Domov Akademija za vizualne umetnosti AVA

Akademija za vizualne umetnosti AVA

Akademija za vizualne umetnosti AVA izvaja program Vizualne umetnosti, kjer sta dve smeri: Likovna umetnost in Konceptualizacija prostora.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 5 Trubarjeva cesta, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Funkcija: referat za študijske zadeve
Uradne ure: od ponedeljka do četrtka od 10.00 do 12.00
Mail: [email protected]
Telefon: 070 701 606 / 014255006
Spletna stran: http://ava.si/

Akademija za vizualne umetnosti – AVA je prostor, ki združuje nove ideje in možnosti, kjer lahko izrazite dvom v konvencije in pravila, zavrnete prevladujoče družbene in socialne standarde, odnose in prakse ter pomagate oblikovati kulturo, namesto, da kultura definira vas. Temeljni cilji študijskega programa so usmerjeni v usposabljanje strokovnega in funkcionalnega kadra na področju vizualnih umetnosti, ki bo sposoben razumeti, interpretirati in definirati ključne paradigme v polju vizualnih umetnosti in kulturnih industrij. Študijski program zagotavlja posedovanje temeljnih prvin umetnosti, kakor tudi najnaprednejših umetniških praks. Poleg praktičnih veščin, ki jih diplomant/ka pridobi, študijski program vključuje osvojitev teoretičnega instrumentarija, s katerim lahko diplomant/ka nadaljuje študijski proces izobraževanja na podiplomskem magistrskem in doktorskem študiju.

Študijski program vizualnih umetnosti je platforma, ki omogoča, da samozavestno in informirano vstopite v profesionalni svet kreativnih in umetniških vizualnih praks. Študenti/ke v času študija, dejavno raziskujejo univerzalne pristope in prakse sodobnih umetnosti ter s tem konstantno nadgrajujejo svojo kreativnost, znanje in razumevanje.

Vse učne enote in module vodijo domači in tuji predavatelji, ki so vrhunski strokovnjaki v slovenskem in mednarodnem prostoru. Vpis v študijski program omogoča pridobivanje ustreznega in strokovnega znanja, ki je v stiku z dognanji in izivi 21. stoletja. AVA spodbuja raziskovanje širšega kulturnega, socialnega in političnega konteksta ter omogoča opredelitev lastnega in edinstvenega načina študija.

Visokošolski študijski program Vizualne umetnosti: smer Likovna umetnost in Konceptualizacija prostora je javno veljaven in akreditiran.

AVA omogoča študij širokega spektra vizualnih praks:
/sodobne umetniške prakse in teorije/ film-video/fotografija/ novi mediji/gledališče/scenografija/performans/slikarstvo/kiparstvo/

Strokovne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru visokošolskega študijskega programa, med drugim vključujejo:

  • letno razstavo študentov in diplomantov AVA,
  • objavo v strokovni publikaciji, v kateri so predstavljena zaključna dela diplomantov in njihova teoretična umestitev,
  • vsakoletno vodeno strokovno ekskurzijo (bienali, festivali, itd.),
  • zunanja strokovna predavanja v sklopu programa Gostujoči umetniki/teoretiki,
  • zunanjo strokovno evalvacijo s strani Britanskega visokošolskega sistema (FHEQ),
  • sodelovanje pri projektih/produkcijah že v času študija (film/video, predstave, razstave, itd.)
  • študijske izmenjave,
  • karirerno podporo.

Podrobnejše informacije na: www.ava.si in tel.: 070 701 606 / 014255006

Vpisni pogoji:

Informacije o pogojih za vpis so dostopne na: http://ava.si/vpis-v-studij/vpis-v-studij-kriteriji/

V izjemnih primerih je lahko v študijski program sprejet tudi kandidat, ki ne izpolnjuje z zakonom določenih vpisnih pogojev, a izkazuje izjemno umetniško nadarjenost.

Preizkus nadarjenosti:

Od kandidatov se zahteva vpogled v njihova dosedanja dela (portfolio): risbe, slike, skulpture, fotografije, film/video, gledališče, instalacija, performans ali druga dela iz vizualnega in kreativnega področja. Dela morajo izražati interes in zavzetost do vizualnega izražanja. Na podlagi oddanih del se z vsakim kandidatom opravi razgovor, na katerem se ocenjuje umetniško nadarjenost, vizijo, izkušnje ter pripravljenost na profiliran študij.

oglasno sporočilo 


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): VIZUALNE UMETNOSTI (smeri Konceptualizacija prostora, Likovna umetnost)

Vpiše se lahko vsak: 90 % preizkus, 5 % matura in 5 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 90 % preizkus, 5 % poklicna matura, 2 % uspeh v 3. in 4. letniku in 3 % maturitetni predmet, povezan s študijskim programom. V izjemnih primerih je lahko v študijski program sprejet tudi kandidat, ki ne izpolni vpisnih pogojev, a izkazuje izjemno umetniško nadarjenost. Kandidati so sprejeti na podlagi umetniške nadarjenosti, razvidne iz oddanega portfelja in razgovora z vpisno komisijo.
Izredni študij: da, v študijskem letu 2018/19  šolnina znaša 3.600 evrov na letnik
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani/-a vizualni umetnik/-ca

Dominik Štibernik, program: Konceptualizacija prostora, 3. letnik
»Sprejemni izpit zahteva predstavitev virtualnega portfolija (ali fizičnega, če je to potrebno); lahko v obliki fotografije, videa, slike, skulpture ali inštalacije. Po mojem mnenju je namen izpita to, da lahko profesorji najbolje presodijo o zmožnostih refleksije,  kritičnega mišljenja in artikulacije lastnega dela. Prednost imajo bodoči študenti, ki lahko konceptualno razmišljajo o svojih vizualnih izdelkih ter jih artikulirajo. Za študij porabim nekaj ur na dan. Vsak sam presodi, koliko se želi naučiti, saj je teorije veliko. Študij teorije pripomore pri razmišljanju o umetnosti nasploh. Dnevno delo večinoma obsega ateljejsko delo, ki je namenjeno razvoju različnih projektov, skozi celo leto. Ateljejski prostori so namenjeni tudi za konzultacije in tedenske projektne sestanke s profesorji. Akademija ima svojo knjižnico, skripte in gradiva pa nam profesorji večinoma posredujejo po elektronski pošti. Akademija prikaže, kako gresta praksa in teorija z roko v roki, v sodobni/konceptualni umetnosti in dejansko pokaže rezultate vloženega truda. Pozitivna plat študija so ateljejski prostori, oprema za snemanje, ekskurzije v tuje države ter dostopnost ter dobra volja profesorjev. Na akademiji sem spoznal, kaj bi rad počel znotraj umetnosti, saj že v 1. letniku nudi širok izbor znanja o različnih medijih ter možnostih ustvarjanja.«

Tanja Kržan, program: Likovna umetnost, 3. letnik
»Sprejemni izpit na naši šoli poteka v obliki razgovora in pregleda portfolia izbranih del. Dnevno delo obsega predavanja in pa ateljejsko delo. Že od prvega letnika smo vpeti v projektno delo t.j. praktično izvedbo umetniškega dela v raznih medijih, ki se zaključi s predstavitvijo dela profesorjem in ta predstavitev je ekvivalent izpita. Za teoretične predmete so izpitni roki maja, junija in je dovolj, da se učimo pred izpitom. Najtežji predmeti v 1. letniku so projekti, kjer že začneš interdisciplinarno povezovati svoje znanje, preference, umetniške tendence v praktično delo. Učno gradivo sestavljajo zapiski s predavanj (zanje lahko prosite tudi višje letnike) in pa seznami priporočene literature. Kolikor boste zapravili za knjige je odvisno od vas in vašega zanimanja. Prisotnost na predavanjih in ateljejskem praktičnem delu mora biti vsaj 80%, da dobite možnost pristopa k izpitu. Vsi teoretični predmeti so izredno zanimivi, saj je urnik sestavljen tako, da širi obzorja s spoznavanjem osnov do interdisciplinarnega povezovanja vsega znanja v višjih letnikih. Izredno zanimivi so tudi artist talk-i in predstavitve različnih umetnikov ter njihovih umetniških praks. Zraven študija lahko tudi delate, imate dovolj časa za vse, tudi za dodatna izobraževanja.«

PUSTITE KOMENTAR