Fakulteta za dizajn

Fakulteta za dizajn

Temeljni cilj programa Fakultete za dizajn je usposobiti strokovnjake, ki bodo s svojimi oblikovalskimi rešitvami pripomogli k povečanju možnosti prodora in razvoja slovenskega oblikovanja na globalni trg.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 10 Prevale, Trzin 1236, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Mileva Miškovič
Funkcija: vodja študentskega referata
Uradne ure: vsak dan med 10.00 in 12.00 ter 14.00 in 16.00
Mail: [email protected]
Telefon: 05/923 50 10
Spletna stran: http://www.fd.si/
Št. dodiplomskih programov: 4
Št. podiplomskih programov: 4

Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): DIZAJN (smeri: Notranja oprema, Tekstilije in oblačila, Vizualne komunikacije, Dizajn management)

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti: 90 % točk, splošni uspeh pri poklicni/splošni maturi: 5 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5 % točk
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani dizajner / diplomirana dizajnerka
Zaposlitev: program nudi diplomantom možnost hitre integracije na trg delovne sile in preko prakse, možnosti uveljavljanja ter delovanja tako na slovenskih, kot na mednarodnih trgih oblikovalske stroke

Teja Samsa

Teja Samsa, smer: Notranja oprema, 2. letnik
»Za sprejem na fakulteto so potrebni sprejemni izpiti, ki štejejo 90 % potrebnih točk (ostalih 10% štejejo ocene in matura). Predavanja potekajo povprečno le 4 ure na dan, zato imamo veliko domačih nalog, ki jih kasneje predstavimo in nadgrajujemo na korekturah. Najbolj zanimiv predmet je studio. Pri teoretičnih je učenja več in za dober uspeh se je treba učiti sproti, pri praktičnih pa je veliko dela. V 1. letniku je najtežji predmet zgodovina pohištva, ki je zahteven zaradi obsega snovi. Predavanja in vaje so obvezna, prisotnost se preverja. Za razumevanje snovi in sprotno opravljanje vaj oziroma nalog je prisotnost ključna. Večinoma snov predelujemo iz skript profesorjev, ki so dosegljive na spletni strani. Priporočeno literaturo si izposodimo v knjižnici. Fakulteta je posebna zaradi svoje majhnosti, saj le ta omogoča individualno posvečanje profesorjev študentom. Pozitivna stran moje smeri študija je, da študij ne zajema zgolj področja notranje opreme temveč ponuja tudi osnovno znanje iz drugih področji npr. video, grafično oblikovanje, fotografija ipd.«

Almina Duraković, smer: Tekstilije in oblačila
»Za sprejem na fakulteto so potrebni sprejemni izpiti, na katere se je treba dobro pripraviti. Študij sicer zahteva sprotno opravljanje vaj, projektov in ne poteka klasično. Dela se vsak dan, včasih tudi med vikendi. Vsi predmeti so zelo zanimivi, učenje je interdisciplinarno, informacije zbiramo tako iz profesorskih skript, kot tudi spleta, knjižnice itd. Stroški gradiva so minimalni. Prisotnost se preverja, minimalna je 80 %, na vajah pa 100 %. Sama narava dela in vsebine predmetov so naravnane tako, da jih preizkusimo na vajah, projektih, kasneje sledijo korekture. Dobro je tudi to, da večina profesorjev izhaja iz prakse, odnos in stik s študenti pa je zelo oseben in individualen. Predmeti se med seboj povezujejo in dopolnjujejo ter tako tvorijo smiselno celoto. Fakulteta je mlada, moderna in drugačna od ostalih, saj se prilagaja spremembam in je v stiku s časom, kar pa je tudi nujno potrebno za dizajnersko šolo.«


Število točk potrebnih za vpis

2014 2015 2016
Dizajn – notranja oprema VS (redni) 71,37 65,06 67,81
Dizajn – notranja oprema VS  (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Dizajn – tekstilije in oblačila VS (redni) omejitev omejitev omejitev
Dizajn – tekstilije in oblačila VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Dizajn – vizualne komunikacije VS (redni) 85,53 78,52 84,58
Dizajn – vizualne komunikacije VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve