Domov EDC Kranj – Višja strokovna šola

EDC Kranj – Višja strokovna šola

V EDC Kranj se v želji, da bi se čim bolj specializirali, ukvarjajo izključno z gradbenimi poklici.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Gorenjesavska cesta 9, 4000 Kranj
 
Uradne ure: ponedeljek: 13.00–18.00, torek, sreda in četrtek: 9.00–13.00 in 14.00–16.00, petek: 9.00–12.00
Mail: edc.visja@guest.arnes.si
Telefon: 04/236 11 24, 041 351 164
Spletna stran: http://edckranj.com
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2

Edukacijski center (EDC Kranj) je bil ustanovljen leta 1996. Danes izobražujejo po celi vertikali gradbenih poklicev, od zidarja do inženirja gradbeništva oziroma varstva okolja in komunale. V želji, da bi se čim bolj specializirali, se ukvarjajo izključno z gradbenimi poklici. Vsi programi, ki jih izvajajo, so verificirani (javno veljavna spričevala).

Vir: spletna stran šole


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA (2 leti): GRADBENIŠTVO, VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Redni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: inženir gradbeništva, inženir varstva okolja in komunale

PUSTITE KOMENTAR