Domov Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije

Fakulteta izvaja študijske programe, ki nudijo širok nabor znanja s področja delovanja javne uprave in institucij Evropske unije, prava človekovih pravic ter mednarodnih odnosov in diplomacije.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Žanova ulica 3, 4000 Kranj, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Urška Jambrek
Funkcija: Vodja referata za študijske in študentske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 04/260 18 50
Spletna stran: www.fds.nova-uni.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 4

Fakulteta deluje že skoraj dve desetletji. Študijski programi, ki jih izvajajo na Fakulteti za državne in evropske študije, študentom predajajo širok nabor znanj s področja delovanja javne uprave in institucij EU, prava človekovih pravic ter mednarodnih odnosov in diplomacije. Izvajajo programa Upravno pravo (VŠ) in Javna uprava (UN), v okviru katerih je študij brezplačen. Študentje obiskujejo predavanja v Kranju, medtem ko se v Ljubljani in Mariboru izvajajo v zmanjšanem obsegu, v primeru zadostnega števila vpisanih študentov.

Študentom je omogočeno tudi opravljanje obveznosti v tujini, v okviru Erasmus+. Lahko pa se odločijo za opravljanje prakse v tujini, ki jo lahko opravijo tudi diplomanti (v 1 letu po diplomiranju). Študentje so na fakulteti organizirani v Študentskem svetu, preko katerega imajo predstavništvo v organih fakultete, hkrati pa skrbijo za tekmovanja, ekskurzije …

Vpisani študentje lahko brezplačno dostopajo tudi do portala za študij na daljavo, v katerem lahko poslušajo predavanja. Takšen študij je namenjen predvsem tistim, ki zaradi urnika težje obiskujejo predavanja, izpiti pa še vedno potekajo v klasični obliki (na lokaciji izobraževanja).

vir spletna stran fakultete


Vpisni pogoji

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): JAVNA UPRAVA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: v primeru sprejetja sklepa o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi ali poklicni maturi in dodatnim maturitetnim predmetom ali zaključnem izpitu pred 1. 6. 1995 ter na podlagi splošnega uspeha 3. in 4. letnika.
Izredni študij: da; redni študij pa je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo vpisne in zakonske pogoje.
Strokovni naslov diplomantov: diplomant/diplomantka javne uprave (UN), okrajšava: dipl. jav. upr. (UN)
Kranj izvajanja študija: Kranj (redni in izredni študij), Ljubljana in Maribor (izredni študij)
Zaposlitev: Študijski program Javna uprava nudi diplomantom zaradi pridobljenega
širokega spektra znanja tako s pravnega in upravnega področja kot tudi področja prava EU in prava človekovih pravic pester izbor zaposlitve v javni upravi, institucijah EU, mednarodnih organizacijah ter v zasebnem sektorju, kjer so strokovnjaki s takšnim znanjem zelo cenjeni.

Jasna Ibradzic, program: Javna uprava, absolventka
»Glede učenja je pomembno, se ste organizirani, da sledite sami sebi in pravočasno začnete pisati seminarske naloge, saj že s tem spoznavate predmet. Pri nekaterih predmetih se zbirajo točke za pristop k izpitu. Udeležujte se predavanj in študentje sodelujte med seboj, hkrati pa pravočasno predelajte informacije o predmetu. Učim se teden dni pred izpitom, odvisno od predmeta. S skupino študentov, ki smo redno hodili na predavanja, smo uporabljali za učenje svoje zapiske. Veliko je literature v naši spletni učilnici, v učnem gradivu in v knjižnici. Predavanja na fakulteti niso obvezna, iz izkušenj lahko povem, da je 70 % več uspeha, če študent obiskuje predavanja. Tudi zato ker so naši profesorji izjemni predavatelji in se lahko že na predavanjih veliko naučiš. Študijski program mi je zanimiv, ker spoznavamo politiko države, pravice ljudi, davke, zakone, naučite se veliko in lahko postanete uspešni voditelji v javni upravi, če vam je v prioriteti takšna pot. Sama sem že redno zaposlena in mamica, vendar sem za vse imela čas, če sem se pravočasno organizirala. Organizacija in vztrajnost sta velikega pomena. Všeč mi je bilo tudi obiskovanje spomladanskih šol.«


VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVNO PRAVO

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: v primeru sprejetja sklepa o omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi ali poklicni maturi ali zaključnem izpitu ter na podlagi splošnega uspeha 3. in 4. letnika.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: diplomant/diplomantka javne uprave (UN), okrajšava: dipl. jav. upr. (UN)
Kranj izvajanja študija: Kranj (redni in izredni študij), Ljubljana in Maribor (izredni študij)
Zaposlitev: Diplomanti študijskega programa »Upravno pravo« se lahko zaposlijo na
različnih ministrstvih, javnih agencijah, finančni upravi RS, davčni upravi RS, v mednarodnih organizacijah in v institucijah Evropske unije. Zaposlitev je možna tako v javnem, kot tudi zasebnem sektorju, kjer so strokovnjaki s širokim spektrom znanja iz upravnega prava ter delovanja institucij EU vedno cenjeni.

Miran Murnik, program: Javna uprava
»Faks je primeren za vsakogar, ki želi razširiti svoje obzorja s področja javne uprave in za tiste, ki že delajo v javni upravi, pa bi si radi povečali možnost napredovanja v službi. Dostopen je vsakomur saj nudi brezplačni redni študij, predavanja pa potekajo popoldan od 16.30 do okvirno 20.30. Sprejemnih izpitov na fakulteti ni. Za posamezni izpit se pripravljam okoli 14 dni, pri težjih izpitih pa tudi več. Pri nekaterih predmetih je potrebno za pristop k izpitu napisati seminarsko nalogo. Večino literature dobimo od profesorjev na internetni strani (eštudent). Na fakulteti imamo tudi svojo knjižnico, tako da se nekaj gradiva da dobiti v njej, vsako leto v decembru pa organiziramo izmenjavo izkušenj in zapiskov. Predavanja niso obvezna, pri vajah pa se upošteva prisotnost, vseeno pa študij dopušča dovolj prostega časa.«


Število točk potrebnih za vpis

2016 2017 2018 2019
Javna uprava UN (redni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Javna uprava UN (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Upravno pravo VS (redni) / brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Upravno pravo VS (iredni) / brez omejitve brez omejitve brez omejitve

PUSTITE KOMENTAR