Domov Fakulteta za dizajn, Samostojni visokošolski zavod

Fakulteta za dizajn, Samostojni visokošolski zavod

Študij na Fakulteti za dizajn je zasnovan interdisciplinarno in poteka v dinamičnem okolju ter v tesni povezanosti študentov in profesorjev – akademsko in strokovno usposobljenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki s svojim znanjem ter ustvarjalnostjo soustvarjajo prihodnost študentov – bodočih dizajnerjev.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Dunajska cesta 129, Ljubljana, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Mileva Miškovič
Funkcija: vodja študentskega referata
Uradne ure: vsak dan od 10:00 do 12:00 ter od 14:30 – 16:30; torek od 17:30 do 18:30 ( Gerbičeva 51, Ljubljana)
Mail: referat@fd.si; info@fd.si
Telefon: 059 23 50 10; 031 383 883
Spletna stran: http://www.fd.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 1

Fakulteta za dizajn izvaja 3 letni VŠ strokovni študijski program I. stopnje – Dizajn in II. stopnje Dizajn, ki študentom ponuja smeri:

 • vizualne komunikacije,
 • notranja oprema
 • moda in tekstilije,
 • dizajn management in
 • nakit.

Na vseh smereh lahko študirate tudi izredno. Za vpis na fakulteto morajo študentje opraviti preizkus nadarjenosti.

Ker so vse smeri oblikovane interdisciplinarno, se študijsko delo odvija v dinamičnem okolju in povezanosti profesorjev in študentov. Interdisciplinarna zasnova študija študentom ponuja možnost komunikacije s strokovnjaki različnih profilov in razvoj odnosa ter odgovornosti do dela, naročnikov, uporabnikov in sodelavcev. Fakulteta za dizajn je tesno povezana z gospodarstvom, kar omogoča oblikovanje karieristih priložnosti za študente in diplomante. Ponujajo pa jim tudi pomoč pri oblikovanju lastnega podjetja ali blagovne znamke. Študentje pa lahko sodelujejo tudi na projektnem delu, natečajih, konferencah, predavanjih, delavnicah, Študentskem svetu ali sodelujejo z gospodarstvom preko fakultetnih laboratorijev, ali pa se odpravijo na Erazmus+ izmenjavo.

vir spletna stran fakultete


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): DIZAJN (smeri: Notranja oprema, Moda in tekstilije, Vizualne komunikacije, Dizajn management, Nakit): Kandidati se lahko vpišejo na redni in izredni študij. Pogoji za vpis so enaki za redni in izredni študij.

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: Če preizkus nadarjenosti uspešno opravi večje število kandidatov kot je razpisnih mest, komisija za sprejemne izpite FD število kandidatov sprejme na osnovi naslednjih kriterijev:

 • uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti: 90 % točk,
 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 5 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5 % točk.

Vpisni pogoji: Pogoj za vpis na fakulteto je OPRAVLJEN PREIZKUS NADARJENOSTI. S pisnim delom (portfolio) v preizkusu nadarjenosti preverjamo naslednje sposobnosti kandidatov:

 • nadarjenost za likovno in prostorsko dojemanje in izražanje,
 • kvaliteta likovne kompozicije, kvaliteta izvedbe,
 • nadarjenost za oblikovanje, kreativne rešitve in umetniški pristop,
 • sposobnost opazovanja in vizualnega izražanja, risarske spretnosti.

Z ustnim delom (intervju) v preizkusu nadarjenosti preverjamo naslednje sposobnosti kandidatov:

 • motive in emocionalno afiniteto do dizajna,
 • objektivnost (izražanje stališč, vrednotenje prostora, odnosov, razmer, itd.),
 • željo po spremembah,
 • kreativnost,
 • povezovanja vsebin,
 • sposobnost abstraktnega mišljenja,
 • sproščenost v razgovoru oz. retorične sposobnosti.

O datumih sprejemnih izpitov in drugih podrobnostih, vas bodo obvestili na informativnih dneh oz. preko spletne strani fakultete in drugih medijev.

Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani dizajner / diplomirana dizajnerka (VI/2)
Zaposlitev: Interdisciplinarna zasnova študija ponuja možnost komunikacije s strokovnjaki različnih profilov in razvoj odnosa ter odgovornosti do dela, naročnikov, uporabnikov in sodelavcev. Tesna povezava z gospodarstvom omogoča oblikovanje karieristih priložnosti za študente in diplomante ter pomoč pri oblikovanju lastnega podjetja ali blagovne znamke.

Klemen Ožbolt, program: VS Dizajn management 
»Vpisni pogoj je opravljanje sprejemnega izpita, ki se mi ni zdel zahteven. Bolj bi ga opisal kot nekakšen uvod v študij. Pozitivna stran študijskega programa je to, da gre za poklic prihodnosti. Negativna pa je v tem, da še ni vpeljan v podjetja in s tem tudi velikokrat razlagam, kaj sploh ta študij je. Veliko vsebin je povezanih z oblikovanjem in managementom. Dijakom priporočam vpis zaradi zanimivega procesa študija. Veliko je praktičnega dela, manj teorije. Na vsaki smeri so težji predmeti, meni so to tisti, katere se moram naučiti in ”napiflati”. Na moji smeri je bil najtežji predmet Uvod v materiale. Študijske obveznosti na fakulteti potekajo štirikrat tedensko, med njimi si probam čim več zapisati, da imam lastne zapiske. Gradivo si sposojam, zato zanj nisem zapravil veliko. Poiščem ga tudi na spletu, hkrati imamo dobro založeno knjižnico. Udeležba na vajah je obvezna oz. 100 %, na predavanjih 80 %. Bodite prisotni, saj tako dobite veliko informacij za izpit. Profesorji so izredno dobri in z veseljem pomagajo. Na fakulteti imamo karierni center, v katerem nas usmerjajo pri načrtovanju kariere in še pri mnogo drugih stvareh. Po študiju si želim ustanoviti svoje podjetje. Ob študiju lahko delam, hkrati sodelujem v študentskem svetu ter hodim na delavnice in seminarje, kajti dizajn me izjemno zanima.«

Mojca Kotnik, program: VS Dizajn – Vizualne komunikacije 
»Na sprejemnih izpitih je velik poudarek na samem mišljenju posameznika, kako razmišlja, kaj želi sporočiti in doprinesti s svojim ustvarjanjem. Študij temelji na ustvarjalnosti in različnih projektih, kjer se tako rekoč praktično učimo teorije. Sicer gre tudi za neko mero teorije, ki sicer ni prezahtevna ali preobsežna, če se stvari delajo sproti. Pred teoretičnimi izpiti in zagovori je potrebno za knjigami presedeti še morda kakšno dodatno uro ali dve. V 1. letniku je najobsežnejši predmet teorija barve, deli se na dva dela (teorijo in vaje), v kolikor se stvari delajo z entuziazmom in zanimanjem tudi ta predmet ne predstavlja problemov, saj vso teorijo predelamo na praktičnih primerih (vajah). Predavanja so pri skoraj vseh predmetih zasnovana iz vaj in teorije. Prisotnost se konstantno preverja in je eden izmed poglavitnih faktorjev za pristop k opravljanju izpita. Na samih predavanjih je dobro dorečeno, kaj se zahteva na izpitu in kaj ne. Med večino predavanj se izvajajo sprotni popravki, ki spodbujajo k napredku in razvijanju projektnih nalog. Pomemben je odnos, ki ga zgradiš s profesorji in predavatelji. Veliko predavateljev prihaja iz podjetji in s tem prenašajo znanje, ki je praktično, koristno in v praksi zelo uporabno, včasih še malenkost bolj kot teorija.«

Teja Samsa Teja Samsa, program: VS Dizajn – Notranja oprema
»Za sprejem na fakulteto so potrebni sprejemni izpiti, ki štejejo 90 % potrebnih točk (ostalih 10% štejejo ocene in matura). Predavanja potekajo povprečno le 4 ure na dan, zato imamo veliko domačih nalog, ki jih kasneje predstavimo in nadgrajujemo na korekturah. Najbolj zanimiv predmet je studio. Pri teoretičnih je učenja več in za dober uspeh se je treba učiti sproti, pri praktičnih pa je veliko dela. V 1. letniku je najtežji predmet zgodovina pohištva, ki je zahteven zaradi obsega snovi. Predavanja in vaje so obvezna, prisotnost se preverja. Za razumevanje snovi in sprotno opravljanje vaj oziroma nalog je prisotnost ključna. Večinoma snov predelujemo iz skript profesorjev, ki so dosegljive na spletni strani. Priporočeno literaturo si izposodimo v knjižnici. Fakulteta je posebna zaradi svoje majhnosti, saj le ta omogoča individualno posvečanje profesorjev študentom. Pozitivna stran moje smeri študija je, da študij ne zajema zgolj področja notranje opreme temveč ponuja tudi osnovno znanje iz drugih področji npr. video, grafično oblikovanje, fotografija ipd.«


Število točk potrebnih za vpis

20182019202020212022
Dizajn – notranja oprema VS (redni)66,8173,1287,8386,1286,37
Dizajn – notranja oprema VS  (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Dizajn – tekstilije in oblačila VS (redni)omejitevbrez omejitve65,7164,76/
Dizajn – tekstilije in oblačila VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Dizajn – moda in tekstilije VS (redni); prej Dizajn – tekstilije in oblačila////brez omejitve
Dizajn – moda in tekstilije VS (izredni); prej Dizajn – tekstilije in oblačila////brez omejitve
Dizajn – vizualne komunikacije VS (redni)85,4589,3193,2385,5389,53
Dizajn – vizualne komunikacije VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Nakit VS (redni)brez omejitvebrez omejitve//

KOMENTARJI

  • Pozdravljeni,

   vpis v 2. krogu tudi na tej fakulteti poteka od 19. 8. do 23. 8. 2022. Preizkusi nadarjenosti bodo potekali: po drugem prijavnem roku: in 9. 9. 2022. (Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku še prosta mesta, bo preizkus nadarjenosti v drugem prijavnem roku.) Število vpisnih mest za 2. krog še ni znano, saj vpisi v 1. krogu še potekajo.

   Preverite še na spletni strani fakultete za dizajn še ostale pogoje / informacije.

   LP,
   Ekipa DijaskiSvet.si

PUSTITE KOMENTAR