Fakulteta za državne in evropske študije

Fakulteta za državne in evropske študije

Fakulteta je samostojni visokošolski zavod, registrirana za izvajanje izobraževalne in znanstvene dejavnosti na področju družboslovja.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 39 Predoslje, Kranj 4000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Nuša Arko
Funkcija: referat za študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 04/260 18 57
Spletna stran: http://www.fds.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 4

Fakulteta za državne in evropske študije ima državno koncesijo za naslednje študijske programe:

– Javna uprava (UN)
– Upravno pravo (VŠ)
– Javna uprava (MAG)
– Mednarodne in diplomatske študije (MAG)

V okviru rednih vpisnih mest je študij brezplačen. Nanj se lahko vpiše vsak, ki izpolnjuje vpisne pogoje. Na brezplačen, torej redni študij, se lahko prijavijo tudi zaposleni in brezposelni kandidati. Več na njihovi spletni strani.


Vpisni pogoji

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): JAVNA UPRAVA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: pri kandidatih z uspešno opravljeno splošno maturo: splošni uspeh pri maturi 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. Pri kandidatih z uspešno opravljeno poklicno maturo po kateremkoli srednješolskem programu in izpitom iz enega od maturitetnih predmetov: splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk ter uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: diplomant/diplomantka javne uprave (UN), okrajšava: dipl. jav. upr. (UN)
Kranj izvajanja študija: Kranj (redni in izredni študij), Ljubljana in Maribor (izredni študij)
Zaposlitev: diplomanti študijskega programa »Javna uprava« se zaposlujejo predvsem v javni upravi – na različnih ministrstvih, javnih agencijah, občinskih upravah – v institucijah Evropske Unije, mednarodnih organizacijah in tudi v zasebnem sektorju, kjer so vedno dobrodošli strokovnjaki za tvorno sodelovanje z državnimi in mednarodnimi institucijami.

 

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVNO PRAVO

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: pri kandidatih z uspešno opravljeno splošno maturo: splošni uspeh pri maturi 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. Pri kandidatih z uspešno opravljeno poklicno maturo po kateremkoli srednješolskem programu in izpitom iz enega od maturitetnih predmetov: splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk ter uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: diplomant/diplomantka javne uprave (UN), okrajšava: dipl. jav. upr. (UN)
Kranj izvajanja študija: Kranj (redni in izredni študij), Ljubljana in Maribor (izredni študij)
Zaposlitev: diplomanti študijskega programa »Upravno pravo« se lahko zaposlijo na različnih ministrstvih, javnih agencijah, finančni upravi RS, davčni upravi RS, v mednarodnih organizacijah in v institucijah Evropske unije. Zaposlitev je možna tudi v javnih in zasebnih podjetjih, kjer so vedno dobrodošli strokovnjaki, ki dobro poznajo različne upravne postopke in lahko tvorno sodelujejo z državnimi organi.

 

Miran Murnik, program: Javna uprava, 3. letnik
»Faks je primeren za vsakogar, ki želi razširiti svoje obzorja s področja javne uprave in za tiste, ki že delajo v javni upravi, pa bi si radi povečali možnost napredovanja v službi. Dostopen je vsakomur saj nudi brezplačni redni študij, predavanja pa potekajo popoldan od 16.30 do okvirno 20.30. Sprejemnih izpitov na fakulteti ni. Za posamezni izpit se pripravljam okoli 14 dni, pri težjih izpitih pa tudi več. Pri nekaterih predmetih je potrebno za pristop k izpitu napisati seminarsko nalogo. Večino literature dobimo od profesorjev na internetni strani (eštudent). Na fakulteti imamo tudi svojo knjižnico, tako da se nekaj gradiva da dobiti v njej, vsako leto v decembru pa organiziramo izmenjavo izkušenj in zapiskov. Predavanja niso obvezna, pri vajah pa se upošteva prisotnost, vseeno pa študij dopušča dovolj prostega časa.«


Število točk potrebnih za vpis

2014 2015 2016 2017
Javna uprava UN (redni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Javna uprava UN (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Upravno pravo VS (redni) / / / brez omejitve
Upravno pravo VS (iredni) / / / brez omejitve

PUSTITE KOMENTARInline
Inline