Domov Akademija za ples

Akademija za ples

Akademija za ples izvaja redni in izredni študij programa Ples, koreografija, ki ima različne usmeritve: Sodobni ples, Džez, Tekmovalni ples. Družabni ples.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 1 Kardeljeva ploščad, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Eneja Kovačič
Funkcija: referat za študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 02/250 19 97
Spletna stran: http://www.almamater.si/akademija-za-ples-c20
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1

Akademija za ples je del institucije Alma Mater Europaea. Več na njihovi spletni strani: www.almamater.si/akademija-za-ples-c20


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PLES, KOREOGRAFIJA (usmeritve: Sodobni ples, Džez, Tekmovalni ples ST & LA, Družabni ples)

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: uspeh pri preizkusu nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti 70 % točk, splošni uspeh pri splošni/poklicni maturi 10 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 20 % točk.
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2016/17 znaša 3.800 evrov
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani plesalec koreograf (VS)/diplomirana plesalka koreografinja (VS), okrajšava dipl. ples. kor (VS)
Posebni pogoj: Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti z zagovorom portfelija, ki ga Akademija za ples izvede skladno s posebnim pravilnikom. Vsi kandidati morajo predložiti zdravniško potrdilo z osebno zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki o težjih poškodbah in boleznih ter zmožnostih večjih psihofizičnih obremenitev. Zdravniško potrdilo, ki mora biti izdano po 1. maju 2016, lahko izda družinski – splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje zdravnika specialista, mora biti priloženo tudi to.

PUSTITE KOMENTAR