Domov B2 Visoka šola za poslovne vede

B2 Visoka šola za poslovne vede

B2, Visoka šola za poslovne vede ponuja nacionalno verificirane visokošolske študijske programe, ki diplomantom zagotavljajo najsodobnejša znanja s področja informacijskih in poslovnih ved.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 42 Tržaška cesta, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Staša Peruzzi
Funkcija: vodja referata za študijske zadeve
Uradne ure: vsak dan 8:00 - 16:00 oziroma po dogovoru
Mail: [email protected]
Telefon: 01/244 42 14
Spletna stran: http://www.vspv.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2
Št. podiplomskih programov: 1

B2 Visoka šola za poslovne vede na spletni strani med cilji piše: “VŠPV s svojim prilagodljivim načinom dela in s sodobnimi oblikami študija na daljavo omogoča povezovanje študentov, predavateljev, raziskovalcev in uspešnih praktikov  ne glede na lokalne, regijske ali nacionalne meje. S svojim delom pa VŠPV vpliva na prenos interdisciplinarnega aplikativnega znanja v lokalno, regionalno, nacionalno in mednarodno okolje.”


Dodiplomska programa:

  • Poslovna informatika
  • Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Podiplomski program:

  • Management in informatika

Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): POSLOVNA INFORMATIKA, TRŽNO KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna, poklicna matura ali zaključni izpit in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2016/17 znaša 2.897 evrov/letnik
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani poslovni informatik (VS), diplomant tržnega komuniciranja (VS)

Nika Globokar

Nika Globokar, smer: Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi, 3. letnik
»Dnevno porabim za študij do 3 ure, predvsem za izdelavo seminarskih in projektnih nalog, ter obnovo snovi, ki smo jo vzeli. Menim, da je najtežji predmet na naši šoli predmet temelji trženja, saj je prvi osnovni predmet, s katerim se srečamo,  in nam da podlago za vse nadaljnje predmete. Šola ima knjižnico, v kateri dobimo vsa potrebna gradiva za študij. Imamo tudi spletno učilnico, na kateri si študentje izmenjavamo zapiske iz predavanj. Razmerje med teorijo in prakso je 50/50. Prisotnost na naši šoli ni obvezna, saj so izredno razumljivi tudi do tistih, ki se vozijo iz drugih koncev Slovenije. Priporočljivo je priti vsaj na prvo predavanje, da izveš vse potrebne informacije pri določenem predmetu. Referat šole ima do vsakega posameznika oseben pristop, individualne razgovore o posameznikovih zmogljivosti in na vsako zastavljeno vprašanje tudi odgovor – zaradi česar sem se tudi sama odločila, da pristopim k tej šoli, poleg osebnega interesa za študij iz trženja.«

Število točk potrebnih za vpis

2014 2015 2016
Poslovna informatika (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve

PUSTITE KOMENTAR