Domov Doba EPIS – Višja strokovna šola Maribor

Doba EPIS – Višja strokovna šola Maribor

Doba Epis – Višja strokovna šola Maribor izvaja redni, izredni študij in študij na daljavo (e-študij).

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
 
Kontaktna oseba: Petra Hanžel
Funkcija: strokovna sodelavka za študentske zadeve
Uradne ure: ponedeljek: 10.00–12.00 in 15.00–17.00, torek: 10.00–12.00 in 15.00–16.00, sreda: 10.00–12.00 in 15.00–17.00, četrtek: 10.00–12.00 in 15.00–16.00, petek: 10.00–12.00
Mail: [email protected]
Telefon: 02/228 38 76
Spletna stran: http://www.visja.doba.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 8

Na spletni strani lahko preberemo vizijo: “Naša vizija je DOBA, šola, ki vidi dlje, ne samo v prihodnost ampak tudi preko naših meja.”

Doba Maribor sodeluje z več kot 200 ustanoviami in podjetji, z izobraževalnimi ustanovami v tujini, povezujejo se z lokalnim okoljem.

Slogan Dobe se glasi: “Več vedeti, bolje živeti, DOBA priložnosti.”


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): POSLOVNI SEKRETAR, EKONOMIST (izredno), INFORMATIKA (izredno), KOZMETIKA (izredno), ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE (izredno), VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA (izredno), VELNES (izredno), NARAVOVARSTVO (izredno)

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: poslovni sekretar, ekonomist, inženir informatike, kozmetik, organizator socialne mreže, inženir varstva okolja in komunale, organizator velneških storitev, inženir naravovarstva
Zaposlitev: Poslovni sekretar: v javni upravi, kot vodje pisarn, poslovni sekretarji večjih podjetij in multinacionalk;  Ekonomist: v računovodskih podjetjih, javnih podjetjih, zavodih, bankah, zavarovalnih družbah, v mednarodnem poslovanju, srednje velikih podjetjih, manjših družbah in pri samostojnih podjetnikih; Informatika: v najrazličnejših podjetjih, upravnih organih, javnih podjetjih, zavodih, bankah, zavarovalnih družbah, izobraževalnih ustanovah …; Kozmetika: v kozmetičnih in lepotnih centrih in salonih, v velnes centrih, v zdraviliščih ter v proizvodnji in trženju kozmetičnih preparatov; Organizator socialne mreže: na različnih področjih socialnega dela, domovih za starejše, centrih za pomoč ljudem na domu, nevladnih organizacijah in društvih, mladinskih domovih, centrih za socialno delo, varnih hišah, materinskih domovih, kriznih centrih za žrtve …; Varstvo okolja in komunala: komunalna podjetja, laboratoriji, okoljski inštituti, centri za ravnanje z odpadki, tovarne in proizvodnje, inšpekcijske službe, v parkih oziroma na območju naravne dediščine oziroma zavarovanih območjih …; Velnes: v okvirih zdravilišč, velneških, kozmetičnih in športnih centrov, pri pripravi dogodkov in promociji zdravega načina življenja; Naravovarstvo: v agencijah za okolje in prostor, okoljskih inštitutih, regijskih in krajinskih parkih, na centralnih in rastlinskih čistilnih napravah, na področju pridobivanja obnovljivih virov energije, razvojnih agencijah, v lokalni skupnosti v povezavi z ureditvenimi plani in razvojnimi trendi, kot laboranti itd.

PUSTITE KOMENTAR