HTML Code here
Fakulteta za dizajn

Fakulteta za dizajn

Študij na Fakulteti za dizajn je zasnovan interdisciplinarno in poteka v dinamičnem okolju ter v tesni povezanosti študentov in profesorjev – akademsko in strokovno usposobljenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki s svojim znanjem ter ustvarjalnostjo soustvarjajo prihodnost študentov – bodočih dizajnerjev.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 10 Prevale, Trzin 1236, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Mileva Miškovič
Funkcija: vodja študentskega referata
Uradne ure: vsak dan od 10:00 do 12:00 ter od 14:30 – 16:30; četrtek od 15:00 do 18:00 (Gerbičeva 51, Ljubljana)
Mail: [email protected]; [email protected]
Telefon: 059 23 50 10; 031 383 883
Spletna stran: http://www.fd.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 1

O Fakulteti za dizajn

Fakulteta za dizajn, je samostojni visokošolski zavod ter pridružena članica Univerze na Primorskem. FD izvaja triletni visokošolski strokovni študijski program prve bolonjske stopnje »Dizajn« in magistrski študijski program druge bolonjske stopnje »Dizajn«. Študijski program Dizajn, na II. stopnji obsega štiri smeri: smer Notranja oprema, smer Vizualne komunikacije, smer Tekstilije in oblačila ter od l. 2014 dalje, še sodobno in izrazito interdisciplinarno zasnovano, smer Dizajn management.

Magistrski študijski program Dizajn

Magistrski program Dizajn v pedagoški proces vključuje najnovejše trende  na področju oblikovanja notranje opreme, vizualnih komunikacij, oblačil in tekstilnih materialov  ter managementa, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in družbeno odgovornost.  Študijski projekti  so realno zasnovani za potrebe družbenega okolja in so neposredno prenosljivi v gospodarstvo, s čimer se uresničuje povezovanje izobraževalnega, razvojno – raziskovalnega dela in gospodarstva. Program bo usposobil bodoče magistre dizajna na način, da bodo s pridobljenimi kompetencami opravljali najzahtevnejše naloge na področju razvoja in upravljanja inovativnih oblikovalskih rešitev.

Magistrski študijski program študentom nudi:

  • projektno delo v studijih na konkretnih oblikovalskih projektih;
  • interdisciplinarno povezovanje in sodelovanje s študenti drugih fakultet;
  • gostovanja priznanih domačih in tujih predavateljev;
  • možnost sodelovanja na različnih domačih in mednarodnih natečajih in konferencah;
  • intenzivno sodelovanje z gospodarstvom ter znanstveno-raziskovalno delo v sklopu mednarodnih raziskovalnih projektov;
  • pomoč pri uveljavljanju lastne blagovne znamke oz. lastnega podjetja.

Diplomanti magistrskega programa bodo našli zaposlitev v javnih in zasebnih gospodarskih družbah doma in v tujini, kjer bodo sodelovali tako v razvojnih oddelkih, v fazi proizvodnje, kot tudi v fazi prodaje storitve ali blaga končnemu kupcu.  V sklopu študija bodo pridobili tudi dovolj znanja, veščin in sposobnosti za kreiranje samostojne karierne poti, ki jo omogoča zagon lastnega podjetja.

Diplomanti magistrskega študijskega programa po uspešno zaključenem izobraževanju, pridobijo naziv magister/magistrica oblikovanja. Več informacij o magistrskem študiju po posameznih smereh ter predmetnik je dostopnih na: http://www.fd.si/studij/magistrski/.

Lokacija izvajanja študija

Študij se izvaja na lokacijah: Fakulteta za dizajn, Prevale 10, Trzin in Hiša za dizajn management in inovacije (HDMI), Gerbičeva 51, Ljubljana.

Način študija

Študij na 2. stopnji je organiziran izredno in traja 2 leti (4 semestri). Šolnina za magistrski študijski program je objavljena v Ceniku storitev FD, ki je objavljen na spletni strani fakultete :  http://www.fd.si/.

Pomembno: ob vpisu v 1. letnik  magistrskega študija  v študijskem letu 2018/2019, vam nudimo 25% popust na šolnino!

Število vpisnih mest in vpisni pogoji

FD vsako leto sprejme 100 študentov, od tega 30 na smer Notranja oprema, 25 na smer Vizualne komunikacije, 15 na smer Tekstilije in oblačila ter 30 na smer Dizajn management.

Vpisni pogoji izhajajo iz Razpisa za vpis v študijske programe 2. stopnje in so dostopni na: http://www.fd.si/.

Vsi kandidati morajo pred vpisom opraviti preizkus nadarjenosti. Pri preizkusu nadarjenosti se kandidatova usposobljenost na oblikovalskem področju preverja na osnovi pisnega dela in ustnega dela (intervjuja).

Vabimo vas, da se udeležite informativnih dni, ki bodo:

23. 5. – sreda – 10:00 (lokacija Prevale 10, Trzin)
20. 6. – sreda – 10:00 (lokacija Prevale 10, Trzin)
11. 7. – sreda – 10:00 (lokacija Prevale 10, Trzin)
29. 8. – sreda – 10:00 (lokacija Prevale 10, Trzin)
12. 9. – sreda – 10:00 (lokacija Prevale 10, Trzin)
Zainteresirani kandidati, ki se ne morejo udeležiti informativnih dni, se lahko udeležijo individualne predstavitve programa, po predhodni prijavi preko e- pošte: [email protected]

Kontakti

Fakulteta za dizajn, pridružena članica UP

Prevale 10, 1236 Trzin

Referat za študentske zadeve (ga. Mileva Miškovič): 059 23 50 10, 031 383 883 ali [email protected]

Spletna stran fakultete: http://www.fd.si/.

Facebook:  https://www.facebook.com/fakultetazadizajn.facultyofdesign/

oglasno sporočilo


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): DIZAJN (smeri: Notranja oprema, Tekstilije in oblačila, Vizualne komunikacije, Dizajn management)

Pogoj za vpis na fakulteto je OPRAVLJEN PREIZKUS NADARJENOSTI. Več informacij o preizkusu nadarjenosti lahko najdete na povezavi: http://www.fd.si/studij/vpisni-postopek/ oz. http://www.fd.si/razpis-in-navodila-za-vpis-v-program-dizajn-druga-stopnja/

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu:

Če preizkus nadarjenosti uspešno opravi večje število kandidatov kot je razpisnih mest, komisija za sprejemne izpite FD število kandidatov sprejme na osnovi naslednjih kriterijev:
•    uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti: 90%  točk
•    splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 5% točk
•    splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5 % točk
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani dizajner / diplomirana dizajnerka
Zaposlitev: program nudi diplomantom možnost hitre integracije na trg delovne sile in preko prakse, možnosti uveljavljanja ter delovanja tako na slovenskih, kot na mednarodnih trgih oblikovalske stroke

V magistrski študijski program Dizajn se lahko vpišejo diplomanti, ki so zaključili:

  • študijski program Dizajn 1. stopnje in dosegli 180 ECTS;
  • študijski program z drugih strokovnih področij (tehničnih, naravoslovnih, humanističnih),

če so pred vpisom opravili preizkus nadarjenosti in študijske obveznosti v skupnem obsegu 30 ECTS točk iz predmetov Vizualni jezik, Teorija barv, Materiali in postopki za oblikovanje interjerjev, Notranja oprema stanovanjskih objektov, Notranja oprema javnih objektov, Oblikovanje tekstilij, Oblikovanje oblačil, Načrtovanje vizualnih komunikacij, Tipografija.

Izredni študij: magistrski študijski program se izvaja kot izredni študij
Strokovni naslov: magister/ magistrica dizajna, z navedbo študijske smeri
Zaposlitev: Diplomanti magistrskega programa bodo našli zaposlitev v javnih in zasebnih gospodarskih družbah doma in v tujini, kjer bodo sodelovali tako v razvojnih oddelkih, v fazi proizvodnje, kot tudi v fazi prodaje storitve ali blaga končnemu kupcu.  V sklopu študija bodo pridobili tudi dovolj znanja, veščin in sposobnosti za kreiranje samostojne karierne poti, ki jo omogoča zagon lastnega podjetja.

Teja Samsa

Teja Samsa, smer: Notranja oprema, 2. letnik
»Za sprejem na fakulteto so potrebni sprejemni izpiti, ki štejejo 90 % potrebnih točk (ostalih 10% štejejo ocene in matura). Predavanja potekajo povprečno le 4 ure na dan, zato imamo veliko domačih nalog, ki jih kasneje predstavimo in nadgrajujemo na korekturah. Najbolj zanimiv predmet je studio. Pri teoretičnih je učenja več in za dober uspeh se je treba učiti sproti, pri praktičnih pa je veliko dela. V 1. letniku je najtežji predmet zgodovina pohištva, ki je zahteven zaradi obsega snovi. Predavanja in vaje so obvezna, prisotnost se preverja. Za razumevanje snovi in sprotno opravljanje vaj oziroma nalog je prisotnost ključna. Večinoma snov predelujemo iz skript profesorjev, ki so dosegljive na spletni strani. Priporočeno literaturo si izposodimo v knjižnici. Fakulteta je posebna zaradi svoje majhnosti, saj le ta omogoča individualno posvečanje profesorjev študentom. Pozitivna stran moje smeri študija je, da študij ne zajema zgolj področja notranje opreme temveč ponuja tudi osnovno znanje iz drugih področji npr. video, grafično oblikovanje, fotografija ipd.«


Število točk potrebnih za vpis

2014 2015 2016
Dizajn – notranja oprema VS (redni) 71,37 65,06 67,81
Dizajn – notranja oprema VS  (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Dizajn – tekstilije in oblačila VS (redni) omejitev omejitev omejitev
Dizajn – tekstilije in oblačila VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Dizajn – vizualne komunikacije VS (redni) 85,53 78,52 84,58
Dizajn – vizualne komunikacije VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Inline
Inline