Domov B&B, izobraževanje in usposabljanje, Višja strokovna šola

B&B, izobraževanje in usposabljanje, Višja strokovna šola

Višja strokovna šola B&B ponuja tri programe v Kranju in enega v Ljubljani.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 27a Cesta Staneta Žagarja, Kranj 4000, Slovenija
 
Mail: [email protected]
Telefon: 04/280 83 04, 031 375 790 (KR), 01/547 4505, 041 312 330 (LJ)
Spletna stran: https://www.bb.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 3

B & B, izobraževanje in usposabljanje, d. o. o. ima dve zasebni višji strokovni šoli, in sicer v Kranju (Ljubljanska cesta 30) in Ljubljani (Letališka cesta 16). Program Ekonomist se izvaja tudi v Radovljici (Gorenjska cesta 31). Na spleti strani so zapisali vizijo izobraževalne organizacije B&B, ki želi postati sodobno izobraževalno središče, ki bo zagotavljalo uporabna strokovna znanja. B&B višja šola so skrbela za razvoj novih izobraževalnih programov v sodelovanju z delodajlci in zagotavljanjem ustreznega in usposobljenega kadra.


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): EKONOMIST, LOGISTIČNO INŽENIRSTVO, POSLOVNI SEKRETAR

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: ekonomist, inženir logistike, poslovni sekretar

PUSTITE KOMENTAR