Domov Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije

Fakulteta izvaja študijske programe, ki nudijo širok nabor znanja s področja delovanja javne uprave in institucij Evropske unije, prava človekovih pravic ter mednarodnih odnosov in diplomacije.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Žanova ulica 3, 4000 Kranj, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Urška Jambrek
Funkcija: Vodja referata za študijske in študentske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 04/260 18 50
Spletna stran: http://www.fds.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 4
HTML Code here

 


Vpisni pogoji

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): JAVNA UPRAVA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: v primeru sprejetja sklepa o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi ali poklicni maturi in dodatnim maturitetnim predmetom ali zaključnem izpitu pred 1. 6. 1995 ter na podlagi splošnega uspeha 3. in 4. letnika.
Izredni študij: da; redni študij pa je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo vpisne in zakonske pogoje.
Strokovni naslov diplomantov: diplomant/diplomantka javne uprave (UN), okrajšava: dipl. jav. upr. (UN)
Kranj izvajanja študija: Kranj (redni in izredni študij), Ljubljana in Maribor (izredni študij)
Zaposlitev: študijski program Javna uprava nudi diplomantom zaradi pridobljenega
širokega spektra znanja tako s pravnega in upravnega področja kot tudi področja prava EU in prava človekovih pravic pester izbor zaposlitve v javni upravi, institucijah EU, mednarodnih organizacijah ter v zasebnem sektorju, kjer so strokovnjaki s takšnim znanjem zelo cenjeni.

Jasna Ibradzic, program: Javna uprava, 3. letnik
»Po priporočilu prijateljice, ki je končala magistrski študijski program na Fakulteti za državne in evropske študije Nove univerze, sem se kot tujka, ki živi v Sloveniji 7 let, vpisala na prvostopenjski dodiplomski študijski program Javna uprava (UN). Moram priznati, da niti za minuto ne obžalujem, temveč sem izredno navdušena nad samim programom, izvedbo, dostopnostjo, podanim znanjem, kot tudi nad dejstvom, da sem v rednih rokih končala dva letnika, ter nadaljujem z istim tempom v zadnji, tretji, letnik. Všeč sta mi osebni pristop in fleksibilnost, tako predavateljev kot strokovnega osebja, saj imam kot tujka vedno ogromno vprašanj in tudi potrebe po dodatnih napotkih. Velika prednost študija na Fakulteti za državne in evropske študije je, da so predavanja v popoldanskemu času, kar mi omogoča, da lahko ob študiju tudi delam. Mislim, da je študij javne uprave na Fakulteti za državne in evropske študije Nove univerze v samem slovenskem vrhu in da tako zaposleni v javni upravi, ki nadgrajujejo svojo izobrazbo, kakor tisti, ki stopajo na začetno pot, vsekakor dobijo najboljšo osnovo, kakor tudi širino glede sistema in delovanja javne uprave. Vse besede so zagotovo premalo, da bi lahko opisala tako kakovostno šolo, zato jo z veseljem priporočam vsakemu študentu, med drugim tudi študentom tujcem.«


VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVNO PRAVO

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: v primeru sprejetja sklepa o omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi ali poklicni maturi ali zaključnem izpitu ter na podlagi splošnega uspeha 3. in 4. letnika.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: diplomant/diplomantka javne uprave (UN), okrajšava: dipl. jav. upr. (UN)
Kranj izvajanja študija: Kranj (redni in izredni študij), Ljubljana in Maribor (izredni študij)
Zaposlitev: diplomanti študijskega programa »Upravno pravo« se lahko zaposlijo na
različnih ministrstvih, javnih agencijah, finančni upravi RS, davčni upravi RS, v mednarodnih organizacijah in v institucijah Evropske unije. Zaposlitev je možna tako v javnem, kot tudi zasebnem sektorju, kjer so strokovnjaki s širokim spektrom znanja iz upravnega prava ter delovanja institucij EU vedno cenjeni.

Miran Murnik, program: Javna uprava
»Faks je primeren za vsakogar, ki želi razširiti svoje obzorja s področja javne uprave in za tiste, ki že delajo v javni upravi, pa bi si radi povečali možnost napredovanja v službi. Dostopen je vsakomur saj nudi brezplačni redni študij, predavanja pa potekajo popoldan od 16.30 do okvirno 20.30. Sprejemnih izpitov na fakulteti ni. Za posamezni izpit se pripravljam okoli 14 dni, pri težjih izpitih pa tudi več. Pri nekaterih predmetih je potrebno za pristop k izpitu napisati seminarsko nalogo. Večino literature dobimo od profesorjev na internetni strani (eštudent). Na fakulteti imamo tudi svojo knjižnico, tako da se nekaj gradiva da dobiti v njej, vsako leto v decembru pa organiziramo izmenjavo izkušenj in zapiskov. Predavanja niso obvezna, pri vajah pa se upošteva prisotnost, vseeno pa študij dopušča dovolj prostega časa.«


Število točk potrebnih za vpis

2015 2016 2017 2018
Javna uprava UN (redni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Javna uprava UN (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Upravno pravo VS (redni) / / brez omejitve brez omejitve
Upravno pravo VS (iredni) / / brez omejitve brez omejitve

PUSTITE KOMENTAR