Domov Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje

Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje

Fakulteta za komercialne in poslovne vede, okrajšano FKPV, izvaja kakovostne mednarodno primerljive in priznane programe na prvi in drugi stopnji študija.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 7 Lava, Celje 3000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Vesna Domadenik
Funkcija: pomočnica direktorja, vodja referata
Uradne ure: vsak dan 9.00 – 12.00 in 14.00 – 18.00
Mail: [email protected] in [email protected]
Telefon: 03 428 55 36
Spletna stran: http://www.fkpv.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 4
Št. podiplomskih programov: 4

Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje – FKPV je fakulteta, ki na 6 lokacijah deluje že 14. let. Študijski programi na FKPV so praktično usmerjeni in zato za študente zelo privlačni. Študentom 4 študijskih programov je všeč osebni odnos predavateljev, praktična naravnanost programov ter fleksibilnost in prijaznost zaposlenih. Zelo priljubljen in obiskan je študijski program Turizem I, ki se izvaja kot redni študij v Celju ter izredni v Ljubljani, Mariboru in Celju.

Visokošolski študijski programi trajajo 3 leta in študenti pridobijo 180 KT. Študentom je omogočeno opravljanje študijskih obiskov v podjetjih. Prizadevajo si tudi, da študentom ponudijo vpogled v delo na strokovnem področju, zato imajo pogosto priložnost udeležbe na predavanjih gostov iz poslovne prakse.

vir spletna stran fakultete 


Dodiplomski programi:

  • Komerciala
  • Poslovna informatika
  • Turizem
  • Varnostni menedžment

Podiplomski programi:

  • Komerciala
  • Poslovna informatika
  • Turizem
  • Poslovne vede (3. stopnja)

Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KOMERCIALA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, le izredni študij, šolnina v študijskem letu 2018/19 znaša 1.890 evrov
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani ekonomist (VS)/diplomirana ekonomistka (VS)
Zaposlitev: raziskovalec prodajnega trga, načrtovalec komercialnih storitev, vodja blagovne znamke, svetovalec za komercialno poslovanje, prodajne metode, promocijo, vodenje oddelkov ali služb v bankah, zavarovalnicah, vodja komerciale, trženja.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): POSLOVNA INFORMATIKA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, le izredni študij, šolnina v študijskem letu 2018/19 znaša 1.890 evrov
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani poslovni informatik (VS)/diplomirana poslovna informatičarka (VS)
Zaposlitev: svetovalec uporabnikom IS, sistemski analitik, administrator podatkovnih zbirk, načrtovalec poslovnih aplikacij, vodja informacijskega centra, razvijalec poslovnih IS in svetovalec za razvoj.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TURIZEM

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Redni in izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2018/19 znaša 1.890 evrov (za izredni študij) ter 1.440 evrov (za redni študij)
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani organizator turizma (VS)/diplomirana organizatorka turizma (VS)
Zaposlitev: vodja v malih, srednjih in velikih turističnih podjetjih v zasebnem ali javnem sektorju, vodja potovalne agencije, v gostinskem podjetju, v hotelih, organizator potovanj, festivalov, sejmov, delo v lokalnih in regijskih turističnih organizacijah.

 

Charnee Bijon, diplomantka turizma na FKPV, študentka 2. letnika magistrskega študija Turizem.
»Priznam – res rada študiram na FKPV! Na predavanjih, ki niso obvezna, predelamo teorijo, na obveznih vajah pa delamo na praktičnih primerih in veliko sodelujemo tudi z zunanjimi podjetji. V 3. letniku imamo prakso, ki jo lahko opravljamo tudi v tujini! V času predavanj običajno porabim do dve uri za nalogo in ponovitev snovi. Za izpit se začnem učiti dva tedna prej. Za vsak predmet na šoli dobimo skripto, delovne liste in ostalo literaturo. Vse je že vključeno v ceno šolnine!«

 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): VARNOSTNI MENEDŽMENT

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, le izredni študij, šolnina v študijskem letu 2018/19 znaša 1.890 evrov
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani varnostni menedžer (VS)/diplomirana varnostna menedžerka (VS)
Zaposlitev: vodenje in usmerjanje izvajanja storitev zasebnega varovanja, sodelovanje pri usklajevanju pogodb z naročnikom, nadziranje zaščite in varnosti okolja, zagotavljanje varnega dela v organizacijah, opravljanje obveščevalne dejavnosti na področju konkurence, varnostni menedžer v organizaciji zasebnega ali javnega prava.

PUSTITE KOMENTAR