Domov Ekonomska šola Murska Sobota – Višja strokovna šola

Ekonomska šola Murska Sobota – Višja strokovna šola

Višja strokovna šola Murska Sobota ponuja programa za pridobitev naziva ekonomist in inženir informatike.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 13 Noršinska ulica, Murska Sobota 9000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Mateja Bačič
Funkcija: referat višje šole
Uradne ure: vsak dan: 8:30–10:30, torek: 15:00–15:30
Mail: [email protected]
Telefon: 02 521 34 51
Spletna stran: www.vss-ms.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2

Višja strokovna šola Murska Sobota želi postati središče odličnosti. Izobražujejo kadre, ki bodo čim bolje služili razvoju družbe. V svojem delovanju se povezujejo z akterji lokalne skupnosti, državnimi inštitucijami in iščejo mednarodne povezave in partnerje.

Na spletni strani je zapisano, da si Ekonomska šola Murska Sobota VSŠ prizadeva za doseganje odličnosti z razvijanjem znanja med študenti, med predavatelji in celotnim osebjem na šoli.


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): EKONOMIST, INFORMATIKA

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: ekonomist, inženir informatike

PUSTITE KOMENTAR