Domov ALUO, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

ALUO, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

ALUO – Akademija za likovno umetnost in oblikovanje ponuja študijske programe s področja oblikovanja, kiparstva, konserviranja, restavriranja in slikarstva.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 23 Erjavčeva cesta, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Barbara Kalan
Funkcija: vodja referata za študijske in študentske zadeve
Uradne ure: od pon do čet 10:00 - 12:00
Mail: dekanat@aluo.uni-lj.si, barbara.kalan@aluo.uni-lj.si
Telefon: 01/421 25 01
Spletna stran: http://www.aluo.uni-lj.si/
Št. dodiplomskih programov: 5

ALUO – Akademija za likovno umetnost in oblikovanje je bila ustanovljena leta 1945 na pobudo in s prizadevanji tedaj vodilnih slovenskih umetnikov, ki so se izobrazili na različnih akademijah predvsem v Srednji Evropi in so tako že na začetku prinesli na novoustanovljeno šolo različne umetniške izkušnje in znanja. V času svojega obstoja je Akademija večkrat spremenila ali dopolnila svoje ime, skladno z razvojem pa se je tudi širila. Danes obsega oddelke za slikarstvo, kiparstvo, oblikovanje (smeri vizualne komunikacije in industrijsko oblikovanje) in restavratorstvo.


Dodiplomski programi:

 • Industrijsko in unikatno oblikovanje UN (3 leta)
  • Industrijsko oblikovanje
  • Unikatno oblikovanje (oblikovanje stekla in keramike)
 • Kiparstvo UN (3 leta)
 • Konserviranje in restavriranje likovnih del UN (3 leta)
 • Oblikovanje vizualnih komunikacij UN (3 leta)
  • Ilustracija
  • Fotografija
  • Grafično oblikovanje
 • Slikarstvo UN (3 leta)
  • Slikarstvo
  • Video in novi mediji

Kandidat mora v prijavi navesti smer študija.

Vpisni pogoji

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): INDUSTRIJSKO IN UNIKATNO OBLIKOVANJE, KIPARSTVO, KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE LIKOVNIH DEL, OBLIKOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ, SLIKARSTVO

Pravilnik o preizkusu nadarjenosti je objavljen na spletni strani Akademije za likovno umetnost in oblikovanje.

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 90 % preizkus, 5 % matura in 5 % uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, ki jih izbirajo po naslednjem ključu: 90 % preizkus, 4 % poklicna matura, 3 % uspeh v 3. in 4. letniku in 3 % maturitetni predmet (umetnostna zgodovina, likovna teorija, zgodovina, filozofija, psihologija ali sociologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi).
Izredni študij: ne
Izredni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani slikar (UN), diplomirani kipar (UN), diplomirani konservator-restavrator likovnih del (UN), diplomirani oblikovalec vizualnih komunikacij (UN), diplomirani industrijski oblikovalec (UN), diplomirani unikatni oblikovalec (UN)
Zaposlitev: samostojni umetnik, ilustrator, oblikovalec, zavod za varstvo kulturnih spomenikov, galerije, muzeji, restavratorski centri, samostojni kulturni delavec.

Taja OblišarTaja Oblišar, program: UN oblikovanje vizualnih komunikacij- grafično oblikovanje
»Za sprejem na ALUO so izredno pomembni sprejemni izpiti, saj predstavljajo 90 % pogojev za vpis. Sami po sebi niso tako zahtevni, če imaš vsaj malo predznanja, se pa zgodi, da je veliko kandidatov, s katerimi tekmuješ za vpisna mesta. Poudarek je predvsem na praksi in praktičnih izdelkih, ki so razstavljeni na semestrskih razstavah. Za praktične domače naloge dnevno porabim do 2 uri. Prisotnost na vajah je obvezna, na predavanjih pa ni, zato lahko kdaj pa kdaj tudi kakšno nezanimivo predavanje izpustiš. Vseeno je koristno biti prisoten na predavanjih, saj bistveno manj časa porabiš za učenje med izpitnim obdobjem. Vso gradivo za pisne izpite objavijo profesorji preko VIS-a, ni ravno idealno, a ker je bistven poudarek na praksi, to tudi ni tako pomembno. Verjetno najtežji in tudi najkoristnejši predmet v 1. letniku je likovna teorija. Če si znaš vsaj malo razporediti čas, ti ostane še spodobna mera prostega časa. Jaz že tretje leto zapored poleg študija še delam, letos pa sem se vpisala še na vzporedni študij filozofije. Tudi žuri na našem faksu so res dobri, samo bolj redki. Svoj faks bi opisala kot zmedeno umetniški, ampak na še kar zabaven način. Prednost našega faksa je predvsem v tem, da lahko daš duška svoji kreativnosti. Ker delamo v manjših skupinah, se ti lahko profesorji individualno posvetijo. Na faksu vlada zelo sproščeno vzdušje. Kot negativno plat faksa bi izpostavila prostorsko stisko. Dijakom bi svetovala, da naj obiskujejo kakšen pripravljani tečaj na sprejemne izpite, če niso že na umetniških gimnazijah in ni razloga za skrb po tem, ko so enkrat sprejeti.«

Nina Škerjanc, program: UN Industrijsko oblikovanje
»Za vpis na fakulteto je treba opraviti sprejemne izpite, ki zahtevajo dobro podlago risarskih spretnosti, zato priporočam tečaje za sprejemne izpite, ki jih organizira ALUO. Za najtežji predmet velja likovna teorija. Knjige za študij so na voljo v knjižnici, skripte dobimo na faksu, pa tudi na internetu so objavljeni zapiski in skripte predhodnih študentov. Prakse imamo približno enako kot teorije. Prvi letnik je nekakšen uvod v študij, pridobljena znanja so bolj splošna, nato pa postane bolj specifično. Všeč mi je, da nas na fakulteti ni veliko, zato je pristop profesorjev bolj oseben, pa tudi vzdušje imamo super sproščeno. Negativna stvar je ta, da se težje dobi zaposlitev. Časa mi ostane dovolj za kakšen žur med tednom, fakulteta pa organizira tudi razne tečaje, ekskurzije in razna predavanja.«

Sara Bezovšek, program: UN Oblikovanje vizualnih komunikacij – Grafično oblikovanje
»Sprejemni izpiti so zahtevni tako fizično kot psihično saj se jih opravlja 3-4 dni zapored. Njihov pomen je velik, sam pomenijo več kot uspeh in rezultati na maturi. Študij predstavljajo večina praktični predmeti; na semester sta ponavadi le dva teoretična, zato je prisotnost pomembna. Ker nas je zelo malo, imamo možnost se na vsaki uri pogovoriti s profesorji. Prisotnost pa je priporočljiva tudi zato, da si pridobiš lastne zapiske. Dnevno imamo vsaj eno uro dela doma in po več ur na akademiji. Največji izziv so teoretični predmeti in pa glavni predmet tvoje smeri. Nimamo veliko sprotnega učenja, večinoma hodimo na korekture namesto konkretnih predavanj. Program sam po sebi je zanimiv, in to, da nas je vseh skupaj tako malo, s profesorji vred, je pozitivna izkušnja. Profesorji nas spodbujajo in nam svetujejo pri kakšnem dodatnem projektu. Sproti nas tudi obveščajo o aktualnih razstavah, tekmovanjih in dogajanjih, ki se jih lahko udeležimo. Smo zelo aktivni študenti.«

Gašper CapuderGašper Capuder, program: UN Slikarstvo
»Za ta študij sem se odločil, ker je to edina inštitucija, ki nudi tak nivo študija. Študij terja vsakodnevno učenje, za posamezne izpite pa se učim teden dni prej. Gradivo za učenje se da dobiti predvsem v obliki knjig, ki so v knjižnici. Imamo pa tudi stran na Facebooku, kjer si lahko izmenjamo zapiske. Za knjige nisem veliko porabil, veliko denarja gre predvsem za nakup materiala za prakso. Najtežji so predvsem praktični predmeti, eden izmed njih je večerni akti. Prisotnost na vajah in predavanjih je obvezna, eden izmed najbolj zanimivih predmetov je slikarstvo. Študentski žuri na našem faksu so nekaj posebnega, imamo se pestro in možno se je bolje spoznati tudi s profesorji, ki se žurov udeležijo. Moji načrti oz. želje po končanem študiju pa so, da bi se čim prej zaposlil in da bi ljudje cenili moje slike.«

Zala Božič, program: UN Vizualne komunikacije
»Sprejemni izpit je treba opraviti in opravljaš ga lahko le, če si bil izbran že pri oddaji mape, v katero moraš vložiti vsaj deset izdelkov. Učim se kampanjsko, dva tedna pred izpitom, vendar vsakodnevno porabim vsaj tri ure za prakso. Učim se iz zapiskov in knjig. Najtežji predmet je likovna teorija, ker zajema veliko snovi. Na študiju prevladuje praktični del, kjer je prisotnost obvezna in zdi se mi, da tudi nujno potrebna. Prostega časa imam zato bolj malo in ne dovolj za delo. Faks se mi  zdi zanimiv v celoti in ga z veseljem obiskujem, rahlo me moti le to, da mi ne ostane veliko časa še za kaj drugega.«

Preizkus nadarjenosti ALUO

Preizkus nadarjenosti poteka v dveh delih. Poglej, kaj pravi o preizkusu študetnka na ALUO.

Prvi del preizkusa:

Kandidati morajo oddati mapo (format 50×70 cm, za program kiparstva lahko tudi 70×100 cm), označeno s svojim imenom. Za slikarstvo, kiparstvo ter konserviranje in restavriranje likovnih del jo oddajo tajništvu akademije na Erjavčevi 23, za oblikovanje pa tajništvu oddelka na Dolenjski 83.

Kandidati oddajo za:

 • kiparstvo: 5 kiparskih del, od tega tri glave ali portrete naravne velikosti (v žgani glini, mavcu ali v katerem drugem oblikotvorno primernem materialu) in dve tridimenzionalni svobodni kompoziciji v poljubnem materialu ter 10 risb (svinčnik, oglje, pastel, kolaž ali kombinirane tehnike) z različno tematiko: glava, figura, prostor in svobodne risarske kompozicije;
 • konserviranje in restavriranje likovnih del: 10 prostoročnih risb, od tega najmanj 8 risb s tematiko glave oziroma figure, eno ali več fotografij kiparskega dela in eno prosto barvno slikarsko kompozicijo;
 • industrijsko in unikatno oblikovanje: projekti, načrti, vizualizacije, fotografije 3D izdelkov, slikarska, grafična in fotografska dela, dela s področja oblikovanja interjerja in eksterjerja ter scenografij, skupaj 20 del;
 • oblikovanje vizualnih komunikacij; 10 risb: glava, figura; skupaj 20 del, ki izkazujejo kandidatov umetniški/oblikovalski interes, kot so: slikarska ali grafična dela, fotografije, izdelki s področja grafičnega oblikovanja, ilustracije, stripi, skicirka, plakati, video dela, dela interaktivnega oblikovanja in animacije so lahko na CD ali DVD;
 • slikarstvo: do 30 del, ki izkazujejo kandidatov umetniški interes, kot so risbe, slikarska dela, grafična dela, video dela, filmi, fotografije, intermedijska dela in koncepti.

Opozorilo: Sprejme se samo mapa v navedeni velikosti.
Kandidati predložijo tajništvu akademije skupaj s svojimi deli ovojnico z izpisanim naslovom in nalepljeno znamko, da jim bo komisija za preverjanje nadarjenosti po pregledu del sporočila, če bodo opravljali še drugi del preizkusa. Drugi del preizkusa nadarjenosti lahko opravljajo le kandidati s pozitivno ocenjenimi deli.

Drugi del preizkusa se izvaja v ateljejih akademije.

Kandidati opravljajo:

 • za industrijsko in unikatno oblikovanje: inovativna rešitev znanega problema in zagovor rešitve, konstrukcija iz različnih materialov, 3D kompozicija – meta predmet, modeliranje v glini, risanje po modelu, po potrebi pogovor s kandidatom;
 • za kiparstvo: modeliranje glave po živem modelu, konstruiranje prostorske kompozicije, risanje in zagovor;
 • za konserviranje in restavriranje likovnih del: risanje oblečene figure v prostoru, tridimenzionalna naloga v kiparskem materialu (relief), kopija predloge, barvni preizkus, pisna naloga;
 • za oblikovanje vizualnih komunikacij: naloge se bodo izvajale glede na smer: ilustracija: risanje figure po modelu, slikanje tihožitja, oblikovanje slikovnega znaka ali/in besednega znaka, vizualizacija pojma, ilustracija na literarno izhodišče, animiranka (»Flip book«), po potrebi pogovor s kandidatom; fotografija: fotografija portreta, fotografija dokumenta, oblikovanje vizualnega pojma, risanje po živem modelu;
 • grafično oblikovanje: risanje figure po modelu, slikanje tihožitja, oblikovanje slikovnega znaka ali/in besednega znaka, vizualizacija pojma, ilustracija na literarno izhodišče, animiranka (»Flip book«), pogovor s kandidatom; interaktivno oblikovanje: risanje figure po modelu, slikanje tihožitja, oblikovanje slikovnega znaka ali/in besednega znaka, vizualizacija pojma, ilustracija na literarno izhodišče, animiranka (»Flip book«), po potrebi pogovor s kandidatom;
 • za slikarstvo: izpolnitev vprašalnika o interesih in preferencah, risanje glave po živem modelu, risanje oblečene figure v prostoru in praktični preizkus znanja in občutljivosti za gibljivo video podobo ter fotografijo.

Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na posameznih študijskih programih še prosta mesta, bodo preizkusi nadarjenosti v drugem prijavnem

Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.

Število točk potrebnih za vpis

 

201620172018201920202021
Industrijsko in unikatno oblikovanje – Smer industrijsko oblikovanjeomejitev43,143,2543,15omejitev vpisa, brez min.omejitev vpisa, brez min.
Industrijsko in unikatno oblikovanje – Smer industrijsko oblikovanje (izredni) brez omejitve60,948,28brez omejitvebrez omejitve/
Industrijsko in unikatno oblikovanje – Smer unikatno oblikovanjebrez omejitve43,29brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Kiparstvo (redni)
74,65brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 55,75brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Kiparstvo (izredni)
brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve/
Konserviranje in restavriranje likovnih del (redni)67,8brez omejitvebrez omejitve52,661,864
Konserviranje in restavriranje likovnih del (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve///
Oblikovanje vizualnih komunikacij – smer fotografija (redni)omejitev6545,65omejitev vpisaomejitev vpisa43,87
Oblikovanje vizualnih komunikacij – smer fotografija (izredni)brez omejitve94,8894,88brez omejitvebrez omejitve/
Oblikovanje vizualnih komunikacij – smer grafično oblikovanje (redni)70,3571,9569,3566,962,353,93
Oblikovanje vizualnih komunikacij – smer grafično oblikovanje (izredni)90,3484,8584,8566,4omejitev vpisa/
Oblikovanje vizualnih komunikacij – smer ilustracija (redni)70,7379,9573,365,764,3547,66
Oblikovanje vizualnih komunikacij – smer ilustracija (izredni)brez omejitvebrez omejitve, zapolnjen s 1. željobrez omejitve, zapolnjen s 1. željo71,7omejitev vpisa/
Slikarstvo – smer slikarstvo6549,445,7554,1558,563,07
Slikarstvo – smer video in novi mediji (redni)omejitev79,965,5brez omejitve76,9559,12
Slikarstvo – smer video in novi mediji (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve/

 

PUSTITE KOMENTAR