Domov Ekonomska šola Novo mesto – Višja strokovna šola

Ekonomska šola Novo mesto – Višja strokovna šola

Cilj izobraževalnega programa je pridobitev višje strokovne izobrazbe za ekonomista oziroma inžinerja medijske produkcije.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Ulica talcev 3a, 8000 Novo mesto
 
Kontaktna oseba: Barbara Štor
Funkcija: referentka
Uradne ure: Ponedeljek–petek: 10.00–12.00
Mail: [email protected], [email protected]
Telefon: 07/393 32 67
Spletna stran: http://www.esnm-visja.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2

Na spletni strani je zapisano, da Višja strokovna šola Novo mesto sledi svoji viziji, ki se glasi: “S strokovnim delom in osebnim odnosom do študentov zagotavljamo kakovosten študij ter uspešne diplomante s karierno vizijo.” Poslanstvo šole vidijo v izobraževanju študentov v višješolskih in visokošolskih programih, izvajanje seminarjev in drugih oblik izobraževanja za ekonomske kadre v pokrajini ter sodelovanje pri razvojnih projektih pokrajine. Prizadevajo si za vrednote: vztrajnost, znanje, etičnost.


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA (2 leti): EKONOMIST, MEDIJSKA PRODUKCIJA

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: ekonomist, inženir medijske produkcije
Zaposlitev: Ekonomist: komerciala, računovodstvo, finance, marketing; Medijska produkcija: delo na področju medijev, grafično oblikovanje, spletna produkcija, video produkcija, trženje na področju promocije

PUSTITE KOMENTAR