Domov AREMA – Visoka šola za regionalni management

AREMA – Visoka šola za regionalni management

AREMA Visoka šola za regionalni management se nahaja v Rogaški Slatini in izobražuje za programa Evropski regionalni management in Management transportne logistike.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 28 Kidričeva ulica, Rogaška Slatina 3250, Slovenija
 
Funkcija: referat
Uradne ure: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8.00 do 15.00 ter v sredo od 8.00 do 17.00
Mail: [email protected]
Telefon: 041/349 797 in 03/819 19 80
Spletna stran: http://www.arema.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2

Poslanstvo AREME – Visoke šole za regionalni management Rogaška Slatina je zagotoviti kakovosten študij s pomočjo raziskovalno izobraževalnega procesa v raziskovalno razvojnem in inovativnem okolju ter prispevati h krepitvi vloge znanosti in visokih tehnologij v razvojnem potencialu regij in družbe nasploh. Njihovo poslanstvo je spodbujati, razširjati in tvoriti nova znanja in veščine za odgovorno in trajnostno vodenje regionalnih resursov, na področju regionalnega razvoja, managementa ter transportne logistike; ki so bistvenega pomena za uspešna regionalna gospodarstva in razvoj različnih skupnosti, organizacij in podjetij v regiji. S tem želijo odločilno prispevati h gospodarski moči in harmoničnemu socialnemu razvoju.

Sodelovanje zavoda z domačimi in tujimi univerzami, visokošolskimi zavodi, inštituti ter drugimi organizacijami in gospodarskimi partnerji je usmerjeno v enakomeren, enakopraven in trajnostni razvoj regij v Evropi in v Sloveniji ter v poglabljanje znanstvenih in strokovnih vsebin na področju managementa transportne logistike. V poslanstvo zavoda na področju razvoja managementa transportne logistike sodi predvsem praktična naravnanost študija v povezavi logistike, transporta in managementa, pri čemer kot izziv postavljajo uvrščanje pomena visoke zaposljivosti ter na drugi strani prevzemanja odgovornosti za ustanavljanja lastnih podjetij na področju logistike s strani diplomantov.

vir spletna stran šole


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKA STROKOVNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): EVROPSKI REGIONALNI MANAGEMENT, MANAGEMENT TRANSPORTNE LOGISTIKE

Vpiše se lahko vsak: kdor je opravil splošno ali poklicno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli 4-letni srednješolski program. V primeru večjega števila prijav kot je prostih mest, bo omejitev vpisa.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: diplomant/-ka evropskega regionalnega managementa (VS), diplomirani/-a manager/-ka transportne logistike (VS)
Zaposlitev: državna ali lokalna uprava, gospodarstvo in negospodarstvo, prometne panoge, povezane s transportnimi in transportnologističnimi storitvami.

Tara Jankovič, program: Management transportne logistike
»Tematiko posameznih predmetov študiram sproti (temeljno gradivo in dodatna). Dnevno to pomeni cca 3 ure, pred izpitom pa bolj intenzivno. Kadar pripravljam projektno ali raziskovalno nalogo, pa je dela več. Najtežja predmeta sta projektna naloga 1 in 2 – oba imata največ kreditov in sta obvezna za vpis v višji letnik. V okviru prakse, ki obsega 300 ur v prvem in 300 v drugem letniku, pripravimo projektno nalogo, v kateri obdelamo izbrani praktični primer, nalogo pa nato tudi javno zagovarjamo. Sta pa oba predmeta super, ker predstavljata osnovo za diplomsko delo. Imamo šolsko in e-knjižnico, kjer je brezplačno na voljo vsa literatura, skripte nam v elektronski obliki posredujejo profesorji, na spletni strani Alumni kluba se najdejo nabori izpitnih vprašanj ter zapiski starejših študentov. Šola organizira tudi tečaje tujih jezikov, poslovnega bontona, komunikacije in nam tako pomaga širiti socialni kapital, kar je dobrodošlo pri zagonu kariere. Strokovne ekskurzije pa nam omogočajo pridobitev znanj, ki za študij pomenijo dodano vrednost.«

PUSTITE KOMENTAR