Domov B&B visokošolski zavod za trajnostni razvoj Kranj

B&B visokošolski zavod za trajnostni razvoj Kranj

B&B visokošolski zavod za trajnostni razvoj Kranj izvaja študijski program Varstvo okolja, in sicer v Ljubljani in v Kranju.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 16a Letališka cesta, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Klemen Sušnik
Funkcija: organizator izobraževanja
Mail: [email protected]
Telefon: 041 312 330
Spletna stran: http://www.bb.si/program/bb-izobrazevanje/varstvo-okolja
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1

B&B pišejo na spletni strani: “Program Varstvo okolja traja tri leta in se konča z diplomsko nalogo. Kandidati s končano višjo strokovno šolo se lahko po merilih za prehode vpišete v drugi letnik in zaključite v dveh letih. Zastavljen je modularno, kar pomeni, da se posluša vzporedno le predavanja enega predmeta. Prisotnost ni obvezna, jo pa priporočamo. Gradivo za posamezne predmete je v spletni učilnici. Program izvajamo v Kranju in Ljubljani.”


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): VARSTVO OKOLJA

Vpiše se lahko vsak: 60 % splošna, poklicna matura ali zaključni izpit, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: le možnost izrednega študija, v študijskem letu 2016/17 je znašala šolnina 1.950 evrov na letnik
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani okoljevarstvenik (VS)/diplomirana okoljevarstvenica (VS), kratica dipl. okoljevar. (VS)
Kraj izvajanja študija: Kranj in Ljubljana

PUSTITE KOMENTAR