Domov Fakulteta za dizajn

Fakulteta za dizajn

Študij na Fakulteti za dizajn je zasnovan interdisciplinarno in poteka v dinamičnem okolju ter v tesni povezanosti študentov in profesorjev – akademsko in strokovno usposobljenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki s svojim znanjem ter ustvarjalnostjo soustvarjajo prihodnost študentov – bodočih dizajnerjev.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 10 Prevale, Trzin 1236, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Mileva Miškovič
Funkcija: vodja študentskega referata
Uradne ure: vsak dan od 10:00 do 12:00 ter od 14:30 – 16:30; torek od 15:00 do 18:00 ( Gerbičeva 51, Ljubljana)
Mail: [email protected]; [email protected]
Telefon: 059 23 50 10; 031 383 883
Spletna stran: http://www.fd.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 1

Fakulteta za dizajn (pridružena članica UPR) izvaja 3 letni VŠ strokovni študijski program 1. stopnje – Dizajn in 2. stopnje Dizajn, ki študentom ponuja smeri

  • vizualne komunikacije,
  • dizajn management,
  • tekstilije in oblačila,
  • notranja oprema in
  • nakit (1. v študijske letu 2018/19 na 1. stopnji).

Na vseh smereh lahko študirate tudi izredno. Za vpis na fakulteto pa morajo študentje opraviti preizkus nadarjenosti.

Ker so vse smeri oblikovane interdisciplinarno, se študijsko delo odvija v dinamičnem okolju in povezanosti profesorjev in študentov. Interdisciplinarna zasnova študija študentom ponuja možnost komunikacije s strokovnjaki različnih profilov in razvoj odnosa ter odgovornosti do dela, naročnikov, uporabnikov in sodelavcev. Fakulteta za dizajn je tesno povezana z gospodarstvom, kar omogoča oblikovanje karieristih priložnosti za študente in diplomante. Ponujajo pa jim tudi pomoč pri oblikovanju lastnega podjetja ali blagovne znamke. Študentje pa lahko sodelujejo tudi na projektnem delu, natečajih, konferencah, predavanjih, delavnicah, Študentskem svetu ali sodelujejo z gospodarstvom preko fakultetnih laboratorijev, ali pa se odpravijo na Erazmus+ izmenjavo.

vir spletna stran fakultete


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): DIZAJN (smeri: Notranja oprema, Tekstilije in oblačila, Vizualne komunikacije, Dizajn management, Nakit)

Pogoj za vpis na fakulteto je OPRAVLJEN PREIZKUS NADARJENOSTI. Več informacij o preizkusu nadarjenosti lahko najdete na povezavi: http://www.fd.si/studij/vpisni-postopek/ oz. http://www.fd.si/razpis-in-navodila-za-vpis-v-program-dizajn-druga-stopnja/

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu:

Če preizkus nadarjenosti uspešno opravi večje število kandidatov kot je razpisnih mest, komisija za sprejemne izpite FD število kandidatov sprejme na osnovi naslednjih kriterijev:
•    uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti: 90%  točk
•    splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 5% točk
•    splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5 % točk
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani dizajner / diplomirana dizajnerka
Zaposlitev: program nudi diplomantom možnost hitre integracije na trg delovne sile in preko prakse, možnosti uveljavljanja ter delovanja tako na slovenskih, kot na mednarodnih trgih oblikovalske stroke

V magistrski študijski program Dizajn se lahko vpišejo diplomanti, ki so zaključili:

  • študijski program Dizajn 1. stopnje oz. študijski program 1. stopnje s področja oblikovanja, umetnosti ali arhitekture in dosegli 180 ECTS;
  • študijski program z drugih strokovnih področij (tehničnih, naravoslovnih, družboslovnih oz. humanističnih), če so pred vpisom opravili preizkus nadarjenosti in študijske obveznosti v skupnem obsegu 30 ECTS točk  s študijskih področij notranje opreme, tekstilij in oblačil, vizualnih komunikacij ter dizajn managementa;
  • visokošolski študijski program, sprejet pred 11.06.2004, z drugih strokovnih tehniških, naravoslovnih, družboslovnih oz. humanističnih področij, če so pred vpisom opravili preizkus nadarjenosti in študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS točk s študijskih področij notranje opreme, tekstilij in oblačil, vizualnih komunikacij ter dizajn managementa.

Izredni študij: magistrski študijski program se izvaja kot izredni študij
Strokovni naslov: magister/ magistrica dizajna, z navedbo študijske smeri
Zaposlitev: Diplomanti magistrskega programa bodo našli zaposlitev v javnih in zasebnih gospodarskih družbah doma in v tujini, kjer bodo sodelovali tako v razvojnih oddelkih, v fazi proizvodnje, kot tudi v fazi prodaje storitve ali blaga končnemu kupcu.  V sklopu študija bodo pridobili tudi dovolj znanja, veščin in sposobnosti za kreiranje samostojne karierne poti, ki jo omogoča zagon lastnega podjetja.

Mojca Kotnik, program: Vizualne komunikacije VŠ, 2. letnik
»Na sprejemnih izpitih je velik poudarek na samem mišljenju posameznika, kako razmišlja, kaj želi sporočiti in doprinesti s svojim ustvarjanjem. Študij temelji na ustvarjalnosti in različnih projektih, kjer se tako rekoč praktično učimo teorije. Sicer gre tudi za neko mero teorije, ki sicer ni prezahtevna ali preobsežna, če se stvari delajo sproti. Pred teoretičnimi izpiti in zagovori je potrebno za knjigami presedeti še morda kakšno dodatno uro ali dve. V 1. letniku je najobsežnejši predmet teorija barve, deli se na dva dela (teorijo in vaje), v kolikor se stvari delajo z entuziazmom in zanimanjem tudi ta predmet ne predstavlja problemov, saj vso teorijo predelamo na praktičnih primerih (vajah). Predavanja so pri skoraj vseh predmetih zasnovana iz vaj in teorije. Prisotnost se konstantno preverja in je eden izmed poglavitnih faktorjev za pristop k opravljanju izpita. Na samih predavanjih je dobro dorečeno, kaj se zahteva na izpitu in kaj ne. Med večino predavanj se izvajajo sprotni popravki, ki spodbujajo k napredku in razvijanju projektnih nalog. Pomemben je odnos, ki ga zgradiš s profesorji in predavatelji. Veliko predavateljev prihaja iz podjetji in s tem prenašajo znanje, ki je praktično, koristno in v praksi zelo uporabno, včasih še malenkost bolj kot teorija.«

Teja Samsa

Teja Samsa, program: Notranja oprema
»Za sprejem na fakulteto so potrebni sprejemni izpiti, ki štejejo 90 % potrebnih točk (ostalih 10% štejejo ocene in matura). Predavanja potekajo povprečno le 4 ure na dan, zato imamo veliko domačih nalog, ki jih kasneje predstavimo in nadgrajujemo na korekturah. Najbolj zanimiv predmet je studio. Pri teoretičnih je učenja več in za dober uspeh se je treba učiti sproti, pri praktičnih pa je veliko dela. V 1. letniku je najtežji predmet zgodovina pohištva, ki je zahteven zaradi obsega snovi. Predavanja in vaje so obvezna, prisotnost se preverja. Za razumevanje snovi in sprotno opravljanje vaj oziroma nalog je prisotnost ključna. Večinoma snov predelujemo iz skript profesorjev, ki so dosegljive na spletni strani. Priporočeno literaturo si izposodimo v knjižnici. Fakulteta je posebna zaradi svoje majhnosti, saj le ta omogoča individualno posvečanje profesorjev študentom. Pozitivna stran moje smeri študija je, da študij ne zajema zgolj področja notranje opreme temveč ponuja tudi osnovno znanje iz drugih področji npr. video, grafično oblikovanje, fotografija ipd.«


Število točk potrebnih za vpis

2015 2016 2017 2018
Dizajn – notranja oprema VS (redni) 65,06 67,81 69,06 66,81
Dizajn – notranja oprema VS  (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Dizajn – tekstilije in oblačila VS (redni) omejitev omejitev brez omejitve omejitev
Dizajn – tekstilije in oblačila VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Dizajn – vizualne komunikacije VS (redni) 78,52 84,58 89,26 85,45
Dizajn – vizualne komunikacije VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve

PUSTITE KOMENTAR