Domov AGRFT, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

AGRFT, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Na AGRFT Univerze v Ljubljani lahko izbirate med do- in podiplomskimi študijskimi programi s področja gledališča, radia, filma in televizije.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 3 Trubarjeva cesta, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Breda Rues Erbežnik
Funkcija: vodja referata za študijske in študentske zadeve
Uradne ure: vsak dan 11:00 - 13:00
Mail: breda.rues@agrft.uni-lj.si
Telefon: 01/251 04 12
Spletna stran: https://www.agrft.uni-lj.si/
Št. dodiplomskih programov: 4
Št. podiplomskih programov: 5

“Na naši akademiji (AGRFT), ki je bila ustanovljena leta 1946 kot Akademija za igralsko umetnost, se je v teku šestih desetletij izobraževala ter na njej pedagoško delovala vrsta najvidnejših ustvarjalcev s področja slovenskega gledališča, radia, filma in televizija. Množica dragocenih znanj, praks in izkušenj ter medsebojna povezanost pri izvajanju programov so kapital, ki ga nima in ga še dolgo ne bo mogla pridobiti nobena od novonastalih konkurenčnih ustanov. Spoštovanje tradicije pa seveda ne izključuje našega prizadevanja po raziskovanju in uvajanju novega.”


Dodiplomski programi AGRFT:

  • Dramaturgija in scenske umetnosti UN (3 leta)
  • Dramska igra UN (4 leta)
  • Film in televizija UN (3 leta – usmeritve: Filmska in televizijska režija, Filmsko in televizijsko snemanje, Filmska in televizijska montaža)
  • Gledališka režija UN (4 leta)

Podiplomski programi AGRFT:

  • Dramaturgija in scenske umetnosti
  • Oblike govora
  • Scensko oblikovanje
  • Filmsko in televizijsko ustvarjanje
  • Filmski in televizijski študiji

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNA PROGRAMA (3 leta): DRAMATURGIJA IN SCENSKE UMETNOSTI, FILM IN TELEVIZIJA

UNIVERZITETNA PROGRAMA (4 leta): DRAMSKA IGRA, GLEDALIŠKA REŽIJA

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti za posamezni program oz. smer in dokazati ustrezne psihofizične sposobnosti. Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Ustrezna potrdila so vsako leto navedena v Razpisu za vpis.

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 90 % preizkus, 5 % splošna matura in 5 % uspeh v 3. in 4. letniku. Za študij Dramske igre sprejmejo tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 90 % preizkus, 4 % poklicna matura, 3 % uspeh v 3. in 4. letniku in 3 % maturitetni predmet. Za študij Film in televizija sprejmejo tudi kandidate s poklicno maturo v srednješolskem programu Fotografski tehnik ali Medijski tehnik ter izpit iz enega od predmetov mature: Likovna teorija, Teorija in zgodovina drame in gledališča ali Umetnostna zgodovina. Opravljen preizkus posebne nadarjenosti velja za tekoče študijsko leto. Preizkus posebne nadarjenosti se lahko ponavlja po enem letu.
Izredni študij: ne
Strokovni naslovi diplomantov: diplomant dramaturgije in scenskih umetnosti (UN), diplomirani filmski in televizijski režiser (UN), diplomirani filmski in televizijski snemalec (UN), diplomirani filmski in televizijski montažer (UN), diplomirani dramski igralec (UN), diplomirani gledališki režiser (UN)
Zaposlitev: svobodni umetnik, asistent režije, realizator, montažer, režiser, gledališki ali televizijski igralec, dramaturg.

Preizkus posebne nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti je za programe oziroma smeri različen. Kako poteka?

Vida Ajdnik, program: UN Filmska in tv montaža
»Sprejemni izpiti so ključen in zahteven del sprejema na fakulteto. Predvsem je poudarek na praktičnih delih, kot je avdio in video montaža, učenja kot takega, pa je zelo malo. Vsak predmet posebej je nekaj edinstvenega. Zelo odvisno je od posameznika, kaj mu leži. Nekateremu bo nek predmet lahek, drugemu pa zelo težak, zato je težavnost posameznih predmetov težko opredeliti. Skoraj vsaj učna literatura je dostopna v knjižnici, denar pa se po navadi porabi za računalniško opremo. Veliko je pozitivnih stvari, res dobiš veliko prakse in znanja, ampak ti vzame tudi veliko časa in rabiš biti z glavo pri stvari cel čas. Postane način življenja. Bodočim študentom svetujem, da se pripravijo na intenzivno delo, ki je nekoliko bolj osebno, kot so ga verjetno vajeni. Če ne naredijo sprejemnih iz prve, to ni tako pomembno, če si to res želijo, je vredno še poskušati.«

Rok Hvala, program: UN Film in televizija – filmska in televizijska režija
»To je faks, kjer se naučiš spopadanja s težavami in postaneš osebnostno trden. Tukaj imamo zelo malo klasičnega učenja iz knjig in veliko sprotnega dela za projekte. Kadar imamo snemanja, priprave in ogled lokacij, imamo zaseden praktično cel dan. Pomembno je spremljati dogajanje v industriji – filme, oddaje, gledališke igre, kar ti kot bodočemu režiserju prinaša razgledanost. V 2. in 3. letniku smo čez leto bolj usmerjeni h končni podobi filma – v 2. letniku dokumentarni film, v 3. igrani film. Veliko je individualnega dela, večina znanja je podkrepljena s prakso. Profesorji in asistenti se nam zelo posvečajo in prilagajajo vsakemu posamezniku., prav tako pa spoznavamo ljudi, ki se s tem delom poklicno ukvarjajo, in se z njimi lotimo tudi kakšnega projekta. Za ta študij sem se odločil, ker me je že od nekdaj zanimala televizijska režija. Kasneje se bom mogoče zaposlil kot samostojni podjetnik in delal na televiziji in reklamah, kot režiser in verjetno asistent režije na filmih. Upam, da bom posnel svoj film.«

Miranda Trnjanin, program: UN Dramska igra
»Za vpis so potrebni sprejemni izpiti, ki so tudi velikega pomena, na njih pa se je treba dobro pripraviti, saj so zahtevni. Faks je super, če si človek za te stvari, in temu primerno so mi predmeti zanimivi. Razmerje med teorijo in prakso je majhno, skoraj ničelno. Dnevno mi študij vzame dve uri časa zaradi vadbe govora, petja in gibov. Potrebno je sprotno učenje in obvezna udeležba na predavanjih. Petje je eden izmed težjih predmetov, saj je profesor zelo zahteven. Učno gradivo se dobi v knjižnici in od študentov višjih letnikov. Prostega časa je malo, saj je treba veliko vaditi in odigrati predstave. Časa za študentsko delo ne ostane ravno veliko, saj ga vzame študijsko delo.«

Simon Intihar, program: UN Film in televizija – Filmska in televizijska režija
»Večina študija je bazirana na praktičnem delu, zato je potrebnih veliko delavnosti in ustvarjalnosti iz naše strani. Moram omeniti, da je eden izmed najbolj zanimivih predmetov na faksu filmska režija. Na našem faksu smo kljub prostorski stiski med seboj študentje zelo povezani in si pomagamo, smer kot sama je zelo pestra in sam študijski program je dobro izkoriščen. Sprejemni izpiti na naši akademiji so potrebni in so kar zahtevni. Pred posameznimi izpiti je količina učenja odvisna od zahtevnosti predmeta. Večino literature za učenje je mogoče dobiti v knjižnici, tako da velikih stroškov v povezavi z nakupom literature ni. Starih testov se ne da dobiti, ker se njihova vsebina vsako leto spreminja. Obvezno je hoditi na vaje in predavanja. Žurov na našem faksu ni veliko, ko pa so, so zelo spontani.«

Število točk potrebnih za vpis

 

20162017201820192020
Dramaturgija in scenske umetnostiomejitevomejitevomejitev vpisa, brez minimumaomejitev vpisa, brez minimumaomejitev vpisa, brez minimuma
Dramska igraomejitevomejitevomejitev vpisa, brez minimumaomejitev vpisa, brez minimumaomejitev vpisa, brez minimuma
Film in televizija – smer Filmska in televizijska montažaomejitevomejitevomejitev vpisa, brez minimumaomejitev vpisa, brez minimuma96,25
Film in televizija – smer Filmska in televizijska režijaomejitev96,2596,38omejitev vpisa, brez minimuma96,5
Film in televizija – smer Filmsko in televizijsko snemanjeomejitevomejitev96,5omejitev vpisa, brez minimumaomejitev vpisa, brez minimuma
Gledališka režijaomejitevomejitevomejitev vpisa, brez minimumaomejitev vpisa, brez minimumaomejitev vpisa, brez minimuma

PUSTITE KOMENTAR