Domov ALMA MATER EUROPAEA – EVROPSKI CENTER, MARIBOR

ALMA MATER EUROPAEA – EVROPSKI CENTER, MARIBOR

Evropsko središče Maribor ima akreditirane dodiplomske in po­diplomske bolonjske programe s področja ekologije, ekonomije, managementa in zdravstvenih ter socialnih ved.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 17 Slovenska ulica, Maribor 2000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Tina Kavtičnik
Funkcija: referat za študijske zadeve
Mail: info@almamater.si
Telefon: 02/250 19 99
Spletna stran: http://www.almamater.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 5
Št. podiplomskih programov: 7

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor združuje zanimive in sodobne študijske programe. Del Evropskega centra je tudi Akademija za ples. Več na njihovi spletni strani.

Visokošolski študijski programi:

  • Arhivistika, Fizioterapija,
  • Zdravstvena nega,
  • Socialna gerontologija,
  • Ekoremediacije,
  • Management poslovnih sistemov,
  • Spletne in informacijske tehnologije.

Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): FIZIOTERAPIJA, MANAGEMENT POSLOVNIH SISTEMOV

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 50 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi in 50 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: da, le izredno, šolnina v študijskem letu 2018/19 znaša 2.300 evrov za program Management poslovnih sistemov in 3.900 evrov za program Fizioterapija
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani fizioterapevt/-ka, diplomirani/-a manager/-ka poslovnih operacij (VS)

Klara Trček, program: VS Fizioterapija, 2. letnik
»Za vsak predmet in izpit se poskušam učiti sproti in učinkovito. Nekateri predmeti veljajo za selektivne, a jih z vztrajnostjo in sprotnim delom naredi vsak. Najtežji predmeti 1. letnika nudijo podlago za razumevane snovi v višjih, to so Anatomija s histologijo, Funkcionalna anatomija in kolokvij Manualno testiranje mišic pri predmetu Fizioterapevtska ocena. Najzahtevnejši je 2. letnik, nadgrajuje pridobljeno znanje in poleg nove snovi zahteva veliko povezovanja različnih vsebin. Primarno gradivo so zapiski in prosojnice, ki običajno zadostujejo za učenje. Za lažje razumevanje uporabljamo anatomski atlas. Večina literature je enaka kot na drugih fizioterapevtskih fakultetah, zato se lahko kupi v njihovih založbah, če naša fakulteta učbenika nima. Tutorji pomagajo pri pripravi na izpit in razumevanju snovi. Je izredni študij, ki je v prvi vrsti namenjen (redno) zaposlenim, posledično se zahteva veliko samostojnega dela. Prisotnost na predavanjih se preverja s pisanjem in oddajo povzetkov, medtem ko se prisotnost na vajah preverja s prijavo v sistem pred začetkom in odjavo ob koncu. Študent 1. letnika opravi dva tedna kliničnega usposabljana, v 2. letniku šest in v 3. letniku osem. Učimo se od fizioterapevtov, ki izhajajo iz svoje prakse in nudijo vpogled v realno stanje bolnika ter ustanov. Vsem, ki se bodo odločili za vpis svetujem, da naj študija ne podcenjujejo, saj zahteva veliko učenja, hkrati naj se vključujejo v raziskave in projekte fakultete, da pridobijo pestre izkušnje. V marcu fakulteta gosti Svetovno znanstveno konferenco, kjer študenti in strokovnjaki predstavijo najnovejše raziskave, članke pa nato objavijo v znanstveni reviji.«

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ZDRAVSTVENA NEGA, SOCIALNA GERONTOLOGIJA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: da, le izredno, šolnina v študijskem letu 2018/19 znaša 2.600 evrov za program Socialna gerontologija in 3.400 evrov za program Zdravstvena nega
Strokovni naslov diplomantov: diplomiran zdravstvenik (VS), diplomirana medicinska sestra (VS), diplomirani socialni gerontolog (VS)
Zaposlitev: socialni gerontolog, medicinska sestra, negovalec
Poseben pogoj za vpis na program Zdravstvena nega: Izbrani kandidati bodo morali predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog zdravstvenega delavca, ki ga izda dispanzer medicine dela (napotnica za predhodni zdravstveni pregled, obrazec DZS 8.203). Zaradi specifičnih pogojev in omejitev pri izvajanju praktičnega dela in pri vajah v času študija se zahteva, da kandidat, glede na potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog zdravstvenega delavca izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno mesto brez omejitev.

Lidija Ribič, program: Socialna gerontologija
»Izbira za ta faks je bila samoumevna saj izvajajo zaposljive in zanimive študijske programe in tudi sama sem videla veliko možnosti za zaposlitev. Študij na naši fakulteti večinoma poteka po principu case-study, zato je prisotnega veliko timskega dela, konkretnih primerov in posledično ni potrebe po kampanjskemu učenju. Ker so profesorji dosegljivi za naša vprašanja in pomoč pri projektnem delu, predmeti pa so usmerjeni v stroko, nam študij ne povzroča večjih težav. Večina študentov je zelo motivirana za sodelovanje in timsko delo in radi hodijo na predavanja, študijske izlete ter na obštudijske dejavnosti. Gradivo za študij dobimo od profesorjev in v e-učilnici, knjige si izposodimo v knjižnici, najbolj pomembni in zaželeni pa so zapiski. Naše pripombe vodstvo šole upošteva, delujoč je tudi Študentsko svet. Večina študentov na socialni gerontologiji ob študiju dela, nekaj časa še vedno ostane za družino in ostale aktivnosti.«

PUSTITE KOMENTAR