Državna štipendija
Državna štipendija

Državne štipendije so namenjene študentom in dijakom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin.

Kdo jo lahko prejema?

Osebe s statusom študenta, ki so:

  • državljani Republiki Sloveniji (RS) in njihovi vzdrževani družinski člani s prebivališčem v RS,
  • državljani RS s prebivališčem v RS, ki so pripadniki avtohtone italijanske ali madžarske narodne skupnosti,
  • državljani držav članic Evropske unije (EU) in njihovi vzdrževani družinski člani s stalnim prebivališčem v RS,
  • delavci migranti, ki so državljani države članice EU, če so zaposleni ali samozaposleni v RS, in njihovi vzdrževani družinski člani, ki prebivajo v Republiki Sloveniji,
  • obmejni delavci, ki so državljani države članice EU in prebivajo v drugi državi članici EU, če so zaposleni ali samozaposleni v RS, in njihovi vzdrževani družinski člani, za izobraževanje v RS,
  • državljani tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas.

Štipendijo lahko pridobijo upravičenci, ki so pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisani v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije ali upravičenci, ki so pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije, in v RS ali tujini niso:

 • v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
 • vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
 • poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov.

Kakšna je višina štipendije?

Višina štipendije je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na osebo (dohodkovni razred):

Dohodkovni razredPovprečni mesečni dohodek na osebo v eurihOsnovna višina eurih za upravičenca do 18 let starostiOsnovna višina v eurih za upravičenca nad 18 let starosti
1do 369,11129,44258,87
2od 369,12 do 442,94109,01218,01
3od 442,95 do 516,7688,56177,13
4od 516,77 do 652,1268,13136,25
5od 652,13 do 787,4447,7595,38
6od 787,45 do 1.008,9335,9271,85
7Od 1.008,94 do 1.218,0831,2762,54

Pri uvrstitvi v dohodkovni razred se upošteva cela vrsta dohodkov, vsi so našteti na strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Možni so še dodatki

1. dodatek za uspeh v višini od 20,14 do 47,40 € za povprečno oceno od vključno 8,00 ob prejetih vsaj 3 številčno izraženih ocenah v preteklem študijskem letu. Dodatek je možno prejemati od 2. letnika dalje, razen na prehodu iz prve na drugo stopnjo visokošolskega izobraževanja; 

2. dodatek za bivanje v višini 94,78 €, če ima štipendist prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja, ki je od kraja stalnega prebivališča oddaljen vsaj 25 km, in strošek najema znaša vsaj 65 €. Koristite lahko tudi 10 subvencioniranih vozovnic mesečno, niste pa upravičeni do subvencionirane mesečne vozovnice. Do  dodatka za bivanje niste upravičeni, če prejemate subvencijo za bivanje v študentskem domu ali zasebniku ali ste vi ali vaši starši lastniki nepremičnine v kraju izobraževanja;

3. dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 59,24 €. Štipendist s posebnimi potrebami je štipendist, ki mu je priznana invalidnost ali telesna okvara na podlagi odločbe Zavoda RS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali Zavoda RS za zaposlovanje, ali je usmerjen v prilagojen program vzgoje in izobraževanja, ali je enemu od njegovih staršev priznan dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.

Kdaj in kam vložiti vlogo?

Kje se dobi vloga: Vloga za uveljavljanje državne štipendije za študente je dostopna na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vlogo dobite tu. Študenti lahko vlogo oddajo sami.

Kdaj in kam oddati vlogo: vlogo oddate pristojnemu Centru za socialno delo (CSD) ali preko portala e-uprava, in sicer kadar koli med letom (do štipendije ste upravičeni z naslednjim

Nadaljnje prejemanje državne štipendije: CSD izda odločbo o nadaljnjem prejemanju za novo študijsko leto po uradni dolžnosti, seveda ob predpostavki, da izpolnjujete pogoje za nadaljnje prejemanje štipendije – to je, da napredujete v višji letnik. V kolikor v novem študijskem letu ne boste napredovali v višji letnik, bo vaše štipendijsko razmerje mirovalo. Miruje lahko največ eno leto; če po tem ne izpolnjujete pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije, štipendijsko razmerje preneha, vi pa morate prejete štipendije, za letnik, ki ga niste uspešno opravili, vrniti.

Združljivost različnih štipendij

Štipendist je načeloma upravičen le do ene štipendije. Je pa državno štipendijo mogoče prejemati hkrati s sofinancirano kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice, ali štipendijo Ad Futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

Več informacij: www.sklad-kadri.si/si/stipendije, www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/, www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica, www.arrs.gov.si, www.stat.si.

Dobil sem štipendijo, kaj pa zdaj

Pri večini štipendij morate sprotno obveščati štipenditorja o spremembah, običajno v 8 oz. 30 dneh od nastanke spremembe. Med take spremembe štejejo prenehanje izobraževanja, zaposlitev, samozaposlitev ali vpis v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu ali druge spremembe, ki vplivajo na štipendijo ali katerega od dodatkov oziroma druge okoliščine, pa tudi čisto praktične zadeve kot so npr. sprememba računa, na katerega prejemate štipendijo. Seveda se štipendije dodelijo z namenom nadaljevanja in zaključka izobraževanja. Tako je treba štipenditorju redno predložiti dokazila o napredovanju pri izobraževanju – npr. izpis ocen in druga dokazila za uveljavljanje dodatkov pri državni štipendiji, pri Zoisovih štipendijah je potrebno vsako leto oddati tudi vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije. Ob izpolnjevanju pogojev se štipendiranje praviloma nadaljuje do zaključka izobraževanja. Pri kadrovskih štipendijah je običajna tudi zahteva za zaposlitev pri delodajalcu po zaključenem izobraževanju.

 

KOMENTARJI

  • Zdravo! Fiksnega datuma ni, saj se začne nov zakon uporabljati s 1.1.2014. Predlagamo ti, da oddaš vlogo v decembru, če želiš s 1.1. začeti prejemati štipendijo. Sicer pa lahko vlogo oddaš kadar koli med letom, da jo začneš prejemati s prvim naslednjega meseca. Ko pa boš enkrat imela štipendijo, pa jo moraš podaljšati do začetka naslednjega šolskega leta. Če te še kaj zanima, pa sem ti na voljo 😉

 1. Vem, da lahko vsaki mesec oddaš vlogo.. vendar so me zmedli sošolci saj so nekateri trdili, da moraš vlogo oddati do 14. decembra, če želiš prejemati štipendijo od 1.1. dalje. Vendar tega podatka nisem nikjer zasledila.
  Hvala! 🙂

  • Zdravo!
   Res je, nikjer ne piše, do točno katerega datuma je treba oddati vlogo. Treba jo je oddati v decembru, da si s 1.1. upravičena do štipendije. Kar pa še ne pomeni, da jo boš tudi imela na računu s 1.1., saj bodo Centri za socialno delo zasuti z delom in zagotovo ne bo prišlo do hkratnega izplačila vsem, poleg tega pa potrebujejo nekaj časa, da sprocesirajo vse vloge. Pomembno je samo to, da jo oddaš v tem mesecu, da boš do nje upravičena že januarja.

 2. Pozdravljeni, Imam vprašanje glede vračila štipendije. In sicer eden izmed razlogov za nevračilo je zaključen letnik. Zato me zanima kaj se šteje za zaključen letnik študija? Ali, ko so opravljeni vsi izpiti ali ko je tudi napisano in uspešno zagovarjano magistrsko delo? V tem primeru gre za bolonjski podiplomski študij, kjer je magistrsko delo del obveznosti. Namreč vse izpite sem opravila le dispozicijo in magistrsko delo je ostalo “neopravljeno”.

  Hvala za odgovor.

  • Zdravo!

   Glede na napisano, predvidevamo, da ti bo štipendijsko razmerje le mirovalo, in sicer eno leto – nisi pa napisala, ali si vpisala absolventsko leto. Vseeno pa bomo informacijo preverili tudi na CSD. Če se magistrska naloga šteje kot ena od opravljenih obveznosti letnika, je odvisno od tvojega programa.

 3. Pozdravljeni,
  v tekočem št. letu (2014/2015) sem vpisana v podaljšano absolventsko leto, katero pa se zaključi z mesecem septembrom.
  V letih 2013/2014 in 2014/2015 mi je štipendija mirovala, torej zadnjo vlogo za pridobitev štipendije sem vložila za leto 2012/2013.

  Hvala.

 4. Pozdravljeni,
  v letošnjem šolskem letu prejemam državno štipendijo. Med tem pa sem začela opravljati študentsko delo po potrebi – kadar me potrebujejo. Ali moram sporočiti to spremembo?
  Hvala
  Lep pozdrav

  • Pozdravljena! Ne, te spremembe ti ni treba sporočiti. Lahko pa se ti bo zaradi študentskega dela spremenila višina štipendije naslednje leto.

 5. Pozdravljeni,

  na podlagi 13.člena Zakona o štipendiranju. mi je zavrnjena prošnja za državno štipendijo, ker sem vpisana na tretjo stopnjo, čeprav imam 26 let. Ali je to pravilno?

  Hvala in lep pozdrav.

  • Zdravo! Če prav razumemo, si vpisana na tretjo stopnjo in imaš več kot 26 let. 13. člen govori le o študiju na prvi in drugi stopnji, torej lahko državno štipendijo pridobijo le študenti, vpisani na 1. in/ali 2. stopnjo. Študenti na 3. stopnji imate možnost sofinanciranja študija in različne druge štipendije za mlade raziskovalce. Svetujemo ti, da povprašaš kar direktno na svoji fakulteti. Srečno!

  • Na žalost vseeno ne moreš pridobiti državne štipendije, saj, kot smo že napisali, so namenjene le študentom prve in druge stopnje. Vseeno povprašaj na fakulteti, če ti ostane še kakšna druga možnost sofinanciranja študija.

 6. Hvala za odgovor

  popravite zgornji zapis na tej strani, kateri se glasi:
  “– če ob prvem vpisu v 1. letnik poklicne oziroma srednje šole niste starejši od 22 let, ter upravičenci, ki ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja oziroma ob prvem vpisu na prvo, drugo ali tretjo stopnjo izobraževanja niso starejši od 27 let;”

  Lp

  • Hvala za opombo in natančnost. Smo popravili. Pravilno je na prvo ali drugo stopnjo, tako kot to določa 13. člen ZŠtip-1.

  • Pozdravljeni,

   navadno v roku 1 meseca, če pa oddate v obdobju povečanega oddajanja (cca prve dva tedna pred ali po začetku šolskega leta), lahko zaradi obilice prijav tudi dlje.

   LP,
   ekipa portala DijaskiSvet.si

  • Pozdravljeni,

   da tudi v septembru je še dobite. Za nadaljnje prejemanje pa vam ni potrebno več vložiti nove vloge, saj se z letošnjim letom postopek avtomatizira in boste dobili obvestilo o podaljšanju. Edino če se je spremenil vaš status, ste se prepisali, ste se preselili ipd., morate o tem obvestiti za vaše štipendijsko razmerje pristojen CSD, da vam ustrezno preračunajo znesek štipendije.

   LP,
   Ekipa portala DijaskiSvet.si

  • Pozdravljeni,

   dodatek za bivanje izhaja iz štipendijskega razmerja. Tako da imate štipendijo, je pogoj, da ste lahko upravičeni do štipendijskega razmerja.

   LP, ekipa DijaskiSvet.si

 7. Ali se za pridobitev/podaljšano prejemanje štipendije res več ne upoštevajo prihranki staršev? Da se torej upoštevajo le dohodki? Kateri meseci prejemkov oz. dohodkov se upoštevajo pri izračunu štipendije za štud.leto 2021/22? Hvala.

 8. Hej
  Imam državno štipendijo in zanima me če se lahko vsota štipendije ki jo dobivam spremeni če grem delat preko študenta. Par komentarjev nazaj ste napisali da možno da se spremeni naslednjo leto, kaj pa če je to moje zadnje leto? Malo mi ni jasno. Hvala za odgovor v naprej.
  Lp

  • Pozdravljeni,

   S 1. junijem 2022 se zaslužki prek študentskega servisa do višine minimalne plače ne štejejo več v izračun za dodelitev državne štipendije. Od junija letos torej lahko zaslužiš do 1.074,43 € bruto (na mesec), ki se ne šteje v cenzus.

   LP,
   ekipa DijaskiSvet.si

 9. Pozdravljeni,

  Letos obiskujem zadnji letnik srednje šole in prejemam državno štipendijo. Zanima me, če se dodatek za uspeh iz 2. in 3. letnika upoštevata in dodata k štipendiji v 4. letniku ali se doda samo dodatek za uspeh iz 3. letnika.

  Lep pozdrav

  • Pozdravljeni,
   Do dodatka za uspeh je upravičen dijak, ki je v preteklem šolskem letu dosegel minimalno povprečno oceno štiri. Tj. upošteva se zadnji opravljeni letnik, v vašem primeru 3.l.

   LP,
   Ekipa DijaskiSvet.si

PUSTITE KOMENTAR