Domov Doba fakulteta Maribor

Doba fakulteta Maribor

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor je samostojen visokošolski zavod, ki je bil ustanovljen decembra 2003 in sodi v poslovno skupino DOBA.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 1 Prešernova ulica, Maribor 2000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Dina Potočnik
Funkcija: vodja službe za študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 02/228 38 90
Spletna stran: http://www.fakulteta.doba.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 4
Št. podiplomskih programov: 3

Doba fakulteta na spletni strani piše: “Študij v dodiplomskih programih je izrazito praktično naravnan, zasnovan problemsko ter temelji na aktivnem in sprotnem delu študentov. V različnih študijskih programih boste pridobili predvsem interdisciplinarna praktična znanja in za vašo poklicno pot potrebne strokovne kompetence.”


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAMI I. STOPNJE (3 leta): POSLOVANJE, MARKETING, DRUŽBENI MEDIJI IN ODNOSI Z JAVNOSTMI, MANAGEMENT V SOCIALI IN IZOBRAŽEVANJU, POSLOVANJE IN UPRAVLJANJE V TURIZMU (vsi programi tudi v obliki e-študija)

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: da, za programe Poslovanje, Management v sociali in izobraževanju ter Poslovanje in upravljanje v turizmu 2.449 evrov na letnik, za program Družbeni mediji in odnosi z javnostmi pa 2.659 evrov na letnik
Strokovni naslov diplomantov: diplomiran/a ekonomist/ka (VS), okrajšava: dipl. ekon. (VS), diplomant/ka menedžmenta v sociali (VS) ali diplomant/ka menedžmenta v izobraževanju (VS), diplomant/diplomantka poslovanja in upravljanja v turizmu, okrajšava: dipl. posl. in upr. v tur. (VS), diplomant/ka marketinga (VS), okrajšava: dipl. market. (VS)

PUSTITE KOMENTAR