Fakulteta za dizajn

Fakulteta za dizajn

Študij na Fakulteti za dizajn je zasnovan interdisciplinarno in poteka v dinamičnem okolju ter v tesni povezanosti študentov in profesorjev – akademsko in strokovno usposobljenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki s svojim znanjem ter ustvarjalnostjo soustvarjajo prihodnost študentov – bodočih dizajnerjev.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 10 Prevale, Trzin 1236, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Mileva Miškovič
Funkcija: vodja študentskega referata
Uradne ure: vsak dan od 10:00 do 12:00 ter od 14:30 – 16:30; četrtek od 15:00 do 18:00 (Gerbičeva 51, Ljubljana)
Mail: [email protected]; [email protected]
Telefon: 059 23 50 10; 031 383 883
Spletna stran: http://www.fd.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 1

O Fakulteti za dizajn

Fakulteta za dizajn, je samostojni visokošolski zavod in pridružena članica Univerze na Primorskem. Izvaja triletni visokošolski strokovni študijski program prve bolonjske stopnje »Dizajn« in magistrski študijski program druge bolonjske stopnje »Dizajn«. Študijski program Dizajn, na II. stopnji obsega štiri smeri: smer Notranja oprema, smer Vizualne komunikacije, smer Tekstilije in oblačila ter od l. 2014 dalje, še sodobno in izrazito interdisciplinarno zasnovano, smer Dizajn management.


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): DIZAJN (smeri: Notranja oprema, Tekstilije in oblačila, Vizualne komunikacije, Dizajn management)

Pogoj za vpis na fakulteto je OPRAVLJEN PREIZKUS NADARJENOSTI. Več informacij o preizkusu nadarjenosti lahko najdete na povezavi: http://www.fd.si/studij/vpisni-postopek/ oz. http://www.fd.si/razpis-in-navodila-za-vpis-v-program-dizajn-druga-stopnja/

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu:

Če preizkus nadarjenosti uspešno opravi večje število kandidatov kot je razpisnih mest, komisija za sprejemne izpite FD število kandidatov sprejme na osnovi naslednjih kriterijev:
•    uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti: 90%  točk
•    splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 5% točk
•    splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5 % točk
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani dizajner / diplomirana dizajnerka
Zaposlitev: program nudi diplomantom možnost hitre integracije na trg delovne sile in preko prakse, možnosti uveljavljanja ter delovanja tako na slovenskih, kot na mednarodnih trgih oblikovalske stroke

V magistrski študijski program Dizajn se lahko vpišejo diplomanti, ki so zaključili:

  • študijski program Dizajn 1. stopnje in dosegli 180 ECTS;
  • študijski program z drugih strokovnih področij (tehničnih, naravoslovnih, humanističnih),

če so pred vpisom opravili preizkus nadarjenosti in študijske obveznosti v skupnem obsegu 30 ECTS točk iz predmetov Vizualni jezik, Teorija barv, Materiali in postopki za oblikovanje interjerjev, Notranja oprema stanovanjskih objektov, Notranja oprema javnih objektov, Oblikovanje tekstilij, Oblikovanje oblačil, Načrtovanje vizualnih komunikacij, Tipografija.

Izredni študij: magistrski študijski program se izvaja kot izredni študij
Strokovni naslov: magister/ magistrica dizajna, z navedbo študijske smeri
Zaposlitev: Diplomanti magistrskega programa bodo našli zaposlitev v javnih in zasebnih gospodarskih družbah doma in v tujini, kjer bodo sodelovali tako v razvojnih oddelkih, v fazi proizvodnje, kot tudi v fazi prodaje storitve ali blaga končnemu kupcu.  V sklopu študija bodo pridobili tudi dovolj znanja, veščin in sposobnosti za kreiranje samostojne karierne poti, ki jo omogoča zagon lastnega podjetja.

Teja Samsa

Teja Samsa, smer: Notranja oprema, 2. letnik
»Za sprejem na fakulteto so potrebni sprejemni izpiti, ki štejejo 90 % potrebnih točk (ostalih 10% štejejo ocene in matura). Predavanja potekajo povprečno le 4 ure na dan, zato imamo veliko domačih nalog, ki jih kasneje predstavimo in nadgrajujemo na korekturah. Najbolj zanimiv predmet je studio. Pri teoretičnih je učenja več in za dober uspeh se je treba učiti sproti, pri praktičnih pa je veliko dela. V 1. letniku je najtežji predmet zgodovina pohištva, ki je zahteven zaradi obsega snovi. Predavanja in vaje so obvezna, prisotnost se preverja. Za razumevanje snovi in sprotno opravljanje vaj oziroma nalog je prisotnost ključna. Večinoma snov predelujemo iz skript profesorjev, ki so dosegljive na spletni strani. Priporočeno literaturo si izposodimo v knjižnici. Fakulteta je posebna zaradi svoje majhnosti, saj le ta omogoča individualno posvečanje profesorjev študentom. Pozitivna stran moje smeri študija je, da študij ne zajema zgolj področja notranje opreme temveč ponuja tudi osnovno znanje iz drugih področji npr. video, grafično oblikovanje, fotografija ipd.«


Število točk potrebnih za vpis

2014 2015 2016
Dizajn – notranja oprema VS (redni) 71,37 65,06 67,81
Dizajn – notranja oprema VS  (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Dizajn – tekstilije in oblačila VS (redni) omejitev omejitev omejitev
Dizajn – tekstilije in oblačila VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Dizajn – vizualne komunikacije VS (redni) 85,53 78,52 84,58
Dizajn – vizualne komunikacije VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve

PUSTITE KOMENTARInline
Inline