Domov Erudio višja strokovna šola

Erudio višja strokovna šola

Erudio višja strokovna šola je organizacijska enota Erudio izobraževalnega centra.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana
 
Uradne ure: ponedeljek-petek: od 9:00 do 17:30
Mail: visjasola@erudio.si
Telefon: 01/500 86 81, 01/548 37 62
Spletna stran: https://www.erudio.si/slovenscina/visja-strokovna-sola/visja-strokovna-sola
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 12

Na spletni strani Erudio višja šola so zapisali svojo vizijo: želijo biti šola, ki pri učnem procesu aktivno uporablja informacijsko komunikacijsko tehnologijo ter širi ponudbo višješolskih programov skladno s potrebami družbe in razvojem višjega šolstva in ki je prepoznavna po vrhunskih predavateljih in osebnem odnosu do udeležencev.


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): EKONOMIST, GOSTINSTVO IN TURIZEM, VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA, GRADBENIŠTVO, ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE, LOGISTIČNO INŽENIRSTVO, INFORMATIKA, KOZMETIKA, VELNES (vsi tudi e-študij), MEHATRONIKA, MEDIJSKA PRODUKCIJA, STROJNIŠTVO

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Redni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: ekonomist, organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu,  inženir varstva okolja, inženir gradbeništva, organizator socialne mreže, inženir logistike, inženir informatike, kozmetik, organizator poslovanja v velneški dejavnosti, inženir mehatronike, inženir medijske produkcije, inženir strojništva
Zaposlitev: Ekonomist: na bankah, zavarovalnicah, računovodskih servisih, pri samostojnih podjetnikih, zavodih in manjših ter večjih poslovnih družbah; Gostinstvo in turizem: vodenje delovnih procesov, gostinskih in hotelskih obratov, delo v recepciji, v turističnih agenciji, vodenje potovanj, nabava in prodaja, vodenje delovnih skupin, organiziranje in nadzorovanje del, izvajanje analiz s področja poslovanja, izvajanje ekoloških, tehniških, varnostnih predpisov in sistema celovite kakovosti; Varstvo okolja in komunala: v različnih podjetjih, kot so komunalna podjetja, centralne čistilne naprave, oddelki večjih podjetij, kjer so zadolženi za upravljanje z odpadki, ipd.; Gradbeništvo: opravljanje in organizacijo različnih nalog s področja izvajanja gradbenih del, proizvodnje gradbenih materialov, projektiranja in inženiringa, ter takih, ki sodijo na področje dela upravnih organov, v agencijah za prodajo nepremičnin, za dela inštruktorja v gradbeništvu, dela na področju tehničnega svetovanja in prodajnega inženiringa, svetovalca za investicije ipd.; Organizator socialne mreže:  v nevladnih organizacijah in društvih, centrih za socialno delo, mladinskih domovih, materinskih domovih, varnih hišah, domovih za starejše, centrih za pomoč ljudem na domu, kriznih centrih za žrtve, drugih ustanovah na področju socialne dejavnosti; Logistično inženirstvo: na vseh področjih logistike in transporta ter špedicije v malih in srednjih podjetjih, kot tudi v velikih multinacionalkah; Informatika: informatik, vzdrževalec programske opreme, spletni programer, vodja IT podpore v podjetju; Kozmetika: v kozmetičnih centrih, salonih, zdraviliščih, kopališčih, SPA centrih, centrih za masažo, v podjetjih, kjer skrbijo za zdravje in zdrav življenjski slog, trženju ter prodaji kozmetičnih izdelkov in storitev; Velnes: v velnes centrih, kozmetičnih salonih, zdraviliščih, športnih organizacijah, kot so fitnes centri in različni vadbeni centri, v podjetjih, ki skrbijo za zdrav način življenja (prehransko svetovanje, obvladovanje stresa, ipd.); Mehatronika: podjetjih, ki avtomatizirajo obstoječe procese s planiranjem ter konstantno inovacijskih podjetjih, s principi modularne gradnje in projektnega izvajanja; Medijska produkcija: na področju materketinških organizacij, pri ponudnikih internetnih storitev, medijskih organizacijah, v različnih gospodarstvenih dejavnostih, kjer se srečujejo z medijsko produkcijo itd.; Strojništvo: v robotiki, avtomobilski industriji, kot samostojni podjetniki, vodje oddelka v podjetnih, nadzorniki in vzdrževalci tehnoloških procesov itd.

PUSTITE KOMENTAR