Domov Fakulteta za informacijske študije Novo mesto

Fakulteta za informacijske študije Novo mesto

Fakulteta za informacijske študije je prva javna fakulteta izven okvira katere od slovenskih univerz in je hkrati tudi prva fakulteta v Novem mestu.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Marjana Miškovič
Funkcija: referat za študijske zadeve
Uradne ure: torek in sreda 9:00-11:00, četrtek in petek 14:00-16:00
Mail: [email protected]
Telefon: 07/373 78 84
Spletna stran: http://www.fis.unm.si/si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 3
Št. podiplomskih programov: 2

Fakulteta za informacijske študije Novo mesto na spletni strani piše, da je pristop predavateljev do študentov oseben, študenti se z njimi dobro razumejo. Študenti dobijo znanje o sodobni tehnologiji s strani mladih in strokovnih profesorjev, študij pa je prilagojen tudi že zaposlenim študentom.


Vpisni pogoji

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): INFORMATIKA V SODOBNI DRUŽBI

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi dijake s poklicno maturo, kjer se šteje 40 % poklicna matura, 40 % uspeh v 3. in 4. letniku ter 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: ne
Strokovni naslovi diplomantov: diplomirani družboslovni informatik (UN) oziroma diplomirana družboslovna informatičarka (UN)
Zaposlitev: IT podjetja, oddelki za področje informatike v podjetju, javne ustanove, kjer uporabljajo IKT ali proučujejo povezave med IKT in družbo, organizacije, kjer zbirajo in statistično obdelujejo podatke za namene trženja, prodaje, odnosov z javnostmi, ugotavjanja javnega mnenja, lastno start-up podjetje za razvoj novih aplikacij in programov, osnovne ali srednje šole kot učitelj informatike

VISOKOŠOLSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): INFORMATIKA V SODOBNI DRUŽBI, RAČUNALNIŠTVO IN SPLETNE TEHNOLOGIJE

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna, poklicna matura ali zaključni izpit in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, program Računalništvo in spletne tehnologije se izvaja le kot izredni študij. Za omenjeni program mora biti vpisanih najmanj 10 študentov, sicer se program ne izvaja. Šolnina v študijskem letu 2016/17 znaša 1.800 evrov
Strokovni naslovi diplomantov: diplomirani družboslovni informatik (VS) oziroma diplomirana družboslovna informatičarka (VS), diplomirani inženir računalništva in spletnih tehnologij (VS) oziroma diplomirana inženirka računalništva in spletnih tehnologij
Zaposlitev: diplomanti so lahko zaposleni kot operaterji, skrbniki procesnih naprav, procesni tehnologi, snovalci tehnoloških procesov, oblikovalci proizvodov in procesov, konstrukterji bionskih sistemov (uporabniki bionskih gradiv), uvajalci avtomatizacije in robotizacije v proizvodne procese (inteligentni robotski sistemi), nadzorniki procesov (nevronske regulacije), tehnični in energetski svetovalci


Število točk potrebnih za vpis

2014 2015 2016
Informatika v sodobni družbi (redni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Informatika v sodobni družbi VS (redni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Informatika v sodobni družbi VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Računalništvo in spletne tehnologije VS (izredni) / brez omejitve brez omejitve

PUSTITE KOMENTAR