Domov Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije

Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze izvaja študijske programe, ki nudijo širok nabor znanja s področja delovanja javne uprave in institucij Evropske unije, prava človekovih pravic ter mednarodnih odnosov in diplomacije.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Žanova ulica 3, 4000 Kranj, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Urška Jambrek, Suzana Cotelj Uranič
Funkcija: Vodja referata za študijske in študentske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 04 260 18 50
Spletna stran: www.fds.nova-uni.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2
Št. podiplomskih programov: 4

Fakulteta za državne in evropske študije izvaja dodiplomski visokošolski študijski program I. stopnje Državne in evropske študije in dodiplomski univerzitetni študijski program I. stopnje Javna uprava, znotraj katerega je študij tudi brezplačen.

Predavanja se izvajajo v celoti v Kranju in Ljubljani. V Mariboru pa v skrajšanem obsegu v primeru zadostnega števila vpisanih študentov.

Našo fakulteto odlikuje izvrsten akademski zbor, sestavljen iz ustavnih sodnikov, v tujini izobraženih profesorjev in strokovnjakov iz prakse, ki teorijo odlično povezujejo s prakso in aktualnimi dogodki, ter v svoja poučevanja vključujejo mednarodno uveljavljene in učinkovite načine. Predavanja potekajo v popoldanskem času, posnetki predavanj pa so na voljo tudi preko spletnega portala eUniverza. Fakulteta svojim študentom nudi tudi mednarodno mobilnost preko programa Erasmus+, tujih gostujočih strokovnjakov in raznih organiziranih obštudijskih dogodkov ter jim s tem omogoča pridobivanje novih pomembnih mednarodnih izkušenj.

Študijska programa Javna uprava in Državne in evropske študije nudita diplomantom zaradi pridobljenega širokega spektra znanja tako s pravnega in upravnega področja kot tudi področja prava EU in prava človekovih pravic pester izbor zaposlitve v javni upravi, institucijah EU, mednarodnih organizacijah ter v zasebnem sektorju, kjer so strokovnjaki s takšnim znanjem vedno zaželeni.

Oglasno sporočilo


Vpisni pogoji

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): JAVNA UPRAVA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V primeru sprejetja sklepa o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi ali zaključnem izpitu ter na podlagi splošnega uspeha 3. in 4. letnika, pri poklicni maturi v srednješolskem programu Ekonomski tehnik ali Administrator upravno administrativni tehnik pa na podlagi splošnega uspeha pri poklicni maturi, splošnega uspeha 3. in 4. letnika, in na podlagi uspeha pri maturitetnem predmetu.
Izredni študij: da; redni študij je koncesioniran in brezplačen za vse, ki izpolnjujejo vpisne in zakonske pogoje.
Strokovni naslov diplomantov: diplomant/diplomantka javne uprave (UN), okrajšava: dipl. jav. upr. (UN)
Kranj izvajanja študija: Kranj (redni in izredni študij), Ljubljana in Maribor (izredni študij)
Zaposlitev: Študijski program »Javna uprava« zaradi pridobljenega širokega spektra znanja tako s pravnega in upravnega področja kot tudi s področja prava EU in prava človekovih pravic diplomantom nudi pester izbor zaposlitve v javni upravi, institucijah EU, mednarodnih organizacijah ter v zasebnem sektorju, kjer so strokovnjaki s takšnim znanjem zelo cenjeni.

Miran Murnik, program: UN Javna uprava (1. letnik, II. Stopnje – Javna uprava)
»Za sprotno snov in pisne izdelke (seminarske) sem porabil cca. 1 uro na dan. Redno sem se udeleževal predavanj, kar mi je zelo olajšalo učenje za izpit. Za posamezen izpit sem se pripravljal med 10–14 dni, pri nekaterih težjih izpitih do 1 meseca. Največ časa za pripravo na izpit sta mi v 1. letniku vzela predmeta Osnove prava in Sodno in ustavnosodno varstvo. Pri večini predmetih dobiš literaturo od profesorja v E-učilnico. Knjige so na voljo v knjižnici. Na fakulteti imamo tudi svojo knjižnico. Sejma rabljene literature nimamo. Sem član študentskega sveta in vsako leto organiziramo projekt izmenjava izkušenj in zapiskov, na katerem študentje pridobijo od starejših letnikov informacije in izkušnje o predmetih in profesorjih, na voljo je tudi dodatno gradivo in zapiski. Všeč mi je, da nismo le številka, ampak si te profesor zapomni po imenu in tako potekajo predavanja bolj sproščeno. Izpostavil bi predavatelje, h katerim menim, da se splača hoditi: prof. dr. Avbelj, lekt. Kecman, as. Hudej, doc. dr. Justinek, izr. prof. Letnar Černič. Fakulteta nudi brezplačni redni študij, in ker predavanja potekajo popoldan od 16.30 do okvirno 20.30, je to tudi študij za zaposlene. Vpisal sem se zaradi napredovanja v službi in pridobitve univerzitetne stopnje. Študentski svet vsako leto organizira novoletno večerjo s profesorji, kjer se poveselimo skupaj in bolje spoznamo. Predavanja niso obvezna in kadar čas ne dopušča lahko zamujeno nadoknadiš. Medtem ko se pri vajah upošteva prisotnost. V študentskem svetu izvajamo projekte, okrogle mize, oglede institucij. Fakulteta pa organizira jesenske, spomladne, poletne šole, okrogle mize, kjer poleg znanj, študentje pridobijo kreditne točke v višini enega izbirnega predmeta (3KT).«

Jasna Ibradzic, program: UN Javna uprava
»Glede učenja je pomembno, se ste organizirani, da sledite sami sebi in pravočasno začnete pisati seminarske naloge, saj že s tem spoznavate predmet. Pri nekaterih predmetih se zbirajo točke za pristop k izpitu. Udeležujte se predavanj in študentje sodelujte med seboj, hkrati pa pravočasno predelajte informacije o predmetu. Učim se teden dni pred izpitom, odvisno od predmeta. S skupino študentov, ki smo redno hodili na predavanja, smo uporabljali za učenje svoje zapiske. Veliko je literature v naši spletni učilnici, v učnem gradivu in v knjižnici. Predavanja na fakulteti niso obvezna, iz izkušenj lahko povem, da je 70 % več uspeha, če študent obiskuje predavanja. Tudi zato ker so naši profesorji izjemni predavatelji in se lahko že na predavanjih veliko naučiš. Študijski program mi je zanimiv, ker spoznavamo politiko države, pravice ljudi, davke, zakone, naučite se veliko in lahko postanete uspešni voditelji v javni upravi, če vam je v prioriteti takšna pot. Sama sem že redno zaposlena in mamica, vendar sem za vse imela čas, če sem se pravočasno organizirala. Organizacija in vztrajnost sta velikega pomena. Všeč mi je bilo tudi obiskovanje spomladanskih šol.«


 

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V primeru sprejetja sklepa o omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi ali poklicni maturi ali zaključnem izpitu ter na podlagi splošnega uspeha 3. in 4. letnika.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: diplomant/diplomantka javne uprave (UN), okrajšava: dipl. jav. upr. (UN)
Kranj izvajanja študija: Kranj (redni in izredni študij), Ljubljana in Maribor (izredni študij)
Zaposlitev: Diplomanti študijskega programa »Državne in evropske študije« se lahko zaposlijo na različnih ministrstvih, javnih agencijah, finančni upravi RS, davčni upravi RS, v mednarodnih organizacijah in v institucijah Evropske unije. Zaposlitev je možna tako v javnem kot tudi zasebnem sektorju, kjer so strokovnjaki s širokim spektrom znanja iz uprave ter delovanja institucij EU vedno cenjeni.

Miran Murnik, program: VS Javna uprava
»Faks je primeren za vsakogar, ki želi razširiti svoje obzorja s področja javne uprave in za tiste, ki že delajo v javni upravi, pa bi si radi povečali možnost napredovanja v službi. Dostopen je vsakomur saj nudi brezplačni redni študij, predavanja pa potekajo popoldan od 16.30 do okvirno 20.30. Sprejemnih izpitov na fakulteti ni. Za posamezni izpit se pripravljam okoli 14 dni, pri težjih izpitih pa tudi več. Pri nekaterih predmetih je potrebno za pristop k izpitu napisati seminarsko nalogo. Večino literature dobimo od profesorjev na internetni strani (eštudent). Na fakulteti imamo tudi svojo knjižnico, tako da se nekaj gradiva da dobiti v njej, vsako leto v decembru pa organiziramo izmenjavo izkušenj in zapiskov. Predavanja niso obvezna, pri vajah pa se upošteva prisotnost, vseeno pa študij dopušča dovolj prostega časa.«


Število točk potrebnih za vpis

20162017201820192020
Javna uprava UN (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Javna uprava UN (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Upravno pravo VS (redni)/brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Upravno pravo VS (iredni)/brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

 

PUSTITE KOMENTAR