Domov Abitura, d. o. o. Celje – Višja strokovna šola

Abitura, d. o. o. Celje – Višja strokovna šola

Leta 2001 so na Abituri pričeli izvajati dva višješolska programa, in sicer Ekonomist in Poslovni sekretar.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 7 Lava, Celje 3000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Mojca Novak
Funkcija: vodja referata
Mail: [email protected], [email protected]
Telefon: 03/428 55 32
Spletna stran: http://www.abitura.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 5

Na spletni strani lahko preberemo, da Višja strokovna šola Abitura svoje poslanstvo uresničuje na področju izobraževanja odraslih za zvišanje izobrazbene ravni. S kvalitetnim izobraževalnim procesom zagotavlja uspešno vključevanje študentov v delovno okolje oziroma nadaljevanje študija in jih navaja na pomembne civilizacijske in družbene vrednote. Vizija Abiture je, da postane ena najboljših višjih šol v Sloveniji, prepoznavna v evropskem prostoru.


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): EKONOMIST, POSLOVNI SEKRETAR, VAROVANJE, VELNES, INFORMATIKA

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Redni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: ekonomist, poslovni sekretar, inženir varovanja, organizator velneških storitev, inženir informatike

PUSTITE KOMENTAR