Domov Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Višja strokovna šola

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Višja strokovna šola

Na Višji strokovni šoli izvajajo dva višješolska izobraževalna programa za redni in izredni študij, in sicer Živilstvo in prehrana ter Gostinstvo in turizem.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Ižanska 10, 1000 Ljubljana Slovenija
 
Kontaktna oseba: Tanja Gregorec
Funkcija: vodja referata za dodipl. študij
Uradne ure: PON in PET: 10:00 do 12:00 in 14:00 do 15:00, TOR, SRE in ČET: 10:00 do 12:00 in 14:00 do 16:00
Mail: [email protected], [email protected]
Telefon: 01/280 76 06
Spletna stran: http://www.bic-lj.si/vss/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2

Višja strokovna šola BIC Ljubljana se nahaja v neposredni bližini botaničnega vrta. Na spletni strani šole piše, “da je osrednja pozornost vseh strokovnih delavcev na šoli je posvečena študentom in ustvarjanju pogojev za uspešen potek in zaključek študija. Najpomembnejši cilj je kakovostno izvajanje študijskega procesa z dobro vzpostavljenim partnerskim sodelovanjem s podjetji, ki prevzemajo praktično izobraževanje in sodelujejo pri praktičnem izvajanju teoretičnega dela študija.”


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA (2 leti): GOSTINSTVO IN TURIZEM, ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: inženir živilstva in prehrane, organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu
Zaposlitev: Gostinstvo in turizem: organizator poslovanja v malih, srednjih in velikih podjetjih s področja gostinstva in turizma, organizator poslovanja v malih, srednjih in velikih podjetjih s področja zdraviliškega in velnes turizma, organizator poslovanja v malih, srednjih in velikih podjetjih s področja kongresnega turizma, organizator poslovanja (vodja) v hotelu, organizator poslovanja v strežbi ali kuhinji, na recepciji ali drugem oddelku, vodja hotela, restavracije, gostišča, počitniškega doma in podobno, organizator poslovanja v protokolu, organizator poslovanja v cateringu, organizator družbene prehrane v podjetjih, vrtcih, šolah, dijaških in študentskih domovih, domovih za starejše, animator kongresnih, kulturnih, športnih in drugih dogodkov, delo v turističnih agencijah, delo v turističnih objektih na kmetijah, delo v ustanovah s področja negospodarstva, izobraževalnih, zdravstvenih in drugih ustanovah, delo v podjetjih, v katerih je gostinska ali turistična dejavnost stranska dejavnost (letalski, avtobusni, železniškem, vodnem prometu), trženje in promocijo na področju gostinstva in turizma, delo na področju eko-turizma, druga dela; Živilstvo in prehrana: organizator dela v malih, srednjih in velikih podjetjih s področja živilstva in prehrane, vodja obrtne delavnice, vodja manjšega živilskega podjetja, vodja delovnega procesa v živilski industriji, kontrolor v živilstvu, vodja obrata, vodja pekarne, vodja slaščičarne v obrtnih delavnicah, delo na področju prehrane v vrtcih, osnovnih šolah, domovih za starejše, vodja aktivov kmečkih žena, vodja v mlekarstvu, vodja v predelavi mesa, vodja majhnih kuhinj, vodja v živilski trgovinski dejavnosti, delo na področju dietne kuhinje v bolnišničnih centrih, laboratorijsko delo na področju analize živil, delo na področju primernosti embalaže za živilsko industrijo, razvijanje novih izdelkov v pekarstvu, slaščičarstvu in mesni industriji, proizvodnja dietnih živil in vodenje trgovine z ekološkimi izdelki, pomoč pri prehranskem svetovanju, delo z medom: kulinarika, zdravilstvo, delo na področju prehrambne politike, druga dela.

Klara Žejn, program: VŠ Živilstvo in prehrana, 2. letnik študentka
»Za študij porabim približno 5–6 ur tedensko. Učim se iz zapiskov iz predavanj, naredim jih še iz skript. Pred izpitom porabim približno 3–5 ur za intenzivno učenje. Ker imamo skozi leto veliko delnih izpitov se večino časa učim sproti, saj imam potem na izpitu manj snovi. Živilska kemija velja za najtežji predmet. Z njim se srečamo v 1. letniku predvsem ga otežuje to, da je potrebno veliko znanja združiti s prakso. Skripte si kupimo na šoli ali sposodimo od starejših študentov, sejma rabljene literature še nimamo. Na naši višji šoli je velik poudarek na praksi, seveda se moramo najprej naučiti teorije. Predavanja niso obvezna so pa zelo priporočljiva saj imamo potem doma manj dela, vaje so obvezne. Faks je zelo razgibam in zanimiv, imamo velik strokovnih ekskurzij. Če bi lahko še enkrat izbirala študij bi izbrala enako, saj je hrana nekaj kar je gonilo za možgane. Že v času študija boste spoznali zelo veliko različnih podjetji in zavodov, zato vam svetujem da če vas ta smer zanima in bi radi imeli celostno znanje iz prehrane in živilstva so vam naša vrata odprta. Že v času študija dobimo veliko kontaktov in različnih izkušenj. Lahko tudi delamo, saj nimamo predavanj in vaj skozi cele dneve, zelo se trudijo da so predavanja in vaje strnjene brez vmesnih pavz.«

PUSTITE KOMENTAR