić, program: UN Logistika sistemov
»Vesel in ponosen sem, da sem študent takšne fakultete. Profesorji so zelo razumevajoči in nas podpirajo. Pridobili boste veliko teoretičnega znanja s področja logistike, fakulteta pa vam ponuja tudi različne aktivnosti (npr. poletna šola, program Erasmus ipd.), povezane s prakso. Prisotnost pri večini predmetov ni obvezna, je pa priporočljiva zaradi spremljanja in lažjega razumevanja snovi. Skušam se učiti sproti, da kasneje lažje opravim izpite. Teden pred izpitom si vzamem uro do tri ure na dan za učenje za prihajajoči izpit. Učna gradiva dobimo od profesorjev in jih običajno lahko prenesemo iz e-učilnice. Najzahtevnejši predmeti na fakulteti so Matematične metode 1, Matematične metode 2 in Statistično modeliranje v logistiki. Predmeti študentom lahko povzročajo izzive zaradi zahtevnosti nalog, toda z malo truda in vaje je predmet lahek. V času študija sem imel možnost zaposlitve in pridobivanja praktičnih izkušenj na delovnem mestu. Moji načrti za prihodnost so vpis na magistrski študij in kasneje zaposlitev v stroki. Fakulteta organizira številne dogodke in druženja, kjer lahko študenti pridobijo različna znanja (npr. brezplačen obisk različnih tujih jezikov).«

Neja Gracej, program: UN Logistika sistemov
»Za to fakulteto sem se odločila na podlagi mojega zanimanja za transport/špedicijo. Skozi študij sem ugotovila, da si želim delati v morskem transportu, kar nameravam tudi uresničiti. Najbolj pozitivna stran fakultete je njena majhnost, ni veliko študentov, tako da je stik s profesorji bolj dostopen. Čas učenja za izpite je popolnoma odvisen od predmeta, saj pri nekaterih potrebujem le nekaj ur, pri drugih pa nekaj dni. Večina predavanj ni obveznih, jih je pa zelo dobro obiskovati, saj profesorji povejo veliko, kar se ne nahaja na PowerPoint predstavitvah. Prav tako mnogokrat omenijo kaj bo na izpitu. Vaje in laboratorijske vaje so obvezne, brez udeležbe na njih ni mogoče pristopiti k izpitu. Ostane mi nekaj prostega časa. Na fakulteti sem vodja tutorjev študentov, tako da mi ta vloga zasede kar nekaj časa, saj sodelujem na različnih prireditvah, projektih, evalvacijah.«

Špela KovšeŠpela Kovše, program: UN Logistika sistemov
»V primeru, da so na urniku predavanja ali vaje, smo v dopoldanskem času na fakulteti. Profesorji nas seznanijo z našimi zadolžitvami v spletni učilnici, ki pridejo na vrsto v tistih dneh, ko predavanj in vaj ni. E-predavanja in e-vaje, so zasnovane tako, da jih opravimo v nekaj urah. Spletne naloge so pri vseh predmetih odličen način, da znanje sproti utrjujemo, tako da učenje pred izpitom predstavlja zgolj ponovitev. Pri večini predmetov izdelamo seminarsko nalogo. Učno gradivo je na voljo v spletni učilnici (Moodle). Sejma rabljene literature ni, saj pri predmetih ni obveznega gradiva, ki bi ga bilo treba kupiti. Pri vseh predmetih so pomembne strokovne ekskurzije, kjer vidimo delovanje podjetij v realnem okolju. Praksa je obvezna na visokošolskem programu. Traja približno 3 mesece v podjetju, ki si ga študenti poiščejo sami. Profesorji spodbujajo udejstvovanje študentov na projektih in v raziskovalnem delu. Študenti, ki pokažejo voljo in željo po delu, so hitro in na kvaliteten način preko mentorstva profesorjev uvedeni v raziskovanje, izvajanje meritev, pisanje in objavo člankov. Fakulteto skoraj vsak dan kontaktirajo podjetja, ki iščejo študente za prakso, študentsko delo, zaposlitev ali štipendiranje. Zaradi načina dela (e-študij) študentom ostane dosti prostega časa in tudi čas za delo ob študiju. Poleg žurov je na fakulteti več drugih dejavnosti in dogodkov, ki jih organizirajo tutorji in študentski svet.«

Sintija_KnezSintija Knez, program: UN Logistika sistemov
»Pravijo, da je logistika prihodnost, zato sem se odločila za ta študij. Na fakulteti najdete razumljive profesorje, ki vam bodo snov prikazali na zanimiv in raznolik način. Pomembno je, da si pravilno razporedite delo, saj imamo veliko seminarskih nalog, ki jih je treba oddati točno do roka. Najtežji je 3. letnik, ker je ogromno priprav na pisanje diplomske naloge. Na začetku študijskega leta se plača vpisnina, ki zajema vso nujno gradivo. Za dnevno individualno delo porabim približno dve uri, medtem ko se za izpit pripravljam najmanj 14 dni. Večini študentov sta najtežja predmeta mehanika in mehatronika, saj običajno logistike ne zanima fizika. Predavanja so večinoma izbirna, za pristop k izpitu pa je potrebna 80% udeležba na vajah. Študentske zabave 2–3-krat letno prirejajo dobro organizirani tutorji.«

Suzana Daić

Suzana Daić, program: UN Logistika sistemov
»Fakulteto in to smer študija sem izbrala predvsem zaradi boljših možnosti za zaposlitev. In bi jo opisala kot prijazno fakulteto s posluhom za študente. Izobraževanje poteka preko spletnega portala e-moodla, kjer so vse potrebne informacije o predmetih. Pri vseh predmetih smo imeli teorijo in pa praktične vaje. Predavanja niso obvezna, medtem ko vaje so in so pogoj za opravljanje izpita. Predmeti so se pri nas izvajali postopoma, tako sem za študij porabila tedensko 3 ali 4 dni. To pa je dobro zato, da se osredotočiš na posamezni predmet. Pred izpitom sem se učila največ 3 dni, ker sem delala že sproti. Pri učenju sem si pomagala z lastnimi zapiski in s skriptami, ki so jih pripravili profesorji. Med nekoliko težje predmete bi uvrstila matematiko 1 in 2 ter statistiko. Prosti čas sem skozi študij imela in sem ga stalno namenjala delu preko študentskega servisa.«

Petra KvarPetra Kvar, program: UN Logistika sistemov
»Učim se kampanjsko, oziroma od tri do sedem dni pred samim izpitom, odvisno od težavnosti in zahtevnosti predmeta. Za večino študentov so na naši fakulteti najtežji predmeti matematične metode 1 in 2, teorija sistemov in operacijske raziskave v logistiki. Večinoma se učim iz skript in zapiskov. Skripte, stare teste ali izpitna vprašanja večinoma pridobim od starejših študentov. Knjig si nikoli nisem kupovala, če potrebujem kakšne knjige, si jih izposodim v knjižnici, drugače pa imamo večino gradiva dostopnega na internetu. Prakse se na programu UNI ne izvaja, izvaja se le na programu VS. Najbolj zanimiva predmeta sta bila prometni sistemi in poslovanje logističnih podjetij zaradi same vsebine predmeta. Predavanja niso obvezna, vaje pa so, saj se tam tudi preverja prisotnost. Pomembno je, da redno obiskuješ predavanja tistih predmetov, pri katerih je veliko računanja. Prostega časa imamo dovolj, tako da mi poleg študija ostane čas tudi za študentsko delo. Študentski žuri na našem faksu so super, čeprav bi jih lahko bilo nekoliko več. Naša fakulteta je mlada, a perspektivna. Možno je sodelovanje na raznih konferencah in raziskovalnih projektih. Pozitivno je to, da si lahko študent v 2. in 3. letniku poleg obveznih predmetov sam izbere tiste predmete, ki ga zanimajo. Kot negativno stran študijskega programa bi izpostavila to, da se v nobenem letniku ne opravlja študentska praksa, ki menim, da je potrebna, da študent dobi vpogled v svoje bodoče delo. Za študij logistike sem se odločila, ker logistika zajema širok spekter dejavnosti, v katerih lahko kasneje iščeš zaposlitev. Po opravljenem dodiplomskem študiju se nameravam vpisati še v podiplomski študij.«

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2023/2024 znaša 2.390 €. Izredni študij se v študijskem letu 2023/2024 izvaja v Celju in na dislocirani enoti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 27 (če je dovolj vpisanih).
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani inženir logistike (VS)
Zaposlitev: na operativnem področju logistike v različnih gospodarskih in negospodarskih organizacijah.

Alen Knez, program: VS Gospodarska in tehniška logistika, 3. letnik
»Da se večino stvari naučim na faksu, poskušam pridno obiskovati predavanja. Vsekakor je treba pred vsakim izpitom naštudirati gradivo. V 1. letniku, v katerem imamo na izbiro dva jezika, angleščino in nemščino, mi je bila prav slednja, poleg matematike, najtežja. Nekateri profesorji dajo včasih sami primere izpitov. Skripte imamo objavljene v e-učilnici. V njej so objavljene tudi vse predstavitve, ki jih profesorji in asistenti uporabljajo pri razlagi učne snovi. Imamo pa tudi svojo knjižnico. Preverjanje prisotnosti je odvisno od zahtev nosilca predmeta. Obvezna je po navadi udeležba na vajah, kjer se dotaknemo učne snovi še na praktičen način. Priporočam udeležbo na predavanjih Matematike, Mehatronike in Skladiščne tehnike ter Tehnologije. Faks bi z enim stavkom opisal kot prijazen faks za študente. Posebnost je to, da imamo del obveznosti v e-učilnici. Poleg študija lahko opravljamo študentsko delo, tudi za hobije nam ostane čas. Fakulteta se vsako leto potrudi in organizira predavanja z gostujočimi strokovnjaki, ki nam približajo praktični del. Imamo tudi priložnost sodelovati pri različnih projektih.«

Nejc Podkoritnik, program: VS Gospodarska in tehniška logistika, 3. letnik
»Vpet sem v raznorazne stvari v okviru fakultete. Kot funkcionar opravljam 5 različnih funkcij na FL, sem Erasmus+ promotor, član Študentskega sveta na UMB, tutor študent in verjetno še kaj. Ker sem malo perfekcionist za pripravo na izpit porabim več kot ostali, okoli 5 dni učenja po 3 ure dnevno, ampak izpite lahko opraviš z manj učenja. Matematika je tipičen primer selektivnega predmeta in tudi pri nas ni drugače. Vendar ni pretežka, sploh za tiste, ki prihajajo iz gimnazij (sam ne prihajam, a sem opravil izpit v prvo). Vso gradivo je v digitalni obliki. V 3. letniku je praktično usposabljanje. Predavanja »na papirju« niso obvezna, lahko so predpogoj za opravljanje izpita s kolokvijem. Faks bi z enim stavkom opisal kot »Prava odločitev, za večino študentov.« S pripombo, da nekateri do tega spoznanja pridejo kasneje v življenju. Vpisal sem se zaradi visoke zaposljivosti ter zanimanja za logistiko, ki je izhajalo iz srednješolskega izobraževanja. Fakulteta organizira ekskurzije v podjetja, raziskovalne projekte, ki povezujejo partnerje iz gospodarstva s fakulteto in študenti, ki rešujejo probleme, s katerimi se ta soočajo. V tovrstnih projektih so študentje lahko denarno nagrajeni.«

Žak Javornik, program: VS Gospodarska in tehniška logistika
»Spadam v generacijo, ki je svojo študijsko pot začela preko računalniških zaslonov in programa MSTeams in to, da so se profesorji in asistenti lahko tako hitro prilagodili na nov način dela in s tem nam študentom omogočili kolikor toliko nemoten potek študijskega procesa, je sama po sebi velika pozitivna stran. Potek študija je nasploh dobro prilagojen, in sicer sestavljen je tako iz predavanj in vaj v živo, kot tudi iz e-predavanj in e-vaj, kar označuje samostojno delo od doma. Za slednje dnevno porabim okoli 2 uri, pri čemer se delo nanaša na pretekle ali prihodnje predavanje/vaje. Za izpit se po navadi pripravljam nekje 3 dni prej, saj si dosti zapomnim na samih predavanjih. Predavanja na naši fakulteti niso obvezna, vendar pa so pri marsikaterem profesorju pogoj za pristopanje k izpitu. Po drugi strani pa so vse vaje obvezne. Fakulteta organizira veliko dejavnosti, pri katerih lahko študentje širijo svoje znanje. Sam sem tudi član študentskega sveta in akademskega zbora ter predsednik letnika.«

Jovana Koldzić, program: VS Gospodarska in tehniška logistika
»Na fakulteti je velik nabor predmetov iz različnih področij logistike, zato je težko odgovoriti na vprašanje, kateri predmet je najbolj zanimiv. Za večino študentov pa predstavlja največji problem Matematika. Najboljše je, da se učimo vse leto, tako da imamo dovolj časa, da predelamo vso snov. Po drugi strani pa obiskovanje predavanj še dodatno olajša delo. Udeležba na večini predavanj in vaj je obvezna. Visokošolska smer ima prakso v šestem semestru, medtem ko univerzitetna smer prakse nima. So pa naši profesorji zelo ažurni in obveščajo vse študente (obe smeri) vsakič, ko se pojavi nov oglas za študentsko delo ali prakso. Fakulteta pogosto organizira obiske podjetij, ki se ukvarjajo z logistiko, da bi nam približali, kako izgleda ukvarjanje z logistiko v praksi. Prav tako vsako leto organizirajo izlete v tujino, kjer obiščemo različna podjetja.«

Iva Majer, program: VS Gospodarska in tehniška logistika
»Za ta faks sem se odločila, ker imamo doma logistično podjetje. Pozitivna stvar študijskega programa je praktično usposabljanje, ki ga imamo v 3. letniku. Najbolj zanimivi predmeti so mi predmeti iz ekonomike in transporta, saj me to tudi interesira. V 1. letniku mi je bil najtežji izpit iz predmeta Osnove teorije predmetov, ker se je bilo treba naučiti največ gradiva. Za pristop na kolokvij ali izpit moramo imeti opravljene vse obveznosti v okviru predmeta. Te obveznosti predstavljajo prisotnost na predavanjih in vajah (različno pri vsakem predmetu), opravljene »domače naloge« ter seminarsko nalogo. Prisotnost na vajah in predavanjih je odvisna od posameznega profesorja. Po večini so vaje obvezne, predavanje pa ne. Za faks porabim na dnevni ravni od 2 do 3 ure, za e-predavanja in e-vaje. Kadar pišem seminarsko nalogo, mi lahko to vzame tudi do 5 ur. Na naši fakulteti imamo dostop do gradiva v spletni učilnic. Vsak profesor ima za svoj predmet skripto, do katere imamo vedno dostop na spletni učilnici. Iz tega gradiva so tudi sestavljeni izpiti. V prostem času imam zraven študija dovolj časa za različne hobije, opravljanje študentskega dela in druženje s prijatelji. Fakulteta za logistiko se mi zdi zelo praktičen faks. Najbolj zanimivi na faksu so mi mednarodni simpoziji.«

Sara Salamun, program: VS Gospodarska in tehniška logistika
»Za študij logistike sem se odločila, ker se mi zdi perspektivna smer – trendi se nenehno izboljšujejo in odpirajo nova področja raziskovanja. Blizu so mi predmeti z zeleno logistiko, ki učijo o okolju prijaznih prevoznih sredstvih, napravah in izumih. Imamo tudi električno vozilo in električno polnilnico. Na predavanjih se navadno ne preverja prisotnosti, vaje pa so obvezne in so pogoj za pristop k izpitu. Poudarek je na teoriji, ki jo pri vajah nadgradimo s praktičnimi primeri. Študijska literatura je v knjižnici in v Moodlu, rabljeno gradivo pa se dobi pri tutorjih in študentih višjih letnikov. Fakulteta za logistiko je super, profesorji so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, organizirane imamo tudi zanimive projekte, ekskurzije in poletne šole.«

Marija Dernač, program: VS Gospodarska in tehniška logistika
»Pri nas se vedno kaj novega naučiš in pridobiš aktualno znanje iz tehnik in tehnologij. Všeč mi je, da imam faks blizu doma in da ponuja možnost udeležbe na različnih konferencah in simpozijih. Pri učenju se lahko obrnemo na tutorje in starejše letnike, prav tako za stare izpite in zapiske, kar vedno prav pride. Na izpit se pripravljam približno 3 do 4 dni, vsak dan pa namenim uro za sprotne naloge (kvizi, članki). Predmet, ki nam navadno povzroča največ težav je mehanika in matematika. Literaturo si priskrbim iz knjižnice in e-knjižnice, na predavanjih pa nam večkrat profesorji sami posredujejo gradivo, ki ga je treba predelati za izpit. Na predavanjih prevladuje teorija, imamo pa v 3. letniku tudi 9 tednov prakse.«

Mitja Pavlovič

Mitja Pavlovič, program: VS Gospodarska in tehniška logistika
»V prvem letniku sem se učil kampanjsko, v drugem in tretjem letniku pa se učim bolj kot ne sproti. Dnevno porabim za učenje nekje med eno in dvema urama, pred izpiti pa seveda tudi nekoliko več. Najtežji predmeti na našem faksu so osnove matematičnih metod 1, 2, osnove teorije sistemov, tarifni sistemi. Učim se predvsem iz zapiskov in skript. Matematika sama po sebi je vedno eden težjih predmetov, predvsem zaradi svoje specifike, ogromno je treba tudi vaditi, samo učenje ti ne pomaga nič, če ne vadiš na konkretnih računih, ki se lahko pojavljajo v izpitu. Predavanja slonijo predvsem na teoriji, na vajah pa se ponavlja snov s predavanj ter se uporablja pri reševanju praktičnih primerov, velikokrat pa moramo študenti narediti tudi lastne seminarske naloge. Predavanja niso obvezna. Vaje so obvezne, preverja se tudi prisotnost. Sam bi vsem bodočim študentom vseeno svetoval, naj se udeležijo čim več predavanj, predvsem pa se je zelo pametno udeleževati predavanj pri vseh predmetih, ki so na kakršenkoli način povezani z matematiko. Poleg študija pa tudi vseskozi delam. Kar se tiče žurov, fakulteta vsako leto prireja brucovanje, letos poleti pa je bil s strani Celjskega študentskega kluba prvič organiziran žur v stilu veliko bolj znanih pomladnih študentskih žurov (Škisova tržnica – LJ ter Lampijončki – MB). Delo in učenje na faksu je zelo zanimivo, vseskozi pa fakulteta deluje na različnih projektih, v katere se aktivno lahko vključi vsak študent in si tako pridobi še dodatne izkušnje. Odločitev za ta faks je padla, ko sem ugotovil, da se v računalništvu in programiranju v prihodnosti ne vidim, v tem času sem dobil tudi študentsko delo v največjem trgovskem podjetju v Sloveniji, kjer sem spoznal pojem logistike v praksi, kako široka in zelo zanimiva veda oz. pomembna veja vsakega podjetja je. Letos me v tretjem letniku čaka še 370 delovnih ur obvezne prakse na področju iz logistike, šele po tem si bom zastavil neke bolj jasne cilje, kam in kako naprej po končanem študiju. Ali zaposlitev ali pa nadaljnje šolanje v smeri magisterija, zaenkrat si obe možnosti puščam popolnoma odprte.«

Število točk potrebnih za vpis

20192020202120222023
Gospodarska in tehniška logistika VS (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Gospodarska in tehniška logistika VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Logistika sistemov (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Logistika sistemov (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

PUSTITE KOMENTAR