Domov Fakulteta za dizajn, Samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na primorskem

Fakulteta za dizajn, Samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na primorskem

Študij na Fakulteti za dizajn je zasnovan interdisciplinarno in poteka v dinamičnem okolju ter v tesni povezanosti študentov in profesorjev – akademsko in strokovno usposobljenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki s svojim znanjem ter ustvarjalnostjo soustvarjajo prihodnost študentov – bodočih dizajnerjev.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 10 Prevale, Trzin 1236, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Mileva Miškovič
Funkcija: vodja študentskega referata
Uradne ure: vsak dan od 10:00 do 12:00 ter od 14:30 – 16:30; torek od 17:30 do 18:30 ( Gerbičeva 51, Ljubljana)
Mail: [email protected]; [email protected]
Telefon: 059 23 50 10; 031 383 883
Spletna stran: http://www.fd.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 1

Študentom Fakultete za dizajn fakulteta omogoča:

 • praktično, projektno delo v studijih, v sklopu pedagoškega procesa,
 • sodelovanje na različnih domačih in mednarodnih projektih, natečajih in konferencah,
 • intenzivno sodelovanje s podjetji preko fakultetnih laboratorijev,
 • svetovanje pri odločanju o nadaljnji karierni poti v sklopu Kariernega centra,
 • predavanja, delavnice, okrogle mize z mednarodno uveljavljenimi strokovnjaki in Alumniji fakultete,
 • veliko število izbirnih predmetov, s pomočjo katerih lahko nadgrajujete ali dopolnjujete svoje znanje,
 • strokovne ekskurzije (tudi v tujino),
 • veliko možnost izbire Erasmus+ izmenjav (več kot 50 bilateralnih pogodb),
 • možnost soupravljanja fakultete preko Študentskega sveta in drugih organov fakultete,
 • druženje s študenti drugih fakultet doma in v tujini v sklopu medinstitucionalnih projektov.

Študijski proces poteka na lokaciji  Prevale 10, Trzin (sedež fakultete)  in na dislocirani enoti Gerbičeva 51, Ljubljana (Hiša za dizajn management in inovacije).

Vse podrobnejše informacije se nahajajo na naši NOVI SPLETNI STRANI: https://fd.si/

Facebook:  https://www.facebook.com/fakultetazadizajn.facultyofdesign/

Vsa vaša vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov: [email protected], z veseljem vam bomo odgovorili!

Oglasno sporočilo 


Fakulteta za dizajn (pridružena članica UPR) izvaja 3 letni VŠ strokovni študijski program I. stopnje – Dizajn in II. stopnje Dizajn, ki študentom ponuja smeri:

 • vizualne komunikacije,
 • dizajn management,
 • tekstilije in oblačila,
 • notranja oprema in
 • nakit.

Na vseh smereh lahko študirate tudi izredno. Za vpis na fakulteto morajo študentje opraviti preizkus nadarjenosti.

Ker so vse smeri oblikovane interdisciplinarno, se študijsko delo odvija v dinamičnem okolju in povezanosti profesorjev in študentov. Interdisciplinarna zasnova študija študentom ponuja možnost komunikacije s strokovnjaki različnih profilov in razvoj odnosa ter odgovornosti do dela, naročnikov, uporabnikov in sodelavcev. Fakulteta za dizajn je tesno povezana z gospodarstvom, kar omogoča oblikovanje karieristih priložnosti za študente in diplomante. Ponujajo pa jim tudi pomoč pri oblikovanju lastnega podjetja ali blagovne znamke. Študentje pa lahko sodelujejo tudi na projektnem delu, natečajih, konferencah, predavanjih, delavnicah, Študentskem svetu ali sodelujejo z gospodarstvom preko fakultetnih laboratorijev, ali pa se odpravijo na Erazmus+ izmenjavo.

vir spletna stran fakultete


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): DIZAJN (smeri: Notranja oprema, Tekstilije in oblačila, Vizualne komunikacije, Dizajn management, Nakit)

Visokošolski strokovni študijski program DIZAJN traja tri leta, oziroma 6 semestrov in obsega skupaj 180 kreditnih točk po ECTS. Kandidati se lahko vpišejo na redni in izredni študij. Pogoji za vpis so enaki za redni in izredni študij.

Prosta študijska mesta:

 • Notranja oprema (30 mest redni študij/20 mest izredni študij),
 • Vizualne komunikacije (25 mest redni študij/20 mest izredni študij),
 • Tekstilije in oblačila (15 mest redni študij/5 mest izredni študij ,
 • Dizajn management (20 mest izredni študij) in
 • Nakit (10 mest izredni študij).

V visokošolski strokovni študijski program Dizajna se lahko vpiše kdor, je opravil:

 • maturo,
 • poklicno maturo,
 • zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

Vpisni pogoji

Pogoj za vpis na fakulteto je OPRAVLJEN PREIZKUS NADARJENOSTI.

Preizkus nadarjenosti za študij dizajna je sestavljen iz pisnega dela, kjer se preverja sposobnost kandidata glede na:

 • nadarjenost za oblikovanje,
 • kreativnost,
 • sposobnost opazovanja in vizualnega izražanja,
 • sposobnost za likovno dojemanje (prostorska predstava),
 • kakovost izvedbe.

Na ustnem delu izpita se preverja:

 • motive in afiniteto do dizajna,
 • sposobnost kritičnega mišljenja,
 • sposobnost abstraktnega mišljenja,
 • ustvarjalnost,
 • povezovanje vsebin,
 • retorične sposobnosti.

O datumih sprejemnih izpitov in drugih podrobnostih, vas bodo obvestili na informativnih dneh oz. preko spletne strani fakultete in drugih medijev.

Vsem bodočim študentom ponujajo možnost PRIPRAVLJALNIH TEČAJEV NA SPREJEMNE IZPITE »SOBOTNE AKADEMIJE«. Več informacij na spletni strani: https://fd.si/sobotne-akademije-2021-pripravljalne-delavnice-na-sprejemne-izpite.html

PRVI PRIJAVNI ROK: 16. 2. do 19. 3. 2021

DRUGI PRIJAVNI ROK: 20. 8. do 27. 8. 2021

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu:

Če preizkus nadarjenosti uspešno opravi večje število kandidatov kot je razpisnih mest, komisija za sprejemne izpite FD število kandidatov sprejme na osnovi naslednjih kriterijev:

 • uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti: 90% točk,
 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 5% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5 % točk.

Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani dizajner / diplomirana dizajnerka (VI/2)


 

Vabimo vas, da jih obiščete na INFORMATIVNIH DNEVIH, KI BODO:

PETEK, 12. FEBRUAR:

OB 10.00:

 • VIZUALNE KOMUNIKACIJE po spletu
 • NOTRANJA OPREMA po spletu

OB 12.00:

 • TEKSTILIJE IN OBLAČILA po spletu

OB 14.00:

 • VIZUALNE KOMUNIKACIJE po spletu
 • NOTRANJA OPREMA po spletu

SOBOTA, 13. FEBRUAR:

OB 10.00:

 • VIZUALNE KOMUNIKACIJE po spletu
 • NOTRANJA OPREMA po spletu

OB 12.00:

 • TEKSTILIJE IN OBLAČILA po spletu

OB 14.00:

 • VIZUALNE KOMUNIKACIJE po spletu
 • NOTRANJA OPREMA po spletu

ZA SMERI DIZAJN MANAGEMENT IN NAKIT:

PETEK, 12. 2. 2021 ob 12.00:

 • DIZAJN MANAGEMENT po spletu
 • NAKIT po spletu

SOBOTA, 13. 2. 2021 ob 12.00:

 • DIZAJN MANAGEMENT po spletu
 • NAKIT po splet

Dodatni informativni dnevi za TI DVE smeri bodo ŠE:

 1. 2., 22. 3., 19. 4., 24. 5., 21. 6., 12. 7., 23. 8., 13. 9., vsakič ob 12.00 uri po SPLETU (Google Meet).

Oglasno sporočilo

Klemen Ožbolt, program: VS Dizajn management, 2. letnik  
»Za vpis na mojo smer študija je treba opraviti sprejemni izpit. Ni bil zahteven, zdel se mi je kot uvod v študij na katerega sem se vpisal. Študij se izvaja štirikrat tedensko in ima izredno zanimivo snov. Na naši smeri je veliko vsebin povezanih z oblikovanjem in managementom. Med predavanji si poskušam čim več zapisati, da imam svoje zapiske za učenje med izpitnim obdobjem. Meni so najtežji tisti predmeti, katere se je treba naučiti in »napiflati«. Vsaka smer ima svoje težke predmete, pri nas mi je bil Uvod v materiale. Pri vsakem predmetu dobimo priporočeno literaturo. Veliko si že poiščem na spletu, ker obstaja ogromno gradiva. Na fakulteti imamo tudi dobro založeno knjižnico. Za nakup gradiva nisem zapravil veliko, kajti gradivo si sposodim. Pri nas je veliko praktičnega dela, manj teorije. Prisotnost je obvezna 80 % na predavanjih in 100 % na vajah, dobro je da si prisoten, saj dobiš veliko informacij za izpit. Profesorji so izredno dobri in ti z veseljem pomagajo, če ti kaj ne gre. Pozitivno je to, da je to poklic prihodnosti. Negativna stvar mojega programa je v tem, da še ni vpeljan v podjetja in s tem tudi velikokrat moram razlagati kaj sploh ta študij je. Po študiju si želim ustanoviti svoje podjetje. Dijakom priporočam vpis zaradi zanimivega procesa študija. Lahko delam, hkrati sodelujem v študentskem svetu na fakulteti. Hodim na delavnice in seminarje, kajti dizajn me izjemno zanima. Na fakulteti imamo tudi karierni center v katerem te usmerjajo pri načrtovanju kariere in še mnogo drugih stvari.«

Mojca Kotnik, program: VS Dizajn – Vizualne komunikacije 
»Na sprejemnih izpitih je velik poudarek na samem mišljenju posameznika, kako razmišlja, kaj želi sporočiti in doprinesti s svojim ustvarjanjem. Študij temelji na ustvarjalnosti in različnih projektih, kjer se tako rekoč praktično učimo teorije. Sicer gre tudi za neko mero teorije, ki sicer ni prezahtevna ali preobsežna, če se stvari delajo sproti. Pred teoretičnimi izpiti in zagovori je potrebno za knjigami presedeti še morda kakšno dodatno uro ali dve. V 1. letniku je najobsežnejši predmet teorija barve, deli se na dva dela (teorijo in vaje), v kolikor se stvari delajo z entuziazmom in zanimanjem tudi ta predmet ne predstavlja problemov, saj vso teorijo predelamo na praktičnih primerih (vajah). Predavanja so pri skoraj vseh predmetih zasnovana iz vaj in teorije. Prisotnost se konstantno preverja in je eden izmed poglavitnih faktorjev za pristop k opravljanju izpita. Na samih predavanjih je dobro dorečeno, kaj se zahteva na izpitu in kaj ne. Med večino predavanj se izvajajo sprotni popravki, ki spodbujajo k napredku in razvijanju projektnih nalog. Pomemben je odnos, ki ga zgradiš s profesorji in predavatelji. Veliko predavateljev prihaja iz podjetji in s tem prenašajo znanje, ki je praktično, koristno in v praksi zelo uporabno, včasih še malenkost bolj kot teorija.«

Teja Samsa Teja Samsa, program: VS Dizajn – Notranja oprema
»Za sprejem na fakulteto so potrebni sprejemni izpiti, ki štejejo 90 % potrebnih točk (ostalih 10% štejejo ocene in matura). Predavanja potekajo povprečno le 4 ure na dan, zato imamo veliko domačih nalog, ki jih kasneje predstavimo in nadgrajujemo na korekturah. Najbolj zanimiv predmet je studio. Pri teoretičnih je učenja več in za dober uspeh se je treba učiti sproti, pri praktičnih pa je veliko dela. V 1. letniku je najtežji predmet zgodovina pohištva, ki je zahteven zaradi obsega snovi. Predavanja in vaje so obvezna, prisotnost se preverja. Za razumevanje snovi in sprotno opravljanje vaj oziroma nalog je prisotnost ključna. Večinoma snov predelujemo iz skript profesorjev, ki so dosegljive na spletni strani. Priporočeno literaturo si izposodimo v knjižnici. Fakulteta je posebna zaradi svoje majhnosti, saj le ta omogoča individualno posvečanje profesorjev študentom. Pozitivna stran moje smeri študija je, da študij ne zajema zgolj področja notranje opreme temveč ponuja tudi osnovno znanje iz drugih področji npr. video, grafično oblikovanje, fotografija ipd.«


Število točk potrebnih za vpis

 

20162017201820192020
Dizajn – notranja oprema VS (redni)67,8169,0666,8173,1287,83
Dizajn – notranja oprema VS  (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Dizajn – tekstilije in oblačila VS (redni)omejitevbrez omejitveomejitevbrez omejitve65,71
Dizajn – tekstilije in oblačila VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Dizajn – vizualne komunikacije VS (redni)84,5889,2685,4589,3193,23
Dizajn – vizualne komunikacije VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Nakit VS (redni)brez omejitvebrez omejitve

PUSTITE KOMENTAR