Delo v času srednje šole in študija lahko opravljate prek študentske napotnice. Izda vam jo izbran študentski servis za dan ali dva, več dni, mesec, lahko je pa tudi stalna (za nedoločen čas), kar pomeni, da servis delodajalcu izda napotnico za čas trajanja vašega statusa (za posamezno študijsko leto, po navadi torej do konca septembra) oz. dokler je sami ne prekličete. Zelo je pomembno, da naročite napotnico pred pričetkom dela ter jo delodajalcu izročite, ko pričnete z delom. Če je še nimate, ko začnete z delom, se to šteje za delo na črno. Vedno pa zahtevajte tudi svoj izvod podpisane napotnice.

 

KAKŠNE SO OLAJŠAVE ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKE NAPOTNICE?

posebna osebna olajšava se prizna vsem dijakom oziroma študentom do 26. leta (starejšim od 26. leta pa tistim, če je od vpisa na dodiplomski študij minilo manj kot 6 let oziroma na podiplomski študij manj kot 4 leta) – ne glede na to, ali vas starši uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana -> višina olajšave je 3.302,70 €

splošna olajšava se prizna vsakemu rezidentu, pod pogojem, da vas starši ne uveljavljajo za vzdrževanega družinskega člana -> (6.519,82 € ali 3.302,70 € +(19.922,15
– 1,49601 x skupni dohodek) ali 3.302,70 € – glede na skupni dohodek). V tem primeru lahko v letu 2018, ob izpolnjevanju vseh pogojev, zaslužite največ 10.002,54 eur neto.

stroški prevoza se priznajo na podlagi dokazil. Predložiti morate vozovnico, delodajalčevo potrdilo o mestu opravljanja dela in poročilo o prisotnosti na delu. Če pa uporabljate svoje prevozno sredstvo, pa predložite pisno izjavo o uporabi lasntega prevoznega sredstva, podatke o številu prevoženih kilometrov (med bivališčem in mestom opravljanja dela), delodajalčevo potrdilo o mestu opravljanja dela in poročilo o prisotnosti na delu. Izjava mora vsebovati tudi zagotovilo, da so vsi podatki v njej resnični in pravilni. Prizna se povračilo stroškov, ki niso višji od stroškov javnega prevoza, če ste delo opravljali vsaj 1 km od svojega prebivališča in če zaradi utemljenih razlogov (pomanjkanje javnega prevoza, neustrezen vozni red) niste mogli uporabljati javnega prevoza, se vam prizna 0,18 €/km.

starše lahko uveljavite kot olajšavo, če so brez prihodkov oziroma ti ne zadostujejo za preživetje (manj kot 2.066 € letno). Pogoj za olajšavo je, da živite v skupnem gospodinjstvu. Omenjeno olajšavo pa je še mogoče uveljavljati, če starši živijo  v socialno-varstvenem zavodu in krijete stroške teh storitev.

ŠTUDENTSKO DELO IN DOHODNINA 

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Upoštevajo se vsi obdavčljivi dohodki v koledarskem letu, med njimi je tudi prihodek študentskih servisov, ne pa npr. štipendija. Dohodnina se izračuna za preteklo leto, torej za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018. Konec marca ali maja boste na dom prejeli predizpolnjeno dohodninsko napoved. Vaša naloga je, da napoved pregledate in v kolikor so pravilni podatki, ne rabite storiti nič. Če v informativnem izračunu opazite napako ali pa niso upoštevane vse olajšave, morate v 15. dneh od vročitve (20. dan od odpreme) podati ugovor. Tako bo davčni organ ponovno preveril navedbe v napovedi in izdal odločbo.

ALI MORAŠ ODDATI DOHODNINSKO NAPOVED?

Vsi, ki ste opravljali delo preko študentske napotnice, ne glede na višino zaslužka, dobite informativni izračun dohodnine po pošti na dom. V primeru, da vam je bila med letom odvedena akontacija dohodnine, vaši bruto dohodki med letom pa ne presegajo olajšav, ki vam pripadajo, je akontacija vrnjena avtomatično in ni treba oddajati vloge za vrnitev. Napovedi dohodnine ni treba oddajati, saj je postopek v celoti avtomatiziran.

Tisti, ki boste dobili informativni izračun, imate čas za pritožbo 15 delovni dan od vročitve izračuna. Če se ne pritožite, se sklepa, da se z informativnim izračunom strinjate in ta postane odločba o odmeri dohodnine.

 

Več o dohodnini in tudi informativni izračun lahko izveste na spletni strani podjetja Data -> http://data.si

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR