Domov Center za poslovno usposabljanje – Višja strokovna šola

Center za poslovno usposabljanje – Višja strokovna šola

“Center za poslovno usposabljanje ima 24-letno tradicijo izobraževanja za potrebe gospodarstva.”

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Kardeljeva ploščad 27a, 1000 Ljubljana
 
Kontaktna oseba: Julijana Rifl
Funkcija: referat in računovodstvo
Mail: [email protected]
Telefon: 01/565 59 20
Spletna stran: www.cpu.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 5

CPU – Višja strokovna šola deluje kot enota Centra za poslovno usposabljanje. Na spletni strani so zapisali, da ponujajo pet dveletnih višješolskih študijskih programov. Informativne prijave se lahko oddajajo vse leto.


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): EKONOMIST, GRADBENIŠTVO, INFORMATIKA, VAROVANJE, POSLOVNI SEKRETAR

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Redni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: ekonomist, inženir gradbeništva, inženir informatike, inženir varovanja, poslovni sekretar

Kristina Ilić, smer: Informatika
»Sistem na naši šoli je takšen, da naenkrat potekajo predavanja in vaje le za en predmet, ki se zaključi z izpitom, nato sledi naslednji predmet. Med težjimi predmeti sta v 1. letniku programiranje in operacijski sistemi, saj je potrebno dobro razumevanje snovi. Če je predmet bolj praktičen, se učim sproti, tako da rešujem naloge in vadim, pri bolj teoretičnih pa se učim kakšen teden pred izpitom. Vso gradivo dobimo v elektronski obliki, ki ga predavatelji objavijo na spletni učilnici, imamo pa tudi knjižnico. Predavanja in vaje niso obvezne, je pa prisotnost zagotovo priporočljiva. CPU bi z enim stavkom opisala kot študentu prijazno šolo. Vse se da dogovoriti in prilagoditi obveznosti študentu – od oddaja vaj in seminarskih nalog do izpitnega roka. S predavatelji in sošolci se dobro razumemo, imamo pa tudi odličen referat. Poleg študija lahko tudi delam in se dodatno izobražujem.«


PUSTITE KOMENTAR