Domov Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje

Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje

Fakulteta za komercialne in poslovne vede, okrajšano FKPV, izvaja kakovostne mednarodno primerljive in priznane programe na prvi in drugi stopnji študija.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 7 Lava, Celje 3000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Vesna Domadenik
Funkcija: pomočnica direktorja, vodja referata
Uradne ure: vsak dan 9.00 – 12.00 in 14.00 – 18.00
Mail: [email protected] in [email protected]
Telefon: 03 428 55 36
Spletna stran: http://www.fkpv.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 4
Št. podiplomskih programov: 4

 

VPRAŠAJTE ŠTUDENTE, ZAKAJ IZBEREJO FKPV!

Pridite po svoje izkušnje. Vstopite v mrežo ljudi, ki verjamejo v svoje moči.

Z več kot 4700 diplomanti je Fakulteta za komercialne in poslovne vede med največjimi zasebnimi izobraževalnimi institucijami v Sloveniji. Deluje na 6 lokacijah in že 13 let študente navdušuje s praktično naravnanostjo programov, osebnim odnosom predavateljev in prijaznostjo sodelavcev v referatih in drugih podpornih službah. 

Za študij na FKPV se odločajo ljudje, ki vedo, kaj hočejo in ki svoje cilje dosežejo tudi ob zapletenih službenih, družinskih in drugih, na primer športnih ali podjetniških obveznostih. Izvedba predavanj izključno v popoldanskem času olajša usklajevanje z drugimi platmi življenja.

FKPV je prava izbira za vse, ki jih zanimajo področja komericale, turizma, poslovne informatike, poslovnih ved ter varnostnega menedžmenta. Pri vpisih na prvostopenjski študij je interes za programa Komerciala I in Poslovna informatika I  že več let stabilen, zanimanje za programa Turizem I in Varnostni menedžment I pa se povečuje.

ATRAKTIVNI MODULI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

Po prvih dveh letnikih lahko vsak študij na FKPV še približate svojim interesom. Pri študiju turizma se lahko z izbirnimi moduli usmerite v Welness, Menedžment prireditev, Menedžment športa in Marketing turizma. Za turizem oz. Varnost v turizmu se lahko odločite tudi kot bodoči diplomanti Varnostnega menedžmenta. Izbirate lahko tudi Požarno varnost, Korporativno varnost ali Civilno zaščito in zaščito življenjskega okolja. Študij komerciale lahko na FKPV usmerite v Računovodstvo, Finance, Bančništvo, Trženje ali Delovanje EU! Poslovni informatiki z moduli izbirate med poglabljanjem v modulih Poslovna analiza ali Tehnologija. Vso to znanje pa lahko nadgradite na magistrskih programih FKPV.

Študijski programi
Študijski programi FKPV se izvajajo v Celju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Slovenj Gradcu in Novi Gorici. Prostori so povsod prijazno dostopni in ustrezno opremljeni za sodobne metode poučevanja. V času študija so pogosta srečanja z gosti iz prakse ter študijski obiski podjetij.

Šolnino za študij, ki je med najugodnejšimi v Sloveniji, je mogoče poravnati v kar 11 obrokih. V ceno šolnine je vključeno tudi osnovno študijsko gradivo v pdf obliki v e-učilnici.  Dodatna literatura je na voljo v Knjižnici FKPV, ki poskrbi tudi za brezplačno izposojo na dislocirane enote. V okviru FKPV deluje Karierni center, ki vzpostavlja povezave med študenti in podjetji.

INFORMATIVNI DAN

14. 2. 2020 ob 10.00 (v Celju) in 16.30 na sedežu FKPV v Celju ter enotah Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Murska Sobota in Slovenj Gradec.

15. 2. 2020 ob 10.00 na sedežu FKPV v Celju ter enoti Ljubljana.

 

POVEZUJEMO LJUDI 

Študentje in diplomanti, ki se povezujejo v Alumni klubu in v mreži ljudi na www.studiraj.si, študiju, predavateljem in drugim zaposlenim vsako leto namenijo zelo visoke ocene. Povprečna ocena iz anket je na 5-stopenjski lestvici najmanj 4! Sedanji in nekdanji študentje radi pripovedujejo o svojih izkušnjah. Spoznajte jih, prisluhnite jim, povežite se z njimi.

Oglasno sporočilo


Dodiplomski programi:

  • Komerciala
  • Poslovna informatika
  • Turizem
  • Varnostni menedžment

Podiplomski programi:

  • Komerciala
  • Poslovna informatika
  • Turizem
  • Poslovne vede (3. stopnja)

Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KOMERCIALA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, le izredni študij, šolnina v študijskem letu 2018/19 znaša 1.890 evrov
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani ekonomist (VS)/diplomirana ekonomistka (VS)
Zaposlitev: raziskovalec prodajnega trga, načrtovalec komercialnih storitev, vodja blagovne znamke, svetovalec za komercialno poslovanje, prodajne metode, promocijo, vodenje oddelkov ali služb v bankah, zavarovalnicah, vodja komerciale, trženja.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): POSLOVNA INFORMATIKA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, le izredni študij, šolnina v študijskem letu 2018/19 znaša 1.890 evrov
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani poslovni informatik (VS)/diplomirana poslovna informatičarka (VS)
Zaposlitev: svetovalec uporabnikom IS, sistemski analitik, administrator podatkovnih zbirk, načrtovalec poslovnih aplikacij, vodja informacijskega centra, razvijalec poslovnih IS in svetovalec za razvoj.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TURIZEM

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Redni in izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2018/19 znaša 1.890 evrov (za izredni študij) ter 1.440 evrov (za redni študij)
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani organizator turizma (VS)/diplomirana organizatorka turizma (VS)
Zaposlitev: vodja v malih, srednjih in velikih turističnih podjetjih v zasebnem ali javnem sektorju, vodja potovalne agencije, v gostinskem podjetju, v hotelih, organizator potovanj, festivalov, sejmov, delo v lokalnih in regijskih turističnih organizacijah.

 

Charnee Bijon, diplomantka turizma na FKPV, študentka 2. letnika magistrskega študija Turizem.
»Priznam – res rada študiram na FKPV! Na predavanjih, ki niso obvezna, predelamo teorijo, na obveznih vajah pa delamo na praktičnih primerih in veliko sodelujemo tudi z zunanjimi podjetji. V 3. letniku imamo prakso, ki jo lahko opravljamo tudi v tujini! V času predavanj običajno porabim do dve uri za nalogo in ponovitev snovi. Za izpit se začnem učiti dva tedna prej. Za vsak predmet na šoli dobimo skripto, delovne liste in ostalo literaturo. Vse je že vključeno v ceno šolnine!«

 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): VARNOSTNI MENEDŽMENT

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, le izredni študij, šolnina v študijskem letu 2018/19 znaša 1.890 evrov
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani varnostni menedžer (VS)/diplomirana varnostna menedžerka (VS)
Zaposlitev: vodenje in usmerjanje izvajanja storitev zasebnega varovanja, sodelovanje pri usklajevanju pogodb z naročnikom, nadziranje zaščite in varnosti okolja, zagotavljanje varnega dela v organizacijah, opravljanje obveščevalne dejavnosti na področju konkurence, varnostni menedžer v organizaciji zasebnega ali javnega prava.

PUSTITE KOMENTAR