Domov Ekonomska šola Celje – Višja strokovna šola

Ekonomska šola Celje – Višja strokovna šola

Na Višji strokovni šoli si prizadevajo, da bi poleg strokovnega znanja pridobili komunikacijske veščine, zato spodbujajo pisno in ustno komuniciranje, javno nastopanje in timsko delo.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 2 Mariborska cesta, Celje 3000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Katarina Kotnik
Funkcija: referat za študijske zadeve
Uradne ure: ponedeljek-petek: 10.00-12.00, torek: 14.00-16.00
Mail: [email protected]
Telefon: 03/428 54 50
Spletna stran: http://1291.gvs.arnes.si/visja/index.php
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 3

Na spletni strani šole so zapisali, da si Višja strokovna šola Celje prizadeva: “da bi poleg strokovnega znanja pridobili komunikacijske veščine (spretnosti), zato spodbujamo pisno in ustno komuniciranje, javno nastopanje, timsko delo in povezovanje teorije s prakso. Le ljudje, ki imajo znanje, bodo lahko zagotavljali konkurenčnost, na katero danes prisega ves svet. K študiju pristopite odločno in optimistično.”


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): EKONOMIST, ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE (samo izredno), VAROVANJE (samo izredno)

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: ekonomist, organizator socialne mreže, inženir varovanja

PUSTITE KOMENTAR