Domov Biotehniški center Naklo – Višja strokovna šola

Biotehniški center Naklo – Višja strokovna šola

Višja strokovna šola Naklo izvaja tri višješolske študijske programe: Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo ter Hortikultura.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 99 Strahinj, Naklo 4202, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Milena Jerala
Funkcija: vodja referata za dodipl. študij
Mail: [email protected], [email protected]
Telefon: 04/277 21 45
Spletna stran: http://www.bc-naklo.si/visja-sola/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 3

Na spletni strani Visoka strokovna šola Naklo vabi k vpisu vse, ki jih zanimajo biotehniška področja, življenje in delo na podeželju, hortikulturne rešitve ter varovanje narave. Programi, ki jih ponujajo, omogočajo pridobivanje znanja s širšega področja v obveznem in izbirnem delu programa. V prenovljenem programu je večja ponudba izbirnih modulov, s katerimi se izobraževanje lahko prilagaja potrebam okolja oz. gospodarstva.


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE, NARAVOVARSTVO, HORTIKULTURA

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: inženirkmetijstva in krajine, inženir naravovarstva, inženir hortikulture
Zaposlitev: Upravljanje podeželja in krajine: kmetijske organizacije, svetovalna dejavnost na področju kmetijstva, kmetije z dopolnilno dejavnostjo, strokovna in druga združenja kmetov, samozaposlitev; Naravovarstvo: zavodi za varstvo naravnih vrednosti, zavodi za varovanje kulturne dediščine, vodna gospodarska in komunalna podjetja, stavbno zemljiška gospodarstva, zavodi za ohranjanje narave, Agencija za okolje in prostor, tehnološki centri za okoljsko učinkovitost, regijski in krajinski parki, podjetja, ki se ukvarjajo z varovanjem narave, naravnih vrednot, okoljevarstvom, ustrezno predelavo odpadkov, podjetja za predelavo in reciklažo odpadkov, podjetja za urejanje okolja, centralne čistilne in rastlinske čistilne naprave, področja pridobivanja obnovljivih virov energije (bioplinarne, proizvaj. biomase), razvojne agencije in lokalne skupnosti v povezavi z ureditvenimi plani in razvojnimi trendi, kmetijska gospodarstva, laborant, samozaposlitev …; Hortikultura: vrtnarije, drevesnice, vrtni centri, botanični vrtovi, arboretumi, cvetličarne, protokolarni objekti, zdravilišča in druge turistične ustanove, podjetja za oblikovanje in urejanje poslovnega in bivalnega prostora z rastlinami, podjetja za urejanje krajine, prostora in okolja, podjetja za urejanje rekreacijskih in športnih zelenih površin, zadruge, samozaposlitev.

KOMENTARJI

  1. Pozdravljeni, tu Laura Bordon, hodila sem na Vaše predavqnje izobraževanje…Zeliščarstvo in med.enimi predavatelji je bil tidi gospod dr. TRAJČI- TRAJKOVSKI…Lepo bi prosila za njegiv kontakt;telefonsko št. In email…SAk se slišiva vsake toliko , a se mi telefonska št. Izbrisala in ga ne najdem več…Lepo Vas prosim,lahko mu pustite moj kontqkt,pa da me on pokliče. HVALA. LP. LAURA BORDON MONTIS

    • Pozdravljeni,

      žal na našem portalu vodimo zgolj evidenco šol in nimamo kontaktov predavateljev. Obrnite se na šolo in vam bodo še najbolj znali pomagati.

      Lp, ekipa portala DijaskiSvet.si

PUSTITE KOMENTAR